TAKLIMAT Pengurusan Panitia

Download TAKLIMAT Pengurusan Panitia

Post on 12-Jun-2015

7.248 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN</p> <p>BAHASA MELAYUOleh MOHD HASSANY HASHIM Ketua Penolong Pengarah (Bahasa) JPN Kelantan</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Kandungan Taklimat1. Peranan Ketua Panitia 2. Sistem Pengurusan Fail Panitia 3. Pengurusan Headcount Panitia 4. Buku Persediaan Mengajar 5. Isu P&amp;P Guru Bahasa Melayu 6. Penulisan Karangan secara berfokus 7. Kajian Tindakan 8. Program-program Khas KPM</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>7 Fokus Unit Bahasa (Bahasa Melayu)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.</p> <p>Pemantapan Pengurusan Sistem Fail Panitia Pemerkasaan Ketua Panitia Pemantapan P&amp;P Penyelidikan &amp; Pembangunan (Kajian Tindakan) Pemantauan Berfokus Pentaksiran Berintegriti Profesionalisme Guru BM &amp; KM</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Objektif PembentanganDiharapkan selepas pembentangan ini perserta akan dapat: Memahami dan mematuhi arahan KPM melalui SPI.</p> <p>Bil: 4/1986- Pengurusan Mata Pelajaran; Meningkatkan pengurusan panitia mata pelajaran ke arah meningkatkan lagi pencapaian akademik sekolah &amp; memperkasakan sekolah; Menterjemahkan arahan kepada pengurusan panitia dan aktiviti P&amp;P yang berkesan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>1. Pengenalan1.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam memfokus tugas guru-guru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&amp;P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan pengenalan1.2 Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancangkan peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar..</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>2. Sumber Rujukan Autentik2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 4/1986; 2.2 Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 2/1991; 2.3 Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002; dan 2.4 Semua SPI mata pelajaran yang berkaitan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>3. Tindakan Sekolah.3.1 Tubuh panitia mata pelajaran minima tiga orang guru; 3.2 Lantik Ketua Panitia dari guru terkanan, berpengalaman, prestasi kerja baik dan ada sifat kepimpinan; 3.3 Buat surat perlantikan rasmi serta tempoh memegang jawatan;mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Contoh Surat Rasmi Perlantikan:Dengan ini MOHD ALI BIN ABDULLAH KP: 53606-04-6008 dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik Tambahan mulai 3.1.2008 hingga 31.12.2008. Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya APdan SPI berikut: Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memail; SPI Bil: 4/1986 PKPA Bil 2/ 1991 SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan Tindakan Sekolah3.4 Ketua panitia jadi ahli JK Kurikulum Sekolah; Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli bagi membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke JKS iaitu: a) isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; b) kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapung; c) kekerapan guru bertugas di luar sehingga menggangu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan d) peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahanmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>4. Tindakan Ketua Panitia4.1 Panggilan surat mesyuarat . Sertakan nama guru terlibat untuk ditandatangani Pentadbir/wakil perlu hadir untuk buat keputusan dasar (seperti perbelanjaan/kelas); Buka fail pengurusan panitia mata pelajaran;</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan Tindakan Ketua Panitia4.2 Nyatakan perlantikan berkenaan dalam minit mesyuarat Perlantikan Setiausaha Panitia Mata Pelajaran; Mesyuarat waktu luar mengajar; Bincang aspek profesional bukan perkara rutin. -P&amp;P - BPM - program kecemerlanganmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>5. Format Mesyuarat5.1 Perlu patuh sepenuhnya PKPA 2/1991 iaitu: Tarikh, tempat mesyuarat, kehadiran; Tidak hadir dan sebab (dapatkan surat</p> <p>rasmi nyatakan sebab)</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan MesyuaratAgenda mesyuarat profesional untuk dibincangkan: 1. Ucapan/ Perutusan Pengerusi. 2. Mengesahkan Minit Mesyuarat mesti dilaksanakan setiap kali mesyuarat melainkan pada mesyuarat pertama sekolah baru beroperasi 3. Perkara Berbangkit 4. Hal-hal lain agenda profesional (mesti ada tindakan)mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Agenda Profesional1. Penyediaan Carta Organisasi terkini (lampirkan 2. 3. 4. 5. 6.</p> <p>dalam minit mesyuarat; Semakan Sukatan Pelajaran terkini yang sedang digunapakai Kurikulum Kebangsaan Cadangan buku teks/ rujukan/ABM/alat; Penyelarasan soalan ujian/peperiksaan/folio/HC; Analisis ujian/peperiksaan/sasaran semasa; Mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun atau berkala secara ad hoc-perbincangan profesionalmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan agenda.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.</p> <p>aktiviti kurikulum mata pelajaran- sertakan dalam Carta Gantt dan lampirkan dalam minit mesyuarat; Program ujian dan penilaian (bulanan, Penggal Folio, projek ; Program peningkatan pencapaian pelajar cth: Perkampungan Bahasa; Kelas bimbingan / kelas tambahan; Sudut mata pelajaran di kelas / sekolah Aktiviti kokurikulum mata pelajaran /Persatuan Akademik Penyeliaan P&amp;P SPI Bil:3/1987-jadualkan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan.1. Penetapan jumlah kerja bertulis sepanjang</p> <p>2. 3. 4. 5.</p> <p>tahun pengajian dari segi tempoh dan kecukupan; Pemakluman SPI yang berkaitan mata pelajaran; Pengurusan stok dan inventori; Anggaran perbelanjaan mengikut PCG Perkembangan Staf ikut keperluan.</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Senarai Tugas Guru Panitia1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan</p> <p>serta menghuraikan huraian sukatan pelajaran bagi mata pelajaran; 2. Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan panitia; 3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan matlamat yang harus dicapai diakhir penggal bagi tiap kelas;mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan..Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkanya kepada Pengetua/wakil pada masa yang ditetapkan (AP: 1996 Perkara 6 hingga 10); 2. Menyedia dan memberi kerja-kerja bertulis yang mencukupi dan menyemaknya; 3. Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP: 1996); 4. Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan &amp; bentang di mesyuarat kedua panitia);1.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan.. Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM</p> <p>dan bilik-bilik khas bengkel/makmal); Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak Kementerian, JPN dan PPD; Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P&amp;P untuk tindakan selanjutnya (cth: alat tidak cukup); Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/JPN/PPD</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>sambungan Mengadakan sudut mata pelajaran; Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan</p> <p>ABM dan bilik-bilik khas Membantu menguruskan bank soalan; dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa; Membina Manual Prosedur Kerja Panitia Menyediakan Perancangan Strategik</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>6. Peruntukkan waktu seminggu Kelas Peralihan (SPI) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris</p> <p>13 waktu; 5 waktu Bahasa Cina 3 waktu Bahasa Tamil 3 waktu Amalan Bahasa Melayu 11 waktu Pendidikan Seni 2 waktu Pendidikan Jasmani 2 waktu</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Menengah Rendah (Mengikut SPI) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik PAI Pen.Moral Sejarah Geografi Sains</p> <p>_ -</p> <p>6 (5+1); 5(4+1); 5; 4(3+1 Amali + 2); 3; 3; 3 5</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Sambungan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik</p> <p> Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Kumunikasi Sivik Kewarganegaraan -</p> <p>4/ (3.Ting.1); 2; 3; 3; 6; 2 (Ting. 1)</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>7. Kepentingan Panitia Mata Pelajaran di Sekolah7.1 menguruskan dan mengelola banyak aspek Profesionalisme mata pelajaran seperti: menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran bagi tiap ahli, mengurus dan mengawal mutu soalan ujian, peperiksaan dan kerja projek yang menepati kehendak KPM; Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui kursus dalaman yang berfokus kepada penyelesaian masalah P&amp;P mata pelajaranmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Contoh Surat Pekeliling Iktisas (berkaitan Bahasa Melayu)1. SPI Bil.3/2000 Sebutan Baku 2. SPI Bil.5/2000 Komsas BM 3. SPI Bil.12/2001 Gerakan Tabiat Membaca 4. SPI Bil.4/1986 Panitia Mata Pelajaran 5. SPI Bil.3/1999 Buku Persediaan Mengajar 6. SPI Bil.3/1987 Penyeliaan P&amp;P</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>1. Sistem Pengurusan Fail Panitia :</p> <p>1. Fail Pengurusan Am Panitia 2. Fail Mesyuarat Panitia 3. Fail Maklumat Ahli Panitia 4. Fail Surat Menyurat Panitia 5. Fail Dokumentasi Panitia 6. Fail Penilaian &amp; Peperiksaan Panitia 7. Fail Bank Soalan 8. Fail Penyeliaan dan Pencerapan Guru 9. Fail Penyemakan Buku Latihan/Nota 10. Fail Ko-Akademik Bahasamohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 1: PENGURUSAN AM</p> <p>Buku Pengurusan Panitia Visi, Misi dan Matlamat Struktur dan Carta Organisasi Takwim &amp; Carta Gantt Tahunan Manual Prosedur Kerja &amp; Fail Meja</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 2: MESYUARAT PANITIA1. 2. 3. 4. 5.</p> <p>Takwim Mesyuarat Panitia Surat Panggilan Mesyuarat Borang Kehadiran Ahli Mesyuarat Buku Catatan Minit Laporan Minit Mesyuarat</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 3: MAKLUMAT AHLI PANITIA1. 2.</p> <p>3. 4.</p> <p>Senarai nama ahli panitia Biodata Ahli panitia: - butiran peribadi - kelulusan - pengalaman mengajar - kursus/latihan dihadiri (3 tahun) - tugas-tugas khas (KPM/JPN/PPD/Sek) - pencapaian kendiri Agihan guru mengikut Tingkatan Jadual Waktu Peribadi Gurumohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 4: SURAT MENYURATSurat Masuk (Sek/PPD/JPN/KPM) 2. Surat Keluar (Sek/PPD/JPN/KPM)1.</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 5: DOKUMENTASI PANITIA1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.</p> <p>Pengurusan Strategik (5 tahun) Senarai Buku Rujukan/Teks Surat-surat Pekeliling Ikhtisas (berkaitan kurikulum &amp; panitia sahaja) Senarai program khas/inovasi guru/kajian tindakan Borang-borang pengurusan (cth: minit curai) Laporan program/aktiviti panitia/kecemerlangan Sukatan Pelajaran/HSP/Rancangan Mengajar Tahunan/Harian (contoh)</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 6: PENILAIAN &amp; PEPERIKSAAN</p> <p>1. 2. 3. 4.</p> <p>Pengurusan Headcount (HC1-HC6) Post Mortem (PM1-PM2) Jadual Spesifikasi Soalan Ujian (JSU) Laporan Analisa Peperiksaan dalaman &amp; awam</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>FAIL 7: BANK SOALANKoleksi Soalan Peperiksaan Dalaman 2. Koleksi Soalan Peperiksaan Awam 3. Koleksi Soalan Peperiksaan sekolah luar1.</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Fail tambahan Fail Penyeliaan dan Pencerapan Guru Fail Penyemakan Buku Latihan/Nota Fail Ko-Akademik Bahasa</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Pengurusan Headcount PanitiaBorang-borang Pengurusan Headcount Headcount (HC 1 hingga HC 6) Post-Mortem (PM 1 &amp; PM 2)</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN):Guru Mata pelajaran Ketua Panitia Guru Kelas</p> <p>Setiausaha Peperiksaanmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>PROSES (PENENTUAN SASARAN):HC2 Ketua Panitia HC1</p> <p>Guru Mata pelajaran Guru Kelas HC5 Setiausaha Peperiksaan</p> <p>HC3 HC4</p> <p>HC6</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Post-Mortem akan dapat menganalisa: a) Keupayaan Guru Mengajar b) Keupayaan Murid Belajar c) Kualiti Soalan (JSU) d) Keberkesanan Program e) Program Khas oleh Panitiamohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Buku Perancangan Mengajar1. Maklumat Diri lengkap &amp; terkini 2. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan 3. Rancangan Tahunan Mata Pelajaran 4. Jadual Waktu Persendirian / Kelas / Analisa 5. Rancangan Pengajaran Harian - tulis mengikut</p> <p>format yang ditetapkan 6. Markah Ujian/Peperiksaan Pelajar (TOV &amp; ETR)mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>P.U (A) 531 Peraturan 7, 8,11(1)</p> <p> Peraturan 7 : sediakan sukatan pelajaran</p> <p>dan senarai nama murid yang diajar. Peraturan 8 : Menyimpan dan menyelanggara buku rekod mengajar. Peraturan 11(1): Mengajar mengikut sukatan pelajaran dan jadual waktu.</p> <p>GAGAL MENYEDIAKANNYA ! mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>PENALTI !!! PERATURAN 7 &amp; 8 :</p> <p>RM500.00 PERATURAN 11(1) :</p> <p>RM5000.00 ATAU 3 BULAN PENJARA ATAU KEDUADUANYA SEKALImohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Isu-isu P&amp;P1. Guru tidak menulis BPM harian 2. Mengajar menggunakan dialek daerah 3. Mengajar sambil/secara duduk 4. Pengajaran masih berpusatkan guru (GSS) 5. Pedagogi chalk &amp; talk @ talk only. 6. Semakan nota/latihan pelajar tidak lengkap 7. Guru lewat masuk kelas 8. Mengajar tiada perancangan ( IT )mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Kemahiran Penulisan (Karangan)Penulisan secara berfokus: (minimum) UPSR 30 buah setahun PMR 30 buah setahun</p> <p>( 10 Tkn. 1, 10 Tkn. 2, 10 Tkn. 3 ) SPM 40 buah setahun</p> <p>( 20 Tkn. 4, 20 Tkn. 5 )mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Kajian Tindakan 2 kajian setiap sekolah</p> <p>( 1 untuk Men. Rendah &amp; 1 untuk Men. Atas) Meliputi aspek kaedah P&amp;P, peningkatan mata pelajaran, keupayaan pelajar belajar, keupayaan guru mengajar</p> <p>mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009</p> <p>Program Khas KPM mengenai Bahasa Melayu1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</p> <p>Kelas Intervensi Awal Membaca &amp; Menulis ( KIA2M ) PROTIM (Program 3 M Membaca, Menulis, Mengira) Skim Bantuan Tuisyen PLBS dan ULBS Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) Gerakan Tabiat Membaca Bulan Bahasa dan Sastera Negara Memperkasakan Bahasa Kebangsaan PIPP (Teras 1)</p> <p>mohd hassany/taklimat pro...</p>