Pengurusan panitia

Download Pengurusan panitia

Post on 08-May-2015

15.072 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li>1.PENGURUSAN PANITIA</li></ul> <p>2. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ? </p> <ul><li>Perlu : </li></ul> <ul><li>Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986 </li></ul> <ul><li>Perancangan yang teratur</li></ul> <ul><li>Pengetahuan</li></ul> <ul><li>Pengalaman dan pengalamian </li></ul> <ul><li>Perkongsian idea dan tenaga </li></ul> <p>3. 2. BIDANG PENGURUSAN PANITIA PENGURUSANPANITIA PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA MESYUARAT PANITIA PENGAJARAN &amp; PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN STAF PENCERAPAN PROGRAM SOKONGAN PANITIA KOORDINASI PANITIA DAERAH KOORDINASI PERSATUAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PENGURUSAN FAIL PANITIA STOK DAN KEWANGAN 4. 1. Perancangan Panitia: </p> <ul><li>Mempunyai buku perancangan tahunan yang terancang. </li></ul> <ul><li>Buku perancangan mengandungi: </li></ul> <ul><li><ul><li>Pengurusan dan Pentadbiran Panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Perancangan akademik panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Perancangan persatuan /kelab </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dokumen sokongan </li></ul></li></ul> <p>5. BUKU PERANCANGAN PANITIABahagian 1: Pengurusan pentadbiran </p> <ul><li>Visi , misi, matlamat sekolah </li></ul> <ul><li>Carta organisasi sekolah </li></ul> <ul><li>Carta organisasi JK Kurikulum </li></ul> <ul><li>Carta Organisasi Panitia </li></ul> <ul><li>Senarai guru dan biodata </li></ul> <ul><li>Senarai penyedia soalan ujian/pep. </li></ul> <ul><li>Data pelajar tahun semasa </li></ul> <ul><li>Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)</li></ul> <ul><li>Anggaran pendapatan dan perbelanjaan </li></ul> <p>6. Bahagian 2:Perancangan Akademik </p> <ul><li>Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan/ darjahdan peperiksaan awam </li></ul> <ul><li>Data/rekod Peperiksaan SPM mata pelajaran hingga tahun terkini </li></ul> <ul><li>Data/rekod penilaian kecergasan/UDTA </li></ul> <ul><li>Perancangan strategik semua tingkatan: </li></ul> <ul><li><ul><li>Keputusan peperiksaan terakhir </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sasaran tahun semasa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Strategi / aktivti peningkatan prestasi </li></ul></li></ul> <p>7. Bahagian 3:Dokumen sokongan : </p> <ul><li>Penetapatan kuota latihan setiap tingkatan </li></ul> <ul><li>Panduan penentuan gred peperiksaan atau ujian</li></ul> <ul><li>Pemeriksaan buku nota/latihan/ kerja/projek pelajar </li></ul> <ul><li>Laporan dan Pemantauan Kurikulum Berkualiti </li></ul> <ul><li>Sistem Fail Panitia </li></ul> <ul><li>Senarai Disket Panitia </li></ul> <ul><li>Senarai Buku Rujukan / CD / BBM untuk guru</li></ul> <p>8. 2. MESYUARAT PANITIA </p> <ul><li>Minima 3 kali setahun </li></ul> <ul><li>Tarikh terancang mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah </li></ul> <ul><li>Prosedur pengurusan mesyuarat : </li></ul> <ul><li><ul><li>Penetapan tarikh mengikut takwim sekolah </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Penetapan tempat mesyuarat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Surat panggilan mesyuarat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Penetapan agenda mesyuarat </li></ul></li></ul> <p>9. </p> <ul><li>1. Surat PanggilanMesyuarat </li></ul> <ul><li>- nombor rujukan </li></ul> <ul><li>- tarikh surat </li></ul> <ul><li>- mesyuarat panitia kali ke berapa </li></ul> <ul><li>- butiran mesyuarat </li></ul> <ul><li>*tarikh </li></ul> <ul><li>*hari </li></ul> <ul><li>*masa </li></ul> <ul><li>*tempat </li></ul> <p>10. </p> <ul><li>2. Agenda mesyuarat : </li></ul> <ul><li><ul><li>2.1 Ucapan aluan pengerusi /Ketua Panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.2 Ucapan penasihat/Pengetua </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.3 Membentang dan mengesahkan minit </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>mesyuarat yang lalu </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.4 Perkara berbangkit </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.5 Aktiviti semasa Panitia/Keperluan</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>semasa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.6 Hal-hal lain </li></ul></li></ul> <p>11. </p> <ul><li>3 . Minit Mesyuarat Panitia: </li></ul> <ul><li><ul><li>Menggunakan format penulisan minit yang betul </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Maklumat yang jelas </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ayat yang ringkas dan mudah difahami </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Setiap aktiviti/perkara mempunyai keputusan tertentu,ketetapan petugas dan tempoh masa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Diedarkan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kepada ahli </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Difailkan dalam Fail Mesyuarat Panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Memastikan tindakan diambil mengikut keputusan minit mesyuarat. </li></ul></li></ul> <p>12. 3. Pengajaran dan pembelajaran </p> <ul><li>3.1 Penetapanan guru : </li></ul> <ul><li><ul><li>Penetapan guru mengikut tahun/tingkatan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pengkhususan guru mengikut tingkatan atau mengikut tahap murid </li></ul></li></ul> <ul><li>3.2 Permohonan guru : </li></ul> <ul><li><ul><li>Jika guru opsyen tidak mencukupi</li></ul></li></ul> <p>13. </p> <ul><li>3.3 Penyediaan Rancangan Pengajaran</li></ul> <ul><li>Tahunan : </li></ul> <ul><li><ul><li>Menetapkan penulisan RPT mengikut format Kurikulum Berkualiti ( SPI Bil. 3/1999 ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Membuat semakan berkala dan menganalisa status pencapaian RPT( menggunakan format Pemantauan Kurikulum Berkualiti) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Salinan RPT difailkan dalam Fail Dokumen Panitia( Disatukan untuk semua darjah/ tingkatan ) </li></ul></li></ul> <p>14. </p> <ul><li>3.4 Menyedia dan menyimpan data murid: </li></ul> <ul><li><ul><li>Jumlah pelajar mengikut kelas </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Jumlah pelajar mengikut tingkatan/aliran </li></ul></li></ul> <ul><li>3.5 Menyimpan data peperiksaan/penilaian: </li></ul> <ul><li><ul><li>Keputusan peperiksaan awam </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Keputusan peperiksaan sekolah </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Keputusan ujian bulanan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Analisis prestasi peperiksaan/ujian </li></ul></li></ul> <ul><li>3.6 Menetapkan buku rujukan guru/murid: </li></ul> <ul><li><ul><li>Senarai buku teks &amp; rujukan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Senarai buku kerja ( yang dibenarkan ) </li></ul></li></ul> <p>15. </p> <ul><li>3.7 Menetapkan : </li></ul> <ul><li><ul><li>Jumlah latihan sebulan/seminggu </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kekerapan pemeriksaan buku nota/latihan oleh guru dan Ketua Panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Menentukan standard pemeriksaan buku nota / latihan pelajar oleh guru sistem yang selaras antara guru dan tingkatan </li></ul></li></ul> <ul><li>3.8 Kelas Peperiksaan : </li></ul> <ul><li><ul><li>Penetapan tempoh menghabiskan sukatan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Strategi khas untuk pelajar cemerlang dan lemah </li></ul></li></ul> <p>16. </p> <ul><li>3.9 Membuat kajian tindakan : </li></ul> <ul><li><ul><li>Mengenalpasti kelemahan murid </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Mengenalpasti masalah murid dalam mata pelajaran </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Menganalisis masalah </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Membuat tindakan </li></ul></li></ul> <p>17. </p> <ul><li>SKPM 2 Sekolah </li></ul> <ul><li>DIMENSI 111 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN </li></ul> <ul><li>ELEMEN 9 : PENGEJARAN &amp; PEMBELAJARAN </li></ul> <ul><li>RANCANGAN PELAJARAN HARIAN </li></ul> <ul><li>SET INDUKSI </li></ul> <ul><li>PENYAMPAIAN/PEKEMBANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN </li></ul> <ul><li>PELAJARAN </li></ul> <ul><li>TEKNIK PENYOALAN GURU </li></ul> <ul><li>PENGLIBATAN MURID </li></ul> <ul><li>PENEGUHAN </li></ul> <p>18. 8. LATIHAN &amp; TUGASAN 9. PEMERIKSAAN LATIHAN &amp; TUGASAN MURID 10. PENUTUPAN 11. HASIL KERJA MURID 12. PENGURUSAN KELAS 13. PERWATAN GURU 19. 4. PROGRAM SOKONGAN PANITIA </p> <ul><li>Merancang dan melaksanakan : </li></ul> <ul><li>Kelas bimbingan </li></ul> <ul><li>Klinik mata pelajaran </li></ul> <ul><li>Minggu mata pelajaran </li></ul> <ul><li>Program motivasi dan kemahiran belajar </li></ul> <ul><li>Hadiah motivasi </li></ul> <ul><li>Program restu guru ( kelas peperiksaan) </li></ul> <ul><li>Sudut mata pelajaran / bilik khas </li></ul> <p>20. 5. PEMBANGUNAN STAF:Menganjurkan kursus dalaman </p> <ul><li>6.1Penyediaan Kertas Kerja </li></ul> <ul><li><ul><li>-tajuk aktiviti </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-objektif </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-kumpulan sasaran </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-jumlah pelajar (L/P) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-kritiria pemilihan pelajar </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-tarikh aktiviti </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-kandungan/pengisian aktiviti </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>-mesyuarat &amp; latihan AJK </li></ul></li></ul> <p>21. </p> <ul><li>6.2 Keilmuan Guru : </li></ul> <ul><li>Meningkatkan pengetahuan guru: </li></ul> <ul><li><ul><li>Teori pedagogi </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kaedah P&amp;P terkini </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pengurusan Panitia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kemahiran ICT </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kemahiran mengguna BBM terkini </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Isu-isu semasa pendidikan dan kerjaya mata pelajaran </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pembinaan profil pelajar </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pengurusan bilik darjah </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kaedah P&amp;P berkesan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kemahiran belajar </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Membuat kajian tindakan </li></ul></li></ul> <p>22. 6.Bedah-Siasat (Post Mortem) </p> <ul><li>1.Penilaian Kendiri refleksi diri: </li></ul> <ul><li><ul><li>Menyemak kelemahan dan kekuatan P&amp;P guru </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Mencadangkan program pembaikan </li></ul></li></ul> <ul><li>2.Post-Mortem Jadual Spesifkasi Ujian: </li></ul> <ul><li>-Aras Soalan:Pengetahuan </li></ul> <ul><li>:Kefahaman </li></ul> <ul><li>:aplikasi </li></ul> <ul><li>:analisis </li></ul> <ul><li>:sintisis </li></ul> <ul><li>:penilaian </li></ul> <p>23. </p> <ul><li>3.Analisis Item </li></ul> <ul><li>4.Analisis Keputusan Ujian/Peperiksaan </li></ul> <ul><li>5.Analisis Pencapaian Ujian/</li></ul> <ul><li>Peperiksaan </li></ul> <ul><li>6.Pemulihan dan Pengayaan </li></ul> <p>24. 7. KOORDINASI PERSATUAN </p> <ul><li>Perancangan aktiviti persatuan carta gantt</li></ul> <ul><li>Aktiviti persatuan yang menyokong akademik sepertikuiz, puisi, forum, buku skrap, minggu mata pelajaran,projek sudut mata pelajaran/bilik khas. </li></ul> <p>25. 8. KOORDINASI PANITIA DAERAH </p> <ul><li>Penggunaan rancangan pengajaran tahunan yang selaras </li></ul> <ul><li>Kursus dalaman bersama berkaitan dengan pemantapan P&amp;P </li></ul> <ul><li>Aktiviti kurikulum peringkat daerah/ negeri </li></ul> <ul><li>Perkongsian idea/bahan/pengetahuan </li></ul> <ul><li>Perkongsian kepakaran </li></ul> <p>26. 9.Pengurusan Fail Panitia FAIL KANDUNGAN 1 Pengurusan Panitia 2 Perancangan dan Laporan 3 Profil Ahli 4 Kurikulum 5 Penilaian/Pentaksiran 6 Prestasi/Pencapaian Murid 27. 10.Kewangan dan Stok Panitia </p> <ul><li>Memastikan peruntukan dan baki tahun semasa </li></ul> <ul><li>Merancang perbelanjaan </li></ul> <ul><li>Menentukan baki stok semasa </li></ul> <ul><li>Mengemaskini stok/rekod </li></ul> <ul><li>Perolehan stok baru </li></ul> <ul><li>Pelupusan stok </li></ul> <p>28. SEKIANTERIMA KASIH </p>