10. JoakimInterFest Bilten br4

Download 10. JoakimInterFest Bilten br4

Post on 06-Dec-2015

17 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

10th International Theatre Festival10. Meunarodni pozorini festivalTIME OF SILENCEJoakimInterFest will be from the 7th till the 15th of October in the Knjaevsko-srpski teatar from City of Kragujevac.The Festival is named after Joakim Vujic (1772-1847), First Serbian Court Theater Director in Kragujevac 1835/36.Knjaevsko-srpski teatar the regular host of Festival, and sponsor City of Kragujevac.

TRANSCRIPT

 • Dan trei Pukotina

  INTELEKTUALNA BIUTERIJA I ZAUVEK PREUTANA PITANJA

  I trei takmiarski dan JoakimInterFesta poeo je sa

  manifestacijom iz prateeg programa, promocijom

  zanimlj ive - autobiografske knjige poznatog dramskog

  pisca Miladina evarlia Viski i trubai (Niki

  dnevnik) koja govori o etvorogodinjem periodu

  (1992 - 1996) koji je ovaj autor proveo kao upravnik

  nikog Narodnog pozorita. Na Maloj sceni Ljuba

  Tadi Knjaevsko-srpskog teatra promociju knjige

  moderirao je ivomir ika Rankovi, a sem njega i

  samog autora uestvovali su: Sneana Kutriki, ispred

  Udruenja dramskih pisaca Srbije, ivorad Ajdai,

  ispred izdavaa Kuzlturno prosvetne zajdnice i

  kragujevaki dramski pisac i glumac Vladimir

  orevi. Ideja da uardi ba ovakvu kn jigu, javi la se

  pre nekoliko godina kroz razgovore sa svojim (sada

  poivim) negdanjim ministrom kulture Miodragom

  ukiem.

  Moderator veeri ivomir ika Rankovi u uvodnom

  slovu predstavio je evarlia kao autor preko 30

  dramskih tekstova ali i oveka koji je ve etvrti

  mandat na elu Udruenja dramskih pisaca Srbije. Za

  svoj spisateljski rad evarli je nagraivan Sterijom,

  Nuiem (ak tri puta), nagradama poput Joakima

  Vujua i slino...

  - evarli je jedan od najboljih dramskih pisaca

  danas, naglasio je Rankovi. Njegove beleke,

  tekstovi i rukopisi iz vremena kada je bio na elu

  nikog Narodnog pozorita bacaju drugaije svetlo

  na nau kulturnu i intelektualnu klimu u tom periodu.-

  Opisi starog unja , barske pijace ili nikih pejzaa sa

  terase Hotela Ambasador dokazuju da je evarli

  bio i ostao raskoan pisac i pesnik naveo je voditelj

  veeri, po kome je autor likove iz stvarnog ivota i

  naeg okruenja dao i doarao poput likova iz svojih

  dramskih tekstova, pri tom pratei kompletnu

  vertikalu od onih gore poput ministara kulture, pa

  sve do lanova vlade iz doba SPS-a, lokalnih monika

  i predstavnika gradskih (samo)uprava, glumaca i inih

  imbenika kulturnog ivota i prikljuenija u te etiri

  godine.

  - Sve je danas gore u vremenu u kojem sada ivimo u

  odnosu na ono i to vreme koje opisujem u knjizi

 • Viski i trubai a koje smo karakterisali kao crno

  vreme, istakao je evarli.

  Po njemu tada - kako god to bilo, ipak se mnogo

  vie vodilo rauna o kulturi i umetnosti (izdvajalo se

  3,5 posto od nacionalnog budeta za kulturu naspram

  dananjih nitavni 0,6 iz iste kase) a sam grad Ni

  iveo je i disao sa svojim pozoritem i za njega.

  - Ba u samom pozoritu najbolje se oseao duh

  samog grada i Skuptina grada ga je pomagala koliko

  je god mogla, zakljuio je on.

  Po evarliu danas se srpski narod (a, pogotovo

  drava) ne bavi svojom kulturom i to je razlog zbog

  ega uskoro neemo ni postojati. Autor je knjigu

  naslovio po jednom od brojnih novinarskih tekstova

  (Viski i trubai) kojim je cinino propraen njegov

  dolazak i postavl jenje na elo n ike pozorine kue

  da bi potom, tokom te etiri godine postao

  neprikosnoven kulturni poslanik i delatnik (od tih istih

  lokalnih medija) jer je po prvi put (laskavi i poltronski

  naslovi tipa: Pravi ovek na pravom mestu i slino) u

  istoriji ovog velikog i znaajnog teatra (najveeg na

  jugu Srbije) uspeo da ga odvede na Steriju i to dve

  godine za redom sa Kotanom i Zmajem od Srb ije

  (njegova drama. A, kako je njegovoj dui bilo, znao je

  samo on a sada i mi moemo da proitamo u Viskiju i

  trubaima.

  - Ovo je dokumentarni pokuaj da se prikae slika

  jednog vremena, grada, pozorita ali i nae

  nacionalne kulturne politike u njemu, nepretenciozno

  je apsolvirao sam evarli, koji je tokom promocije

  sam itao odlomke koji su nas vratili u doba verca

  nafte i benzina, deviza, deviza, nakupaca i

  meetara, festivala poput onih na kninskoj tvravi...

  Sneana Kutriki u svom opsenom izlaganju pre

  svega se dotakla bolne teme da svi ovakvi gradovi (i

  njihovi teatri) imaju slinu i istovetnu priu i probleme

  zakljuivi da ove epizode iz nikog perioda Miladina

  evarlia nisu okonani jer se - arijski g lasovi i

  glasine nisu utiali do dana dananjeg.

  - Ova evarlieva dokumentovana avantura daje

  novo lice i uvid u formi eksperimenta praenog u

  anru dnevnika a nikako memoara koji su naknadna

  pamet, smatra ona.

  I po Vladi oreviu ova knjiga ali samo na prvi utisak podsea na dnevnik ali prilikom paljivijeg itanja

  otvaraju se njeni novi i sloeniji slojevi.

  - Knjiga Viski i trubai govori o velikom srpskom

  problemu - naem gajenju sopstvenog samoporicanja

  ali daje i reenje kao to je borba za srpsko duhovno

  stanovite, zavapio je orevi po kojem su u ovom

  delu idealno opisani i okarakterisani ba oni ljudi koje

  sam autor crta ako one koji imaju monopol nemoi i

  neefikasnosti i zove intelektualnom biuteri jom.

  Ispred izdavaa KPZ-a ivorad Ajdai (g lavni i

  odgovorni urednik izdanja) dodao je da to i jeste naa

  sudbina - sudbina kulture u Srbiji koju su po pravilu

  (po njemu) vodili propali politiari.

  Tree veeri na festivalskom repertoaru (u njegovom

  takmiarskom delu) bila je predstava Bosanskog

  narodnog pozorita iz Zenice Pukotine (po tekstu

  hrvatske knjievnice i publicistkinje Ivane Bodroi,

  Lajle Kaikije & grupe autorica) koju je reirala Lajla

  Kaikija ve deceniju i po kuna red iteljica ove

  ugledne bosanske teatarske ustanove. BNP Zenica je

  est gost i viegodin ji uesnik na kragujevakom

  JoakimInterFestu.

  - Svaki jubilej, pa i ovaj - 10. InterFest sa sobom uvek

  nosi opasnosti , sa kojima se kragujevaka smotra

  uspeno izborila pre svega i kvalitetnim prateim

  programom sainjenim od izlobi i promocija. Na

  JoakimInterFestu uspeno, ve godinama uestvuju i

  sarauju pozorita iz naeg regiona. Na nekim slinim

  manifestacija sa slinim pretenzijama uoio sam da

  pojedina pozorita namenski prave predstave za

  ovakve festivale, to ovde, na svu sreu nije sluaj,

  izjavio je Elvir kiljo, vodite lj slube propagande

 • brani, generalno drutveni, pa potom i raanje,

  odrastanje, sam ivot i to itav... Dakle sve te

  pukotine koje se javljaju u ivotu ena na ovim

  prostorima, sada i ovde. I za nas mukarce veoma je

  interesantno, kada se predstava pogleda, ba zbog

  tog doivljaja ene i nas iz okruenja. Predstava

  zaista pokazuje tu teinu svih drutvenih odnosa

  koje ene sa sobom nose u savremenim drutvenim

  odnosima i okolnostima, kae on, dodajui da je

  zanimljivo da se njihova kua BNP pojavi na

  JoakimInterFest sa ovako koncipiran pro jektom za

  razl iku od prethodnih godina gde je pozorite iz

  Zenice uestvovalo sa velikim ansambl predstavama.

  I najiskusnija od pet protagonistkinja Pukotine

  glumica Faketa Salibegovi-Avdagi misli da je njihov

  komad idealno legao na repertoar naeg festivala.

  - Naa predstava Pukotine govori o problemima sa

  stanovita ene u dananjem drutvu, kako ona

  doivljava sve te stvari i kako se nosi sa svim

  nedaama i problemima u svom ivotu a, o kojima

  veoma retko, najee nikada, ne govori. Uglavnom,

  uvek te probleme zadri za sebe. Dakle, uvek sama,

  za sebe i u sebi ena sa ovih prostora preboli

  mnogo situacija neugodnih, trivijalnih, ak i

  smenih... I sve to ona, ena - ovdanja sama sa

  sobom nosi to svoje ensko breme, tvrdi ona ne

  libei se da sa nama iskreno podeli i jednu svoju

  svoju linu impresiju: Moj suprug, glumac u istoj kui

  - BNP-u, kao i druge nae kolege reagovao je kada je

  prvi put pogledao predstavu kao ova ena ima

  problem, i ova ena ima problem, pa... prva, duga...

  sve do pete - na kraju zakljuivi - ne, ja imam

  problem da shvatim enu.

  Po voditeljki razgovora Marij i Soldatovi predstava

  Pukotina na jednostavan, lep i apolitian nain

  nepretenciozno ali izuzetno efektno govori o

  problemima iz svakodnevnog ivota.

  - Ona je svedena, ljudska, topla i puna emocija i prati

  enski put od detinjstva do smrti sa akcentima na

  prave, zaista ivotne, one svakodnevne, dosadne

  situacije u kojima mnoge stvari i problemu zauvek

  ostanu preutane i nikad pomenute dok je sama ena

  u slubi kue i porodice, zakljuila je ona, saim se

  sloila i kragujevaka publika koju je predstava

  (oigledno po aplauzu) zaista dotakla i dojmila.

  _________________________________________________________________________________________________________

  HRONIKA JOAKIMINTERFESTA

  Sta rei posle Aleksandra Popovica, Egona Savina i

  ansambla Narodnog pozorista Republike Srpske iz

  Banja Luke! Tekst koji se smatra jednim od najboljih

  Popovievih, reditelj koji je i lino poznavao pisca pa

  mu je mozda zato i bilo lako da ga prati i odlican

  ansambl koji je znao da prati i pisca i reditelja! Tako

  smo sa jedne strane lako proli kroz predstavu a,

  ipak, bar ja, izali iz sale sa nelagodom! ta nam se

  to dogaalo sta su ljudi prolazili koje su nas muke

  line I kolektivne muile a povrh svega pitanje da li

  smo iz svega toga izali jesmo li se proistili ludila

  jednoumlja imepartivne istomiljenosti? Da li smo

  doli do vremena kad mozemo potpuno slobodno da

  imamo svoj stav? Mnogo pitanja postavlja i ostavlja

  ova predstava A to jeste uloga pozorita da nas

  razdrma, uzbudi, oplemeni, zasmeje. Sve smo to

  imali veeras uz sjajna glumaka ostvarenja lanova

  ansambla. Rei e neko da ali to je zasluga redi telja,

  jer ih je on vodio ali reditelj je u ovom sluaju imao

  koga i da vodi! Drugi festivalski biser sijao je svojim

  udnim sjajem veeras!

  M. Knezevi

  urednik Radio Beograda 2

  ________________________________________________________________________________________________________

  Veeras na repertoaru

  Scena Joakim vuji, NEDELJA 11. oktobar 20.00 sati

  Kazalite Planet art i EXIT Teatar

  Nina Raine

  PLEMENA

  Prijevod: Marko Torjanac i Jasminka Pakui

  Redateljica i scenografkinja: Slavica Kneevi

  Adaptator i pomonik redatelja: Marko Torjanac

  Kostimograf: ura Jane

  Oblikovatej svjetla: Olivije Marei

  Oblikovatelj tona: Branko Vodeniar

  Dizajner: Tomislav Veltruski

  Fotograf i snimatelj: Tomislav Branovi

  Uloge

  Kristofer: Marko Torjanac

  Bet: Slavica Kneevi

  Rut: Vanda Vinter

  Danijel: Janko Popovi Volari

  Bili: Slaven panovi

  Silvija: Petra Kurtela

 • O predstavi

  Plemena nam pruaju sliku dananjeg svijeta,

  govore o potrebi za pripadnosti i o svemu to ona

  nosi: od po jed inanih hijerarhija , interesa i pravila

  poevi od same obitelji nadalje.

  Kroz intrigantnu i katarzinu priu o ljubavi i izdaji ova

  viestruko nagraivana drama nam pokazuje da o toj

  (ne)pripadnosti i dalje ovisi srea pojedinca. tovie,

  umjesto da nam ponavl ja kako smo svi jednaki

  Plemena nam nude spoznaju i ukazuju na injenicu

  koliko smo razlii ti.

  Gdje se ipak nalazi taj prostor u kojem plemena mogu

  nai suivot i kako o tome govori ova predstava.

  Pria: Gluhi Bili odrasta u obitelji u kojoj svi uju. On

  zna da je drugaiji, ali svoj prostor, pripadnost i

  samopouzdanje stjee tek upoznavi djevojku koja ga

  upoznaje sa svijetom gluhih. To dovodi do velikih,

  dramatinih, promjena u cijeloj obitelji koja kroz

  Bilijevo osamostaljivanje doivljava lom, rasap i

  katarzu. Pria je to o dva brata, o izdaji i ljubavi u kojoj

  na kraju svi uimo sluati jedni druge. Pria je to o

  obitelji u kojoj e svatko moi prepoznati i svoju

  obitelj.Hasan Dafi

  _________________________________________________________________________________________________________

  Deseti JoakimInterFest od 7. do 15. oktobra

  VREME TIINE

  Scena Joakim Vuj i, utorak 7. oktobar - 20 sati

  KAINOV OILJAK - abako pozorite

  Vladimir Kecmanovi, Dejan Stojiljkovi

  (dramatizacija : Spasoje . Milovanovi), reija,

  scenografija i izbor muzike Jug Radivojevi

  Scena Joakim Vuj i, etvrtak 8. oktobar - 20 sati

  MREENJE ARANA - Narodno pozorite

  Republike Srpske Banja Luka

  Aleksandar Popovi, rei ja i adaptacija Egon Savin

  Scena Joakim Vuj i, petak 9. oktobar - 20 sati

  PUKOTINA - Bosansko Narodno pozorite Zenica

  Ivana Simi Bodroi Lajla Kaikija & Grupa

  autorica, dramatizacija i reija Lajla Kaikija

  Scena Joakim Vuj i, subota 10. oktobar - 20 sati

  Slobodan dan

  Scena Joakim Vuj i, nedelja 11. oktobar - 20 sati

  PLEMENA - Kazalite Planet art i EXIT Teatar

  Nina Raine, rediteljka Slavica Kneevi

  Scena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar - 20 sati

  IVOT STOJI, IVOT IDE DALJE - BITEF Teatar

  Filip Vujoevi, reija: Jelena Bogavac

  Scena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar - 20 sati

  PRINCIP SUPERSTAR (MESEARI) - Knjaevsko-

  srpski teatar

  Dramatizacija, reija i scenografija Neboja Bradi

  Scena Joakim Vuji, sreda 14. oktobar - 20 sati

  PALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramsko

  pozorite

  Branislav Nui, reija i adaptacija Egon Savin

  Scena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar - 20 sati

  U ast nagraenih PIDAMA ZA ESTORO -

  Kraljevako pozorite i Knjaevsko-srpski teatar

  Mark Kameloti, reditelj Nenad Gvozdenovi

  _________________________________________________________________________________________________________

  Pratei program Festivala

  Galerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta

  IZLOBA POZORINIH PLAKATA SA

  PRETHODNIH FESTIVALA

  U izboru slikara Milivoja tuloviaMala scena Ljuba

  Tadi, etvrtak 8. oktobar - 18 sati

  Promocija monografije UZINE POSLANICE autora

  Spasoja . Milovanovia

  Mala scena Ljuba Tadi, petak 9. oktobar - 18 sati

  Promocija knjige VISKI I TRUBAI autora Mi ladina

  evarlia

  iri

  Pjer Valter Polic, redi telj, Nemaka

  Dragana Varagi, glumica i rediteljka, Srbija

  Traje Kacarov, dramaturg, Makedonija

  Selektor eljko Jovanovi, pozorini kritiar

  Voditelj razgovora Marija Soldatovi, dramaturg

  Vizuelni identitet Festivala Mina Baklia

  Urednik biltena JIF: Zoran Mii / Gerila advertajzing

  Izdava: Knjaevsko-srpski teatar

  Nagrade

  Joakimova nagrada za najbolju predstavu

  Joakimova nagrada za reiju

  Joakimova nagrada za glumu

  Joakimova nagrada za vizuelnost

  Joakimova specijalna nagrada

  Page 1Page 2Page 3Page 4