pengurusan panitia

Download Pengurusan panitia

Post on 08-May-2015

15.085 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.PENGURUSAN PANITIA

2. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?

 • Perlu :
 • Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986
 • Perancangan yang teratur
 • Pengetahuan
 • Pengalaman dan pengalamian
 • Perkongsian idea dan tenaga

3. 2. BIDANG PENGURUSAN PANITIA PENGURUSANPANITIA PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA MESYUARAT PANITIA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN STAF PENCERAPAN PROGRAM SOKONGAN PANITIA KOORDINASI PANITIA DAERAH KOORDINASI PERSATUAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PENGURUSAN FAIL PANITIA STOK DAN KEWANGAN 4. 1. Perancangan Panitia:

 • Mempunyai buku perancangan tahunan yang terancang.
 • Buku perancangan mengandungi:
  • Pengurusan dan Pentadbiran Panitia
  • Perancangan akademik panitia
  • Perancangan persatuan /kelab
  • Dokumen sokongan

5. BUKU PERANCANGAN PANITIABahagian 1: Pengurusan pentadbiran

 • Visi , misi, matlamat sekolah
 • Carta organisasi sekolah
 • Carta organisasi JK Kurikulum
 • Carta Organisasi Panitia
 • Senarai guru dan biodata
 • Senarai penyedia soalan ujian/pep.
 • Data pelajar tahun semasa
 • Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)
 • Anggaran pendapatan dan perbelanjaan

6. Bahagian 2:Perancangan Akademik

 • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan/ darjahdan peperiksaan awam
 • Data/rekod Peperiksaan SPM mata pelajaran hingga tahun terkini
 • Data/rekod penilaian kecergasan/UDTA
 • Perancangan strategik semua tingkatan:
  • Keputusan peperiksaan terakhir
  • Sasaran tahun semasa
  • Strategi / aktivti peningkatan prestasi

7. Bahagian 3:Dokumen sokongan :

 • Penetapatan kuota latihan setiap tingkatan
 • Panduan penentuan gred peperiksaan atau ujian
 • Pemeriksaan buku nota/latihan/ kerja/projek pelajar
 • Laporan dan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
 • Sistem Fail Panitia
 • Senarai Disket Panitia
 • Senarai Buku Rujukan / CD / BBM untuk guru

8. 2. MESYUARAT PANITIA

 • Minima 3 kali setahun
 • Tarikh terancang mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
 • Prosedur pengurusan mesyuarat :
  • Penetapan tarikh mengikut takwim sekolah
  • Penetapan tempat mesyuarat
  • Surat panggilan mesyuarat
  • Penetapan agenda mesyuarat

9.

 • 1. Surat PanggilanMesyuarat
 • - nombor rujukan
 • - tarikh surat
 • - mesyuarat panitia kali ke berapa
 • - butiran mesyuarat
 • *tarikh
 • *hari
 • *masa
 • *tempat

10.

 • 2. Agenda mesyuarat :
  • 2.1 Ucapan aluan pengerusi /Ketua Panitia
  • 2.2 Ucapan penasihat/Pengetua
  • 2.3 Membentang dan mengesahkan minit
  • mesyuarat yang lalu
  • 2.4 Perkara berbangkit
  • 2.5 Aktiviti semasa Panitia/Keperluan
  • semasa
  • 2.6 Hal-hal lain

11.

 • 3 . Minit Mesyuarat Panitia:
  • Menggunakan format penulisan minit yang betul
  • Maklumat yang jelas
  • Ayat yang ringkas dan mudah difahami
  • Setiap aktiviti/perkara mempunyai keputusan tertentu,ketetapan petugas dan tempoh masa
  • Diedarkan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kepada ahli
  • Difailkan dalam Fail Mesyuarat Panitia
  • Memastikan tindakan diambil mengikut keputusan minit mesyuarat.

12. 3. Pengajaran dan pembelajaran

 • 3.1 Penetapanan guru :
  • Penetapan guru mengikut tahun/tingkatan
  • Pengkhususan guru mengikut tingkatan atau mengikut tahap murid
 • 3.2 Permohonan guru :
  • Jika guru opsyen tidak mencukupi

13.

 • 3.3 Penyediaan Rancangan Pengajaran
 • Tahunan :
  • Menetapkan penulisan RPT mengikut format Kurikulum Berkualiti ( SPI Bil. 3/1999 )
  • Membuat semakan berkala dan menganalisa status pencapaian RPT( menggunakan format Pemantauan Kurikulum Berkualiti)
  • Salinan RPT difailkan dalam Fail Dokumen Panitia( Disatukan untuk semua darjah/ tingkatan )

14.

 • 3.4 Menyedia dan menyimpan data murid:
  • Jumlah pelajar mengikut kelas
  • Jumlah pelajar mengikut tingkatan/aliran
 • 3.5 Menyimpan data peperiksaan/penilaian:
  • Keputusan peperiksaan awam
  • Keputusan peperiksaan sekolah
  • Keputusan ujian bulanan
  • Analisis prestasi peperiksaan/ujian
 • 3.6 Menetapkan buku rujukan guru/murid:
  • Senarai buku teks & rujukan
  • Senarai buku kerja ( yang dibenarkan )

15.

 • 3.7 Menetapkan :
  • Jumlah latihan sebulan/seminggu
  • Kekerapan pemeriksaan buku nota/latihan oleh guru dan Ketua Panitia
  • Menentukan standard pemeriksaan buku nota / latihan pelajar oleh guru sistem yang selaras antara guru dan tingkatan
 • 3.8 Kelas Peperiksaan :
  • Penetapan tempoh menghabiskan sukatan
  • Strategi khas untuk pelajar cemerlang dan lemah

16.

 • 3.9 Membuat kajian tindakan :
  • Mengenalpasti kelemahan murid
  • Mengenalpasti masalah murid dalam mata pelajaran
  • Menganalisis masalah
  • Membuat tindakan

17.

 • SKPM 2 Sekolah
 • DIMENSI 111 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
 • ELEMEN 9 : PENGEJARAN & PEMBELAJARAN
 • RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
 • SET INDUKSI
 • PENYAMPAIAN/PEKEMBANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
 • PELAJARAN
 • TEKNIK PENYOALAN GURU
 • PENGLIBATAN MURID
 • PENEGUHAN

18. 8. LATIHAN & TUGASAN 9. PEMERIKSAAN LATIHAN & TUGASAN MURID 10. PENUTUPAN 11. HASIL KERJA MURID 12. PENGURUSAN KELAS 13. PERWATAN GURU 19. 4. PROGRAM SOKONGAN PANITIA

 • Merancang dan melaksanakan :
 • Kelas bimbingan
 • Klinik mata pelajaran
 • Minggu mata pelajaran
 • Program motivasi dan kemahiran belajar
 • Hadiah motivasi
 • Program restu guru ( kelas peperiksaan)
 • Sudut mata pelajaran / bilik khas

20. 5. PEMBANGUNAN STAF:Menganjurkan kursus dalaman

 • 6.1Penyediaan Kertas Kerja
  • -tajuk aktiviti
  • -objektif
  • -kumpulan sasaran
  • -jumlah pelajar (L/P)
  • -kritiria pemilihan pelajar
  • -tarikh aktiviti
  • -kandungan/pengisian aktiviti
  • -mesyuarat & latihan AJK

21.

 • 6.2 Keilmuan Guru :
 • Meningkatkan pengetahuan guru:
  • Teori pedagogi
  • Kaedah P&P terkini
  • Pengurusan Panitia
  • Kemahiran ICT
  • Kemahiran mengguna BBM terkini
  • Isu-isu semasa pendidikan dan kerjaya mata pelajaran
  • Pembinaan profil pelajar
  • Pengurusan bilik darjah
  • Kaedah P&P berkesan
  • Kemahiran belajar
  • Membuat kajian tindakan

22. 6.Bedah-Siasat (Post Mortem)

 • 1.Penilaian Kendiri refleksi diri:
  • Menyemak kelemahan dan kekuatan P&P guru
  • Mencadangkan program pembaikan
 • 2.Post-Mortem Jadual Spesifkasi Ujian:
 • -Aras Soalan:Pengetahuan
 • :K