tria el teu projecte - .a mesopotàmia cultura i art a mesopotàmia la civilització de l’antic...

Download TRIA EL TEU projecte - .a Mesopotàmia Cultura i art a Mesopotàmia La civilització de l’antic Egipte Economia i societat a l’antic Egipte Religió i cultura a l’antic

Post on 03-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • La nostra aposta digital de lrea socials.eso/ presenta una triple oferta que inclou:

  TRIA EL TEU projecte.eso/

 • OFERTA 2 OFERTA 3

  CURS DIGITAL

  MaterialsperalsquatrecursosdelESO.

  Ambcontingutsnousiadaptatsalsu-portdigital.

  Ambitinerarispautatsopcionals.

  Compatiblesambtotselsentornsvir-tualsdaprenentatge.

  Moltfcilsdutilitzar.

  CURS DIGITAL + socials/LLIBRE.eso

  El socials/LLIBRE.eso s un materialen paper de suport al curs digital per a aprofitarmillortotselsrecursos.

  NO selmanualdesempre.

  NO sunaimpressidelcontingutdelcursdigital.

  S sunmanualperseguirelcursdigital.

  S sunaguiaperestudiarmillor.

  S sunllibrepertreuremillorrendi-mentatotselsrecursosdigitals.

  LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

  Elllibre de cursselmanualdelassig-natura.Incloutoteslesunitatsdelcurs:contingutsiactivitatsdaprenentatge iconsolidaci.

  sunabonabasequepotcomplemen-tar-se amb els materials digitals delcurs socials.eso/

  Ams,tambportaencartatsunsps-ters del mapa del mn i de la lnia del temps.

  OFERTA 1

 • Un projecte INTUTIU i fcildeferservirperdocentsialumnes.

  Un projecte ESTRUCTURAT enunitatsdidctiquesisessions.

  Un projecte MOTIVADOR ambreptesoriginals.

  Un projecte PAUTAT perflexible,ambitinerarisrecomanatsodeconsultaopcionals.

  Un projecte QUE ATN LA DIVERSITAT dalumnatiprofessorat.

  Un projecte MULTISUPORT ambmaterialsmultimdiaiquepreveutambeltreballenpaper.

  Un projecte OBERT AL MN ambunbancderecursospropisiexclusius.

  Un projecte CURRICULARLofertaperalcurs2012-2013comprntotselscursosdESOdaquestesdeurees:

  catal.eso/

  lengua.eso/

  bioigeo.eso/

  fsiqum.eso/

  mates.eso/

  socials.eso/

  tecno.eso/

  visualiplas.eso/

  ciutadania.eso/

  tica.eso/

  Els nous materials de Text-La Galera EN SUPORT DIGITAL

  socials.eso/

 • Cadacursdesocials.eso/ estformatper8 UNITATS DIDCTIQUES estructurades en SESSIONS de classe.

  Elscursosdelprojecte.eso/incorporenunaseccitransversaldeTCNIQUES DE TREBALLamborientacions,recursosiestratgies.sunaeinabsicaperajudarelsalumnesamillorarelseurendimentpersonalenelprocsdaprenentatge.

  LesprogramacionsieltractamentdelscontingutsesfonamentenenlesCOMPETNCIES BSIQUESisadaptenalsdiversosper-filsdestudiants.

  ElprofessoroprofessorapodrescollirunITINERARI PAUTAT,ambunguipredeterminatiambientatenunahistria,obela-borarelseupropiitinerarifentunslliureipersonalitzatdelsmaterials.

  EncadaunitatdidcticaesplantejaunREPTE o PROJECTEpermitjdunvdeoiunspersonatgesquemantenenelfilargumentaldelcurs.Lacombinacidetotselsreptesparcialsconduirelsalumnesalarealitzaciduntreballfinalglobal.

  CadasessisassociaaunesACTIVITATS,ordenadespernivellsdedificultatibasadesenlainteractivitatielsrecursosqueaquestnousuportproporciona.

  Lrea de socials.eso/ tunesseccionsespecfiquesdeREPORTATGES, ATLES i LNIA DEL TEMPSambrecursosmultimdiaselec-cionatssegonselscontinguts.Aquestsrecursosserandegranutilitatperalsprofessorsielsalumneseneltreballdelsmaterials.

  CURS DIGITALOFERTA 1

 • programacidecontingutsdeprimercurssocials.eso/

  2 EL MEDI FSIC1 EL PLANETA TERRA 3 EUROPA, EL NOSTRE CONTINENT. ELS GRANS ESPAIS DE LA TERRA

  4 EL MEDI AMBIENT I LACCI HUMANA

  El relleu de la Terra

  Les forces internes

  Les forces externes

  Les formes del relleu

  Laigua a la Terra

  El clima

  Els climes de la Terra

  Els climes clids i els climes freds

  Els climes temperats

  Els grans paisatges de la Terra

  Els desastres naturals

  ReportatgeHuracans:unaamenaaquecreix?

  ProcedimentElclimograma.

  RepteElaboracidunarticleperaunarevistadegeografia.

  Els cossos de lUnivers

  El sistema solar

  La rotaci de la Terra

  La translaci de la Terra

  Lestructura de la Terra

  Les coordenades geogrfiques

  La representaci de la Terra

  La informaci dels mapes

  Les projeccions cartogrfiques

  ReportatgesObjectiu:laLluna.Vidamarciana.

  ProcedimentLescaladelmapa.

  RepteRealitzaciduninforme.

  Oceans i continents

  Europa

  sia

  frica

  Amrica

  Oceania

  LAntrtida

  ReportatgesLaconquestadelEverest.Elcontinentblanc.

  ProcedimentElgrficsectorial.

  RepteElaboracidunPowerPoint.

  El medi ambient

  Els recursos naturals

  Les alteracions ambientals

  El desenvolupament sostenible

  La transformaci del paisatge

  La protecci del medi ambient

  ReportatgesLAmazniaenperill.Platgesdeciment.

  ProcedimentLanlisidelpaisatge.

  RepteCreacidunblocactualitzable.

  G E O G R A F I A

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 LES PRIMERES CIVILITZACIONS URBANES5 LA PREHISTRIA 7 LA GRCIA CLSSICA 8 LA CIVILITZACI ROMANA

  Les civilitzacions mesopotmiques

  Economia i societat a Mesopotmia

  Cultura i art a Mesopotmia

  La civilitzaci de lantic Egipte

  Economia i societat a lantic Egipte

  Religi i cultura a lantic Egipte

  Lart egipci

  ReportatgeMesopotmia:delallumalabarbrie.

  ProcedimentAnlisidunaobraarquitectnica.

  ReptePreparacidunapresentacioralambdiapositives.

  Qu s i per a qu serveix la histria

  Lestudi dels fets histrics

  La feina dels historiadors

  El compte del temps

  Els grans perodes de la histria

  Les fonts

  Ledat de pedra i ledat dels metalls

  Lhominitzaci

  El paleoltic

  La tcnica i lart en el paleoltic

  El neoltic

  Ledat dels metalls

  La prehistria a la pennsula Ibrica

  La prehistria a Catalunya

  ReportatgeHeinrichSchliemann,descobridordetresors.EltresordAtapuerca.

  ProcedimentLalniadeltemps.

  RepteDissenydunfulletsobrerestesprehistriques.

  La civilitzaci de les polis

  Els perodes de la Grcia clssica

  El govern i la societat de les polis

  Leconomia grega

  El saber a la Grcia clssica

  Lart a la Grcia clssica

  Fenicis i cartaginesos

  Els ibers

  La colonitzaci de la pennsula Ibrica

  ReportatgeLAtlntida:miteorealitat.

  ProcedimentAnlisidunaobraescultrica.

  ReptePreparacidunPowerPointinteractiuimultimdia.

  Els perodes de la civilitzaci romana

  El govern a lantiga Roma

  La societat i leconomia romanes

  Lart i la cultura a lantiga Roma

  La cristianitzaci

  La Hispnia romana

  La fi de lImperi

  ReportatgeDelRubicalSegre.

  ProcedimentAnlisidunapellculahistrica.

  RepteDelimitacienmapesdelextensidelImperirom.

  H I S T R I A

 • programacidecontingutsdesegoncurssocials.eso/

  2 LA DISTRIBUCI DE LA POBLACI1 LA POBLACI 3 LALTA EDAT MITJANA 4 LA REVOLUCI FEUDAL

  El poblament

  Factors que condicionen el poblament

  Les rees amb baixa densitat de poblaci

  Les rees densament poblades

  Les grans concentracions urbanes

  La poblaci dEuropa

  La poblaci de Catalunya i Espanya

  Lestructura de la societat

  La diversitat cultural

  La desigualtat social

  ReportatgeSomracistes?

  ProcedimentElmapatemtic.

  RepteResolucidunenigmasobre elnomduntermemunicipal.

  La demografia

  Lestudi de la poblaci

  Els indicadors demogrfics

  Lestructura de la poblaci: sexe i edat

  Lestructura de la poblaci: lactivitat econmica

  Evoluci histrica de la poblaci

  Els models demogrfics

  Els moviments de la poblaci

  Els moviments migratoris en lactualitat

  ReportatgesDeixarlfrica.Fugirdecasa.

  ProcedimentLapirmidededats.

  RepteResolucidunenigmaapartir dedadesdemogrfiques.

  La fragmentaci dEuropa

  Les invasions germniques

  Bizanci

  Lexpansi de lislam

  La cultura i el pensament en lislam

  Lart a lislam

  Els imperis europeus

  La societat de lalta edat mitjana

  La cultura a lalta edat mitjana

  Lalta edat mitjana a la pennsula Ibrica

  ReportatgeLIraq:entrexitesisunnites.

  ProcedimentElsmapeshistrics.

  RepteResolucidunenigmaperaesbrinarelnomactualdunaciutat.

  El feudalisme

  El marc poltic

  Al-Andalus

  La societat feudal

  La societat feudal a Catalunya

  Leconomia rural

  Els ordes monstics medievals

  El romnic

  El romnic catal

  ReportatgesLallenguacatalana.LapauilatrevadeDu.

  ProcedimentAnlisidunaobrapictrica.

  RepteResolucidunenigmaperadescobrirexpressionsqueexpliquencomeraicomsorganitzavalasocietatfeudal.

  G E O G R A F I A H I S T R I A

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 LA CORONA CATALANOARAGONESA5 EXPANSI I CRISI A LA BAIXA EDAT MITJANA 7 EL RENAIXEMENT I EL NOU MN 8 LABSOLUTISME I LASCENS DE LA BURGESIA

  La uni de Catalunya i Arag

  Laventura occitana

  Lexpansi catalanoaragonesa

  El comer catal a la Mediterrnia

  Les institucions catalanes

  El gtic catal

  La crisi a Catalunya

  ReportatgesLexpedicidelsalmogvers.Ladiputacidelgeneral.

  ProcedimentAnlisiduntexthistric.

  RepteResolucidunenigmaperdescobrirlarutaqueseguiriaunvaixellsegonsunescondicionsdeterminades.

  De lexpansi a la crisi

  El marc poltic

  Els regnes cristians de la pennsula Ibrica

  El comer i les ciutats

  Lexpansi fora dEuropa

  La crisi de la baixa edat mitjana

  El gtic

  ReportatgeLesllgrimesdeBoabdil.

  ProcedimentAnlisidunaobraarquitectnica.

  RepteResolucidunenigmaperaesbrinarunesdevenimenthistric.

  El despertar dEuropa

  Lhumanisme renaixentista

  Lart del Renaixement: larquitectura

  Lart del Renaixement: lescultura i la pintura

  La cincia moderna

  Les grans aportacions cientfiques

  Els descobriments geogrfics

  Les civilitzacions precolombines

  Lencontre entre dos mons

  Limpacte econmic dels descobriments

  Els conflictes re