TRIA EL TEU projecte - ?· a Mesopotàmia Cultura i art a Mesopotàmia La civilització de l’antic Egipte Economia i societat a l’antic Egipte Religió i cultura a l’antic

Download TRIA EL TEU projecte - ?· a Mesopotàmia Cultura i art a Mesopotàmia La civilització de l’antic Egipte Economia i societat a l’antic Egipte Religió i cultura a l’antic

Post on 03-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • La nostra aposta digital de lrea socials.eso/ presenta una triple oferta que inclou:

  TRIA EL TEU projecte.eso/

 • OFERTA 2 OFERTA 3

  CURS DIGITAL

  MaterialsperalsquatrecursosdelESO.

  Ambcontingutsnousiadaptatsalsu-portdigital.

  Ambitinerarispautatsopcionals.

  Compatiblesambtotselsentornsvir-tualsdaprenentatge.

  Moltfcilsdutilitzar.

  CURS DIGITAL + socials/LLIBRE.eso

  El socials/LLIBRE.eso s un materialen paper de suport al curs digital per a aprofitarmillortotselsrecursos.

  NO selmanualdesempre.

  NO sunaimpressidelcontingutdelcursdigital.

  S sunmanualperseguirelcursdigital.

  S sunaguiaperestudiarmillor.

  S sunllibrepertreuremillorrendi-mentatotselsrecursosdigitals.

  LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

  Elllibre de cursselmanualdelassig-natura.Incloutoteslesunitatsdelcurs:contingutsiactivitatsdaprenentatge iconsolidaci.

  sunabonabasequepotcomplemen-tar-se amb els materials digitals delcurs socials.eso/

  Ams,tambportaencartatsunsps-ters del mapa del mn i de la lnia del temps.

  OFERTA 1

 • Un projecte INTUTIU i fcildeferservirperdocentsialumnes.

  Un projecte ESTRUCTURAT enunitatsdidctiquesisessions.

  Un projecte MOTIVADOR ambreptesoriginals.

  Un projecte PAUTAT perflexible,ambitinerarisrecomanatsodeconsultaopcionals.

  Un projecte QUE ATN LA DIVERSITAT dalumnatiprofessorat.

  Un projecte MULTISUPORT ambmaterialsmultimdiaiquepreveutambeltreballenpaper.

  Un projecte OBERT AL MN ambunbancderecursospropisiexclusius.

  Un projecte CURRICULARLofertaperalcurs2012-2013comprntotselscursosdESOdaquestesdeurees:

  catal.eso/

  lengua.eso/

  bioigeo.eso/

  fsiqum.eso/

  mates.eso/

  socials.eso/

  tecno.eso/

  visualiplas.eso/

  ciutadania.eso/

  tica.eso/

  Els nous materials de Text-La Galera EN SUPORT DIGITAL

  socials.eso/

 • Cadacursdesocials.eso/ estformatper8 UNITATS DIDCTIQUES estructurades en SESSIONS de classe.

  Elscursosdelprojecte.eso/incorporenunaseccitransversaldeTCNIQUES DE TREBALLamborientacions,recursosiestratgies.sunaeinabsicaperajudarelsalumnesamillorarelseurendimentpersonalenelprocsdaprenentatge.

  LesprogramacionsieltractamentdelscontingutsesfonamentenenlesCOMPETNCIES BSIQUESisadaptenalsdiversosper-filsdestudiants.

  ElprofessoroprofessorapodrescollirunITINERARI PAUTAT,ambunguipredeterminatiambientatenunahistria,obela-borarelseupropiitinerarifentunslliureipersonalitzatdelsmaterials.

  EncadaunitatdidcticaesplantejaunREPTE o PROJECTEpermitjdunvdeoiunspersonatgesquemantenenelfilargumentaldelcurs.Lacombinacidetotselsreptesparcialsconduirelsalumnesalarealitzaciduntreballfinalglobal.

  CadasessisassociaaunesACTIVITATS,ordenadespernivellsdedificultatibasadesenlainteractivitatielsrecursosqueaquestnousuportproporciona.

  Lrea de socials.eso/ tunesseccionsespecfiquesdeREPORTATGES, ATLES i LNIA DEL TEMPSambrecursosmultimdiaselec-cionatssegonselscontinguts.Aquestsrecursosserandegranutilitatperalsprofessorsielsalumneseneltreballdelsmaterials.

  CURS DIGITALOFERTA 1

 • programacidecontingutsdeprimercurssocials.eso/

  2 EL MEDI FSIC1 EL PLANETA TERRA 3 EUROPA, EL NOSTRE CONTINENT. ELS GRANS ESPAIS DE LA TERRA

  4 EL MEDI AMBIENT I LACCI HUMANA

  El relleu de la Terra

  Les forces internes

  Les forces externes

  Les formes del relleu

  Laigua a la Terra

  El clima

  Els climes de la Terra

  Els climes clids i els climes freds

  Els climes temperats

  Els grans paisatges de la Terra

  Els desastres naturals

  ReportatgeHuracans:unaamenaaquecreix?

  ProcedimentElclimograma.

  RepteElaboracidunarticleperaunarevistadegeografia.

  Els cossos de lUnivers

  El sistema solar

  La rotaci de la Terra

  La translaci de la Terra

  Lestructura de la Terra

  Les coordenades geogrfiques

  La representaci de la Terra

  La informaci dels mapes

  Les projeccions cartogrfiques

  ReportatgesObjectiu:laLluna.Vidamarciana.

  ProcedimentLescaladelmapa.

  RepteRealitzaciduninforme.

  Oceans i continents

  Europa

  sia

  frica

  Amrica

  Oceania

  LAntrtida

  ReportatgesLaconquestadelEverest.Elcontinentblanc.

  ProcedimentElgrficsectorial.

  RepteElaboracidunPowerPoint.

  El medi ambient

  Els recursos naturals

  Les alteracions ambientals

  El desenvolupament sostenible

  La transformaci del paisatge

  La protecci del medi ambient

  ReportatgesLAmazniaenperill.Platgesdeciment.

  ProcedimentLanlisidelpaisatge.

  RepteCreacidunblocactualitzable.

  G E O G R A F I A

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 LES PRIMERES CIVILITZACIONS URBANES5 LA PREHISTRIA 7 LA GRCIA CLSSICA 8 LA CIVILITZACI ROMANA

  Les civilitzacions mesopotmiques

  Economia i societat a Mesopotmia

  Cultura i art a Mesopotmia

  La civilitzaci de lantic Egipte

  Economia i societat a lantic Egipte

  Religi i cultura a lantic Egipte

  Lart egipci

  ReportatgeMesopotmia:delallumalabarbrie.

  ProcedimentAnlisidunaobraarquitectnica.

  ReptePreparacidunapresentacioralambdiapositives.

  Qu s i per a qu serveix la histria

  Lestudi dels fets histrics

  La feina dels historiadors

  El compte del temps

  Els grans perodes de la histria

  Les fonts

  Ledat de pedra i ledat dels metalls

  Lhominitzaci

  El paleoltic

  La tcnica i lart en el paleoltic

  El neoltic

  Ledat dels metalls

  La prehistria a la pennsula Ibrica

  La prehistria a Catalunya

  ReportatgeHeinrichSchliemann,descobridordetresors.EltresordAtapuerca.

  ProcedimentLalniadeltemps.

  RepteDissenydunfulletsobrerestesprehistriques.

  La civilitzaci de les polis

  Els perodes de la Grcia clssica

  El govern i la societat de les polis

  Leconomia grega

  El saber a la Grcia clssica

  Lart a la Grcia clssica

  Fenicis i cartaginesos

  Els ibers

  La colonitzaci de la pennsula Ibrica

  ReportatgeLAtlntida:miteorealitat.

  ProcedimentAnlisidunaobraescultrica.

  ReptePreparacidunPowerPointinteractiuimultimdia.

  Els perodes de la civilitzaci romana

  El govern a lantiga Roma

  La societat i leconomia romanes

  Lart i la cultura a lantiga Roma

  La cristianitzaci

  La Hispnia romana

  La fi de lImperi

  ReportatgeDelRubicalSegre.

  ProcedimentAnlisidunapellculahistrica.

  RepteDelimitacienmapesdelextensidelImperirom.

  H I S T R I A

 • programacidecontingutsdesegoncurssocials.eso/

  2 LA DISTRIBUCI DE LA POBLACI1 LA POBLACI 3 LALTA EDAT MITJANA 4 LA REVOLUCI FEUDAL

  El poblament

  Factors que condicionen el poblament

  Les rees amb baixa densitat de poblaci

  Les rees densament poblades

  Les grans concentracions urbanes

  La poblaci dEuropa

  La poblaci de Catalunya i Espanya

  Lestructura de la societat

  La diversitat cultural

  La desigualtat social

  ReportatgeSomracistes?

  ProcedimentElmapatemtic.

  RepteResolucidunenigmasobre elnomduntermemunicipal.

  La demografia

  Lestudi de la poblaci

  Els indicadors demogrfics

  Lestructura de la poblaci: sexe i edat

  Lestructura de la poblaci: lactivitat econmica

  Evoluci histrica de la poblaci

  Els models demogrfics

  Els moviments de la poblaci

  Els moviments migratoris en lactualitat

  ReportatgesDeixarlfrica.Fugirdecasa.

  ProcedimentLapirmidededats.

  RepteResolucidunenigmaapartir dedadesdemogrfiques.

  La fragmentaci dEuropa

  Les invasions germniques

  Bizanci

  Lexpansi de lislam

  La cultura i el pensament en lislam

  Lart a lislam

  Els imperis europeus

  La societat de lalta edat mitjana

  La cultura a lalta edat mitjana

  Lalta edat mitjana a la pennsula Ibrica

  ReportatgeLIraq:entrexitesisunnites.

  ProcedimentElsmapeshistrics.

  RepteResolucidunenigmaperaesbrinarelnomactualdunaciutat.

  El feudalisme

  El marc poltic

  Al-Andalus

  La societat feudal

  La societat feudal a Catalunya

  Leconomia rural

  Els ordes monstics medievals

  El romnic

  El romnic catal

  ReportatgesLallenguacatalana.LapauilatrevadeDu.

  ProcedimentAnlisidunaobrapictrica.

  RepteResolucidunenigmaperadescobrirexpressionsqueexpliquencomeraicomsorganitzavalasocietatfeudal.

  G E O G R A F I A H I S T R I A

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 LA CORONA CATALANOARAGONESA5 EXPANSI I CRISI A LA BAIXA EDAT MITJANA 7 EL RENAIXEMENT I EL NOU MN 8 LABSOLUTISME I LASCENS DE LA BURGESIA

  La uni de Catalunya i Arag

  Laventura occitana

  Lexpansi catalanoaragonesa

  El comer catal a la Mediterrnia

  Les institucions catalanes

  El gtic catal

  La crisi a Catalunya

  ReportatgesLexpedicidelsalmogvers.Ladiputacidelgeneral.

  ProcedimentAnlisiduntexthistric.

  RepteResolucidunenigmaperdescobrirlarutaqueseguiriaunvaixellsegonsunescondicionsdeterminades.

  De lexpansi a la crisi

  El marc poltic

  Els regnes cristians de la pennsula Ibrica

  El comer i les ciutats

  Lexpansi fora dEuropa

  La crisi de la baixa edat mitjana

  El gtic

  ReportatgeLesllgrimesdeBoabdil.

  ProcedimentAnlisidunaobraarquitectnica.

  RepteResolucidunenigmaperaesbrinarunesdevenimenthistric.

  El despertar dEuropa

  Lhumanisme renaixentista

  Lart del Renaixement: larquitectura

  Lart del Renaixement: lescultura i la pintura

  La cincia moderna

  Les grans aportacions cientfiques

  Els descobriments geogrfics

  Les civilitzacions precolombines

  Lencontre entre dos mons

  Limpacte econmic dels descobriments

  Els conflictes religiosos

  ReportatgeLaReformailaContrareforma.

  ProcedimentLainvestigacihistoriogrfica.

  RepteResolucidunenigmaapartirdeladeteccidelserrorsquecontuntext.

  El naixement dels estats moderns

  Labsolutisme

  Les monarquies absolutes a Europa

  Catalunya i la monarquia hispnica

  La inquisici: jueus i moriscos

  La burgesia i el mn urb

  El comer colonial

  La Catalunya del segle xvii

  Revoltes populars i bandolerisme

  El Barroc: larquitectura

  El Barroc: lescultura i la pintura

  La filosofia moderna

  ReportatgesMemriesdunesclau.PerotRocaguinarda,bandoler.

  ProcedimentLasinopsicronolgica.

  RepteResolucidunenigmaapartirdunsupsitdonat:comserialatevavidasifossisunpersonatgehistricdeterminat?

  H I S T R I A

 • programacidecontingutsdetercercurssocials.eso/

  2 LA PRODUCCI AGRRIA1 LACTIVITAT ECONMICA 3 LACTIVITAT INDUSTRIAL 4 ELS SERVEIS

  Leconomia i els sistemes econmics

  Els indicadors econmics

  La producci i el treball

  Les empreses

  El sector pblic

  El comer internacional

  La globalitzaci

  La desigualtat internacional

  Lactivitat econmica i els recursos naturals

  Reportatge Nensesclaus.

  Procediment Elaboracidungrficdebarres

  comparatiu.

  Repte Elaboraciduninforme

  econmic.

  La indstria

  Primeres matries i fonts denergia

  Minerals energtics

  Lelectricitat

  La localitzaci industrial

  Espais i paisatges industrials

  La indstria al mn

  La indstria a Europa i Espanya

  La indstria i la construcci a Catalunya

  Reportatge ElprotocoldeKyoto.

  Procediment Elaboracidunpressupost.

  Repte Dissenydundossierinformatiu

  sobrelaindstriacomarcalprpia.

  Lespai rural

  Lorganitzaci de lespai agrari

  Els paisatges agraris als pasos rics

  Els paisatges agraris als pasos pobres

  Els recursos ramaders i forestals

  Lespai rural europeu i peninsular

  Lespai rural catal

  Els recursos pesquers

  Reportatge SOS:famalmn.

  Procediment Elaboracidungrficsectorial.

  Repte Elaboracidunlbumde

  fotosdigitalsobrelaproducciagrria.

  El sector terciari

  El comer i les finances

  El transport

  Les comunicacions

  Les companyies de subministrament

  Els serveis i el benestar de la poblaci

  La cultura i loci

  El turisme

  El sector terciari a Europa i Espanya

  El sector terciari a Catalunya

  Reportatge Larevolucideles

  comunicacions.

  Procediment Anlisidanuncispublicitaris.

  Repte ElaboracidunPowerPointo

  unapresentacisobreelshbitsculturalsidelleure.

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 LORGANITZACI POLTICA DE LA SOCIETAT5 LES CIUTATS 7 LORDRE POLTIC INTERNACIONAL 8 UN MN DIVERS

  Viure en societat

  Els sistemes poltics

  Lorganitzaci de lEstat

  La participaci ciutadana

  Els sistemes electorals

  Lorganitzaci poltica de lEstat espanyol

  Lorganitzaci poltica de Catalunya

  Reportatge LEuropadelspobles.

  Procediment AnlisidelsistemadHondt.

  Repte Elaboracidunaaudioguia

  sobrelorganitzacipolticadelEstat(rgimpoltic,organitzaciautonmica...).

  El poblament

  Levoluci del poblament

  El poblament urb

  Funcions i estructura de la ciutat

  Els problemes de la urbanitzaci

  La revoluci urbana

  Lorganitzaci de lespai urb

  Reportatge Suburbis,favelas,villas

  Procediment Navegaciatravsdelcercador

  decarrers.

  Repte Dissenydunplnoldunaciutat

  peraelaborarelpladerecollidadedeixallesurbanes.

  Les relacions internacionals

  La integraci europea

  Les institucions europees

  Les Nacions Unides

  Les organitzacions internacionals (I)

  Les organitzacions internacionals (II)

  Les organitzacions internacionals (III)

  La cooperaci internacional

  Reportatge Lagranparadoxadelcomer

  mundial.

  Procediment Navegaciatravsdun

  mapamundidigital.

  Repte Elaboracidundossierde

  premsasobreelfuncionamentinterndelaUniEuropea.

  La diversitat humana

  La diversitat fsica

  La intolerncia

  La discriminaci

  La diversitat cultural

  La diversitat lingstica

  La diversitat religiosa

  La multiculturalitat i el mestissatge

  Les grans rees culturals del mn

  Reportatge Elstuaregs,unpoblenmada.

  Procediment Elreportatgefotogrfic.

  Repte Dissenydunatlesdela

  diversitat.

 • programacidecontingutsdequartcurssocials.eso/

  2 ABSOLUTISME I LIBERALISME1 LPOCA DE LES REVOLUCIONS 3 LA SOCIETAT INDUSTRIAL 4 PENSAMENT, CULTURA I ART AL SEGLE XIX

  La crtica a labsolutisme

  La illustraci

  Les revolucions burgeses

  La Revoluci Francesa

  La demografia de lAntic Rgim

  La revoluci agrcola

  Les manufactures

  La Catalunya del segle XVIII

  La demografia i lagricultura

  La indstria i el comer

  El rococ i el neoclassicisme

  Reportatge LaindependnciadelsEstats

  UnitsdAmrica.

  Procediment Anlisidunapinturarococ.

  Repte Resolucidetres

  superpreguntesprenentcomapuntdepartidaeltestimoni delperiodistaEnricCalpena.

  La Revoluci Industrial

  Les noves fonts denergia

  El nou rgim demogrfic

  La societat de classes

  La industrialitzaci a Catalunya

  Expansi industrial i crisi

  La burgesia catalana

  El moviment obrer a Catalunya

  Reportatge Viladomiu,colniaindustrial.

  Procediment Anlisidelcontexthistrica

  partirdunedifici.

  Repte Resolucidetres

  superpreguntesprenentcomapuntdepartidaeltestimonidelhistoriadoriantroplegCarlesGarciaHermosilla.

  El segle XIX

  Restauraci i revoluci

  Els moviments nacionalistes

  Espanya: la guerra de la Independncia

  La independncia de les colnies americanes

  La reacci absolutista i el liberalisme burgs

  Revoluci i Restauraci

  Catalunya: liberals i absolutistes

  Republicanisme i catalanisme

  Reportatge SimnBolvar,elLibertador.

  Procediment Anlisidunaseqnciade

  mapeshistrics.

  Repte Resolucidetres

  superpreguntesprenentcomapuntdepartidaeltestimonidelperiodistaAntoniTortajada.

  La interpretaci de la societat industrial

  Els corrents de pensament

  Socialistes i anarquistes

  El romanticisme

  El realisme i limpressionisme

  La Renaixena

  El modernisme a Catalunya

  Reportatge Darwinielsegonviatgedel

  Beagle.

  Procediment Comparacideduesobres

  pictriques(simbolismeversusrealisme).

  Repte Resolucidetres

  superpreguntesprenentcomapuntdepartidaeltestimonidelarestauradoraSlviaNoguer.

 • CURS DIGITALOFERTA 1

  6 DELS TOTALITARISMES A LA GUERRA FREDA5 TENSIONS I CONFLICTES A LINICI DEL SEGLE xx 7 EL FRANQUISME I LA DEMOCRCIA 8 EL MN DEL SEGLE XXI

  Noves tensions internacionals

  El feixisme i el nazisme

  La Segona Repblica Espanyola

  La Guerra Civil Espanyola

  La Segona Guerra Mundial

  La Guerra Freda

  Revolucions i dictadures

  La descolonitzaci

  El Prxim Orient

  Els nous moviments socials

  Reportatge LinferndHiroshima.

  Procediment Anlisiduncartellde

  propagandapoltica.

  Repte Resolucidetres

  superpreguntesprenentcomapuntdepartidaeltestimonidelabibliotecriaihistoriadoraLourdesPrades.

  Un inici de segle conflictiu

  La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

  La Revoluci Russa

  De la crisi del 1898 a la Dictadura de Primo de Rivera

  Catalanisme i obrerisme

  Leconomia dentreguerres

  Les avantguardes artstiques

  Cata...

Recommended

View more >