11. JoakimInterFest 2016 Bilten 5

Download 11. JoakimInterFest 2016 Bilten 5

Post on 13-Apr-2017

242 views

Category:

Social Media

3 download

TRANSCRIPT

 • 1

  Dan etvrti

  VOZ PROTUTNJAO FESTIVALOM

  Polovina, ovogodinjeg, 11. JoakimInterFesta je, ini nam

  se, pravi trenutak da porazgovaramo sa teatrologom

  Draganom Bokovi, moderatorkom razgovora sa

  stvaraocima. teatrolog i pozorini kritiar Dragana Bokovi

  je na InterFestu od samog njegovog poetka. Uestvovala je

  u njegovom nastajanju, i bivala prisutna na ovoj

  meunarodnoj pozorinoj smotri i kao predsednik irija,

  selektor, voditelj razgovora... Dakle jedna od

  najkompetentnijih sagovornika da proceni gde je i dokle je

  stigao JoakimInterFest na ulasku u drugu deceniju svoga

  postojanja.

  - Podsetila bih da smo nekada imali dva JoakimFesta, jedan

  koji se odnosio na tekstove domaih pisaca, jer se tada

  Sterijino pozorje odvojilo od tog koncepta - evo, od ove

  godine mu se vraa, a drugi smo koncipirali kao

  JoakimInterFest na kome moemo da vidimo neke teatarske

  tendencije koje nisu iz naeg pozorinog prostora.

  Uestvovala sam od samog poetka u oba festivala.

  JoakimFest smo vodili pod sloganom Prvi put s ocem u

  teatar, zbog Joakima Vujia - oca naeg pozorita i on je

  bio na odgovor na ono to se tada deavalo na Pozorju,

  dok je ovaj festival JoakimInterFest bio na odgovor na

  BITEF. Vie nam, u Kragujevcu koga smo

  jo davno definisali kao - teatropolis nije bilo ni potrebno,

  podsea ona, dodajui i nabrajajui da je ovde bivala

  selektor, predsednica irija, ve i ranije, kao i sada

  moderator okruglog stola...

  - Onda me jedno vreme, sticajem raznih okolnosti i raznih

  uprava nije bilo nekoliko godina i evo me ponovo u ulozi

  voditelja okruglog stola, gde posle mog velikog iskustva u

  pozoritu sa ljudima koji su akteri predstava mogu da

  razgovaram na teme i pitanja za koja smatram da interesuju

  publiku, one koji sede preko puta nas, kae Dragana

  Bokovi.

  Po njoj se na InterFestu neto nije mnogo promenilo.

  - Ba to i smatram kvalitetom jer je od samog poetka bio i

  ostao koncipiran da se na njemu prikazuju stvari koje su

  istinite, tane i savremene. JoakimInterFest je sve to i dan

  danas. Smenjuju se selektori, dolaze nove i drugaije

  predstave, nikada se svi u tome u potpunosti ne sloimo do

  kraja - to vam je kao u fudbalu - da svako ima svoju viziju

  koje ba predstave obavezno moraju da budu na

  InterFestu a, kada se zavri svaki od ovih naih festivala,

  onda ovek, sam sa sobom, pa i pozorini kritiar mora da

  bude poten i kae: Pa, u stvari, moe i ovako., smatra

  ona.

 • 2

  Iako je neke od predstava sa takmiarskog repertoara ve

  gledala i pisala o njima ne eli da govori unapred.

  - Pozorite je iv organizam i nikada ne znate kakva e

  predstava da bude ba te veeri. Neki put gledam po tri-etiri

  puta istu predstavu a onda kada je gledam na nekom

  festivalu se iznenadim - prijatno ili neprijatno. Bude potpuno

  drugaija. To je odnos izmeu ivog oveka na sceni i ivog

  odnosa u publici i uvek moe da bude drugaije, iskusno

  tvrdi Dragana Bokovi, ne libivi se, kao i uvek da izrekne

  svoj sud ovome to smo do sada videli na festivalu.

  - Mislim da je bilo dobrog pozorita i da su to bile predstave

  koje su pre svega odrazile duh vremena a to se umea tie,

  glumakog, rediteljskog, ostalih saradnika na predstavama -

  apsolutno su sve na visokom nivou i sve ba zasluuju da

  budu u jednoj ovakvoj selekciji. To je jedino bitno, da jedna

  selekcija bude ujednaena tako da kvalitet predstava, ma

  koliko ne izmeu sebe bile razliite, bude slian. Mi smo

  sada na pola festivala a u ovom prvom delu koji za nama je

  zaista tako i bilo, zakljuuje naa sagovornica.

  etvrtog dana 11. JoakimInterFesta na takmiarskom

  repertoaru bila je predstava Voz beogradskog Zvezdara

  teatra koju je po tekstu amerikog kultnog knjievnika

  Kormaka Makartija adaptirao i na scenu ove kue postavio

  na proslavljeni glumac Voja Brajovi.

  Mnoga Makartijeva dela su ekranizovana i prevedena kod

  nas i objavljena kao romani poput: Nema zemlje za starce,

  Put, Svi ti lepi konji, Kravi meridijan a i po ovom

  njegovom literarnom predloku u SAD je snimljen film The

  sunset limited. Svoju premijeru u Zvezdara teatru

  predstava Voz je imala 24. oktobra prole godine dok je

  svetska premijera predstave Voz (The Sunset Limited)

  izvela pozorina trupa Stepski vuk u ikagu 18. maja pre

  tano 10 godina.

  U predstavi igraju Sergej Trifunovi (Crni) i Voja Brajovi

  (Beli) koji sem reije potpisuje i adaptaciju ovog teksta.

  Predstava Voz je, to da se laemo, u Kragujevac i na

  JoakimInterFest dola ovenana slavom. Vojislav Brajovi je

  dan ranije u Sarajevu dobio za ulogu Belog u ovom komadu

  nagradu an Marolt kao najbolji glumac na Prvim danima

  Jurislava Korenia. Predstava je ove godine ostvarila

  veoma uspenu regionalnu turneju, ovenana je brojnim

  nagradama (ukljuujui i sarajevsku prekjueranju) a, u

  sredu, 11. oktobra na matinoj sceni Zvezdare najavljeno

  je njeno jubilarno 50. izvoenje - mada su se akteri

  predstave Brajovi i Trifunovi na razgovorima posle nje na

  naoj Maloj sceni sloili pred brojnom publikom i

  oboavaocima da im je sinonje izvoenje u naem Teatru

  bilo 54. igranje Voza.

  - Inspirisan delom Kormaka Makartija, jedino to elim ovom

  predstavom je da izazovem kritiki odnos i svest o tome

  kuda ide ovaj svet ide. I naravno, pre svega, ovekoljublje,

  koje ima veliku mo da sprei propast civilizacije. Po mom

  miljenju, najbolji lek za oveka i njegovo najjae oruje je

  kultura iji su najvaniji segmenti umetnost i re, kratak je i

  jasan u svojoj rediteljskoj eksplikaciji Brajovi.

  Da u poetku svega bee re, slae se i njegov kolega

  Sergej Trifunovi.

  - Re, istovremeno najskuplja i najjeftinija stvar. Nita se ne

  bagatelie tako olako kao re. Pokuavam da napiem neto

  za program, ali mi se u lice ceri zaludnost tog ina. da se ita

  smisleno da napisati, scenska postavka ovog dela, bila bi

  besmislena. Ovo nije pozorina predstava. Ovo je neto sa

  ime emo se svi mi, sudarati do kraja ivota, tog voza bez

  konduktera, kome se poetna, krajnja i usputna stanica, ne

  mogu znati, napisao je on u programu predstave povodom

  premijere Voza.

  Festivalska publika je u prepunoj Sali sa ovacijama ispratila

  predstavu, a koliki je utisak ona ostavila na nju svedoi i

  njeno veliko prisustvo na razgovorima na Maloj sceni posle

  predstave, to, da budemo poteni i nije ba uvek sluaj.

  Naravno, da to nije promaklo iskusnom oku moderatorke

  razgovora Dragani Bokovi.

  - Ovoliki broj prisutnih na razgovorima moe se protumaiti

  harizmom dvojice protagonista predstave, otvorila je ovom

  konstatacijom ona sinonji razgovor, ne krijui da je

  predstavu ve ranije gledala (vie puta), pisla o njoj i svrstala

  je u izbor najboljih pet u proloj sezoni.

  Po njoj videli smo predstavu Voz raenu po delu Kormaka

  Makartija koga kod nas, istakla je voditeljka, ljudi koji ne

  itaju mnogo znaju kao autora predloka za film Nema

  zemlje za starce koji je dobio etiri Oskara. Na inicijativu

  Voje Brajovia, Makartijev tekst The sunset limited preveli

  su Milica i Branislav Mihajlovi a Dragana Bokovi je upitala

  reditelja, kako ona pretpostavlja, da li je originalni tekst

  mnogo dui.

  - Otprilike smo skratili tekst za treinu, jer Makarti nije

  napisao dramu, nego roman u dijalokoj formi. On je

  vrhunski pisac i intelektualac i nije se ni uputao u pisanje

  teksta po svim zakonima dramaturgije nego je napisao svoj

  pogled na tematiku verovanja i neverovanja. Zaista je mnogo

  toga trihovano, toliko - da je jo jedan komad mogao da se

  napie, rekao je Brajovi, dodavi da je on na poetku

  veoma hrabro trihovao komad u prvoj ruci a zatim im je u

  pomo priskoila i Ivana Dimi koja je njemu i Trifunoviu

  pomagala da samu ovako veliki tekst na tako delikatnu

  temu, koja ipak, kao krajnji proizvod mora da ima to neko

  vremensko ogranienje koje scensko izvoenje zahteva.

 • 3

  Ni Dragana Bokovi, kao moderator razgovora nije bila

  nita manje iskrena i to iz dva razloga rekavi da se

  pozorinim kritiarima - koji su listom pozdravili ovu

  predstavu inilo da ima malo vika i da je njeno izvoenje

  moglo da bude jo malo krae.

  - U pitanju je tako otvorena dramaturka struktura i da je

  trajala jo sat due ona bi imala svoju unutranju logiku ali i

  da je trajala pola sata manje isto bi mogla da se ispria

  jedna uzbudljiva pria, smatra ona, dodavi da je u pitanju

  Brajoviev rediteljski prvenac sa opaskom vreme je bilo.

  - Jednostavno je taj in izaao iz mene sa potrebom da se

  ovaj komad pokloni onom koji gleda kao i da ovog pisca

  predstavimo naem gledalitu. Kada sam video film po ovom

  predloku The sunset limited koji je reirao glumac Tomi Li

  Dons, u kojem igraju fantastino on i Semjuel L. Dekson,

  shvatio sam da ulogu Crnog mora da igra glumac sa

  energijom i svestranou poput Sergeja Trifunovia, koji je

  po meni svestraniji (svira, peva) od genijalnog L. Deksona,

  nije tedeo komplimente na raun svog scenskog partnera u

  ovom sluaju, reditelj Brajovi.

  On priznaje da je nekoliko decenija mlai (igra Belog), voleo

  bi da sam igra Trifunovievu rolu, ali i poteno zakljuuje da

  ne poseduje sve njegove vetine.

  Po njemu, svi, pa i gledaoci su uesnici u ovom scenskom

  dogaanju.

  - Nema potrebe da se deava neto... kao na bini, pa se

  polako die zavesa, pa mi igramo, pa se zavesa sputa...

  Ne, jednostavno svi smo u nekoj vrsti povezanosti,

  korespondencije..., pojanjava Brajovi inscenaciju svog

  rediteljskog prvenca.

  Na pitanje moderatorke kako je gradio svoju fantastinu ali

  jako zahtevnu ulogu Belog, Trifunovi se prvo osvrnuo na to

  kako je do njihove saradnje uopte i dolo:

  - Jednostavno, Voja me je zvao i rekao: Sada u da ti

  poaljem jedan tekst, a ti e da mi kae koliko puta smo

  mi to ve odigrali. Sama, ovakva njegova najava znaila je

  da mi alje neto znaajno i vano. Proitao sam ga,

  isplakao se i pozvao Voju i samo rekao: Kad poinjemo?,

  kratak je bio on.

  to se tie uloge Crnog Trifunovi je pojasnio svoje vienje:

  - Ni jednog trenutka nisam razmiljao da pravim lik. To je

  potpuno besmisleno, pogotovo u ovakvom projektu koji nije

  predstava. To je neto to jednostavno izvire iz mene jer

  svi mi na planeti imamo iste elje, strahove, hteli bi da nas

  Bog voli, eleli bi da preivimo... Potiemo svi iz istog izvora.

  Ovaj tekst upuuje oveka na svog blinjeg, zove tog

  blinjeg bratom, kao Isus, nema likova, sve je potpuno

  dematerijalizovano, bestelesno. Priamo o dui. Ovo nije

  predstava ve scenska propoved. Zbog toga se ne

  optereujemo likovima, mizanscenom, scenografijom. Nema

  oveka koga se to ne tie ili da ignorie ovu temu, smatra

  on.

  Po Brajoviu ova predstava je i opomena - kuda ide svet,

  koji je smisao naeg ivljenja. Poto je JoakimInterFest

  poznat po svom drutvenom angamanu a ne samo

  umetnikim pozorinim dometima voja Brajovi je tokom

  razgovora sam pojasnio kakva je njegova aktuelnost sada i

  ovde:

  - Kada tako neto uzmemo, pogledamo na sceni ili

  proitamo u knjizi, onda se mi zapitamo, svako o svom

  problemu. Negde su ti problemi, moe se uiniti marginalni

  a, negde akutni i zahvataju, na primer nae drutvo, Srbiju,

  bez obzira to se u samom tekstu na direktan nain ne

  govori bukvalno o tome. Ali, recimo, ako smo svesni da

  mladost ode iz ove zemlje, pa se zapitamo: Kuda ide nae

  drutvo?, to sam ja uopte iveo i raao decu i onda, kako

  sam doao dovde a, nisam to hteo... ? Ono to mene,

  uasno kopka je kako to da se prosto deava da ljudi

  projektuju svoju decu da napuste i odu iz ove zemlje, to je

  po meni krajnje nedopustivo i uasno nerodoljubivo. Decu od

  14-15 godina ve projektuju, taj izraz je uasan ali istinit,

  projektuju da idu iz ove zemlje. Delo Kormaka Makartija

  moe da u vama probudi razmiljanje o sutini verovanja ali

  se iz njega mogu itati i uitavati i ovakve stvari i pitanja,

  koja nisu tipina za podneblje u kojem pria nastaje ali za

  nae jesu i te kako, nije se dvoumio on da podeli sa

  publikom svoje dileme, dodavi da su njihovi prijatelji

  svetenici, monasi pa ak i mitropolit Porfirije gledali ovu

  predstavu i svidela im se.

  - Niko se zbog nje ne oseti povreenim, zato to ovo nae,

  mi je i ne zovemo predstava kako je Sergej rekao, ve

  prestavlenije ne emituje nihilizam i pesimizam. Naprotiv,

  svest o bolu proizvodi upravo neto to je borba protiv toga,

  zakljuili su Brajovi i Trifunovi, s tim to za ovog potonjeg,

  ova, novela u dramskoj formi poinje tek kada se predstava

  zavri - poinje u naim glavama. I protagonisti i gledaoci

  su se zajedno sloili da ovakve predstave jo uvek mogu da

  izazovu jak doivljaj i vrate, dobrano, poljuljanu veru u

  oveka.

  Direktor kragujevakog Teatra mr Vojo Lui zavrio je

  sinonje vee opaskom da je od trenutka kada je

  obelodanjena selekcija za ovogodinji JoakimInterFest re

  Voz, ba zbog ove predstave, postala najpopularnija u

  Kragujevcu. Ba taj Voz sino je protutnjao 11.

  JoakimInterFestom i gradom na Lepenici.

 • 4

  Veeras na repertoaru Scena Joakim Vuji, utorak, 11. oktobar 20.00 Atelje 212 Beograd

  KAFA I CIGARETE POZDRAV IZ BEOGRADA

  posveeno filmu Dima Darmua Coffee and Cigarettes

  Reija: MIA KNEEVI

  Scenografija: Miljena Vukovi

  Kostimografija: Dragica Lauevi

  Igraju:

  Ivana: MILICA MIHAJLOVI

  Relja: NEBOJA ILI

  Profesor (Danilo): TIHOMIR STANI

  Azra: DARA DOKI

  Maa: MILICA TRIFUNOVI

  Student (On): MARKO GRABE

  Milenko: SVETOZAR CVETKOVI

  Ve sam naslov predstave KAFA I CIGARETE POZDRAV

  IZ BEOGRADA jasno nagovatava da je re o svojevrsnom

  autorskom odjeku kultnog filma Coffee and Cigarettes,

  Dima Darmua.

  Dramska pria i predstava, svojim smetanjem na pozornicu

  ne eli da preimenuje priu filma, naprotiv koristei samo

  izvorni dramaturki model, eli da sa publikom podeli sasvim

  line teme, prepoznate u savremenom trenutku. I sve

  strepnje i sve nade koje iz tih tema proizilaze. Susreti

  sluajni ili prieljkivani; odlasci eljeni ili iznueni;

  neizvesnost svakog trenutka ka kome urimo, neminovnost

  svakog trenutka koji nas oekuje jednom reju sam ivot,

  neizmerno bogat, satkan od nebrojeno mnogo slojeva i

  znaenja, tuga i radosti, susreta i rastanaka uz kafu i

  cigarete, moda se moe makar malo bolje razumeti.

  Re reditelja

  Nikada ne znamo kada e neki sluajni susret ili susret koji

  pripada svakodnevnoj rutini, pokrenuti u nama duboka i nova

  oseanja i suoiti nas sa novim vrednovanjem, kako

  sadanjih tako i trenutaka iz prolosti. Kafa i cigarete, kao

  ritual kojima se preputamo izmeu line navike pretvorene

  u potrebu i drutvenog konteksta u kojem uestvujemo ine

  te trenutke ponekad i sudbinski

  ______________________________________________