webquest la info genètica

Download Webquest la info genètica

Post on 04-Jul-2015

644 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Fa un segle que coneixem les instruccions gentiques que contenen elscromosomes.Actualment coneixem la composici, lestructura molecular del material hereditari:lADN.La informaci que cont s idntica per a totes les cllules de lindividu i estransmet de generaci en generaci. No obstant, avui dia sestan desenvolupantnoves tcniques que permeten la manipulaci de lADN i la possibilitat de modificaraquesta informaci.

2. Heu de fer una srie dactivitats per tal de conixer millor lADN: Construir nucletids Sintetizar una molcula de ADN amb els nucletids construts Replicar la molcula dADN per a observar la seva funci en lherncia transcriure i tradur un gen observant la seva funci biosinttica(visualitzaci de la sntesis duna protena).Les conclusions realitzades i els coneixements adquirits haureu daplicar-los a: la interpretaci de petjades gentiques (criminologia, paternitat) la redacci dun informe sobre el projecte Genoma Hum 3. Formeu grups de 3 o 4 alumnes per tal de realitzar les activitats.Per dur-les a terme heu de consultar el llibre de text i els enllaos que se usproporcionen en els quals trobareu informaci referent als continguts.De cada activitat heu de redactar un informe individual que contingui:a) la informaci o conceptes clau utilitzats pera a la resoluci de lactivitatb) els dibuixos i/o esquemes necessaris per a la resoluci de lactivitat proposadaActivitat 1 : Construcci de nucletidsActivitat 2 : Sntesi duna molcula dADNActivitat 3: Replicaci de lADNActivitat 4: Transcripci i traducci dun gen ( visualitzaci de la sntesi de protenes)Activitat 5: Interpretaci de petjades gentiques (criminologia, paternitat)Activitat 6: Redaccin dun informe sobre el projecte Genoma Hum 4. AvaluaciActivitats del procsExcellentB Insuficient Es consegueix explicar elConeixement del temaDomini del tematema tot i que la majoria de de manera superficial i1. Conceptes clau deproposat.conceptes es tracten saconsegueixen explicarcadascuna de lesTracta els conceptes superficialment. els conceptes plantejatsactivitats proposades de manera exhaustiva Utilitza els recursos per de manera pobra.i correcta.amb alguns errors pocUtilitzaci de pocs importants.recursos o amb errors.2. Dibuixos o esquemes Dibuixos o esquemes Dibujos y esquemas Mala presentaci i errorssobre la resoluci decorrectes i amb bona correctos pero falla en laen els dibuixos icada activitat presentacipresentacinesquemes. 5. *Els cids nucleicshttp://www.um.es/molecula/anucl.htmhttp://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema1/dna1.htm*Estructura i composici de lADNhttp://www.um.es/molecula/anucl02.htmhttp://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema1/figura_1-1g.htm*La replicaci de lADNhttp://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/bio23.swfhttp://www.um.es/~molecula/dupli00.htmhttp://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema1/figura_1-2g.htm*Expresi del missatge gentic. Tanscripcihttp://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120077/bio25.swfhttp://www.concord.org/~btinker/workbench_web/models/eukTranscription.swfhttp://www.um.es/molecula/dupli01.htmhttp://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema1/figura_1-3g.htm 6. * Traducci o sntesi de proteneshttp://www.concord.org/~btinker/workbench_web/models/eukTranscription.swfhttp://www.um.es/molecula/dupli03.htm* El codi gentichttp://www.um.es/molecula/dupli02.htmhttp://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Codigen.htm* Les petjades gentiqueshttp://es.wikipedia.org/wiki/Huella_gen%C3%A9tica* Altres enllaos dinters:http://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema1/bases_de_la_genetica_molecular.htmhttp://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/tema2/herramientas_y_tecnicas.htm 7. Exercici dautoavaluaci 1Exercici dautoavaluaci 2Exercici dautoavaluaci 3Exercici dautoavaluaci 4Exercici dautoavaluaci 5