zadaci i ogledi iz fizike za 2. razred tehnickih i srodnih skola - ahmed colic

Download Zadaci i Ogledi Iz Fizike Za 2. Razred Tehnickih i Srodnih Skola - Ahmed Colic

Post on 28-Oct-2014

5.497 views

Category:

Documents

985 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dr Ahmed Colic ZADACIIOGLEDI IZ FIZIKE za 2. razred tehnickih i srodnih skola Tuzla, 2000. Recenzenti: Dr. Hrustem Smailhodzi6, prof. fizike, Filozofski fakultet, Tuzla Miroslav Babic, prof. fizike, Elektrotehnicki skolski centar, Tuzla Izdavac Harfo-graf, Tuzla Za izdavaca Safet Pasi6 Stampa Harfo-graf, Tuzla Za stampariju Safe! Pasi6 Tiraz 1500 Oslobodeno poreza na promet, prema misljenju Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kullure i sporta, broj: 03-15-2634/00, od 29. 06. 2000. godine Odobrena upotreba u nastavi tehni6kih i srodnih skala, prema rjesenju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Tuzla broj: 10/115-6791-2100, od 20. 06. 2000. godine Sadrzaj Predgovor 1. ZVUK ......................... . 2. Elektricitet i magnetizam .. 2.1. Elektrostatika ........................... .. 2.2. Elektricna struja . 2.3. Elektromagnetizam 2.4. Elektrodinamika 3.0p!ika .. 3.1. Brzina svjetlasti ..................................... . 3.2. Geometrijska optika . 3.3. Talasna optika ..... 4. Osnovi kvantne fizike < 4.1. Potreba uvodenja novih fizikalnih predodzbi 4.2. Fizika atoma .................. .. 4.3. T alasi i cestice .. 5. Fi:zika jezgra atoma. Elementarne cestice .. 6. Svemir .. Rjesenja ........... .. 1. Zvuk 2. Elektricitet f magnetizam . 3. Oplika .. 4. Osnovi kvantne fizfke ..................... " 5. Fizika jezgra. 6. Svemir .. Dodatak .......... .. .. .. i ... 8 .. ......... 8 .... 36 ........ 47 ........ 59 .. ...... 59 .. ...... 62 .. ..... 76 ........ 84 ..... 84 .. ...... 91 .. .... 100 .. 103 . ..... 115 .. .... 119 ...... 119 .. .. 119 .. .... 128 ..... 131 . ..... 133 .. .... 135 .. .... 136 Predgovor Zbirka je pisana prema programu fizike za 2. razred tehnickih i srodnih skala, a takode je pri!agodena i programu fizike za 2. razred gimnazije na padrucju Sarajevskog kantona. Oat je veliki broj raznovrsnih racunskih zadataka (oznaka T) demonstraclonlh ogleda i eksperlmentalnlh zadataka (oznaka E). Takode je dat i odreden broj laboratorijskih vjeibi (ukupno 7). Preporuceni pribor za demanstraciane og!ede i laboratorijske vjezbe maze se jednostavna sklapiti ad prirucnog materijala koji uglavnam posjeduje svaka skala. Na pocetku svakog poglavlja dat je teoretski uvod I nekoliko rljesenlh racunskih primjera. Za jednostavnije zadatke dat je samo krajnji rezultat, a za slozenije zadatke i uputstvo za rjesavanje, ali je ostavljeno davoljno prostora da ucenici samostalno iznalaze put do rjesenja. "Priroda je jedna knjiga koju un svim lis/