memperkasakan pengurusan panitia

Download Memperkasakan Pengurusan Panitia

Post on 05-Aug-2015

141 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. MEMPERKASAKAN PENGURUSAN PANITIA (SEKOLAH) 2. Bagaimana Menguruskan Panitia yang Berkualiti Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Perancangan yang teratur Pengetahuan Pengalaman dan pengalamian Perkongsian idea dan tenaga 3. Bidang Pengurusan Panitia 1. Perancangan Tahunan Panitia 2. Mesyuarat Panitia 3. Pengajaran & Pembelajaran 4. Program Sokongan Panitia 5. Pencerapan 6. Pembangunan Staf 7. Post Mortem Ujian / Peperiksaan 8. Koordinasi Persatuan 9. Pengurusan Fail Panitia 10. Stok dan Kewangan 4. 1Perancangan Panitia Buku Perancangan Panitia 2014 yang terancang Buku perancangan mengandungi : a) b) c) d)Pengurusan dan Pentadbiran Panitia Perancangan Akademik Panitia Perancangan Persatuan / Kelab Dokumen sokongan 5. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran) Visi, misi, matlamat sekolah Carta organisasi sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Carta organisasi Panitia Senarai guru dan biodata Senarai penyedia soalan ujian / peperiksaan Data pelajar tahun semasa Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt) Anggaran pendapatan dan perbelanjaan 6. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 2 : Perancangan Akademik) Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan / darjah dan peperiksaan awam Data / rekod peperiksaan mata pelajaran hingga tahun terkini Perancangan strategik semua tahun : Keputusan peperiksaan terakhir Sasaran tahun semasa Strategi / aktiviti peningkatan prestasi 7. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab ) Jawatankuasa Persatuan / Kelab Objektif Persatuan / Kelab Sasaran pencapaian Persatuan semasa Carta Gantt aktiviti tahun semasa Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Projek Khas Persatuan 8. Buku Perancangan Panitia (Bahagian 4 : Dokumen Sokongan) Penetapan kuota latihan setiap tahun Penetapan kadar penggunaan peralatan Panduan penentuan gred ujian atau peperiksaan Jadual pemeriksaan buku nota / latihan / kerja / projek pelajar Jadual dan laporan pemantauan Sistem Fail Panitia Senarai buku rujukan / CD / BBM untuk guru 9. PENGURUSAN FAIL PANITIA KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA CONTOH:1 SKTT 700 2/1 (1) CONTOH:2 SKTT NAMA SEKOLAH 700 KOD BAGI KURIKULUM 2/ KOD BAGI PANITIA /1 KOD MATA PELAJARAN (1) NOMBOR FAIL 10. Pengurusan Fail Panitia Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Nama Fail Fail Induk Panitia Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panitia Fail Mesyuarat Panitia Fail Program Kecemerlangan Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan/ Headcount Fail Penyeliaan/ Pencerapan Fail Pemeriksaan Buku Latihan/ Nota Koakademik Fail Bank Soalan Fail Kewangan Panitia/ PCG 11. PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN PANDUAN PENSKORAN AKSES KENDIRI SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN 12. PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia012341.1 Carta Organisasi KurikulumTiadaLengkap1.2 Carta Oragnisasi PanitiaTiadaLengkap1.3 Maklumat Butir Diri Guru1.4 Jadual Waktu PersendirianTiada1.5 Senarai Buku Rujukan Guru1TiadaAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapTiadaFail Induk PanitiaPekeliling Ikhtisas yang 1.6 berkaitan Sukatan Sukatan Pelajaran dan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran / 2.1 dan Dokumen Standard Huraian Kurikulum terkini Sukatan 2 Pelajaran / Rancangan Pelajaran Dokumen 2.2 Tahunan mengikut takwim Standard persekolahan semasa Kurikulum (DSK)TiadaTiadaTiadaMesyuarat diadakan minima Tiada 3.1 3 kali mesyuarat3Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 25% lengkapMesyuarat 3.2 Surat Panggilan Mesyuarat Panitia 3.3 Minit MesyuaratTiadaTiada minitCATATAN Pengerusi : Pengetua / GB Pengerusi : Ketua PanitiaLengkapMaklumat diri EMIS / Mengikut format yang sesuaiLengkapJadual waktu peribadi terkiniAda Ada, sehingga 25% lengkap Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapAda, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkapLengkapWajib ada SPI 4/1986, SPI 3/1999, SPI 3/1987 dan pekeliling yang berkaitanLengkapLengkapMengikut takwim persekolahan semasaMesyuarat mematuhi Ada mesyuarat. Lihat kesesuaian Mesyuarat sekurangperancangan bilangan mesyuarat semasa kurangnya 3x sepenuhnya semasa pemantauan setahun pemantauan Ada mesyuarat.Mengikut bilangan Tercatat agenda Lengkap mesyuarat semasa pemantauan mesyuarat Ada minit, Ada minit, Ada minit, kurang lengkap, Ada minit, lengkap, lengkap, lengkap, teperinci teperinci dan kurang kurang tidak diedarkan teperinci teperinci diedarkan 13. PENSKORAN Pengurusan Fail PanitiaProgram Peningkatan 4 Pencapaian Akademik4.1Perancangan Tahunan PanitiaDokumen Pelaksanaan 4.2 Program / AktivitiPenilaian Analisis Keputusan dan 5 5.1 Peperiksaan UPSR / PMR / Pentaksiran SPM / STPM / Headcount Analisis Pencapaian Mata 5.2 Pelajaran dalam peperiksaan awam Analisis Pencapaian Mata Pelajaran dalam peperiksaan 5.3 dalaman semua tahun / tingkatan Headcount Mata Pelajaran 5.4 (semua tahun / tingkatan) Headcount UPSR / PMR / 5.5 SPM /STPM tahun semasa023TiadaTiada4 LengkapAda, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkapLengkapCATATAN Perancangan untuk semua tahun / tingkatan mengikut potensi murid Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / JemputanTiadaLengkapTiadaLengkapTiadaLengkapTiadaLengkapRujuk data HC3TiadaLengkapRujuk data HC3Analisis Item soalan ujian / peperiksaanTiadaPost Mortem dilaksanakan 5.7 untuk semua tahun / tingkatanTiada5.61Ada, kelas Ada, kelas peperiksaa peperiksaa Ada untuk n UPSR / Ada untuk semua n UPSR / semua PMR / SPM tahun / tingkatan dan PMR / SPM tahun / / STPM didokumentasi-kan / STPM tingkatan sahaja dan sahaja didokumen tasi-kan Ada, kelas Ada, kelas peperiksaa peperiksaa Ada untuk n UPSR / Ada untuk semua n UPSR / semua PMR / SPM Rujuk Minit Mesyuarat tahun / tingkatan dan PMR / SPM tahun / / STPM / Minit Curai didokumentasi-kan / STPM tingkatan sahaja dan sahaja didokumen tasi-kan 14. PENSKORAN Pengurusan Fail PanitiaProgram Pemulihan dan 5.8 Pengayaan dirancang berdasarkan Post Mortem6Penyeliaan / PencerapanP&P6.1Jadual Pencerapan P&P guru disediakanLaporan Pencerapan oleh 6.2 Pentadbir 7.1Jadual Semakan Buku Nota / Buku LatihanSemakan 7 Buku Nota / Laporan Semakan Buku Nota Latihan 7.2 / Buku LatihanKoakademik88.1Surat menyurat koakademik / persatuan/ Koordinasi 8.2 Laporan pelaksanaan aktiviti Persatuan01TiadaAda, kelas peperiksaa n UPSR / PMR / SPM / STPM sahaja2 3 4 Ada, kelas peperiksaa Ada, semua tahun / n UPSR / Ada,semua tingkatan PMR / SPM tahun / dilaksanakan setiap /STPM tingkatan kali selepas Post sahaja dan Mortem dilaksanaka nTiadaTiadaAda Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkapTiadaTiadaLengkapAda, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkapLengkapAda Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkapAda, sehingga 75% lengkapLengkap9.1 Soalan Peperiksaan AwamBank SoalanTiadaAda9.2Soalan Ujian / Peperiksaan peringkat SekolahTiadaAda9.39Koleksi soalan dari sekolah lain / negeri lain / internetTiadaAdaTiada TiadaAda Lengkap9.4 Rekod Pergerakan Soalan 10 Belanjawan PanitiaRujuk data e-CaknaAdaTiadaTiadaCATATANMengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy 15. Credit to : Tn Haji Hilmi Abdullah KPP Matematik, SPA, JPN Kelantan heelmee@hotmail.comA person referred to as Meister is one who has extensive theoretical knowledge and practical skills in his profession