tema 4 les primeres civilizaciones. mesopotàmia i egipte

Download Tema 4 Les Primeres Civilizaciones. Mesopotàmia i Egipte

If you can't read please download the document

Post on 22-Jan-2017

969 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Departament de Cincies Socials

  Tema 4: Les primeres civilitzacions.Mesopotmia i Egipte

  3.Egipte antic

  1.Introducci. Les primeres civilitzacions fluvials

  2.Mesopotmia

 • Departament de Cincies Socials

  1. Introducci. Les primeres civilitzacionsfluvials

  1.1. L'aparici de l'escriptura

 • Departament de Cincies Socials

  Escriptura cuneforme

  Codi de lleis d'Hammurabi (1800 aC)

 • Departament de Cincies Socials

  1. Introducci. Les primeres civilitzacionsfluvials

  1.2. La formaci dels grans imperis

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  2. Mesopotmia2.1. Histria de Mesopotmia

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  A SUMER varen sorgir les primeres ciutats-estat independents: Ur, Uruk,Lagash i Eridu. Eren independents unes de les altres.

 • Departament de Cincies Socials

  Reconstrucci de la ciutat d'UR

 • Departament de Cincies Socials

  Entre el III i el I millenni a.C., les terres de Mesopotmia varen ser dominadessuccessivament per diversos pobles, que varen crear grans imperis.

  REGNE D'AKKAD (III milleni aC)

  IMPERI BABILNIC (1800 aC)

 • Departament de Cincies Socials

  IMPERI ASSIRI (1300 aC)

  IMPERI PERSA (segle VI aC)

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  2.2. La societat mesopotmica

  dos grups

  formats peres dedicaven a

  formats per

  PAGESOS

  ARTESANSSOLDATS

 • Departament de Cincies Socials

  Pirmide social a Mesopotmia

 • Departament de Cincies Socials

  2.3. La cultura mesopotmica

  RELIGILa societat mesopotmica era politeista i no creia en la vida desprsde la mort.Els Dus eren antropomorfs i immortals.

 • Departament de Cincies Socials

  ENLIL (Dudel vent)

  ISHTAR (Deesa del'amor i la guerra)

  ENKI (Dude la Terra)

  MARDUK(Du de latempesta.Patr de

  Babilnia)

  ASSUR(Du de la

  vida vegetal)

 • Departament de Cincies Socials

  2.3. La cultura mesopotmica

  ARQUITECTURAEls mesopotmics eren grans constructors, per en queden poquesrestes:

  Utilitzaven el ma (totxo) i l'atov) com a materials constructius. Inventaren larc i la volta.

 • Departament de Cincies Socials

  2.3. La cultura mesopotmica

  A les ciutats mesopotmiques hi destaquen edificis molt importantsque s'utilitzaven per les cerimnies collectives o en els qu hiresidia laristocrcia i la noblesa:

  Temples: seu del govern, dels tribunals i de les escoles. Al seuinterior, o a prop, hi havia els ziggurats (santuaris que servien coma observatori astronmic, lloc de culte i dendevinaci).

  Palaus: lloc de residncia del rei.

 • Departament de Cincies Socials

  TEMPLE MESOPOTMIC:

  ZIGGURAT

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  PALAU MESOPOTMIC:

  Runes del Palau deNabuconodosor II

 • Departament de Cincies Socials

  ARQUITECTURA

  LES CIUTATS

  Les ciutats estaven envoltades de muralles, recobertes de rajoles, itenien quatre portes fortificades. Els carrers eren estrets i amb untraat irregular. Excepcionalment hi havia alguns carrers amples enels que hi residia la poblaci ms rica.

 • Departament de Cincies Socials

  Recreaci de la ciutat deBabilnia

  Porta d'Ishtar

 • Departament de Cincies Socials

  ESCULTURA

  Els mesopotmics elaboraven petites esttues i relleus.1. Les esttues: solen ser masculines, ja que representen reis, dus ialts funcionaris.

  Gudea,de Lagaix,

  rei sacerdot

 • Departament de Cincies Socials

  Sargon I

 • Departament de Cincies Socials

  2. Els relleus i esteles: se solen realitzar damunt pedra. Temticapoltica i religiosa. Es decoren les morades, portalades, amb escenesmilitars, de victries. Tamb utilitzat amb la cermica vidriada.

 • Departament de Cincies Socials

  1. APARICI DE LESCRIPTURA (MESOPOTMIA, 3000 a.C.) = MARCA LINICI DE LAHISTRIA.

  2. APAREIXEN ELS PRIMERS GRANS IMPERIS (CIVILITZACIONS FLUVIALS):EGIPTE, MESOPOTMIA, NDIA I XINA.

  3. ES CARACTERITZAVEN PER: FORT PODER POLTIC, SOCIETAT MOLTJERARQUITZADA I GRANS OBRES.

  4. MESOPOTMIA ESTAVA SITUADA A LES ACTUALS IRAK, IRAN I SRIA: LLOCCLAU PEL COMER I FAVORABLE PER LAGRICULTURA.

  5. HI DESTACAREN 4 IMPERIS: SUMERI, ACCADI, ASSIRI I BABILNIC.

  6. HI HAVIA 2 GRUPS SOCIALS: PRIVILEGIATS I NO PRIVILEGIATS.

  7. LA SOCIETAT MESOPOTMICA ERA POLITEISTA (AMB DUS ANTROPOMORFS IIMMORTALS) I NO CREIA EN LA VIDA DESPRS DE LA MORT.

  8. A MESOPOTMIA EREN GRANS CONSTRUCTORS (ARC, VOLTA, ZIGGURAT,TEMPLES, PALAUS, ETC.).

  Idees resum bsiques de Mesopotmia

 • Departament de Cincies Socials

  3. Egipte3.1. Histria d'Egipte

  EGIPTE ANTIC

  VORES DEL RIU NIL(NORD-EST D'FRICA)

  Gran civilitzaci que neixfa ms de 5.000 anys

  s

  Important per

  el qual Consisteixen

  T una longitud de6.671 Km

  ABASTIMENT D'AIGUA POTABLEVIA DE COMUNICACI

  REGADIU DELS CAMPS DE CULTIU

  LA SOCIETAT EGPCIA(DU DEL NIL: HAPI)

  DICS I CANALS

  TERRES NEGRES

  TERRES ROGES

  Situada a

  Per aprofitar ms l'aigua construren

  Franja allargadade terres frtils

  Tamb anomenades

  Ms enllD'aquestes

  Terres nofrtils

  (Desert)

  Conegudes com

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  Per controlar el riu, els egipcis vandesenvolupar el clcul i l ageometria, i van establ ir uncalendari de crescudes.

  Tamb van crear sistemes dec o m p t a b i l i t a t i t c n i q u e sconstructives i hidruliques.

  A l s t e m p l e s e s f e i e n l e sobservacions astronmiques iclculs matemtics: lany va serdividit en 365 dies i el dia en 24p e r o d e s ( m s e n d a v a n tanomenats hores).

  NILMETRE

 • Departament de Cincies Socials

  EL XADUF

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  EGIPTE ANTIC

  La unificaci de lesTerres Negres del Nil (3.100 aC)

  Encapalada pel

  3.2. EL FARA

  Sorg amb Finalitz amb

  La conquesta dels romans (31aC.)

  Rei Menes

  FARAONS

  Eren tractats com a DUS

  formaren GRANS DINASTIRES (31) Destacaren les de

  KHEOPS, KEFRENI MICER

  TUTHMOSISI

  I RAMSS II

  Els quals

  Poseen quasitotes les terres

  Dictaven leslleis

  Governavenel pas

  Controlaven elcomer

  Encapalavenl'exrcit

  Uns reis anomenats

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  LA SOCIETAT EGPCIA

  Poder poltic i riquesa

  Formada per

  3.3. LA SOCIETAT EGPCIA

  PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS

  tenien

  Sotmesos al Fara,Nobles i Sacerdots

  estaven

  I estava format perPodien ser

  NOBLES SACERDOTS

  ESCRIBESFARA PAGESOS

  ARTESANS

  COMERCIANTS

  SERVENTS

  ESCLAUS

 • Departament de Cincies Socials

 • Departament de Cincies Socials

  Sacerdots i funcionaris

  Cort del Fara

  Escriba

  Guerrers

 • Departament de Cincies Socials

  comerciants

  Artesans

 • Departament de Cincies Socials

  Pagesos

  Servents

  Esclaus

 • Departament de Cincies Socials

  3.4. LA RELIGI, LES CREENCES I L'ART EGIPCI

  RELIGI

  Els egipcis eren politeistes, tot i que el du ms important era: El du Sol; anomenat Ra, Amon o Aton. Altres dus importants als que resaven eren:

  Els dus Isis, Osiris, Anubis, Thot o Horus. Resaven tamb a animals (cocodril), a elements naturals

  (Nil) i a persones (faraons).

  Els egipcis pensaven que els dus eren immortals.

 • Departament de Cincies Socials

  Maternitat, vida i mort Mort i ms enll Sol Cel Mort i funerals,guardi de les tombes

  Creador del Nil Sabiduria, escriptura,msica

  Amor i beguda Salut Violncia i desordre

 • Departament de Cincies Socials

  Es creia que els rituals religiosos eren necessaris per mantenirlequilibri de lunivers.

  Els rituals religiosos es duien a terme als temples, i cada temple pertanyia a un du. Per aix, a cada temple shi guardava unaesttua dun du diferent.

 • Departament de Cincies Socials

  Els temples, des del punt de vista religis, eren la residncia delsdus a la Terra.

  A cada temple hi havia un grup de sacerdots que tenien diversesfuncions:

  Netejar i vestir lesttua del du. Dur a terme els rituals religiosos. Dur a terme processons al santuari per portar-hi aliments i

  begudes com a ofrena a la divinitat.

 • Departament de Cincies Socials

  Els temples es construen amb pedra perqu era el material msresistent.

  Eren edificis adovellats: sostres plans sostinguts per granscolumnes. No utilitzen mai ni l'arc ni la volta.

  Solien ser enormes i tendien a seguir la mateixa estructura.

 • Departament de Cincies Socials

  El temple de Luxor

 • Departament de Cincies Socials

  El temple de Karnak

 • Departament de Cincies Socials

  El temple de Abu Simbel

 • Departament de Cincies Socials

Recommended

View more >