??  web i diferències entre mesopotàmia i egipte. 18.com va nèixer la civilització romana?

Download ??  Web   i diferències entre Mesopotàmia i Egipte. 18.Com va nèixer la civilització romana?

Post on 03-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTITUCI EDUCATIVA SEK

COLLEGI SEK CATALUNYA

EDUCACI SECUNDRIA 1 ESO

CINCIES SOCIALS

DOSSIER DESTIU

NOM

Tutor................................................... Date

ACTIVITATS

1. Situa les diferents capes de la terra i descriu-les.

2. Identifica les diferents plaques tectniques del planeta en el segent mapa. I explica la tectnica de plaques.

3. Posa en aquest dibuix el nom de les diferents formes del relleu terrestre. I afegeix el cicle d laigua i explical.

4. Situa les diferents zones climtiques de la terra.

Explica la influencia del angulo de los rayos solares sobre la tierra.

5. Com sanomena la capa de gasos que envolta la terra?

A . Gasosfera

B. Hidrosfera

C. Atmosfera

6. En quina capa de latmosfera es produeixen la major part dels fenmens meteorolgics?

A. Estratosfera

B. Troposfera

C. Mesosfera

7. Per qu lOz s molt important per les nostres vides?

A. Per qu impideix que les radiacions solars ultraviolades arribin a la superficie terrestre.

B. Per qu s un gas necessari qu en contacte amb loxigen ens permet respirar.

C. Per qu regula la temperatura del planeta.

8. Quina definici del clima s la correcta?

A. Lestat de latmosfera en un lloc i un momento concret.

B. Lestat caracterstic de latmosfera qu es repeteix en un lloc.

C. Terreny de forma triangular format per els materials que transporta un riu.

9. Quin daquests factors no modifica la temperatura?

A. L Altitud

B. La gravetat

C. La latitud

D. La distancia del mar

10. On sn ms freqents les precipitacions?

A. A linterior

B. A la costa

11. Amb quin instrument es medeix la velocitat del vent?

A. Lanemometre

B. La veleta

C. El barometre

12. Els anticilons sn

A. Indicatiu de temps estable i cels descoberts.

B. Indicatiu de temps inestable, plujes i tempestes.

C. Ens indiquen la velocitat i direccin del vent.

13. Com la pressi atmosfrica afecta al temps?

14. Compara les caracterstiques de lestil de vida al Neoltic i al Paleoltic.

15. Escriu les diferncies entre les pintures Paleoltiques i les Neoltiques.

16. Quines van ser les primeres civilitzacions fluvials del mn? Sobre quins rius es van assentar cada civilitzaci?

17.Semblances i diferncies entre Mesopotmia i Egipte.

18.Com va nixer la civilitzaci romana? I exposa les diferents etapes de la civilitzaci romana amb les seves dates corresponents.

19. Qu anomenem Guerres Pniques? Explica tot el procs daquestes guerres.

20. Qu anomenem Guerres mdiques? Explica tot el procs daquestes guerres.

LECTURES

K. T. Hao y Montserrat full SCOTT Y AMUNDSEN. LA CONQUISTA DEL POLO SUR

Ed. Cucaa, Vicens Vives.

El clan del Oso carvernario/Los hijos de la Tierra 1. Edicin de bolsillo.Ed. Maeva.Jean M.Auel.1er ESO