Taklimat pengurusan aset alih.ppt

Download Taklimat pengurusan aset alih.ppt

Post on 10-Nov-2015

45 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tatacara Pengurusan Aset Alih KerajaanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, KPMPekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

 • PP 5 TAHUN 2007TujuanMemperkemas dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih KerajaanPeranan dan Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tubuhkan Unit Pengurusan Aset (UPA)Melantik :Pegawai AsetPegawai Pemeriksa Aset Lembaga PemeriksaJawatankuasa PenyiasatMenubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)Kemukakan Laporan Tahunan ke Perbendaharaan (sebelum 15 Mac tahun semasa)(KEW.PA-8, KEW.PA-12, KEW.PA-20, KEW.PA-32 & KEW.PA-33)*

 • PP 5 TAHUN 2007Peranan dan Tanggungjawab UPA Pengurusan aset alihPenerimaanPendaftaranPenggunaan, penyimpanan dan pemeriksaanPenyelenggaraanPelupusanKehilangan dan hapuskiraMenguruskan :Pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa PenyiasatPelupusan aset alih KerajaanKehilangan dan hapuskiraiii. Menyelaras Laporan Tahunan(KEW.PA-8, KEW.PA-12, KEW.PA-20, KEW.PA-32 & KEW.PA 33)*

 • PP 5 TAHUN 2007JKPAKMerancang, pantau & selia pengurusan asetMesyuarat sekali dalam tempoh 3 bulan (suku tahun)Agenda mesyuaratKedudukan semasa aset alihLaporan pemeriksaan aset alihIsu mengenai aset alihLaporan tindakan surcaj atau tatatertibLaporan tindakan pelupusanTempoh Mesyuarat*

  BilTarikhLaporanTempoh1JanSuku tahun ke-4 Okt-Dis2AprSuku tahun pertamaJan-Mac3Jul Suku tahun ke-2Apr-Jun4Okt Suku tahun ke-3Jul-Sep

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • Description of Picture goes here.Klasifikasi dan Jenis Aset*

 • Definasi AsetAset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.*

  PERKARAHARTA MODALINVENTORIDefinisi Harga perolehan asal > RM 1000 Perlu penyelenggaraan berjadual tanpa kira harga perolehan asal Harga perolehan asal < RM 1000 Perabot, hamparan, hiasan, langsir, set pinggan mangkuk tanpa tanpa kira harga perolehan asalKategori Loji/Jentera Berat Kenderaan Peralatan/Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ Makmal/Bengkel/ Alat Pencegahan kebakaran NPA < RM 1000 Peralatan/Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ Makmal/Bengkel Tanpa kira NPA Perabot / hamparan, hiasan & langsir / pinggan mangkukCatatanPenyelenggaraan Berjadual adalah penyelenggaraan seperti yang disyaratkan dalam manual/buku panduan pengguna

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • PenerimaanIstilahPegawai PenerimaNationally and Internationally benchmarkedObjektifPegawai yang diberi tanggungjawab untuk terima dan sahkan aset yang diperolehi dan dilantik oleh Ketua JabatanPegawai BertauliahObjektifPegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentuSpesifikasi asetKualiti/KuantitiKeadaan aset*

 • PenerimaanProsedur Penerimaan* Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang dan diuji** Jika terdapat kerosakan atau perselisihan*

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • Description of Picture goes here.PendaftaranObjektif & Tempoh*

 • PendaftaranAset Hadiah & LucuthakAset HadiahUntuk tujuan pameran atau pembelajaran (contoh: enjin kenderaan di sekolah teknik)Tidak perlu daftarPerlu sedia senarai daftar untuk rekodAset LucuthakDaftar jika Kem/Jab hendak gunaPegawai Pengawal tentukan tindakan ke atas aset untuk maksud tersebut sahaja*

 • PendaftaranPunca Maklumat* Aset belum daftar dan tiada punca maklumat rujuk fizikal atau maklumat lain yang berkaitan* Aset disewa tidak perlu daftar

  *

 • PendaftaranUrusan Pendaftaran*

  PERKARAHARTA MODALINVENTORITanggungjawab Pegawai Aset Pegawai Aset

  Borang diguna KEW.PA-2 Daftar Harta Modal KEW.PA-4 Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-3 Daftar Inventori KEW.PA-5 Senarai Daftar InventoriCatatan* Pendaftaran berkomputer, pastikan guna format yang sama & ditandatangan oleh Ketua Jabatan.* Daftar dikemaskini jika ada penambah/penggantian, pemeriksaan aset, pelupusan atau hapuskira.Disimpan dalam fail kulit keras dan dalam kabinet berkunci

 • PendaftaranPelabelan Aset*

 • PendaftaranPergerakan Aset & Senarai Aset Di LokasiPergerakan AsetGuna KEW.PA-6 Daftar Pergerakan Harta Modal & InventoriSimpan di kabinet berkunciAset Di Lokasi Guna KEW.PA-7 Senarai Aset Alih KerajaanBuat 2 salinanSatu disimpan oleh Pegawai Aset / satu lagi oleh pegawai bertanggungjawabDikemaskini dari semasa ke semasaDipamerkan di setiap lokasi*

 • PendaftaranLaporan Tahunan

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • Description of Picture goes here.Penggunaan, Penyimpanan & PenyelenggaraanObjektif & Penggunaan*

 • Description of Picture goes here.Penggunaan, Penyimpanan & PenyelenggaraanPenyimpananLokasiNationally and Internationally benchmarkedObjektifTempat selamatSentiasa bawah kawalanPatuhi Arahan Keselamatan KerajaanTanggungjawabAset Menarik & Nilai TinggiRosak atau hilangTanggungjawab pegawaiMudah terdedah kepada risiko hilangKawalan maksima*Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan tatatertib

 • Penggunaan, Penyimpanan & PenyelenggaraanPemeriksaanApa diperiksa ?Nationally and Internationally benchmarkedObjektifFizikalRekodPenempatanKenapa ?Siapa ?Semak keadaan & prestasiPatikan aset ada didaftar dengan lengkap, tepat dan terkiniPastikan lokasi aset betulBila ?Sekurang-kurangnya sekali setahunPegawai Pemeriksa AsetDilantik oleh Pegawai Pengawal*

 • Penggunaan, Penyimpanan & PenyelenggaraanLaporanKEW.PA-10Laporan Pemeriksaan Harta ModalKEW.PA-11Laporan Pemeriksaan InventoriKEW.PA-12Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal & InventoriPegawai PemeriksaKetua JabatanPegawai PengawalPerbendaharaanKEW.PA 10 & 11KEW.PA 10,11&12KEW.PA 12Pemeriksaan MengejutDilaksanakan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa*

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • PenyelenggaraanObjektif*

 • PenyelenggaraanJenis penyelenggaraan*

 • PenyelenggaraanPanduan penyelenggaraan*

 • Tatacara Pengurusan AsetPendahuluanBab D - PenyelenggaraanBab B - PendaftaranBab C Penggunaan, Penyimpanan & PemeriksaanBab E - PelupusanBab A - PenerimaanBab F Kehilangan dan hapuskira*

 • PelupusanDefinisi & objektifProses mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan*

 • PelupusanJustifikasi *

 • PelupusanKuasa melulus KPM*KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANSila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 285 BERTARIKH 6 OGOS 2009

  Kuasa MelulusNilai Perolehan Asal (NPA) satu asetNilai AgregatCatatanPerbendaharaan> RM 200,000.00> RM 1,000,000.00Kementerian(SUB BPPA)

  Negeri(SUB BPPA)< RM 200,000.00

  > RM 10,000.00< RM 1,000,000.00

  > RM 100,000.00 semua Bahagian/ Jabatan di KPM Semua sekolah direct dengan Bahagian/ JabatanNegeri< RM 10,000.000< RM 100,000.00 termasuk semua sekolah harian di bawah kendalian JPN

 • PelupusanUrusetia pelupusan

  UNIT PENGURUSANASET KEMENTERIAN/JABATANMengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. PA-15Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. PA-16 (rujuk KEMBARAN A & B di TPA)

  Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17

  Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur

  Mengemukakan permohonan pelupusan kepada Kuasa Melulus

  Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan*

 • PelupusanLembaga pemeriksaPelantikanNationally and Internationally benchmarkedKuasa melantik oleh Pegawai PengawalCadangan daripada agensiBilangan & TempohSyarat KeanggotaanDua (2) orang (Pengerusi & ahli)Dua (2) tahunBidang tugas

  Tidak terlibat secara langsung dengan AsetAda kepakaran untuk periksa aset (bila perlu)Pegawai P&P atau Sokongan 1 atau setarafPegawai dari luar boleh dilantik jika perluSediakan jadual pelupusanPeriksa aset yang hendak dilupus (dalam tempoh1 bulan dari tarikh arahan)Maklumat sulit pada aset dikeluarkanSediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17)Syor kaedah pelupusan & t/tangan KEW.PA-17*

 • PelupusanPerakuan pelupusan (PEP)BorangKEW. PA-16Perakuan pelupusan (PEP)PEP Perkakasan komputer disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat (PTM)/ PPTM /Guru berkelayakan dalam bidang Sains Komputer KeperluanAset mekanikal, teknikal, elektrikal & elektronik dan perkakasan komputerRujuk JKR atau pakar khususDisahkan oleh dua (2) pegawai yang ada pengalaman minimum 3 tahun & tidak terlibat dengan asetNilai semasa sah setahun sahaja.Selepas setahun perlu buat baru.*

 • PelupusanTempoh , pelanjutan & pinda kaedahTempohNationally and Internationally benchmarkedTiga (3) bulan dari tarikh kelulusanPelanjutan TempohPinda KaedahMohon dua minggu sebelum