budowa komputera (1)

Download Budowa komputera (1)

Post on 01-Dec-2014

618 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. BUDOWA KOMPUTERA
 • 2. SPIS TRECI :
  • Zestaw komputerowy
  • Pyta gwna
  • Procesor
  • Pami komputera
   • Pamici wewntrzne (RAM, ROM)
   • Pamici zewntrzne (dysk twardy, pyta, dyskietka)
  • Urzdzenia wejcia
   • Klawiatura
   • Mysz
   • Skaner
  • Urzdzenia wyjcia
   • Monitor
   • Drukarka
   • Goniki i suchawki
  • Urzdzenia wejcia/wyjcia - modem
  • Karty rozszerze
   • Karta graficzna
   • Karta dwikowa
   • Karta sieciowa
   • Karta telewizyjna
 • 3. Zestaw komputerowy
  • Zestaw komputerowy to wsppracujce ze sob elementy, do ktrych zaliczamy: jednostk centraln (ze znajdujcymi si w jej wntrzu elementami, midzy innymi: pyt gwn, dyskiem twardym, zasilaczem, stacj dyskietek, napdem CD ROM) oraz monitor, klawiatur, mysz (bez ktrej rwnie moliwa jest praca na komputerze) oraz podczone urzdzenia zewntrzne: np. drukark, modem, skaner.
  • Jednym z najwaniejszych elementw komputera jest pyta gwna , wyposaona w zamontowane na stae ukady i gniazda, w ktrych mona montowa takie elementy, jak np. procesor, pami, karty rozszerze np. graficzne, muzyczne, sieciowe. Do pyty gwnej podcza si napdy dyskw, stacje dyskietek czy twarde dyski.
  Spis treci
 • 4. Pyta gwna
  • Pyta gwna stanowi najwaniejszy element caego komputera. Za jej porednictwem odbywa si wzajemna komunikacja midzy poszczeglnymi, zainstalowanymi w komputerze urzdzeniami. Od jej rodzaju zaley jakimi moliwociami rozbudowy bdzie dysponowa nasz komputer, jakie urzdzenia bdzie mg obsugiwa oraz decyduje o wyborze komponentw z jakimi bdzie mg wsppracowa - rodzaj procesora, pamici, kart rozszerze czy obudowy.
  Spis treci
 • 5. Procesor
  • Procesor - to ukad elektroniczny nazywany mzgiem komputera, ktry wykonuje zlecone zadania przez uytkownika. Jest poczony z pyt gwn za pomoc specjalnego gniazda. To gwnie od niego zley szybko pracy naszego komputera. Odpowiada on za uruchamianie programw i przetwarzaniem danych. Procesor wyposaony jest take w zegar wyznaczajcy jego wasn czstotliwo, z jak odbywaj si wszystkie przeprowadzane w nim operacje. Im wysza czstotliwo taktowania, tym procesor jest szybszy.
  • Procesory podczas pracy wydzielaj ciepo, dlatego te musz by chodzone. Odprowadzanie ciepa umoliwia radiator . Na radiatorze montowany jest wentylator dziki ktremu moliwy jest przepyw powietrza i tym samym chodzenie.
  Spis treci
 • 6. Pami komputera
  • Pami wewntrzna
  • Pami ROM
  • Pami operacyjna (RAM) .
  • Pami zewntrzna
  • dyskietka
  • dysk twardy
  • pyta CD-ROM
  Spis treci Jednostki pamici: 1 bit (b) - najmniejsza jednostka informacji 1 bajt (B) - 8 bitw (b) 1 kilobajt (KB) -1024 bajty (B) 1 megabajt (MB) -1024 kilobajty (KB) 1 gigabajt (GB) -1024 megabajty (MB)
 • 7. Pami wewntrzna
  • Pami ROM tylko do odczytu umoliwiajca rozpoczcie pracy komputera, rozruch poszczeglnych podzespow i wspprac procesora z pozostaymi czciami zestawu komputerowego Tu jest przechowywany BIOS, ktry testuje sprzt po wczeniu komputera, uruchamia system operacyjny i kontroluje komunikacj midzy urzdzeniami komputera.
  • Pami operacyjna (RAM) - w niej procesor przechowuje dane operacyjne, ktre powstaj podczas pracy na komputerze. Te dane niestety gin po wyczeniu komputera. Nie moe by modyfikowana, mona z niej tylko odczytywa dane.
  Spis treci
 • 8. Pami zewntrzna - dyskietka
  • Dyskietka (ang. Floppy Disk FD ) to nonik do przechowywania danych. Jest zbudowana z tworzywa sztucznego, w ktrego wntrzu umieszczony jest may krek do zapisu i przechowywania danych.
  • Na dyskietce maksymalnie mona zapisa 1,44 MB danych. Zapisywanie danych i odczytywanie ich odbywa si w stacji dyskietek. Ten nonik pamici mona atwo przenosi z jednego komputera do drugiego, niestety jest mao pojemny. Mona na nim umieci zaledwie 1,44 MB informacji.
  Spis treci
 • 9. Pami zewntrzna dysk twardy
  • Dysk twardy suy do zapisu, przechowywania i odczytu programw, oraz wynikw pracy komputera. . Ma hermetycznie zamknit obudow, wewntrz ktrej znajduj si talerze wirujce z prdkoci kilku tysicy obrotw na minut. Kady talerz ma osobn gowic do zapisu i odczytu danych, za sam odstp midzy gowic a talerzem jest tak may, e nawet drobny pyek moe uszkodzi dysk (std hermetyczne zamknicie).
  • Dyski mog by wewntrzne i zewntrzne . Obecnie spotyka si dyski o bardzo duych pojemnociach.
  Spis treci
 • 10. Pami zewntrzna pyty
  • Pyty CD-ROM moemy odczyta w napdzie CD-ROM. Na tego rodzaju pytach wystpuj oznaczenia: 40x, 48x czy 52x informujce, jak posiadaj maksymaln szybko odczytu danych.
  • Na pytach CD-R i CD RW moemy zapisywa i odczytywa dane. Przy czym pyty CD R umoliwiaj jednorazowy zapis informacji bez moliwoci kasowania danych, za na pytach CD-RW moemy nagrywa i kasowa dane wielokrotnie. Do tego celu niezbdna jest nagrywarka. Za jej pomoc moliwe jest nagrywanie i kasowanie wikszej iloci informacji ni na dyskietkach, gdy pojemno pyt CD-R i CD-RW wynosi 700 800 MB.
  • Pyty DVD nale do bardzo pojemnych, gdy mog przechowywa okoo 17 GB danych. Aby moliwy by jednak ich odczyt, potrzebny jest napd DVD. Natomiast do zapisu niezbdna jest nagrywarka DVD.
  Spis treci
 • 11. Urzdzenia wejcia - klawiatura
  • Klawiatura jest to podstawowym urzdzeniem sucym do porozumiewania si uytkownika z komputerem. Za jej pomoc moliwe jest wprowadzanie danych. Zwykle jest podczona przewodem do komputera. Istniej rwnie, klawiatury bezprzewodowe, w ktrych przepyw danych odbywa si za porednictwem fal radiowych. Standardowa klawiatura ma 101 klawiszy i ksztat prostokta. W tzw. klawiaturach ergonomicznych wydzielone zostao miejsce umoliwiajce naturalne uoenie rk podczas pisania..
  Spis treci
 • 12. Urzdzenia wejcia - mysz
  • Mysz jest jednym z elementw stanowiska komputerowego. To mae urzdzenie, nazywane przez niektrych komputerowym gryzoniem przyjmuje rny wygld iw zalenoci od modelu charakteryzuje si rnymi moliwociami. Mysz przewanie jest poczona z komputerem za pomoc przewodu. We wntrzu myszy znajduje si kulka wykonana ze specjalnego tworzywa, ktra podczas przesuwania po podou styka si bezporednio z rolkami. Niestety rolki ulegaj czstym zabrudzeniom i wymagaj czyszczenia.
  • Niektre myszy dziaaj bez uycia przewodu, s to tzw. myszy bezprzewodowe . Z komputerem komunikuj si one za pomoc fal radiowych lub podczerwonych. Oglnie mwic, zasada dziaania myszy polega na tym, e przesuwanie jej po podou powoduje przesyanie impulsw elektrycznych do wntrza komputera procesora. Tu napywajce sygnay s odpowiednio interpretowane, co w efekcie powoduje na ekranie ruch wskanika (kursora) myszy lub wykonanie okrelonego zadania.
  Spis treci
 • 13. Urzdzenia wejcia - skaner
  • Skaner jest urzdzeniem umoliwiajcym przetworzenie obrazu z nonika fizycznego na posta cyfrow oraz wprowadzenie tego obrazu (zdjcia, widokwki, obrazka) do pamici komputera. Tak otrzymany obraz moe by wywietlony na ekranie monitora, a nastpnie za pomoc odpowiednich narzdzi programowych dalej przetwarzany.
  • Nie wystarczy samo podczenie skanera do komputera i sieci elektrycznej, naley rwnie zainstalowa doczony przez producenta sterownik i niezbdny program umoliwiajcy skanowanie obrazw. Uruchamiajc program do skanowania , okrelamy, z jak rozdzielczoci ma by obraz odwzorowany.
  • Sterownik program sterujcy wspprac komputera z okrelonym urzdzeniem. Sterowniki mona zwykle znale na pycie CD-ROM doczonej do urzdzenia lub na stronie WWW producenta.