11. JoakimInterFest Bilten 1

Download 11. JoakimInterFest Bilten 1

Post on 13-Apr-2017

120 views

Category:

Social Media

1 download

TRANSCRIPT

JoakimInterFest 2016Posebna karakteristika ovogodinjeg Joakiminterfestajesu mladi autori, naroito pisci i reditelji ije predstavedominiraju selekcijom festivala. I ije pogled na svet naodreeni nain obavezuje i upozorava.U program 11. JoakimInterFest-a uvrtene su predstave:1. Jaroslave Pulinovi , reija M. Sjuda,NATAAPoljski teatar Bjalsko Bjala, PoljskaPredstava Nataa, sainjena je iz dva teksta JaroslavePulinovi, uspene i veoma izvoene ruske knjievnice ukojima pratimo sudbinu dve devojke. Jedne koja potie izdobre i druge iz problematine sredine i koje su povezanekunderijanskom nepodnoljivom lakoom postojanja.2. Tanja ljivar MI SMO ONI NA KOJE SU NASRODITELJI UPOZORAVALI, reija Mirjana Karanovi,Bosansko narodno pozorite Zenica, Bosna iHercegovinaOvaj neobian i po svojoj strukturi netipian dramski tekstTanje ljivar naao je svoj puni scenski izraz isaveznitvo u dvoje vrsnih glumaca, glumakoj diviMirjani Karanovi, koja je i reirala predstavu i mladom italentovanom glumcu Enesu Salkoviu.3. Mate Matii , reija MarkoSINOVI UMIRU PRVIMisiraa, Narodno pozorite Republike Srpske BanjaLuka, Bosna i HercegovinaPosebna zanimljivost ovog komada, odnosi se na njegovscenski ivot. Crnohumorna pria o rodbini stradalih uratu koja pokuava da otkupi svoje mrtve od ratnih iporatnih profitera igrana je u Zagrebu, Sarajevu i BanjaLuci. Uz minimalna dramaturka prilagoenja zajednikoza sve tri verzije jesu muka i apsurd koji vlada timprostorima.4. Vilijam ekspir , reija PjerSAN LETNJE NOIValter Polic, Knjaevsko-srpski teatar, Kragujevac, SrbijaDui niz godina stalni saradnik Knjaevsko-srpskog teatrajeste nemaki reditelj Pjer Valter Polic. Ovaj put oninspirativno spaja ekspirove stihove i modanajzanimljiviji duhovitijih pria dramske knjievnosti sanaim vremenom i ovim prostorom.glumaki ansambl uunutranjosti uopte,5. , raeno po delu Kormaka Makartija, reijaVOZVojislav Brajovi, Zvezdara teatar, Beograd, SrbijaNajbolja preporuka za ovu predstavu, osim naina na kojije uraena, jeste to to u njoj igraju Vojislav Brajovi iSergej Trifunovi, moda najzanimljiviji predstavnici dvegeneracije glumaca koji na sceni varnie trenjem razliitihiskustava.1JOAKIMINTERFEST 2016 SREA PRATI HRABREObrazloenje selektoraJoakimInterFest 20166. , pozdrav iz Beograda, autorskiKAFA I CIGARETEprojekat Mie Kneevi,Atelje 212 Beograd, SrbijaAutorski projekat Mie Kneevi, doprinosi promociji i idejiovogodinjeg JoakimInterFesta, ukazivanje na mladeautore.Ovaj pozdrav iz Beograda topla je i duhovita pria ukojoj uz kafu i cigarete na povrinu isplivavaju i nekeaktuelne teme poput odlaska iz zemlje, nostalgije, starihljubavi7. Miroslav Krlea , autorski projekat NeleU AGONIJIKocsis, Ozrena Grabaria i Darka Stazia, PUK-Putujue kazalite i Scena Ribnjak, Zagreb, HrvatskaVeliko je zadovoljstvo imati u selekciji 11. Joakiminterfestauspenu scensku podstavku Krleine drame U agoniji .Re je o delu trilogije o Glembajevima koja je u ovoj verzijisvedena na troje junaka i njihov estok sukob. U sredituprie o usponima i padovima je razoarana, i drutvenodegradirana Laura koju tumai izvrsna Nela Koi.8. Stojan Srdi , reija Ana orevi,MOJE DETEBeogradsko dramsko pozoritePredstava Moje dete na odreeni nain je replikapoznatog filma Skupljaa perja. U konanom, ovo jepoteno uraena, dobro odigrana i veto insceniranapria o nekim konkretnim ljudima koji ive danas i ovdesa nama i koje ili ne primeujemo ili se pretvaramo da oninisu tu.9. Predstava u Edit Pjaf,ast nagraenih U VRTLOGUSREE, Teatar Al.Davila Piteti, Rumunija11. JoakimInterFestGodina dana, koliko protekne izmeu dva festivala nijemnogo vremena, za istoriju je to neprimetan period. Alita je to to se desilo u toj milisekundi istorije, od prologjubilarnog, do novog festivala koji treba da oznai inaznai pravac i nastavak svog uspenog postojanja.U formalnom smislu nije se desilo mnogo toga, novepozorine forme su se moda i pojavile ali one postajuvidljive tek kada preu u optu upotrebu. Laskajui sebi,moemo rei da i ove godine JoakimInterFest traga zatom tajnom ifrom pozorinog izraavanja koja oznaavaneki pomak - neke vrste - u nekom pravcu. Naa ambicijajeste da otvorimo prostor da se to desi a budunost eodgovoriti jesmo li uspeli.No, ovogodinji festival na odreeni nain potvruje dasrea prati hrabre. U godini kada je JoakimInterFest ostaobez podrke Ministarstva kulture bilo je veliko pitanje kakodalje i da li e i na koji nain Grad Kragujevac uspeti dasauva svoj festival.Moda je upravo strah kako emo dalje, uticao da nam seposrei! Ovogodinji festival je dobio ono najvanije -mladost.Selekcijom preovlauju mladi i mlai pisci, poev od ruskeautorke Jaroslave Pulinovi, zatim Mie Kneevi i Tanjeljivar. Festivalom dominiraju mladi reditelji (MarkoMisiraa,Anaorevi, Poljakinja Malgorzata Sjuda), a tusu i oni koji poput Mirjane Karanovi i Vojislava Brajoviasvoje ogromno scensko iskustvo stavljaju u drugaijipolaaj i drugaiju i novu funkciju. Prisutan je mladalakiduh Pjera Valtera Polica, zatim autorskog tima predstaveU agoniji. Re je o umetnicima koji su nali snage, imalipotrebu i traili prostora da se izraze na neki novi nain.Verujem da je ovaj tim autora, ova ekipa uesnikafestivala i naravno organizator ovogodinjegJoakimInteFesta, da smo svi zajedno ostavili otvorenavrata za nove forme, nove teme i neke nove prie koje ebudunost (moda) zabeleiti.Selektor eljko Jovanovi23JoakimInterFest 2016Veeras na repertoaruScena Joakim Vuji, petak, 7. oktobar 20.00Narodno pozorite Republike Srpske, BanjaLukaMate MatiiSINOVI UMIRU PRVIReditelj: Marko MisiraaDramaturg predstave: Ivan VelisavljeviDijalekatska obrada teksta: Milorad TelebakScenograf: Dragana Purkovi MacanKostimograf: Jelena VidoviMuzika: Petar Topalovi / SOPOTAudio-dizajn: Petar BilbijaUloge:Jakov, penzioner, 62 godine: DragoslavMedojeviRanka, njegova ena, penzionerka: NataaIvaneviMiun, njihov sin, penzioner, 41 godina (invalid75%): Aleksandar StojkoviMarija, njegova ena, 36 godina: MiljkaBraninLuka, Jakovljev brat, penzioner: BokoureviMirko, njegov sin, penzioner, 38 godina (invalid100%): Goran JokiBoo, njegov sin, penzioner, 36 godina (invalid60%): Ljubia SavanoviAco, penzioner, kratkovid, 34 godine (invalid75%): Zlatan VidoviMara, penzionerka, 60 godina: Svetlana TanjaPopoviIvica, penzioner iz srednje Bosne, 38 godina(invalid 69%): ore MarkoviDarko, mafija iz Banje Luke, gradski tip,penzioner (invalid 25%): Vladimir oreviTihomir, penzioner iz Beograda: Rok RadiaAvdo, penzioner iz Federacije BiH: ZoranStaniiDogaa se u selu Rekavice, 2008. godine.Re autoraIdeja o Sinovima... stigla me je u rodnimRiicama kraj Imotskog. Jednog popodnevatamo sam se zatekao u drutvu nekolicine 30-godinjih umirovljenika u seoskoj gostionici.Tamo sam susreo mladie u dobi izmeu 25 i35 godina. Ponudio sam ih piem, krenuo jerazgovor i pitao sam ih ime se bave.Odgovorili su mi jednostavno: Idemo u potu igostionicu. U potu po mirovine, jer su sviumirovljenici, a potom u gostionicu jer se timdragim momcima u ivotu nita drugo nijedogaalo, osim alkohola. I tu sam shvatio tunau poratnu napetost koju sam odmahodluio pretoiti u dramski tekst..., IzjavaMate Matiia povodom premijere komadaSinovi umiru prvi u HNK Osijek.Iz teksta Ivane Barii Prikaz poratne zbiljeizmeu pote i birtije u 'Sinovi umiru prvi',Veernji list, Zagreb, 15. 4. 2012.Re rediteljaMnogo je tema i bolnih pitanja koje otvara ovajizuzetan komad. Zato mislim da je potrebno ivano danas, vie od dvije decenije nakon ratau BiH, postaviti na scenu Narodnog pozoritaRepublike Srpske u Banjoj Luci Sinove inapraviti predstavu koja nas, poput onogGogoljevog ogledala suoava sa mnogimratnim i poratnim traumama koje svi ivimo naovaj ili onaj nain, ali i predstavu koja naproblem ratne i poratne stvarnosti gledaodozgo, iz ptije perspektive, sa potrebnimotklonom kroz koji emo mnogo bolje osjetitiono to nas titi. Matiiev komad predstavljasvojevrsni anrovski sinkretizam: ima tu svegai to na jedan jako promiljen nain: od antiketragedije do komedije apsurda sa elementimacrnog, montipajtonovskog humora.Realistina groteska bilo bi, moda, najtanijeanrovsko odredite nae predstave. Matiievoriginal deava se u selu Riice kod Imotskog,u Dalmatinskoj Zagori 2002. godine, daklesedam godina od rata i tri godine odTumanove smrti na koju se jedna od situacijau komadu odnosi. Naa adaptirana verzijapremjetena je u selo Rekavice kraj BanjeLuke u Republici Srpskoj i u 2008. godinu, 13godina od rata, dvije godine od Miloevievesmrti na koju e se pomenuta situacijareferisati u naoj verziji i u godini velikihprotesta ratnih vojnih invalida Vojske RepublikeSrpske povodom loeg materijalnog stanja iodnosa vlasti prema njima.Marko MisiraaJoakimInterFest 20164Jedanaesti JoakimInterFestod 7. do 15. oktobraSREA PRATI HRABREScena Joakim Vuji, petak, 7. oktobar - 20 satiSINOVI UMIRU PRVI - Narodno pozoriteRepublike Srpske, Banja LukaMate Matii, reija Marko MisiraaScena Joakim Vuji, subota, 8. oktobar - 20satiSAN LETNJE NOI - Knjaevsko-srpskiteatar, KragujevacVilijem ekspir, reija Pjer Valter PolicScena Joakim Vuji, nedelja, 9. oktobar - 20satiU AGONIJI - Putujue kazalite i ScenaRibnjak, ZagrebMiroslav Krlea, autorski projekat Nele Kocis,Ozrena Gabaria i Darka StaziaScena Joakim Vuji, ponedeljak, 10. oktobar -20 satiVOZ - Zvezdara teatar, BeogradKormak Makarti, reija i adaptacija VojaBrajoviScena Joakim Vuji, utorak, 11. oktobar - 20satiKAFA I CIGARETE, POZDRAV IZBEOGRADA Atelje 212, BeogradPosveeno filmu Dima Darmua, reija MiaKneeviScena Joakim Vuji, sreda, 12. oktobar - 20satiMOJE DETE - Beogradsko dramskopozorite, BeogradStojan Srdi, reija i adaptacija Ana oreviScena Joakim Vuji, etvrtak, 13. oktobar - 20satiNATAA - Poljski Teatar Bjalsko BjalaJaroslava Pulinovi, reija Malogrzata SjudaScena Joakim Vuji, petak, 14. oktobar - 20satiMI SMO ONI NA KOJE SU NAS RODITELJIUPOZORAVALI - Bosansko narodno pozoriteZenica u saradnji sa Kamernim teatrom 55SarajevoTanja ljivar, reija Mirjana KaranoviScena Joakim Vuji, subota, 15. oktobar - 20satiPredstava u ast nagraenihEDIT PJAF U VRTLOGU SREEAutor Matej VarodiPratei program FestivalaPetak, 7. oktobar 19.30 - Izloba pozorinogplakata u ast Vilijema ekspira - GalerijaJoakimSubota, 8. oktobar 18.00 - Promocija knjigeTeatar i drutveno bie autora GoranaCvetkovia - Scena Ljuba Tadi (Mala scena)Nedelja, 9. oktobar 12.00 - Radionica Glumac upokretu Pjera Valtera Polica - Sveana salaPrve kragujevake gimnazijeetvrtak, 13. oktobar - VEE U ASTGLUMCA17.00 - Razgovor sa glumicom LjiljanomStjepanoviScena Ljuba Tadi (Mala scena)20.00 - Predstava Lepotica Linejnakoprodukcija Kruevako pozorite iArt Tema izBeograda - Scena Pozorita za decuKragujevacStruni iriMiloLatinovi, knjievnik,Goran Cvetkovi, reditelj i pozorini kritiarMaja Izetbegovi, glumica Kamernog teatra 55Voditelj razgovoraDragana Bokovi, teatrologUrednik Biltena JIF-aZoran MiiNagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada