pengurusan panitia pjk

Download PENGURUSAN PANITIA PJK

Post on 16-Jul-2015

91 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STRUKTUR JAWATANKUASA KURIKULUMPENGERUSI

N. PENGERUSI

N. PENGERUSI

N. PENGERUSI

SETIAUSAHA

AHLI

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH PengetuaPK 1 PEN. PETANG

PK HEM

Ketua Bidang

o Bahasa o Sains & Matematik o Kemanusiaan o Teknik & Vok

Ketua Panitia Mata Pelajaran

DEFINISI PANITIA MATA PELAJARAN

Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan di seluruh sekolah

STRUKTUR PANITIA MATA PELAJARANPENGERUSI Peringatan N. PENGERUSI GB, PK1, PK HEM, PK Koko, Penyelia Petang, Guru Kanan juga sebagai ahli mengikut mata pelajaran opsyen disamping tugas sebagai penasihat

SETIAUSAHA

AHLI

OBJEKTIF PANITIA MATA PELAJARAN

Merancang dan menyelaraskan pengurusan mata pelajaran Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran dan pembelajaran

Berusaha memperbaiki dan mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif mengikut perkembangan pendidikan semasa yang boleh mendorong mewujudkan perkembangan intelek dan rohani pelajar sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Memperbaiki prestasi pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan kepada prestasi / sasaran yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah

Mewujudkan semangat bekerjasama diantara panitia mata pelajaran dengan persatuan akademik

FUNGSI DAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN

Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini

Menyediakan dan menyelaras rancangan pelajaran

Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak jawatankuasa kurikulum

Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah

Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar Merancang program khas murid bermasalah 3M

Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum

Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan Mengurus dan menyemak buku stok Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini

Menyediakan sudut-sudut dan bahan-bahan pembelajaran dan merancang penggunaannya kepada pelajar Membantu guru baru dalam halhal ikhtisas Merancang aktiviti-aktiviti panitia

Menentukan bilangan minimum latihan yang diberikan. Semakan latihan bertulis murid secara konstruktif dan kemaskini. Penegasan untuk dibuat pembetulan Bekerja sama dengan persatuan akademik bagi meningkatkan lagi prestasi pembelajaran pelajar.

FUNGSI DAN PERANAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran Mengajar mengikut opsyen Mengagihkan tugas pengajaran kepada guru-guru Guru Contoh

Pemimpin dan Pengurus kurikulum Merancang, melaksanakan, menyelia dan menilai P&P Mengurus dan mengerakkan panitia Mematuhi SP Melaksanakan HSP

Agen perubahan / inovasi Merancang, menyedia dan memastikan penggunaan bahan Mengurus jadual waktu Mengurus bilik-bilik khas

Melaksanakan pemantauan Merancang dan melaksanakan penilaian Analisis peperiksaan Tindak susulan - pemulihan & pengayaan

Kemajuan staf Membuat analisis keperluan Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman Menilai program Memastikan penyertaan guru dalam seminar, bengkel dan kursus

Penyediaan bahan Menyedia bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar Koleksi Pusat Sumber Sekolah

AKTIVITI-AKTIVITI PANITIA MATA PELAJARAN

Rancangan penambahan alat dan bahan bantu mengajar mata pelajaran Program perkembangan staf Program ujian dan penilaian / peperiksaan

Program peningkatan minat murid dalam pelajaran Kelas pemulihan / tambahan / bimbingan Rancangan aktiviti kokurikulum dalam mata pelajaran Rancangan pewujudan maklumat berkaitan dengan perkembangan akademik pelajar

CADANGAN FAIL PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

1.

Biodata / profil kursus Sijil-sijil kursus (salinan)

2.

Perancangan Aktiviti Tahunan Carta Gantt / Takwin Panitia Plan Tindakan Laporan / Rekod aktiviti

3.

Surat-surat pekeliling / edaran berkaitan KPM JPN/PPD Sekolah Lain-lain yang berkaitan

4. 5.

Jadual waktu guru ahli yang terkini Pencerapan (pra dan pasca perbincangan) Aktiviti perkembangan staf Analisis ujian / peperiksaan / skema peperiksaan

6. 7.

8. 9.

Soalan-soalan ujian / peperiksaan Surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat panitia

10. Senarai buku teks dan senarai buku rujukan guru

CADANGAN KLASIFIKASI FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

1. Pelan Tindakan 2. Anggaran Perbelanjaan 3. Projek Khas Panitia 4. Surat Panggilan Mesyuarat 5. Minit Mesyuarat 6. Surat Arahan/Pekeliling 7. Rekod Penyeliaan 8. Rekod Semakan latihan

FAIL 1

1. Profil Guru 2. Jadual Waktu Guru 3. Analisis Prestasi Ujian / Peperiksaan 4. Laporan aktiviti perkembangan staf / kursus dalaman 5. Jurnal / Buletin Panitia

FAIL 2

1. Rancangan Pelajaran

FAIL 3

2. Sukatan Pelajaran Guru

3. Huraian Sukatan Pelajaran

1. Senarai BBM 2. Senarai Buku Rujukan Guru 3. Rekod Penggunaan BBM

FAIL 4

4. Rekod Penggunaan Buku Rujukan