1r ESO CIÈNCIES SOCIALS - ?? · 4 TEMA 10. LES PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE Activitats de repàs i síntesi Mira l’eix cronològic de la introducció i respon: Quin període

Download 1r ESO CIÈNCIES SOCIALS -  ?? · 4 TEMA 10. LES PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE Activitats de repàs i síntesi Mira l’eix cronològic de la introducció i respon: Quin període

Post on 03-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 </p><p>DEPARTAMENT DE CINCIES SOCIALS </p><p>1r ESO </p><p>CINCIES SOCIALS </p><p>DOSSIER DE RECUPERACI DE </p><p>1r dESO </p><p>SETEMBRE 2016 </p><p>Has de fer un dossier (enquadernat, amb portada, ndex i numeraci de pgines ) amb les </p><p>preguntes que tens a continuaci distribudes segons el temari estudiat. Copia totes les preguntes </p><p>individualment i a continuaci respon utilitzant el teu llibre de text NOU POLIS 1. Procura fer la </p><p>lletra clara i sense faltes dortografia i diferencia el color de la pregunta i la resposta. Una </p><p>correcta presentaci s fonamental. Si vols pots fer-ho a l'ordinador. </p><p>El dossier t un valor dun 40% del total de la recuperaci. Lexamen tindr un valor del 60%. </p><p>Aquest dossier sha dentregar, obligatriament, el dia de lexamen. </p><p>ALUMNE/A _________________________________________________ GRUP ______ </p><p>DATA DENTREGA ________________ Professor/a:___________________________ </p></li><li><p>2 </p><p>TEMA 09. LA PREHISTRIA </p><p>Activitats de reps i sntesi </p><p>1. Recorda el que has estudiat i explica les diferncies entre l'esquelet dun gorilla i el dun sser </p><p>hum. </p><p>2. Com van sorgir els primers homnids? On van sorgir? Per on passen les diverses rutes dexpansi </p><p>dels ssers humans des dfrica cap als altres continents. Per qu frica s el bressol de la </p><p>humanitat? </p><p>3. Explica l'evoluci dels homnids des de l'Australopithecus fins a l'Homo Sapiens Sapiens. </p><p>4. Qu s el Paleoltic?. Qu vol dir que els ssers humans del Paleoltic eren depredadors i </p><p>nmades?. Podem parlar de societats caadorsrecollectors? </p><p>5. Com va evolucionar la utilitzaci del foc durant el Paleoltic? </p><p>6. Explica el procs de fabricaci d'instruments al Paleoltic. </p><p>7. Quines activitats es duien a terme en un campament paleoltic?. Descriu detalladament el </p><p>que fan els homes i les dones del Paleoltic. A continuaci, digues quines formes dhbitat pots </p><p>veure i com aconsegueixen fer foc. </p><p>8. Com eren les primeres creences religioses? Quan van sorgir? Per qu van sorgir? </p><p>9. Quan van comenar els ssers humans a enterrar els morts? </p><p>10. Quan van sorgir les pintures rupestres? Quin homnid les va crear? Quina funci tenien? </p><p>11. Descriu amb detall qu fa cada personatge en el: procs per a realitzar una pintura </p><p>rupestre. </p><p>12. Qu s l'art moble? Quines estatuetes i gravats es van crear?. Amb quin culte estan </p><p>relacionades les Venus paleoltiques. Posa exemples. </p><p>13. Quan es va comenar a produir aliments? On?. Creus que canviar molt la vida dels ssers </p><p>humans? </p><p>14. Explica els orgens de l'agricultura i la ramaderia. A continuaci, identifica en el mapa els </p><p>diversos nuclis originaris de l'agricultura i les espcies conreades a cada nucli. </p><p>15. Quines van ser les noves eines i les noves tcniques del Neoltic? Explica-les. </p><p>16. Explica quin s el procs delaboraci duna pea de cermica </p><p>17. Qu va estimular el desenvolupament de la mineria? </p><p>18. Descriu els habitatges, els materials de construcci i les activitats que apareixen en el dibuix </p><p>del poblat Neoltic de atal Hyk. </p><p>19. Quan s'inici la metallrgia a l'Edat dels Metalls? On? Per a qu sutilitzen el coure, el bronze </p><p>i el ferro? </p></li><li><p>3 </p><p>20. Per qu van ser importants els artesans i comerciants durant l'Edat dels metalls? </p><p>21. Com eren les primeres ciutats de l'Edat dels metalls? </p><p>22. Com es construa un meglit? Explica quins tipus de meglit hi havia a l'Edat dels metalls. </p><p>23. Fes un esquema amb les etapes ms importants de la prehistria a la Pennsula Ibrica. </p><p>24. Fes un esquema on expliquis les etapes ms importants de la prehistria a Catalunya. </p><p>25. Saps quines xifres representen aquests nmeros romans? </p><p> MCLVIII LXVI MDCCXV MMVIII - VL </p><p>26. Ordena cronolgicament les dates segents: (1 ms antic) </p><p>1 ____________________________ 2 _____________________________ 3 ____________________________ </p><p>4 ____________________________ 5 _____________________________ 6 ____________________________ </p><p>27. A MODE DE SNTESI: Ordena (posant el nmero) les segents caracterstiques de la </p><p>Prehistria segons el perode al qual pertanyen: </p><p>1-En coves, abrics i cabanes construdes amb pals, pells i fang. /// </p><p>2-Primeres ciutats emmurallades ajuntant unes cases amb les altres. /// </p><p>3-Agricultura, ramaderia, comer i artesania. /// </p><p>4-De la caa, la pesca i la recollecci de fruits. /// </p><p>5-Aixades, fals, molins de m i fusos per teixir. Van desenvolupar la cermica, l'elaboraci de teixits </p><p>i la mineria. /// </p><p>6-En poblats. /// </p><p>7-Armes, estris agrcoles de metall i invenci de la roda. Les seves activitats eren la foneria de </p><p>metalls, el comer i les primeres tcniques de navegaci. /// </p><p>8-Bifaos, rascadors, puntes de llana, perforadors, agulles, arpons. Les seves activitats eren la </p><p>caa, la pesca, la fabricaci deines, l'esquarterament danimals, l'adob de pells, etc. /// </p><p>9-Peces de cermica, ornamentaci i joieria, com collarets, braalets, anells, etc. /// </p><p>10-De l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la caa. /// </p><p>11-Pintures rupestres, art mobiliari. /// </p><p>12-Meglits. /// </p><p>PREHISTRIA </p><p> PALEOLTIC NEOLTIC EDAT DELS METALLS </p><p>On vivien? </p><p>De qu vivien? </p><p>Eines i activitats. </p><p>Manifestacions </p><p>artstiques </p><p>4000 a.C. VII millenni a.C Fa 10.000 anys 2300 a.C. II millenni a.C. Fa 1.900.000 anys </p></li><li><p>4 </p><p>TEMA 10. LES PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTMIA I EGIPTE </p><p>Activitats de reps i sntesi </p><p>Mira leix cronolgic de la introducci i respon: Quin perode histric est representat a leix </p><p>cronolgic? Compara la cronologia de Mesopotmia amb la dEgipte. </p><p>1. Quines caracterstiques tenien les primeres ciutats Estat de Mesopotmia. </p><p>2. Quins grups socials hi havia? A quines tasques es dedicaven? </p><p>3. Com es va originar lescriptura? Cap a quina poca? </p><p>4. Explica les caracterstiques de larquitectura de les ciutats de Mesopotmia. Quina va ser la </p><p>seva aportaci principal a larquitectura? </p><p>5. Observa el mapa dEgipte i el Nil i descriu els trets geogrfics que caracteritzen Egipte. En </p><p>quines dues grans zones es divideix? </p><p>6. Quins beneficis aporta el Nil al territori dEgipte? </p><p>7. Quins avenos tcnics van permetre controlar laigua del Nil? Per qu es creen els primers </p><p>calendaris? </p><p>8. Observa la imatge dun poblat egipci i explica per qu els construen al costat del Nil?. </p><p>9. Observa la illustraci de les fases de les crescudes del Nil i explica el cicle agrcola egipci a </p><p>partir del rgim fluvial del Nil. En quina poca de l'any es produeix la crescuda del Nil? </p><p>10. Observa el quadre de les etapes de l'antic Egipte i digues en quines grans etapes es divideix </p><p>la histria de l'antic Egipte?. Destaca els esdeveniments ms importants de cada etapa. </p><p>11. Quin fara va unificar les terres dEgipte? Quan ho va fer? </p><p>12. Observa la illustraci El poder del fara i descriu lescena. Quins personatges hi veus?. Qu </p><p>simbolitza la doble corona del fara?. Quins altres smbols de poder porta el fara? Qu </p><p>simbolitzen? </p><p>13. Quins poders tenia el fara? Qui lajudava a governar un pas tan extens? </p><p>14. Quins grups formaven el poble egipci? Quina funci tenia cada un daquests grups socials? </p><p>15. Qui va construir les grans obres monumentals egpcies? </p><p>16. Descobreix: La vida quotidiana a lantic Egipte: observa l'habitatge rural noble i descriu com </p><p>vivien els privilegiats. Quines diferncies trobes que hi ha amb les cases dels pagesos?. </p><p>A continuaci, observa la illustraci dun barri dartesans i explica quines activitats fan. </p><p>17. Qu significa que la religi egpcia era politesta? Enumera els 6 dus principals i les seves </p><p>atribucions (exemple: Ra, du del Sol) </p><p>18. Quina funci tenien els temples? Quina tasca tenien els sacerdots? </p><p>19. Qu creien els egipcis que passava desprs de la mort? Per qu momificaven els difunts? </p></li><li><p>5 </p><p>20. Explica en qu consisteix larquitectura arquitravada. Quina funci fa la llinda? </p><p>21. Descriu les parts del temple i explica quina funci feia cadascuna? Per qu estaven </p><p>emmurallats? </p><p>22. Explica quines diferncies hi ha entre una mastaba, una pirmide i un hipogeu. Quina funci </p><p>tenia cada construcci? Per qu es pinten les parets dels hipogeus. </p><p>23. L'any 1922, a la Vall dels Reis, a prop de Tebes es va descobrir un hipogeu intacte. Quina </p><p>tomba hi cont? </p><p>24. Practica competncies Bsiques: Aprn a comentar un eix cronolgic. Respon a les </p><p>preguntes a), b) i c) </p></li><li><p>6 </p><p>TEMA 11. EL MN GREC </p><p>Activitats de reps i sntesi </p><p>1. Fixat en el mapa de la Introducci i explica a quines zones del mn es va desenvolupar la </p><p>civilitzaci grega. </p><p>2. Explica, a partir de l'eix cronolgic, durant quins segles es va produir la civilitzaci grega. </p><p>3. A quins territoris sestabliren els grecs quines zones dsia van colonitzar? Com s el medi fsic </p><p>on es desenvolupa aquesta civilitzaci? Qu va afavorir? </p><p>4. Els grecs eren una barreja de diversos pobles. Explica qui eren els aqueus i els doris. </p><p>5. Defineix Hllade. </p><p>6. Qu significa que la religi grega era politeista? I que els dus eren antropomorfs? </p><p>7. Explica qu eren les polis gregues i quin espai comprenien? </p><p>8. Quines dues grans zones diferenciades tenia una polis? Quina de les dues dominava la </p><p>ciutat?. Quin nom tenia? </p><p>9. Qu era l'gora ?. Quins edificis hi havia?. Descriu-los i explican la funci. </p><p>10. Quines dues formes de govern van tenir les polis gregues?. Resumeix-ne les caracterstiques. </p><p>11. Explica quines reformes socials es van dur a terme a Atenes al llarg del segle VI a.C. </p><p>12. Qu s un hoplita? Descriu el seu equipament. </p><p>13. Explica les causes de la colonitzaci grega i defineix els termes colnia i metrpolis. </p><p>14. Com eren les colnies gregues? On les solien construir? Quins edificis pots identificar en </p><p>aquesta illustraci duna colnia grega?. Per qu era important el port? </p><p>15. Observa el mapa de les migracions gregues dels segles VIII-VI a.C. i digues de quines zones </p><p>van sortir els grecs per fundar colnies?. Digues quines sn les grans rees de colonitzaci? </p><p>Digues el nom dalguna daquestes colnies. </p><p>16. Quina relaci tenien els colons grecs amb la metrpolis? I amb els pobles indgenes? </p><p>17. Per qu diem que a Atenes hi havia una democrcia limitada? La democrcia actual s </p><p>igual o hi ha diferncies? </p><p>18. Quines reformes va introduir Sol? </p><p>19. Qui va ser Pricles? </p><p>20. Quines institucions governaven Atenes? Com hi participaven els ciutadans? </p><p>21. Quins sectors socials tenien drets poltics? Quins en quedaven exclosos? </p><p>22. Qu van ser les Guerres Mdiques? Qui sn els medes?. Com es van acabar? </p><p>23. Qu va ser la Lliga de Delos? Quines ciutats en formaven part? A qu estaven obligats els seus </p><p>membres? </p></li><li><p>7 </p><p>24. Quines guerres van marcar la fi de l'hegemonia atenesa? Qu va passar amb Atenes? </p><p>25. Observa el plnol de l'Acrpolis dAtenes i respon: On estava situada l'Acrpolis?. Qu </p><p>significa aquest nom?. A qui estaven dedicats la majoria dels temples?. Descriu el Parten i </p><p>digues a quina deessa estava dedicat? </p><p>26. Descobreix... La vida quotidiana a Atenes. Quines eren les activitats econmiques principals </p><p>de les polis?. Com s la casa duna famlia atenesa benestant?. A continuaci, explica quina </p><p>era la situaci de les dones? </p><p>27. Observa el mapa de les conquestes dAlexandre el Gran i indica per quins territoris es va </p><p>estendre l'imperi dAlexandre. Don va sortir per a les seves conquestes? Fins on va arribar?. </p><p>28. Quan va comenar a regnar Alexandre el Gran?. Un cop mort, qu va passar amb l'imperi </p><p>conquerit?. Qu sn els regnes Hellenstics? </p><p>29. Descriu breument com era la ciutat egpcia dAlexandria i enumera les construccions prpies </p><p>dels grecs. </p><p>30. Practica competncies bsiques: Aprn a comentar un text histric: Discurs de Pricles a), b i </p><p>c). </p></li><li><p>8 </p><p>TEMA 12. CATALUNYA EN TEMPS DE LES COLONITZACIONS </p><p>Activitats de reps i sntesi </p><p>1. Observa el mapa de la introducci i identifica els pobles que van arribar a la Pennsula Ibrica al </p><p>primer milleni a.C. Quines rees culturals van originar? Quina daquestes rees va ser </p><p>predominant a Catalunya? </p><p>2. Observa leix cronolgic de la introducci i digues a quina poca es van produir les invasions </p><p>indoeuropees i larribada dels pobles colonitzadors. Quin va ser el perode lgid de la cultura </p><p>ibrica. </p><p>3. Observa el mapa de Els pobles invasors i colonitzadors i respon: quan van arribar a la Pennsula </p><p>i don provenien els pobles indoeuropeus i quines aportacions van fer?. Quins pobles </p><p>colonitzadors es van installar a la costa mediterrnia? </p><p>4. Quan van arribar els fenicis i els grecs a Catalunya? On es van establir? Quines relacions tenien </p><p>amb els pobles indgenes? </p><p>5. Per quin motiu van enfrontar-se grecs i cartaginesos? Quin va ser-ne el resultat? </p><p>6. Qu van aportar els pobles colonitzadors a les poblacions autctones? Quin poble hi va introduir </p><p>les relacions comercials monetries? </p><p>7. Fes una lectura de la Colnia dEmprion i contesta: Quan es va crear la Colnia dEmprion? </p><p>Don procedien els seus fundadors? Qu significa el nom? Quines relacions va establir els grecs </p><p>amb els pobles indgenes? Amb quins productes comerciaven? </p><p>8. Observa el mapa de Els pobles preromans a la Pennsula i contesta: quins territoris ocupen les </p><p>tres rees culturals dels pobles preromans peninsulars? Quines influncies exteriors van rebre? De </p><p>quina rea cultural formava part el territori de la Catalunya actual? </p><p>9. Fes la descripci dun poblat ibric. </p><p>10. Explica les activitats econmiques principals que duien a terme els ibers en territori catal. </p><p>11. Quins eren els principals grups socials dels pobles ibrics? Com es governaven? Quin paper </p><p>tenien les dones? Com era la seva religiositat? </p><p>12. Quines mostres dart ens han deixat els ibers en escultura i relleu? </p><p>13. Descriu un poblat celta i anomena les principals diferncies amb un poblat iber. </p><p>14. Quines eren les principals activitats econmiques dels poblats celtes? </p><p>15. Com sorganitzaven socialment els celtes? Quin era el grup social dominant? </p><p>16. Practica de les Competncies Bsiques: Treballa el mapa a),b),c),d). </p></li><li><p>9 </p><p>TEMA 13. EL MN ROM </p><p>Activitats de reps i sntesi </p><p>1. Fixat en el mapa de la Introducci i digues en quin lloc neix la civilitzaci romana i cap a on </p><p>es van expandir. </p><p>2. Fixat en la cronologia i explica en quines tres grans etapes es divideix la histria de Roma. </p><p>3. Quins pobles habitaven la Pennsula Itlica cap al segle VIII a.C.? . Quin poble va fundar </p><p>Roma? On estaven les colnies gregues? I les cartagineses? </p><p>4. Explica breument la llegenda que va donar origen a la ciutat de Roma. </p><p>5. Quin tipus de govern va tenir la Roma primitiva? Quines millores es van produir sota la </p><p>monarquia etrusca? </p><p>6. Quins dos grups socials hi havia a Roma? Explican les caracterstiques. Quines lleis van </p><p>permetre la igualtat entre els dos grups? </p><p>7. Anomena i explica les tres institucions amb les quals es va organitzar la Repblica romana del </p><p>S. III a.C. </p><p>8. Observa el mapa Les conquestes romanes i explica les etapes de lexpansi romana. </p><p>9. Amb quin poble es va enfrontar Roma per dominar el Mediterrani occidental? Amb quin </p><p>nom es coneix aquest enfrontament? </p><p>10. Explica com August va posar fi a la Repblica i va proclamar lImperi. </p><p>11. Fixat en la maqueta de la Roma Imperial i digues quins edificis hi veus i quina funci tenien. </p><p>12. En qu va consistir els perode de prosperitat, anomenat Pax Romana? </p><p>13. Qu entens per romanitzaci? </p><p>1...</p></li></ul>