taklimat pengurusan panitia

Download TAKLIMAT Pengurusan Panitia

Post on 12-Jun-2015

7.287 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYUOleh MOHD HASSANY HASHIM Ketua Penolong Pengarah (Bahasa) JPN Kelantan

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Kandungan Taklimat1. Peranan Ketua Panitia 2. Sistem Pengurusan Fail Panitia 3. Pengurusan Headcount Panitia 4. Buku Persediaan Mengajar 5. Isu P&P Guru Bahasa Melayu 6. Penulisan Karangan secara berfokus 7. Kajian Tindakan 8. Program-program Khas KPM

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

7 Fokus Unit Bahasa (Bahasa Melayu)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pemantapan Pengurusan Sistem Fail Panitia Pemerkasaan Ketua Panitia Pemantapan P&P Penyelidikan & Pembangunan (Kajian Tindakan) Pemantauan Berfokus Pentaksiran Berintegriti Profesionalisme Guru BM & KM

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Objektif PembentanganDiharapkan selepas pembentangan ini perserta akan dapat: Memahami dan mematuhi arahan KPM melalui SPI.

Bil: 4/1986- Pengurusan Mata Pelajaran; Meningkatkan pengurusan panitia mata pelajaran ke arah meningkatkan lagi pencapaian akademik sekolah & memperkasakan sekolah; Menterjemahkan arahan kepada pengurusan panitia dan aktiviti P&P yang berkesan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

1. Pengenalan1.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam memfokus tugas guru-guru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan pengenalan1.2 Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancangkan peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar..

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

2. Sumber Rujukan Autentik2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 4/1986; 2.2 Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 2/1991; 2.3 Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002; dan 2.4 Semua SPI mata pelajaran yang berkaitan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

3. Tindakan Sekolah.3.1 Tubuh panitia mata pelajaran minima tiga orang guru; 3.2 Lantik Ketua Panitia dari guru terkanan, berpengalaman, prestasi kerja baik dan ada sifat kepimpinan; 3.3 Buat surat perlantikan rasmi serta tempoh memegang jawatan;mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Contoh Surat Rasmi Perlantikan:Dengan ini MOHD ALI BIN ABDULLAH KP: 53606-04-6008 dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik Tambahan mulai 3.1.2008 hingga 31.12.2008. Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya APdan SPI berikut: Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memail; SPI Bil: 4/1986 PKPA Bil 2/ 1991 SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Tindakan Sekolah3.4 Ketua panitia jadi ahli JK Kurikulum Sekolah; Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli bagi membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke JKS iaitu: a) isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; b) kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapung; c) kekerapan guru bertugas di luar sehingga menggangu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan d) peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahanmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

4. Tindakan Ketua Panitia4.1 Panggilan surat mesyuarat . Sertakan nama guru terlibat untuk ditandatangani Pentadbir/wakil perlu hadir untuk buat keputusan dasar (seperti perbelanjaan/kelas); Buka fail pengurusan panitia mata pelajaran;

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Tindakan Ketua Panitia4.2 Nyatakan perlantikan berkenaan dalam minit mesyuarat Perlantikan Setiausaha Panitia Mata Pelajaran; Mesyuarat waktu luar mengajar; Bincang aspek profesional bukan perkara rutin. -P&P - BPM - program kecemerlanganmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

5. Format Mesyuarat5.1 Perlu patuh sepenuhnya PKPA 2/1991 iaitu: Tarikh, tempat mesyuarat, kehadiran; Tidak hadir dan sebab (dapatkan surat

rasmi nyatakan sebab)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan MesyuaratAgenda mesyuarat profesional untuk dibincangkan: 1. Ucapan/ Perutusan Pengerusi. 2. Mengesahkan Minit Mesyuarat mesti dilaksanakan setiap kali mesyuarat melainkan pada mesyuarat pertama sekolah baru beroperasi 3. Perkara Berbangkit 4. Hal-hal lain agenda profesional (mesti ada tindakan)mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Agenda Profesional1. Penyediaan Carta Organisasi terkini (lampirkan 2. 3. 4. 5. 6.

dalam minit mesyuarat; Semakan Sukatan Pelajaran terkini yang sedang digunapakai Kurikulum Kebangsaan Cadangan buku teks/ rujukan/ABM/alat; Penyelarasan soalan ujian/peperiksaan/folio/HC; Analisis ujian/peperiksaan/sasaran semasa; Mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun atau berkala secara ad hoc-perbincangan profesionalmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan agenda.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

aktiviti kurikulum mata pelajaran- sertakan dalam Carta Gantt dan lampirkan dalam minit mesyuarat; Program ujian dan penilaian (bulanan, Penggal Folio, projek ; Program peningkatan pencapaian pelajar cth: Perkampungan Bahasa; Kelas bimbingan / kelas tambahan; Sudut mata pelajaran di kelas / sekolah Aktiviti kokurikulum mata pelajaran /Persatuan Akademik Penyeliaan P&P SPI Bil:3/1987-jadualkan.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan.1. Penetapan jumlah kerja bertulis sepanjang

2. 3. 4. 5.

tahun pengajian dari segi tempoh dan kecukupan; Pemakluman SPI yang berkaitan mata pelajaran; Pengurusan stok dan inventori; Anggaran perbelanjaan mengikut PCG Perkembangan Staf ikut keperluan.

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Senarai Tugas Guru Panitia1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan

serta menghuraikan huraian sukatan pelajaran bagi mata pelajaran; 2. Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan panitia; 3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan matlamat yang harus dicapai diakhir penggal bagi tiap kelas;mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan..Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkanya kepada Pengetua/wakil pada masa yang ditetapkan (AP: 1996 Perkara 6 hingga 10); 2. Menyedia dan memberi kerja-kerja bertulis yang mencukupi dan menyemaknya; 3. Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP: 1996); 4. Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan & bentang di mesyuarat kedua panitia);1.mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan.. Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM

dan bilik-bilik khas bengkel/makmal); Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak Kementerian, JPN dan PPD; Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya (cth: alat tidak cukup); Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/JPN/PPD

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

sambungan Mengadakan sudut mata pelajaran; Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan

ABM dan bilik-bilik khas Membantu menguruskan bank soalan; dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa; Membina Manual Prosedur Kerja Panitia Menyediakan Perancangan Strategik

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

6. Peruntukkan waktu seminggu Kelas Peralihan (SPI) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

13 waktu; 5 waktu Bahasa Cina 3 waktu Bahasa Tamil 3 waktu Amalan Bahasa Melayu 11 waktu Pendidikan Seni 2 waktu Pendidikan Jasmani 2 waktu

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Menengah Rendah (Mengikut SPI) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik PAI Pen.Moral Sejarah Geografi Sains

_ -

6 (5+1); 5(4+1); 5; 4(3+1 Amali + 2); 3; 3; 3 5

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik

Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Kumunikasi Sivik Kewarganegaraan -

4/ (3.Ting.1); 2; 3; 3; 6; 2 (Ting. 1)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

7. Kepentingan Panitia Mata Pelajaran di Sekolah7.1 menguruskan dan mengelola banyak aspek Profesionalisme mata pelajaran seperti: menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran bagi tiap ahli, mengurus dan mengawal mutu soalan ujian, peperiksaan dan kerja projek yang menepati kehendak KPM; Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui kursus dalaman yang berfokus kepada penyelesaian masalah P&P mata pelajaranmohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Contoh Surat Pekeliling Iktisas (berkaitan Bahasa Melayu)1. SPI Bil.3/2000 Sebutan Baku 2. SPI Bil.5/2000 Komsas BM 3. SPI Bil.12/2001 Gerakan Tabiat Membaca 4. SPI Bil.4/1986 Panitia Mata Pelajaran 5. SPI Bil.3/1999 Buku Persediaan Mengajar 6. SPI Bil.3/1987 Penyeliaan P&P

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

1. Sistem Pengurusan Fail Panitia :

1. Fail Pengurusan Am