11. JoakimInterFest 2016 Bilten 8

Download 11. JoakimInterFest 2016 Bilten 8

Post on 13-Apr-2017

169 views

Category:

Social Media

4 download

TRANSCRIPT

JoakimInterFest 2016O d o v e g o d i n e u o k v i r uJoakimInterFesta uveden je novi programVee u ast glumca koji je sino, u sredu,14. oktobra imao svoju festivalskupremijeru na Maloj sceni Ljuba Tadi. Bioje to oma jednoj od najznaajnijih srpskihsavremenih glumica - Ljiljani Stjepanovi.Poelevi, kao to je i red, domain iorganizator festivala i Veeri u astglumca direktor pozorita mr Vojo Lui,pred zaista krcatim gledalitem Malescene, na poetku razgovora podsetio jena najznaajnije detalje iz izuzetno bogatekarijere glumice Ljiljane Stjepanovi, njenenajpoznatije uloge u pozoritu, na televiziji ifilmu kao i brojne nagrade koje je dobila zasvoj dug i plodan glumaki angaman.- iroki registar kominih rola LjiljaneStjepanovi je osoben i osobit. OdNuievih likova i tipova junaka u suknji, dopunokrvnih, sebe svesnih ena u delimaStevana Sremca, do savremenih bujinih komedijaitalijanskih i panskih energinih i plemenitih gospoa isredovenih otrokondi ova komiarka visoke kultureosvajala je milione gledalacapo Beogradu i Srbiji, proitaoje Lui deo obrazloenja irijaza dodelu nagrade ankaStoki (kojim je predsedavalaMira Banjac) a koja je LjiljaniS t j epanov i v ie negozaslueno dodeljena 2013.godine.O svoj im glumakim(pa)poecima u pozorinojt r u p i u v e n o g B a t eM i l a d i n o v i a , n a s e b isvojstven duhovit nainispriala je sama Ljiljana Stjepanovi, dodavi da je touradila jo kao devojurak, potpuno sama i bez znanjaroditelja. Iako je tokom razgovora o svojoj karijeri istaklada nikada nije imala neki konkretan glumaki uzor, kaoglavnog krivca za bavljenje glumom uopte LjiljanaStjepanovi je apostrofirala komiara Miodraga Petroviakalju ijom je glumom bila opinjena i kultne emisijeVeselo vee i Vee uz radio. Oputeno i spontano,kako je itav tok razgovora tekao uz brojne slajdove iznjene (pre)bogate karijere Ljiljana Stjepanovi je iskrenoispriala i kako je njena profesorka Ognjenka Milievihtela da se ubije jer je smatrala da je predodreena zaozbiljne i teke dramske uloge a ona je itavu karijeru(zvanino je ve sedam godina u penziji) provela umuzikom teatru - Pozoritu na Terazijama, ija jedugogodinja prvakinja bila kao i koliko nije zadovoljnasvojim televizijskim debijem - ulogom kafanske pevaljke(imala je tada samo 16 godina) u seriji Muzikanti.- Jako rano sam poela da se bavim ovim poslom,zavolela ga strasno i dan danas ga volim sa istom strau,istakla je ona dodavi da glumci nikada ne idu u penziju, ida dok se bave tim poslom, ostaju vena deca, ne krijuida je njen cilj da zauvek ostane veno dete.Na razgovoru uprilienom u ast jedne odnajznaajnijih savremenih srpskih glumica i miljenicenajire kako pozorine, tako i televizijske i filmske publike,nadahnuto je zborila Dragana Bokovi, teatrolog, njenadugogodinja prijateljica i po sopstvenim reima inajvea oboavateljka.- Ja sam najvei oboavalac Ljilje Stjepanovi u svimmedijima, predgovara svih njenih knjiga, predlaganjenih nagrada, pisac obrazloenja za iste i kada je dobilaNuievu nagradu za ivotno delo napisala sammonografiju o njoj Jo jedna kraljica, rekla je od srcaDragana Bokovi, dodavi da Ljiljana Stjepanovi savelikim uspehom ve vie od 25 godina igra njenumonodramu Povratak kraljice Marije Karaorevi.Dramaturg kragujevakog pozorita Marija Soldatovii direktor KST-a mr Vojo Lui zajednikim snagamapodsetili su i na noviju televizijsku i filmsku produkciju ukojoj glumi Ljiljana Stjepanovi a ona sama ispriala jesvojim brojnim kragujevakim oboavaocima anegdotesa snimanja novog filma - nastavka Zone Zamfirove ija1VEE U AST GLUMCA I DVE MONODRAME U JEDNOJDan sedmi14.8JoakimInterFest 2016se premijera oekuje poetkom sledee godine.I, to nije bilo sve to se tie premijerne Veeri u astglumca. Po zavretku razgovora na sceni kragujevakogpozorita za decu glumica Ljiljana Stjepanovi odigrala jepredstavu Lepotica Linejna, zajedniki projekatKruevakog pozoritaArt Teme iz Beograda.Na takmiarskom repertoaru sedmog dana 11.JoakimInterFesta sino je bila predstava NataaPoljskog teatra Bjalsko Bjala (inae grada pobratima saKragujevcem) koji je po tekstu ruske knjievniceJaroslave Pulinovi na scenu postavila rediteljkaMalgorzata Sjuda.Predstava Nataa, sainjena je iz dva tekstaJaroslave Pulinovi, uspene i veoma izvoene ruskeknjievnice u kojima pratimo sudbinu dve devojke. Jednekoja potie iz dobre i druge iz problematine sredine i kojesu povezane kunderijanskom nepodnoljivom lakoompostojanja., nadahnuto je obrazloio u svojoj selektorskojeksplikaciji ovaj repertoarski potez ovogodinji selektorfestivalaeljko Jovanovi, pozorini kritiar.U ovoj duodrami uloge tumae mlade glumice Zofiavinke (Nataa) i Daria Polasik-Bulka (Nataa - takoe)u jedan glas zduno kau:- Igramo devojice, esnaestogodinjakinje, apitanja koja se provlae kroz ceo komad su o: ljubavi,jakim emocijama, rivalitetu i suparnitvu, stasavanju urazliitim socijalnim krugovima i drutvenim grupama,rastu i sazrevanju tih devojica koje su u dobu veomatekom za svaku enu, na prelasku iz doba deteta uenu, smatra ovaj dvojac Nataa i dodaju da je ponjima najvanije to da bez obzira da li jedna devojkapotie iz sirotita a druga iz bogatake porodice one su ustvari iste, jer imaju istovetno emotivno proivljavanjeivotnih situacija kroz koje prolaze u toj dobi.- To ispitivanje dorastanja i sazrevanja je vrlo bitno usvakom drutvenom kontekstu a ne samo za ene,mada za njih moe biti jako bolno i u tome je njegovdrutveni angaman, tvrde poljske glumice.Ovu predstavu igraju ve dve godine i ovo im je prvogostovanje na nekoj meunarodnoj pozorinoj smotri.Prvi put su i u Srbiji i ovde im se dopada, zanimljivo im je,tvrde da postoji slinost izmeu Srbije i Poljske zbogslovenskog korena ali je na njih utisak ostavila na, kakokau junjaki duh i temperament.Uprkos svim manjkavostima koje sa sobom nosigledanje predstave koja je titlovana, festivalska publikaovdanja je paljivo ispratila ovu predstavu o dilemama ilomovima mladih u dananjem svetu, tako da jezikabarijera, barem po reima kragujevakog gledalita imnije pokvarila pozorini uitak Natae.Na razgovorima posle predstave moderatorkaDragana Bokovi pozdravila je akterke predstave,napomenuvi odmah da joj je ovaj tekst poznat (vie putaga je gledala u Rusiji a, najbolja Nataa koju je do sadavidela bila je litvanska) ali da je do sada uvek igran kaomonodrama, odnosno da je jedna glumica tumaila nasceni obe prie i obe Natae. Takoe, ih je upitala da li jeautorka teksta Jaroslava Pulinovi studentkinja slavnogpisca Nikolaja Koljade.Zofia i Daria nisu mogle da odgovore na ovo drugopitanje sa pouzdanou jer je nisu upoznale. Navoditeljkino pitanje kako su uopte dole do ovogteksta?, iskreno su odgovorile da se o izboru teksta iglumaca u Poljskoj to zavrava na relaciji direktor i reditelji da glumci ne mogu mnogo da na to utiu. (Eh, gde jesada glumaka bratija iz Zagreba od pre pet dana izKrleine predstave U agoniji kojima je dodijalorediteljsko-upravniko pozoriteda ovo uje.)Za rad sa rediteljkom su rekli da je tokom probainsistirala da reenje za uloge Natae potrae iz svoglinog iskustva jer su relativno bliske, po godinamalikovima koje tumae (razlika je 10 godina) ali su takoe,na insistiranje Malogrzate Sjude esto razgovarale iposmatrale dananju omladinu i sakupljali nova iskustva.- Zbog toga esto i igramo ovu predstavu ba zapubliku tog godita na matine predstavama i ona je dobroprimljena, tinejderi reaguju ivo i burno i nikoga u saline ostavlja ravnodunim, naglasile su goe iz Poljske.Predstava nije ipak raena ciljano kao omladinska iigra se normalno, repertoarski i na njihovoj veernjojsceni.(Pre)iskusnom oku Dragane Bokovi nije moglo dapromakne, po svim pokazateljima, da je ova predstavaraena za malu a ne veliku scenu. Goe su to potvrdileistakavi da im je ovo prvi put da je igraju na velikoj sceni.I po miljenju moderatorke ali i samih glumica zaovako koncipiranu postavku veoma je vaan blizakkontakt sa publikom, gde akteri neposredno prate reakcijegledalaca, tako da je i udaljenost od nae publike bila jojedna, dodatna pored jezike barijere za pun i pravidoivljaj ovdanjeg gledalita Natae.Dragana Bokovi je takoe zapazila da je u predstavibilo i nekih tehnikih nedostataka, to se isto pokazaloistinitim, jer je po reima poljskih glumica nedostajaovideo koji sve vreme prati kretanje glumica na pozornici,tako da su neke od scena morale da budu prereiranejue, ovde na licu mesta poput delova sa kastinga ili iztoaleta.23JoakimInterFest 2016Veeras na repertoaruScena Joakim Vuji,petak, 14. oktobar 20.00Bosansko narodno pozorite ZenicaTanja ljivarMI SMO ONI NA KOJE SU NAS RODITELJIUPOZORAVALIBosansko narodno pozorite Zenica u saradnjisa Kamernim teatrom 55 iz SarajevaReija, scenski pokret i koreografija:Mirjana KaranoviScenografija i kostimografija: Sabina TrikaMuzika: Drako AdiSaradnica za scenski pokret: Sonja VukieviAsistent reije: Emin HajriLektorica: Alica ArnautProducent: Hazim BegagiUloge:Mara: Mirjana KaranoviMilan: Enes SalkoviI Daria Polasik Bulka iZofia vinke ipak suizrazile nadu da su uspeleda pokau i doaraju onoto su zamislili i bez pomoitehnike koja je zakazala.- Uspeli ste, zaistajeste. U svakom sluaju, miovde na festivalu emozapamtiti predstavu onakokako smo je videli i doiveli- sa dve divne mladeglumice u tekom komadusa ozbiljnom temom kojase tie svih nas, zakljuilaje Dragana Bokovi.Za kraj razgovora ona je zamolila goe iz Poljske (uodsustvu njihovog direktora) da predstave svoj teatar. Iakopozorite iz Bjalsko Bjale nije nepoznato kragujevakimpozorinicima (u pitanju je teatar iz grada pobratima), ipak,nije zgoreg predstaviti ga i festivalskoj publici. Sam gradBjalsko Bjale je slian po veliini Kragujevcu (oko 180.000stanovnika) a njihova pozorina kua, prole godineproslavila je 125. godinjicu postojanja. Zgrada teatradatira iz tog doba i velelepno je staro zdanje. U ansambluima oko 20 zaposlenih glumaca a pozorite jerepertoarsko tako da se u njemu igra bukvalno sve odklasike do modernih drama, eksperimentalnih iistraivakih predstava... Na njihovom repertoaru su ikomadi za muziko pozorite i nedavno su na scenupostavili hit mjuzikle Grka Zorbu i oveka iz La Mane.Poljski teatar Bjalsko Bjale sem velike i male scene ima ilutkarsku - deiju scenu.- Po aplauzu se vidi koliko je ansambl predstave Mojedete iako igrajui ne na maloj ve na velikoj sceni uspenopreao rampu, kao i koliko je katarzina ova predstava,naglasila je ona, dok se publika na sinonjim razgovorimajednoduno sloila da je ova predstava najljudskija odsvih u dosadanjem delu smotre i da se dotie svih nas.JoakimInterFest 2016Jedanaesti JoakimInterFestod 7. do 15. oktobraSREA PRATI HRABREScena Joakim Vuji, petak, 7. oktobar - 20 satiSINOVI UMIRU PRVI - Narodno pozoriteRepublike Srpske, Banja LukaMate Matii, reija Marko MisiraaScena Joakim Vuji, subota, 8. oktobar - 20satiSAN LETNJE NOI - Knjaevsko-srpskiteatar, KragujevacVilijem ekspir, reija Pjer Valter PolicScena Joakim Vuji, nedelja, 9. oktobar - 20satiU AGONIJI - Putujue kazalite i ScenaRibnjak, ZagrebMiroslav Krlea, autorski projekat Nele Kocis,Ozrena Gabaria i Darka StaziaScena Joakim Vuji, ponedeljak, 10. oktobar -20 satiVOZ - Zvezdara teatar, BeogradKormak Makarti, reija i adaptacija VojaBrajoviScena Joakim Vuji, utorak, 11. oktobar - 20satiKAFA I CIGARETE, POZDRAV IZBEOGRADA Atelje 212, BeogradPosveeno filmu Dima Darmua, reija MiaKneeviScena Joakim Vuji, sreda, 12. oktobar - 20satiMOJE DETE - Beogradsko dramskopozorite, BeogradStojan Srdi, reija i adaptacija Ana oreviScena Joakim Vuji, etvrtak, 13. oktobar - 20satiNATAA - Poljski Teatar Bjalsko BjalaJaroslava Pulinovi, reija Malogrzata SjudaScena Joakim Vuji, petak, 14. oktobar - 20satiMI SMO ONI NA KOJE SU NAS RODITELJIUPOZORAVALI - Bosansko narodno pozoriteZenica u saradnji sa Kamernim teatrom 55SarajevoTanja ljivar, reija Mirjana KaranoviScena Joakim Vuji, subota, 15. oktobar - 20satiPredstava u ast nagraenihEDIT PJAF U VRTLOGU SREEAutor Matej VarodiPratei program FestivalaPetak, 7. oktobar 19.30 - Izloba pozorinogplakata u ast Vilijema ekspira - GalerijaJoakimSubota, 8. oktobar 18.00 - Promocija knjigeTeatar i drutveno bie autora GoranaCvetkovia - Scena Ljuba Tadi (Mala scena)Nedelja, 9. oktobar 12.00 - Radionica Glumac upokretu Pjera Valtera Polica - Sveana salaPrve kragujevake gimnazijeetvrtak, 13. oktobarVEE U AST GLUMCA17.00 - Razgovor sa glumicom LjiljanomStjepanoviScena Ljuba Tadi (Mala scena)20.00 - Predstava Lepotica Linejnakoprodukcija Kruevako pozorite iArt Tema izBeograda - Scena Pozorita za decuKragujevacStruni iriMiloLatinovi, knjievnik,Goran Cvetkovi, reditelj i pozorini kritiarMaja Izetbegovi, glumica Kamernog teatra 55Voditelj razgovoraDragana Bokovi, teatrologUrednik Biltena JIF-aZoran MiiNagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada