2 pengurusan panitia

Download 2 pengurusan panitia

Post on 16-Jul-2015

655 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARANOlehASHAH BINTI SAMAH

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Objektif PembentanganDiharapkan selepas pembentangan ini perserta akan dapat:Memahami dan mematuhiarahan KPM melalui SPI. Bil: 4/1986- Pengurusan Mata Pelajaran;Meningkatkan pengurusan panitia mata pelajaran ke arah meningkatkan lagi pencapaian akademik sekolah& memperkasakan sekolah;Menterjemahkan arahan kepada pengurusan panitia dan aktiviti P&P yang berkesan.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 1. Pengenalan

  1.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam memfokus tugas guru-guru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan pengenalan

  1.2 Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancangkan peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar..

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 2. Sumber Rujukan Autentik

  2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 4/1986; 2.2 Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 2/1991; 2.3 Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002; dan 2.4 Semua SPI mata pelajaran yang berkaitan.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 3. Tindakan Sekolah.

  3.1 Tubuh panitia mata pelajaran minima tiga orang guru;3.2 Lantik Ketua Panitia dari guru terkanan, berpengalaman, prestasi kerja baik dan ada sifat kepimpinan;3.3 Buat surat perlantikan rasmi serta tempoh memegang jawatan;

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Contoh Surat Rasmi Perlantikan:Dengan ini Johanna Adlin binti Ahmad KP: 53606-04-6008 dilantik dengan rasminyasebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik Tambahan mulai 3.1.2006 hingga 31.12.2006.Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya APdan SPI berikut: Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memail; SPI Bil: 4/1986 PKPA Bil 2/ 1991 SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan Tindakan Sekolah3.4 Ketua panitia jadi ahli JK Kurikulum Sekolah; Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli bagi membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke JKS iaitu: a) isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; b) kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapong; c) kekerapan guru bertugas di luar sehingga menggangu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan d) peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahan

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 4. Tindakan Ketua Panitia4.1 Panggilan surat mesyuarat . Sertakan nama guru terlibat untuk ditandatangani Pentadbir/wakil perlu hadir untuk buat keputusan dasar (seperti perbelanjaan/kelas);Buka fail pengurusan panitia mata pelajaran;

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan Tindakan Ketua Panitia4.2 Nyatakan perlantikan berkenaan dalam minit mesyuaratPerlantikan Setiausaha Panitia Mata Pelajaran;Mesyuarat waktu luar mengajar;Bincang aspek profesional bukan perkara rutin.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 5. Format Mesyuarat5.1 Perlu patuh sepenuhnya PKPA 2/1991 iaitu :Tarikh, tempat mesyuarat, kehadiran;Tidak hadir dan sebab (dapatkan surat rasmi nyatakan sebab)

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan MesyuaratAgenda mesyuarat profesional untuk dibincangkan iaitu:4. Ucapan/ Perutusan Pengerusi.5. Mengesahkan Minit Mesyuarat mesti dilaksanakan setiap kali mesyuarat melainkan pada mesyuarat pertama sekolah baru beroperasi6. Perkara Berbangkit7. Lain-lain agenda profesional(mesti ada tindakan)

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Agenda ProfesionalPenyediaan Carta Organisasi terkini(lampirkan dalam minit mesyuarat;Semakan Sukatan Pelajaran terkini yang sedang digunapakai Kurikulum Kebangsaan contoh PPSMI;Cadangan buku teks/ rujukan/ABM/alat;Penyelarasan soalan ujian/peperiksaan/folio;Analisis ujian/peperiksaan/sasaran semasa;Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun atau berkala secara ad hoc-perbincangan profesional

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan agenda.

  aktiviti kurikulum mata pelajaran- sertakan dalam Carta Gantt dan lampirkan dalam minit mesyuarat;Program ujian dan penilaian (bulanan, Penggal Folio, projek ;Program peningkatan pencapaian pelajar cth: Perkampongan Matematik;Kelas bimbingan / kelas tambahan;Sudut mata pelajaran di kelas / sekolahAktiviti kokurikulum mata pelajaran /Oersatuan AkademikPenyeliaan P&P SPI Bil:3/1987-jadualkan.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan.Penetapan jumlah kerja bertulis sepanjang tahun pengajian dari segi tempoh dan kecukupan;Pemakluman SPI yang berkaitan mata pelajaran;Pengurusan stok dan inventori;Anggaran perbelanjaan mengikut PCGPerkembangan Staf ikut keperluan.

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Senarai Tugas Guru PanitiaMemiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan huraian sukatan pelajaran bagi mata pelajaran;Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan panitia;Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan matlamat yang harus dicapai diakhir penggal bagi tiap kelas;

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan..Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkanya kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan (AP: 1996 Perkara 6 hingga 10);Menyedia dan memberi kerja-kerja bertulis yang mencukupi dan menyemaknya;Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP: 1996);Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan& bentang dimesyuarat kedua panitia);

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan..Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM dan bilik-bilik khas bengkel/makmal);Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak Kementerian, JPN dan PPG;Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya(cth: alat tidak cukup);Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/JPN/PPG

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • sambunganMengadakan sudut mata pelajaran;Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM dan bilik-bilik khasMembantu menguruskan bank soalan; dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa;Membina Manual Prosedur Kerja PanitiaMenyediakan Perancangan Strategik

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 6. Peruntukkan waktu seminggu Kelas Peralihan (SPI)Bahasa Melayu - 13 waktu;Bahasa Inggeris - 5 waktuBahasa Cina - 3 waktuBahasa Tamil - 3 waktuAmalan Bahasa Melayu 11 waktuPendidikan Seni - 2 waktuPendidikan Jasmani - 2 waktu

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Menengah Rendah(Mengikut SPI)Bahasa Melayu - 6 (5+1);Bahasa Inggeris - 5(4+1);Matematik - 5;PAI - 4(3+1 Amali + 2);Pen.Moral _ 3;Sejarah - 3;Geografi - 3Sains - 5

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Sambungan

  Kemahiran Hidup - 4/ (3.Ting.1);Pendidikan Muzik - 2;Bahasa Cina - 3;Bahasa Tamil - 3;Bahasa Arab Kumunikasi - 6;Sivik Kewarganegaraan - 2 (Ting. 1)

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • 7. Kepentingan Panitia Mata Pelajaran di Sekolah7.1 menguruskan dan mengelola banyak aspek Profesionalisme mata pelajaran seperti: menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran bagi tiap ahli, mengurus dan mengawal mutu soalan ujian, peperiksaan dan kerja projek yang menepati kehendak KPM;Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui kursus dalaman yang berfokus kepada penyelesaian masalah P&P mata pelajaran

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Pesanan Guru perlu two steps ahead of her/his students

  Good girls go to heaven; Bad girls go everywhere.

  Ajarlah anakmu ilmu untuk zamannya.

  Education cuts never heal

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005

 • Akhirnya

  Sakan makan sirih Sekian, terima kasih

  ashah/peningkatan tahap profesionalisme guru/81005