budowa komputera krok po kroku!

Download Budowa komputera  KROK PO KROKU!

Post on 08-Feb-2016

127 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Budowa komputera KROK PO KROKU!. Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów. Poszczególne podzespoły komputera. 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków twardych (ATA) 5. Kości pamięci operacyjnej (RAM) 6. Karty rozszerzeń - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slajd 1

Budowa komputera KROK PO KROKU!

Opis wszystkich czci komputera w sposb zrozumiay dla nowatorw

Monitor - urzdzenie wyjciowe, podczone do komputera bdce rdem wiata, wywietlajce na wasnym ekranie obraz ogldany z drugiej strony przez ogldajcego. Wyrnia si monitory lampowe (kineskopowe) - CRT, monitory oparte na ciekych krysztaach (LCD), oraz monitory plazmowe.Powrt

Pyta gwna (ang. motherboard, mainboard) najwaniejsza pyta drukowana urzdzenia elektronicznego, na ktrej montuje si najwaniejsze elementy urzdzenia, umoliwiajca komunikacj wszystkim pozostaym komponentom i moduom.

Powrt

Procesor (ang. processor), take CPU (ang. Central Processing Unit) urzdzenie cyfrowe sekwencyjne, ktre pobiera dane z pamici, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on cig prostych operacji (rozkazw) wybranych ze zbioru operacji podstawowych okrelonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazw procesora.

Powrt

Gniazda kontrolerw dyskw twardych (ATA) s to wejcia znajdujce si w pycie gwnej su do zaczania dyskw HDD

PowrtRAM (ang. Random Access Memory pami o dostpie swobodnym) podstawowy rodzaj pamici cyfrowej. Cho nazwa sugeruje, e oznacza to kad pami o bezporednim dostpie do dowolnej komrki pamici (w przeciwiestwie do pamici o dostpie sekwencyjnym, np. rejestrw przesuwajcych), nazwa ta ze wzgldw historycznych oznacza tylko te rodzaje pamici o bezporednim dostpie, w ktrych moliwy jest wielokrotny zapis, a wyklucza pamici ROM (tylko do odczytu), pomimo i w ich przypadku rwnie wystpuje swobodny dostp do zawartoci.

PowrtKarta rozszerze (ang. expansion card lub adapter card) element skadowy jednostki systemowej komputera. Wystpuje w postaci pytki drukowanej (karty) montowanej w zczu pyty gwnej. Karta rozszerze to jeden z podtypw kontrolera.Typy kart z rozszerzeniami:karta graficzna (karta muzyczna) gniazda RJ-45, BNC karta sieciowa bezprzewodowa (WiFi) - gniazda RP-SMA karta telewizyjna koncentryczne modemkontrolery pamici masowychkontrolery portw

PowrtNapd optyczny jest to urzdzenie, ktre za pomoc wizki lasera odczytuje dane z nastpujcych nonikw: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) lub najnowszych Blu-Ray.Prdko napdw optycznych podaje si w wielokrotnociach podstawowej prdkoci 1x, ktra odpowiada przepustowoci 150 kB/s (napdy CD), 1350 kB/s (napdy DVD) lub 5234 kB/s (napdy Blu-Ray). Np. maksymalny transfer CD-ROM-u o prdkoci 8x wynosi 1,2 MB/s.

PowrtDysk twardy jeden z typw urzdze pamici masowej, wykorzystujcych nonik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard disk drive) powstaa w celu odrnienia tego typu urzdze od tzw. "dyskw mikkich", czyli dyskietek (floppy disk), w ktrych nonik magnetyczny naniesiono na elastyczne podoe, a nie jak w dysku twardym na sztywne.

Powrt

Klawiatura komputerowa uporzdkowany zestaw klawiszy sucy do rcznego sterowania urzdzeniem lub rcznego wprowadzania danych. W zalenoci od spenianej funkcji klawiatura zawiera rnego rodzaju klawisze alfabetyczne, cyfrowe, znakw specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez uytkownika.Powrt

Mysz (z ang. mouse) urzdzenie wskazujce uywane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Wynaleziona zostaa przez Douglasa Engelbarta w 1964 r. Mysz umoliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni paskiej. Mysz odczytuje zmian swojego pooenia wzgldem podoa, a po jego zamianie na posta cyfrow komputer dokonuje zmiany pooenia kursora myszy na ekranie. Najczciej wyposaona jest w kko do przewijania ekranu.Powrt

Prezentacje przygotowa & opracowaKrzysztof MeisingerPowrtwww.mk-internet.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/ProcesorBibliografiahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_(ekran)http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_g%C5%82%C3%B3wnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/RAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%99d_optycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Mysz_komputerowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Klawiatura_komputerowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_twardyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_komputeraPowrt