budowa i dzia‚anie komputera

Download Budowa i dzia‚anie komputera

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUDOWA I DZIAANIE KOMPUTERA

  I

  Dariusz SkibickiWydzia Inynierii Mechanicznej

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy

  dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl

 • Historia maszyn liczcych

 • Historia maszyn liczcych

  Abacus (pol. liczydo) pierwsze znane

  mechaniczne urzdzenie liczce,

  powstae okoo 5000 lat temu w Azji

  Okoo 1500 - Codex Madrid maszyna liczca

  zaprojektowana przez Leonarda da Vinci

  Pascaline 1642, maszyna liczca

  zbudowana na potrzeby sumowania

  podatkw przez Blaise PascalaGottfried Wilhem von Leibniz 1671,

  zbudowa maszyn liczc ktra oprcz

  zliczania potrafia rwnie mnoy

 • Historia maszyn liczcych

  W 1822 Charles Babbage zbudowa

  maszyn rnicow, ktrej zadaniem

  byo automatyczne obliczanie

  tablic matematycznych.

  W 1834 Charles Babbage wymyli

  maszyn analityczn, ktrej budowa

  zapowiedziaa architektur przyszych

  komputerw cyfrowych.

  Maszyna miaa uywa ptli utworzonych z

  serii kart perforowanych Jacquarda w

  celu sterowania automatycznym

  kalkulatorem, ktry mg podejmowa

  decyzje na podstawie wynikw

  poprzednich oblicze.

  Maszyna miaa by wic wyposaona w

  kilka cech spotykanych we wspczesnych

  komputerach, mianowicie takich jak

  sterowanie sekwencyjne, rogazienia oraz

  ptle programu.

  Charles Babbage

  (1791 1871)

  It had 5 crucial features:

  o Input device (punched cards)

  o Storage facility for numbers to

  be processed

  o Processor / Number calculator

  o Control unit to direct tasks to

  be performed

  o Output device (for printing)

 • Historia maszyn liczcych

  W 1937 Turing Alan Mathison stworzy tzw.

  Maszyn Turinga abstrakcyjn maszyn

  obliczeniow do badania teoretycznych

  ogranicze matematyki.

  Turing Alan Mathison

  (1912-1954)

  W 1943 Alan Turing wraz z

  zespoem buduje jednej z

  pierwszych

  programowanych

  komputerw lampowych

  (1800 lamp) - Collosus

 • Historia maszyn liczcych

  1943 do 1946 John William Mauchly i John

  Presper Eckert Junior zbudowali komputer

  elektroniczny oglnego przeznaczenia

  ENIAC uznany (mimo istnienia maszyny

  Atanasoffa i komputera Collosus) jako

  pierwszy elektroniczny komputer oglnego

  przeznaczenia.

  W 1945 John von Neumann

  udokumentowa w pracy Pierwszy

  szkic koncepcj komputera

  przechowujcego program.

  Dosownie wszystkie komputery

  cyfrowe od tamtej pory s oparte

  na tej wanie architekturze.

  Komputer = pami + jednostka

  obliczeniowa + jednostka sterujca

  ENIAC:

  42 szafy o rozmiarach

  3 m * 30 cm * 60 cm kada

  18800 lamp,

  6000 przecznikw,

  1500 przekanikw,

  70000 opornikw,

  10000 kondensatorw

  Pobr energii: 140 kW;

  chodzenie: 40 kW

  Masa: 30 ton

  Moc obliczeniowa:

  5000 dodawa na sekund,

  385 mnoe na sekund

 • Historia maszyn liczcych

  W 1958 Jack Kilby wytworzy kilka elementw

  elektronicznych na pojedynczym kawau

  pprzewodnika. By to pierwszy ukad scalony.

  W 1950 Shockley wynalaz nowy element pprzewodnikowy,

  zwany tranzystorem o zczu bipolarnym. Tranzystory miay

  wyprze lampy ktre stosowano do budowy komputerw.

  Dalszy postp produkcji tych ukadw pozwoli umieszcza w jednej "kostce" dziesitki tysicy

  tranzystorw a obecnie miliony. Obwody takie nazwano ukadami wielkiej skali integracji (VLSI z

  ang. - Very Large Scale of Integration).

  1957 Pierwszy komputer osobisty IBM 610

  Do poowy lat 70-tych opracowywano podobne do IBM 610

  opracowywano maszyny ktrych podstawow wad bya

  bardzo wysoka cena.

  1975 - Ed Roberst opracowa mikrokomputer Altair 8800

  pierwszy tani mikrokomputer

 • Historia maszyn liczcych

  Generacje komputerw:

  Pierwsza generacja komputery lampowe

  Druga generacja komputery tranzystorowe

  Trzecia generacja komputery zbudowane na uk. scalonych

  Czwarta generacja komputery w technologii VLSI

  W 1976 Steve Woniak i Steve Jobs

  stworzyli komputer Apple 1

  1981 Pierwszy komputer IBM PC

  W 1977 powsta mikrokomputer

  Commodore PET

 • Komputery - prognozy

  liczba

  milionw

  instrukcji

  na sekund

 • Komputery - prognozy

 • Komputery - prognozy

 • Komputery - prognozy

 • Architektura komputera

  Urzdzenia wejcia

  klawiatura

  mysz

  ekran dotykowy

  skaner

  Urzdzenia wyjcia

  drukarka

  suchawki

  monitor

  karta sieciowa

  Jednostka centralna

  pami operacyjna

  procesor

 • Architektura komputera

  Koncepcja von Neumanna

  Procesor Pami Urzdzeniawe/wy

  sterowanie

  mag. danych

  mag. adresowa

 • Architektura komputera

  Urzdzenia

  wyjcia

  Urzdzenia

  wejcia

  Jednostka Centralna =

  Procesor + Pami Operacyjna

  Komputer = Jednostka Centralna + Urzdzenia Zewntrzne

 • Architektura komputera

  Procesor

  Sterowniki ukadw pamici (chipset):

  interfejs magistrali PCI,

  Interfejs magistraliAGP

  (IRQ, DMA)

  Pami podrczna (CACHE)

  Pami RAM

  Magistrala lokalna PCI

  Kartadwikowa

  Kartatelewizyjna

  Kartasieciowa

  Kontroler dyskw

  InterfejsMagistrali

  zewntrznej

  MagistralaISA, EISA Lub MCA

  StandardoweUrzdzenia wejcia

  i wyjcia

  Interfejs magistrali

  SCSI

  Mag

  istr

  ala

  SC

  SI Urzdzenia

  SCSI

  Mag

  istr

  ala

  AG

  PKartagraficzna

  Monitor

  Pyta gwna

 • Architektura komputera

 • Pami podrczna

  Cache to podrczna pami procesora. Charakteryzuje si wyjtkowo krtkim

  czasem dostpu. Jest ona uywana do przechowywania danych, ktre bd

  w niedugim czasie przetwarzane. Rozrniamy dwa rodzaje pamici Cache:

  Pierwszego poziomu (Cache L1) zintegrowana z

  procesorem z ktrym porozumiewa si z

  czstotliwoci rwn czstotliwoci wewntrznej

  procesora, Tego typu pami ma zwykle pojemno

  od 16 do 64 KB.

  Drugiego poziomu (Cache

  L2) znajdujca si zwykle na

  pycie gwnej gdzie z

  procesorem porozumiewa si z

  czstotliwoci taktowania

  zewntrznego. W

  nowoczesnych komputerach jej

  pojemno wynosi zwykle 512,

  a czasem nawet 1024 KB.

  Kontroler Cache

  Pami Cache

  Pami

  CPU

  Pami podrczna wspomaga pami gwn

 • Rodzaje pamici komputerowej

  Poziom 2

  Poziom 1

  Pami podrczna Cache

  Rejestry procesora

  RAM fizyczny

  RAM

  Pami wirtualna

  Dyski twarde

  Urzdzenia pamici masowej

  PenDrive CD DVD Karty pamici

  Klawiatura

  Urzdzenia wejcia

  Mysz Kamera Skaner

  Pr

  dko d

  zia

  ania

  Wie

  lko

 • Kanay DMA

  DMA (ang. Direct Memory Access) oznacza bezporedni dostp do pamici

  komputera dla urzdze peryferyjnych (np. karta dwikowa, dysk itp.)

  Ukady we-wy Procesor Pami

  Kontroler DMA

  Idea bezporedniej

  komunikacji ukadw

  wejcia-wyjcia z pamici

  Kontroler DMA realizuj transmisj danych pomidzy urzdzeniami

  peryferyjnymi oraz pamici komputera poprzez kanay DMA.

  Kanay DMA s przypisywane poszczeglnym urzdzeniom a te komunikuj

  si z kontrolerem za pomoc sygnaw DREQ.

  DMA 0 Przeznaczony do zastosowa wewntrznych, wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych.

  DMA 1 Wolny, najczciej rezerwowany przez karty dwikowe.

  DMA 2 Obsuguje napdy dyskietek, niedostpny dla uytkownika

  DMA 3 Wolny

  DMA 4 Przeznaczony do zastosowa wewntrznych, niedostpny dla uytkownika

  DMA 5 Wolny, najczciej rezerwowany przez karty dwikowe.

  DMA 6 Wolny

  DMA 7 Wolny

 • Kanay IRQ

  IRQ, Interrupt Request, danie przerwania, w informatyce jest to rozkaz zaprzestania

  wykonywania aktualnego zadania i rozpoczcia wykonywania innego, wydany

  procesorowi przez jedno z urzdze zewntrznych bd system operacyjny.

  W komputerach klasy PC jest 15 kanaw IRQ, przy czym wikszo z nich jest

  przydzielona do standardowych urzdze, takich jak np. porty COM. Urzdzenia

  instalowane przez uytkownika (jak np. karty graficzne bd dwikowe) maj

  przydzielane pozostae IRQ. W zalenoci od systemu operacyjnego oraz typu karty,

  IRQ jest przydzielane za pomoc odpowiedniego oprogramowania lub zostaje

  automatycznie przydzielone przez system.

  Zarzdzaniem kanaami IRQ zajmuje si tzw. kontroler przerwaIRQ Urzdzenie

  0 Zegar systemowy

  1 Klawiatura

  2 Wyjcie kaskadowe dla ukadu SLAVE

  3 COM2

  4 COM1

  5 LPT2

  6 Kontroler napdu dyskw elastycznych

  7 LPT1

  IRQ Urzdzenie

  8 Zegar czasu rzeczywistego

  9 Wywoanie przerwania IRQ2

  10 Zarezerwowane

  11 Zarezerwowane

  12 Zarezerwowane

  13 Koprocesor arytmetyczny

  14 Kontroler dysku twardego

  15 zarezerwowane

 • Budowa komputera

  Zabudowany w

  sankach napd CD,

  podobnie montowane

  s napdy CD-RW,

  DVD, ZIP, FDD itp.

  Zasilacz

  Zabudowany w

  sankach Napd HDD

  Obudowa

  komputera

  typu TOWER

  Proces wraz z

  chodzeniem

  Pami RAM

  Karta grafiki Sloty umoliwiajce

  podczenie innych

  urzdze

  wewntrznych

  Pyta gwna

  komputera

  Gniazda

  wtykowe do

  podczenia

  urzdze

  zewntrznych