Tema 3. l'art a mesopotàmia 1

Download Tema 3. l'art a mesopotàmia 1

Post on 28-Jul-2015

230 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. Tema 3. Art a Mesopotmia 2. http://www.antiguamesopotamia.com/videos_sobre_mesopotamia/videos_sobre_mesopotamia.htm La civilitzacimesopotmica estconstituda per lasuma daportacionsque, fa ms de4.000 anys i duranttres mil.lenis vanfer diferents poblesa lart, la literatura ila cultura engeneral.Contexthttp://www.antiguamesopotamia.com/videos_sobre_mesopotamia/videos_sobre_mesopotamia.htm 3. Context Aquests pobles es vanassentar en lextensa ifrtil regi deMesopotmia, regadaper les aiges dels riusTigris i ufrates, i vanconstruir grans ciutatsamb magnfics edificisdecorats amb relleus icanals que portavenlaigua fins als camps ipermetien la navegaci 4. Localitzaci en el marc geogrficMesopotmia en grec significa Terra frtilSituada entre dosTigrisriusEufratesDividida en dos territoris Alta MesopotmiaBaixa MesopotmiaZona muntanyosa al NordZona pantanosa al Sud Els sumeris (3500 AC) van ser elsprimers a desenvolupar una grancivilitzaci en aquest territori).Van crear un extens imperi deciutats estat. Els amorites o babilonis (1900 aC)van convertir la ciutat deBabilnia en capital del teuimperi. Els assiris (1225 aC) van conquerirels babilonis Finalment, els Perses (500 aC) vanenvair Mesopotmia i van posar fia all que avui anomenencivilitzaci mesopotmica.Alta MesopotmiaAccadisSumerisAssirisBaixa Mesopotmia 5. Localitzaci en el marc geogrficZona frtil entre els rius Tigris i Eufrates.L'actual territori del'Iraq equival, a granstrets, al que enl'antiguitat es coneixiaamb el nom deMesopotmia, unaparaula grega que voldir entre dos rius.Era un territoritravessat pel Tigris ilEufrates (mesos=entre potamos= riu). 6. Localitzaci en el marc geogrficZona frtil entre els rius Tigris i Eufrates.Mesopotmia era, doncs,una planura frtil i molt rica,amb crescudes peridiques,on van comenar la culturaneoltica i va nixerlescriptura, i es vandesenvolupar granscivilitzacions antigues. Els sumeris, els assiris iels babilonis van ocuparaquest territori i van fer totun seguit d'aportacionsculturals que han arribat finsals nostres dies. 7. Els dus i els seus representantsa la terraEls successius pobles de Mesopotmia erenpoliteistes i creien que els dus dominaven elselements de la Terra.A totes les ciutats serigia un temple en honor de ladetat local, protectora dels seus habitants. Elssacerdots, els reis i els prnceps eren elsrepresentats dels dus a la Terra.Residien al temple i dirigien leducaci, el comer ien general la vida quotidiana dels seus subdits. 8. Lescriptura cuneforme Els sumeris vaninventar lescripturacuneforme amblobjetiu de poderescriure la sevallengua.Ms endavant, unsaltres pobles de laregi, com elsaccadis, els babilonis iels assiris, vanadoptar aquest tipusdescriptura. 9. El Codi dHammurabi Una de les mostres msextraordinries de lart i lacivilitzaci mesopotmica saquesta estela de diorita, en laqual el rei Hammurabi va fergravar en escriptura cuneforme(que t forma de tasc) una sriede lleis que reglamentaven tots elsaspectes de la societat babilnica. A la part superior, una magnficllereu presenta el sobirconversant amb Samas, el dusolar. 10. Larquitectura a Mesopotmia1. Les ciutats2. Els habitatges3. Els temples (Els ziggurats)4. Els palaus reials5. La Porta dIshtar 11. Les ciutats Normalment serigien a prop o al costat del riu i esconstruen canals que servien per portar laigua fins alscamps, transportar les mercaderies i controlar el cabaldel riu. Exemple: Babilnia (estava a lactual Irak) 12. Les ciutats Estaven fortificades i a linterior hi destacaven els gransedificis principals, com els palaus i els temples. Foto: Ciutat de Perspolis (Iran) 13. Els habitatges Els habitatges tenien com a eix central un pati descobert, alentorn del qual sordenaven les estances, i les aigesresiduals eren evacuadres mitjanant conductes. 14. Els materials de construcci Els mesopotamis construen les ciutats i els edificis amb adob i maons. Ladob era una massa de fang barrellat amb palla i assecat a laire lliure. Els maons, tot i que selaboraven amb adob, es coen en forns per tal queadquirrin una duresa i una resistncia ms grans. 15. Arquitectura: Els temples i els ziggurats Els sacerdots eren un grup socialmolt important en les ciutatsmesopotmiques i, per aix, lesconstruccions sagrades van assolirgran dimensions. De fet, els temples no eren unedifici, sin ms aviat una petitaciutat amb places, habitatgesconstrut en pisos on shi accediamitjanant rampes, s a dir, ambnombroses dependncies.La part ms important del templeera una torre escalonada anomenadaMAQUETA ZIGURAT MARDUK, BABILNIA ZIGURAT. 16. Els ziggurats o torres de Babel El zigguratconstitueixledifici mscaracterstic delarquitecturamesopotmica. Es una torredestructurapiramidal idividida en pisoscada cop msestrets.Completa les parts al dibuixdel teu llibre! 17. Els ziggurats o torres de Babel Serigia al costat delstemples. Les parets,lleugeramentinclinades cap alinterior, esconstruen amb adobi es recobrien ambmaons. Es creu que aquestesimponents talaiesservien per reduir ladistncia entre elssacerdots o els reis iels dus o tambcom a descansterrenal de la detat, 18. Restes del zigurat de Susa (Irn). 19. Pensa quines diferncias hi ha entre les pirmides i el ziggurat?DIFERNCIES COMPARATIVESPIRMIDE ZIGGURATConstrucci en pedra.Tomba.Egipte.Forma piramidal.Construcci en tova i ma.Temple.Mesopotmia.Forma esglaonada.PIRMIDES DE GIZEH ZIGURAT DUR 20. Arquitectura: Els Palaus ReialsAquests edificiseren concebutscom a smbol delpoder delssobirans i teniencom a objecteinspirar lleialtat itemor al poble iels visitantsestrangers.Palau de Nnive 21. Els Palaus ReialsEls murs se soliendecorar ambrelleus, pintures iesmalts queil.lustraven la vidaquotidiana.En poca assria,els accessosestavenflanquejats perenormesescultures depedraPalau de Nnive 22. Arquitectura: La porta dIshtar Porta dISHTAR reconstruda al Museu de Prgam,Berln. Destaca pel gran arc de mig punt, els maonsesmaltats, majorment de color blau, que contrastava ambaltres edificis venats, donat que els altres eren daurats overmells, i pels relleus danimals fantstics, que formen lessiluetes de dracs, braus i lleons, i altres ssers mitolgics. 23. Arquitectura: La porta dIshtarRECONSTRUCCI PORTA DISHTARCOMENTARI La part inferior i larcde la porta estandecorats per files degrans flors semblants amargalides. La Porta dIshtarcontava, originalment,amb dues esfinxs dintrede larc de la porta,perdudes avui dia. 24. Arquitectura: La porta dIshtar 25. Arquitectura: La porta dIshtarMATERIALS DE LA PORTA DISHTAR 26. Arquitectura: La porta dIshtarLA PORTA AL LLOC ORIGINAL EN 1932COMENTARI Les restes de la porta original forendescobertes en Babilnia durant lescampanyes arqueolgiques alemanyes de1902 a 1914. La majoria foren traslladesa Alemanya, on es va reconstruir la portaen el Museu Prgam de Berln, en 1930,que continua actualment en exposici. 27. Arquitectura: La porta dIshtar 28. Arquitectura: La porta dIshtarLA PORTA AL LLOC ORIGINAL EN 1932COMENTARI Durant el govern de Saddam Hussein enIraq, es va comenar a reconstruir granszones de la vella Babilnia, entre delles laPorta dIshtar, la rplica de la qual es vaaixecar sobre lantic emplaament deloriginal. El pla era convertir-la en la portadaccs a un nou museu arqueolgic iraqui,que mai sha arribat a construir. 29. Arquitectura: La porta dIshtarLA PORTA AL LLOC ORIGINAL EN 1932 COMENTARI Actualment, la rplica es troba sota la responsabilitat de la 155 Brigada de Combatde lExrcit dels EUA, el campament del qual es troba dintre de les murades de Babilnia. 30. Contesta les segents preguntes al teu quadern.1. Quins dos rius banyaven Mesopotmia?2. Explica quins eren els pobles que van passar per Mesopotmia i queen saps.3. Qui va inventar lescriptura cuneforme?4. Qu s el Codi dHamurabi?5. A on es construen les ciutats Mesopotmiques?6. Quins eren els grans edificis principals de les ciutatsmesopotmiques?7. Quina s una de les carcterstiques ms peculiars de les cases aMesopotmia?8. Com es fabricava ladob?9. Qu s el zigurrat i quines son les seves parts?10. Explica la histria de la Porta dIshtar. Quantas nhi ha?11. A on s la Porta dIshtar original?12. En qu consisteix la rplica i a on s? </p>