budowa komputera. rozpoznaj podzespo‚y

Download Budowa komputera. Rozpoznaj podzespo‚y

Post on 26-May-2015

500 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Źródło: http://miroslawzelent.pl Wykład: poznaj najważniejsze podzespoły komputera; płyta główna, BIOS, chipsety, procesor CPU, RAM, ROM, ATA, SATA, PCI, AGP, PCI Express, karta sieciowa, dźwiękowa, graficzna, monitor, interfejsy

TRANSCRIPT

  • 1. Wykad: poznaj najwaniejsze podzespoy komputera; pyta gwna, BIOS, chipsety, procesor CPU, RAM, ROM, ATA, SATA, PCI, AGP, PCI Express, karta sieciowa, dwikowa, graficzna, monitor, interfejsy Budowa zestawu komputerowego

2. Najbardziej elementarny podzia zestawu komputerowego to podzia ze wzgldu na przeznaczenie jego urzdze skadowych: Zestaw komputerowy Zestaw komputerowy jednostka centralna (pyta gwna, procesor, pami RAM, zasilacz, pami masowa, karta graficzna etc.) urzdzenia wejcia (np. klawiatura, mysz, skaner, mikrofon, kamera) urzdzenia wyjcia (np. drukarka, monitor) Budowa zestawu komputerowego 3. Podzespoy komputera (1a) Budowa zestawu komputerowego Przy doborze pyty wane jest, aby zapewniaa ona moliwo pniejszej rozbudowy komputera. Pyta o maych moliwociach rozbudowy moe w przyszoci ograniczy wymian procesora na lepszy lub uniemoliwi rozszerzenie pamici operacyjnej czy zmian karty graficznej. Dlatego podczas zakupu pyty gwnej powinnimy wzi pod uwag rodzaj zastosowanych zcz, moliwoci chipsetw itd. Pyta gwna (ang. motherboard, mainboard) najwaniejsza pyta drukowana komputera, na ktrej montuje si najwaniejsze elementy urzdzenia, umoliwiajca komunikacj wszystkim pozostaym komponentom i moduom, podstawa komputera 4. Budowa zestawu komputerowego Starsze typy pyt gwnych 5. Budowa zestawu komputerowego Nowsze typy pyt gwnych 6. Podzespoy komputera (1b) Budowa zestawu komputerowego Standardowa pyta gwna dla komputera PC zawiera nastpujce komponenty: gniazdo procesora gniazda pamici RAM (np. RIMM, DIMM, SIPP, SIMM) pamici ROM, BIOS gniazda kart rozszerze (PCI, ISA) oraz karty graficznej (AGP, PEG) zcza IDE, E-IDE, ATA, Serial ATA (dyski twarde, napdy) chipset (wraz z chodzeniem chipsetu gwnego) gniazdo FDD (floppy disc drive - podczenie stacji dyskietek) zasilanie bateryjne BIOSu i zegara systemowego zcze zasilania pyty gwnej (zasilacz - pyta gwna) zcza urzdze wejciowych (m.in.: USB, COM, LPT, PS/2, Line-In, Line-Out, Fire-Wire, IrDA etc.) piny do podpicia diod w obudowie, gniazda wentylatorw 7. Podzespoy komputera (2) Budowa zestawu komputerowego Zadania, jakie realizuje BIOS: POST (ang. Power On Self Test), czyli test sprawnoci sprztu przed prb zaadowania systemu operacyjnego Bootstrap Loader - znajdowanie pooenia systemu operacyjnego kontroluje wspprac (transfer danych) pomidzy komponentami np. dyskiem twardym , procesorem udostpnia wbudowany program SETUP - pozwala on decydowa o opcjach BIOSu - np. kolejnoci bootowania napdw BIOS (akronim od ang. Basic Input/Output System), czyli podstawowy system wejcia/wyjcia. Jest to program zapisany w pamici ROM, znajduje si na kadej pycie gwnej. 8. Podzespoy komputera (3) Budowa zestawu komputerowego Podstawowe ukady wystpujce w chipsetach to: sterownik (kontroler) pamici dynamicznych , kontroler procesora kontroler pamici cache kontroler klawiatury kontrolery magistral, przerwa i DMA Chipset termin chipset jest powszechnie uywany w odniesieniu do zestawu ukadw scalonych znajdujcych si na pycie gwnej komputera. Ukad ten organizuje przepyw informacji pomidzy poszczeglnymi podzespoami jednostki centralnej 9. Podzespoy komputera (4) Budowa zestawu komputerowego Centralny procesor skada si z trzech zasadniczych czci: rejestrw arytmometru, czyli jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU), jednostki sterujcej, , Procesor (ang. CPU - Central Processing Unit) jest to centralna jednostka obliczeniowa, a wic serce kadego komputera. To wanie on zajmuje si wykonywaniem uruchamianych programw oraz przetwarzaniem danych 10. Podzespoy komputera (5) Budowa zestawu komputerowego Gniazda rozszerze PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) standard gniazd kart rozszerze. PCI spenia normy standardu Plug and Play, moe przesya dane w porcjach po 32 jak i 64 bity, moe przesya dane z prdkoci do 132 MB/s. Zcze PCI zastpio stare zcze ISA W gniedzie rozszerze PCI montuje si takie karty rozszerze jak np.: karta sieciowa karta graficzna karta dwikowa karta telewizyjna 11. Podzespoy komputera (6a) Budowa zestawu komputerowego Zcza (P)ATA/SATA Zcza do podczania dyskw twardych i napdw DVD. ATA to interfejs systemowy stworzony przez firm Compaq (uywao si take zamiennie nazw IDE, EIDE oraz PATA zalenie od szybkoci transmisji danych lub roku wprowadzenia). W 2003 roku wprowadzono nowy standard Serial ATA (SATA). Pierwsza wersja SATA1 umoliwia transmisj danych z maksymaln przepustowoci do 180 MB/s Druga generacja SATA2 oferuje przepustowo do 375 MB/s. Trzecia generacja SATA3 udostpnia przepustowo do 750 MB/s. Dla porwnania starszy interfejs EIDE oferowa szybko transferu danych do 17 MB/s 12. Podzespoy komputera (6b) Budowa zestawu komputerowego ATA SATA 13. Podzespoy komputera (7) Budowa zestawu komputerowego Dysk twardy (HDD) (ang. HDD - Hard Disk Drive) suy do trwaego przechowywania danych. Pojemno dysku twardego podaje si zazwyczaj w gigabajtach (GB). Zbudowany jest najczciej z 2 do 8 talerzy umieszczonych w specjalnej obudowie chronicej je przed kurzem. Za pomoc specjalnego silnika s one obracane np. 5400, 7200 lub 10.000 razy na minut. Na powierzchni talerzy znajduj si gowice odczytujco - zapisujce. 14. Podzespoy komputera (8) Budowa zestawu komputerowego Karta graficzna czsto okrelana te mianem akcelerator grafiki podzesp komputera tworzcy sygna dla monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglda obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Kart graficzn (zalenie od szybkoci przesyania danych) umieci mona w nastpujcych zczach: PEG (ang. PCI Express Graphics) AGP (ang. Accelerated Graphics Port) PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) 15. Magistrale wejcia/wyjcia na pycie PCI Express PCI AGP ISA Budowa zestawu komputerowego 16. Podzespoy komputera (9) Budowa zestawu komputerowego Karta dwikowa (ang. sound card) umoliwia rejestracj, przetwarzanie i odtwarzanie dwiku. Obecnie karty dwikowe wystarczajce do zastosowa amatorskich czsto wbudowywane s w pyt gwn. Pojawiy si rwnie zewntrzne karty dwikowe podczane do komputera przez jeden z portw np. USB: 17. Podzespoy komputera (10) Budowa zestawu komputerowego Karta sieciowa urzdzenie odpowiedzialne za wysyanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Kada karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, ktry identyfikuje zawierajcy j komputer (48 bitw). Adres ten jest nazywany rwnie adresem sterowania dostpem do medium Media Access Control (MAC) 18. Monitory komputerowe CRT (Cathode-Ray Tube) LCD (Liquid Crystal Display) Budowa zestawu komputerowego 19. Poczenie monitora z komputerem Zcze DSUB (15 pinw) - sygna analogowy Budowa zestawu komputerowego Zcze cyfrowe DVI (Digital Video Interface) Zcze HDMI (High Definition Multimedia Interface) 20. Wyjcia karty graficznej (1) Zcze analogowe D-SUB (15 pinw) Zcze cyfrowe DVI (Digital Video Interface) Zcze HDMI (High Definition Multimedia Interface) Budowa zestawu komputerowego 21. Wyjcie TV-Out (rzadko dzi spotykane) Wyjcie TV-Out (S-Video) Budowa zestawu komputerowego