south bay digs 12.13.13

of 180 /180
; RN\WAKI_GOJR.BNC | 99.;;.;=92 @ODG _N\[ ]HIBL. EI]]L [LROGLDBL JN ODROGL WAL EI]]L [LROGLDBL OD ][email protected] ]IHORIGLR IR ZL ROW GNZD @N[ ID LQBH\ROPL ODWL[POLZ ZOWA [I_ EI]]L 9?0<9?0: I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG R]LBOIH LGOWOND 9;.92.92

Author: south-bay-digs

Post on 04-Jun-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  1/180

  ; RN\WAKI_GOJR.BNC | 99.;;.;=92

  @ODG _N\[ ]HIBL.

  EI]]L[LROGLDBL

  JN ODROGL WAL EI]]L [LROGLDBL OD ][email protected] ]IHORIGLR

  IR ZL ROW GNZD @N[ ID LQBH\ROPL ODWL[POLZ ZOWA [I_ EI]]L

  9?0

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  2/180

  Oc [email protected] N\W ZA_...

  AN\RLRNHGDICL

  Waos Rplbtibuhir dlw nnr phid rnc Gnuj Hliba, irbaotlbt, os klodj kuoht

  ky rldnwdlg bustnc anclkuohglr Citt Zibat njlh. Wal Bhissob Bipl

  Bng glsojd wohh aivl tal toclhlss icldotols idg aoja-ldg dosals tait

  ynu wnuhg lxplbt `rnc taos dntlwnrtay tlic. Bncphltond os sbalguhlg

  `nr tal succlr n` ;=976

  < Klgrnncs nr 7 phus N`bl

  2,0

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  3/180

  [[email protected][L/CIQ Lstitl ]rnplrtols idg

  Pohhi gIrtl Glvlhnpcldt

  29=-;?9-:::?[[email protected][odj.bncWwottlr.bnc/[email protected][odj

  IDG C_ ;=92 RIHLR F\RW ELL] ]OHODJ \]

  NPL[ $02 COHHOND OD RIHLR OD ;=92 - CIEODJ WAOR

  NDL [email protected] C_ KLRW _LI[R LPL[!WAIDER @N[ BNDWOD\ODJ WN HLW @[LLGCID [ODJ

  JLW GLWIOHR ND C_ ZODWL[ HORWODJ R]LBOIHR!!

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  4/180

  ]IJL ;:

  C\RLirbaotlbt | glsojd | kuohg ;=92

  ]IJL 27

  [LY\O[LG [LIGODJirbaotlbturih idg glsojd rlsnurbls

  `nr ynur dlxt ancl prnflbt

  ]IJL 7=

  ANHOGI_ [email protected] J\OGLndl-n`-i-eodg ancl ibblssnrols,

  glbnritonds & urdosaodjs

  ]IJL

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  5/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG ;=92R]LBOIH LGOWOND

  9?;: HHN_G Z[OJAW RW\GON [LROGLDBLANHH_ZNNG, [email protected][DOI

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  6/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  7/180

  Pobtnroi Rbai`lr

  29=.:?1.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  8/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  9/180

  HOH_ HOIDJ

  WAIDE _N\ @N[

  _N\[ W[\RW

  IDG R\]]N[W.

  ZORAODJ _N\

  I ][email protected]\H IDG

  [email protected]\H ANHOGI_

  RLIRND!

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  10/180

  Poi Bnrndlh

  ]ihns Plrgls Lstitls$9,??1,===

  [L][LRLDWODJ K\_L[R IDG RLHHL[R @N[ WAL CNRW H\Q\[ON\R ][N]L[WOLR

  Rid Cojulh

  [nhhodj Aohhs Lstitls$;,:??,===

  Rijlkrusa Hidl

  [nhhodj Aohhs

  $0,;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  11/180

  HOH_ HOIDJ29=.2:2.2222 | www.hohyhoidj.bnc | hohyMhohyhoidj.bnc

  krl #==12::?7

  KLRW ZORALR @N[ I AI]]_ ANHOGI_ RLIRND!

  Bnvlrlg Zijnd Hidl

  [nhhodj Aohhs Lstitls$9,7??,===

  Poi Hidglti

  ]ihns Plrgls Lstitls$;,

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  12/180

  HOH_ HOIDJ][LRLDWR6 ]IHNR PL[GLR @ODLRW ANCLR & LRWIWLR @N[ NPL[ 2; _LI[R!

  Aohhbrlst Clignws

  [nhhodj Aohhs Lstitls$9,;7?,===

  Rlijitl Grovl, \dot L

  [idban ]ihns Plrgls$:0?,===

  Poi Bndlfn]ihns Plrgls Lstitls

  $9,

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  13/180

  HOH_ HOIDJ29=.2:2.2222 | www.hohyhoidj.bnc | hohyMhohyhoidj.bnc

  krl #==12::?7

  Pohhi Pihhlridn od [ncl, OtihyRtritljob hnbitond dlir tal dlw bndvldtond bldtlr od [ncl, Otihy. ;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  14/180

  Bitihodi BtCIDAIWWID KLIBA

  $?1

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  15/180

  FIBE JOHHLR]OL

  (29=) 1=;-7277FIBE.JOHHLR]OLMRN\WAKI_K[NEL[R.BNC

  K[L # ==7;07?1

  CIJJOL JOHHLR]OL-Z[OJAW

  (29=) ;7

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  16/180

  *RODBL ;=== RN\WA KI_ K[NEL[R BHNRLG HORWODJR AIPL AIG WAL HNZLRW IPL[IJL GI_R ND CI[ELW

  & AOJALRW IPL[IJL RIHLR ][OBL [email protected] WAL WN] @OPL ][NG\BODJ K[NEL[IJLR OD WAL RN\WA KI_ BOWOLR. ~ RN\[BL6 W[LDGJ[I]AOQ 9=/9=/;=9; (LH RLJ\DGN, AL[CNRI KLIBA, CIDAIWWID KLIBA, [LGNDGN KLIBA, & WN[[IDBL)

  2 9 = . < 7 0 . : 0 9 9Z Z Z . R N \ W A K I _ K [ N E L [ R . B N C

  [email protected] _N\ I[L BNDROGL[ODJ

  RLHHODJ> ZA_ ZIOW>

  RLHHR ][N]L[[email protected][ IDG IW I

  AOJAL[ ][OBL*

  ]

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  17/180

  www.FnadIhticuri.bnc

  fnad

  29=.;?9.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  18/180

  W D_WND_IBBI[GN29=.1

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  19/180

  BBI[GBBI[G~ tal Ibbirgn @icohy

  KLIBA BOW_ K[NEL[R

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  20/180

  I[_LHIhh od`nrcitond os rnc vironus snurbls gllclg rlhoikhl kut dnt juiridtllg ihh pirtols tn vlro`y K[L6 =992?;=:JI[_LHCODN\@ OJiryLhcnMjcioh.bnc www.JiryLhcn.bnc Gorlbt6 29=-;?;-=22; N`bl6 29=-

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  21/180

  WN HOPL,HOPL K_ WAL RLI

  www.snbihanclod`nslirba.bnc

  Rtlps tn Cirodi! [lgndgn Kliba

  2 Klg / 2 Kita Wnwdanusl 9,7:= Rquirl @llt

  ]roblg it $0??,===

  Kliuto`uh Wnwdancl od Jitlg @usond Bncphlx

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  22/180

  [LGNDGN KLIBA [email protected]@OBL! ZIHE-ODR ZLHBNCL!

  797 WN[[IDBL KHPG | [LGNDGN KLIBA | BI

  29=-2:;-99

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  23/180

  [lihlstitlKy\do.bncWalKliba`rndtRplboihost.bncWo``idyZohsnd[lihLstitl.bncRtlvlCurohhn[lihLstitl.bnc

  K[L #=9?9

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  24/180

  9;2= [nslbrids Ivl, Rtl. 7=;Cidaittid Kliba, BI ? =;00

  K[IDBA HNBIWOND

  29=.;;:.22

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  25/180

  RN\WA KI_ H\Q\[_ ANCLR

  29=.1:9.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  26/180

  www.RtlpaldAiw.bnc

  Brostodi JnRanrt Rihl Rplboihost

  29=.?:9.=7=7jnbrostdijnMjcioh.bncK[L# =9:2:=12

  Hiurld _nnd

  29=.09?.7?1?hiurldynnd9:Mjcioh.bnc

  K[L# =92=

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  27/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  28/180

  JI_HL][NKRW

  29=.?::.?:99jiyhl.prnkstMjcioh.bnc

  www.pvrlihlstitl.bncK[L# =992:;20

  I Wrustlg Igvosnr.

  Bhnsl it Aidg.

  ]rlpiritond, turd-ely rlih lstitl igvobl,

  idg tal plrsndih tnuba ynu lxplbt.

  _N\[ G[LICR. C_ LQ]L[OLDBL.

  Is i hligodj rlih lstitl prn`lssondih od tal Rnuta Kiy `nr tal

  hist ;9 ylirs, O tanrnujahy udglrstidg wait ot tiels tn prntlbt &

  slrvl ynur cnst vihuikhl isslt, tn glhovlr tal cixocuc vihul od tal

  sanrtlst tocl ricl, ihh wota tal plrsndih bndbolrjl tnuba ynu lxplbt.

  I [I[L W[LIW R]LBWIB\HI[ POLZR!

  Rnpaostobitlg lhljidbl os ynurs wald ynu stlp odtn taos jnrjlnus Otihoid Pohhi provitl lstitl tait sots aoja nd tal khu`` nvlrhnneodj tal

  ]ibo`ob Nblid wota icizodj volws `rnc Bitihodi tn Cihoku. Zihe gnwd tn ynur nwd provitl ibblss kliba irli idg ldfny tal togl pnnhs. Ot ais

  : klgrnncs idg 1 9/; kitas, ipprnxocitlhy 1,=

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  29/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 ;:

  Waos ossul cires nur 2rg Idduih _lir-Ldg

  Irbaotlbt | Glsojd | Kuohg Lgotond idg ots nur

  kojjlst idg klst lvlr. Od taos splboih lgotond

  n` GOJR, wl aivl id icizodj lgotnroih hodl-up.

  Nd tal Bnvlr os tal EI]]L [LROGLDBL od ]ibob

  ]ihosigls, rlbldthy vntlg is ndl n` tal klst idg cnst obndob ancls n`

  ihh tocl od Hns Idjlhls. Zl jnt tal baidbl tn sot gnwd wota [iy Eippl,

  iwirg woddodj idg ditondihhy rldnwdlg irbaotlbt idg `nudglr n` tal

  Rnutalrd Biho`nrdoi Odstotutl n` Irbaotlbturl, `nr id lxbhusovl odtlrvolwstirtodj nd pijl :

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  30/180

  29=.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  31/180

  ]rnvogodj [lih Lstitl Rlrvobls `nr tal

  ]ihns Plrgls ]ldodsuhi idg tal Rnuta Kiy kliba botols

  CiurlldCljnwid.bncZlk khnj6 ccljnwid.ibtovlriod.bnc

  Wiel i slit.

  Ohh gn tal rlst.

  Gnwdhnig cy dlw odtlribtovl cip/ancl slirba ipp `nr ancls `nr sihl od]ihns Plrgls idg tal Rnuta Kiy.

  ]P & Rnuta Kiy Ancls

  CNKOHL I]]

  O dlvlr udglrstnng anw bncphlx tal fnk n` klodj i rlihtnr bnuhg kl udtoh O wnrelg wota Ciurlld Cljnwid. Ral wnrelg

  torlhlsshy tn issost cl kl`nrl, gurodj idg i`tlr tal sihl n` cy ancl idg tal purbaisl n` cy dlw ancl. Ot tnne i cndta tn

  prlpirl cy ancl tn kl put nd tal cirelt. Ral nrbalstritlg tal rlcnglhodj idg stijodj n` cy ancl sn tait ot sanwlg

  hoel i flwlh. Bhnsodj tal sihl rlquorlg i glhobitl gidbl. Ral wis tal `nrbl waoba cigl ot ihh aippld. Wal purbaisl n` cy

  dlw ancl rlquorlg brlitovl didbodj. Ral alhplg tn juogl cl ihndj tait pita. O biddnt taide Ciurlld ldnuja `nr tal

  ldghlss anurs sal spldt alhpodj cl idg cy `icohy. O aojahy rl`lr Ciurlld Cljnwid idg wnuhg iksnhutlhy usl alr ijiod.

  - R\DD_ CbK[OGL

  O aojahy rl`lr

  Ciurlld Cljnwid

  Bihh cl nr tal utcnst od Rlrvobl, Lxplroldbl, idg Igvidblg Cireltodj Wnnhs

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  32/180

  HN[OL NBNDDN[

  29=-2:;-=

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  33/180

  cidaittidklibaancls.bnc

  ODR]O[LG KLIBA HOPODJ ZLHBNCL ANCL

  97=9 Aojahidg Ivldul Cidaittid Kliba BI ?=;00 (29=) ?

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  34/180

  :< Cihiji Bnvl ]hizi, Ruotl 9

  ]ihns Plrgls Lstitls, Biho`nrdo i ?=;:7

  RtlvlGiy[lihLstitl.bnc

  R L [ P O B L O D W A L R N \ W A K I _ R O D B L 9 ? 1 9

  RIHL

  ]LDGODJ

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  35/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 22

  ELDG[I GI_ RWLPL GI_29=.1:;.7=:?

  EGiy;=?Mjcioh.bncK[L =92

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  36/180

  27 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  Klst n` [lsogldtoih

  Irbaotlbturl idg Glsojd

  ky Bodgy Ihhld, lgotnr

  (RIDGNZ CLGOI, ;=92) - $7?.?

  Wngiy, ots i cuba klttlr ldvorndcldt tn kl i slhhlr. Walrl irl phldty n` quiholg kuylrs odbhugodj i hirjl plrbldtijl n` bisa kuylrs rojat dnw. Dnt lvlry ancl os

  slhhodj wota cuhtophl n``lrs, kut o` ynu irl problg idg cireltlg bnrrlbthy, ynu sanuhg kl ikhl tn slhh ynur ancl it i jrlit probl idg od i sanrt icnudt n` tocl.

  O` ynurl i Kuylr, O wnuhg jovl tal sicl igvobl od idy cirelt6 kuy i ancl ynu bid i``nrg idg o` ynu nwd ot hndj ldnuja, probls aostnrobihhy aivl ihwiys odbrlislg. Od

  `ibt, O aivl dlvlr slld dlt probl glprlboitond o` ynu alhg i ancl 9= ylirs nr cnrl5 probls ihwiys cnvl up idg gnwd, kut hoel tal stnbe cirelt, o` ynu irl od `nr talhndj-tlrc, aostnry sanws probl ipprlboitond.

  Wal bncodj ylir wohh hoelhy sll aojalr odtlrlst ritls tait wohh lrngl purbaisodj pnwlr, ihtanuja ot stohh ciy ldg up klodj ndl n` tal klst kuyodj tocls od

  nur ho`ltocl.

  O` ynu dllg id odsoglrs volw nd ynur prnplrty nr kuyodj sotuitond, `llh `rll tn bndtibt Lg Eicodsey n ` tal Eicodsey [lih Lstitl Jrnup

  nd aos blhh it 29=.7;:.;797 nr leMotzsnhg.bnc.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  50/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  51/180

  ;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  52/180

  cidaittid kliba nblid-volw lstitl

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  53/180

  ~< sanrt khnbes tn kliba, 9= codutls tn HIQ iorpnrt idg cifnr `rllwiys

  Hnbitlg od tal prlstojonus Aohh R lbtond n` Cidaittid Kliba, taos odbrlgokhl bustnc lstit l os hnbitlg nd i W[O]HL BN[DL[ HNW! Plry udoqul taos

  hnt sozl os dn hndjlr ihhnwlg plr boty bngl, sn taos ancl bid dlvlr kl rlphobitlg. ]idnricob nblid volws `rnc twn hlvlhs idg tal julst anusl. Fust i sanrt

  wihe tn tal kliba, gnwdtnwd Cidaittid Kliba, upsbihl rlstiurid ts idg knutoquls. Plry aoja quihoty, hojat idg iory wota hnts n` ` rldba gnnrs `nr odgnnr/

  nutgnnr hovodj. Wwn-stnry julst anusl bndtiods rlbrlitond rnnc ky tal pnnh, provitl n``obl idg slpiritl julst quirtlrs. Wwn jrissy yirgs, lhlvitnr, odgnnr

  jyc idg siudi ciel taos lstitl id ihh-odbhusovl ancl. < klgrnncs, 0.< kitas.

  (29=) ;7

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  54/180

  KOHH [\WA

  elhhlr wohhoics pihns vlrgls

  29=.0;9.;11

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  55/180

  Cidaittid Kliba Ridg Rlbtond

  Aujl Nblid Polws!

  Bihh @nr Gltiohs

  H \ Q \ [ _ A N C L R ] L B O I H O R W R

  ; < = 9 D N [ W A R L ] \ H P L G I K N \ H L P I [ G , C I D A I W W I D K L I B A , B I ? = ; 0 0

  WalPzJrnupMRnutaKiyKrnelrs.bnc

  POROW N\[ DLZ ROWL!

  WalPidVidtldJrnup.bnc

  [nk Glpinho

  29=.1?0.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  56/180

  Jnrgnd OdcidK[L #==7709

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  57/180

  CI[CNH [IGVODL[, I[BAOWLBWR / FICLR W\[[LHH, I[WORW

  I[W IDG I[BAOWLBW\[L OD HIR PLJIR

  : ]iodtlg @litalr | His Pljis

  $9;,===,===

  Ijldt6 Brnsky Gnl

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  58/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  59/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  60/180

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  61/180

  Cieodj i cirelt `nr irbaotlbturl sodbl 9?:7

  Brnsky Gnl Issnboitls, Odb.?29; Bovob Bldtlr Grovl #9=; Klvlrhy Aohhs, BI ?=;9=

  29=.;:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  62/180

  ZZZ.RW[N_EL][N]L[WOLR.BNC

  Wwn procl wihe-tn-tnwd prl-bndstrubtond nppnrtudotols

  Wwn gltibalg Rodjhl @icohy tnwdancls, ndl Bipl Bng idg ndl Kliba ]hidtitond, liba wota ipprnxocitlhy ;,0:: s`, aivodj 7 klgrnncs idg 2.< kitas.

  ]lr`lbt prociry ancl, kliba ancl nr vibitond ancl oglihhy hnbitlg fust i khnbe tn tal kliba, tal nblid idg fust i bnuphl khnbes tn ihh n` gnwdtnwd Alrcnsis icldotols.

  Wal Rnutalrd udot ais id nblid volw rnn`tnp glbe, lhlvitlg jrlit rnnc idg hovodj irlis.

  Wal Dnrtalrd udot knists 0 bir n`` strllt jitlg pireodj idg lxbhusovl usl n` ots nvlrsozlg 79 x ;= wihe-strllt yirg wota gorlbt ibblss tn tal jrlit rnnc idg hovodj irlis.

  Krlieodj jrnudg sanrthy.

  @nr bncphltond lstocitls, upjrigl nptonds idg probodj bndtibt6

  [nkk Rtrnyel

  Rtrnyel ]rnplrtols, Odb.

  BI Hobldsl ==?7=1?9

  [nkkMRtrnyelprnplrtols.bnc

  29=-?21-0==1 blhh

  29=-

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  63/180

  [NKK G. RW[N_EL

  RW[N_EL ][N]L[WOLR?;= Cidaittid Kliba Khvg, Rtl 7

  n`bl6 29=-

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  64/180

  IHH BIRA!

  Y\OBE BHNRL!

  DN BHNRODJ BNRWR!

  KN\JAW IR OR

  $;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  65/180

  KnkRihocMantcioh.bnc

  www.BhissobKliba]rnplrtols.bnc

  K[L6 =9==2:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  66/180

  [IDBAN ]IHNR PL[GLR

  @ikuhnus Clgotlrridlid Rtyhl Nblid`rndt Ancls od [idban ]ihns Plrgls

  0 KG / 0.< KI 1,=== [email protected] n` Hovodj Rpibl

  Glsojdlr `odosals & airgwnng `hnnrodj tarnujanut

  Glsojdlg ky Hnuol Wncirn

  $:,???,===

  0 KG / 0.< KI :,?0? [email protected] n` Hovodj Rpibl

  Bustnc Cnvol Walitlr

  Huxuronus ippnodtcldts idg glsojdlr `odosals tarnujanut

  $:,???,===

  Hnbitlg bhnsl tn Wrucp Ditondih Jnh` Bnursl idg Wlrridli [lsnrt

  \pbncodj Aohh Rlbtond ]rnplrty

  CIDAIWWID KLIBA

  Cnglrd ]hidtitond Rtyhl

  Ipprnxocitlhy

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  67/180

  AL[CNRI KLIBAJnrjlnus Bndtlcpnriry Rtridg Ancl wota ]idnricob Zaotl Zitlr,

  Rur` idg Nblid Polws

  Kliba `rndt. Waos huxuronushy cnglrd bndtlcpnriry kliba ancl `liturls 0 klgrnncs, < `uhh kitas, 9 aih`

  kita idg ipprnxocitlhy 0,;== [email protected] n` tal uhtocitl odgnnr idg nutgnnr hovodj spibl. Wal ldtry hlvlh liturls

  i nrcih gododj rnnc, slpiritl icohy rnnc wota orlphibl, jnurclt eotbald wota Kuhtaiup eotbald bikodlts

  idg Jijjldiu idg Colhl ipphoidbls, jrlit rnnc wota `orlphibl, kir wota wodl `rogjl idg DidiZihh jhiss

  gnnrs tait slichlsshy tridsotond tal odgnnr jrlit rnnc idg spibonus nutgnnr glbe wota prostodl sur` idg

  kliba volws. Wal kislcldt hlvlh `liturls 2 klgrnncs, i slbndg `icohy rnnc wota eotbaldlttl idg ancl

  talitrl wota i dlw 2G prnflbtnr. Wal slbndg `hnnr `liturls 9 klgrnnc idg i spibonus cistlr rltrlit wota

  n``obl, sottodj irli wota orlphibl, ?= hit sbrlld wota surrnudg snudg, wihe-od bhnslt, siudi idg hirjl glbenvlrhnneodj tal kliba idg nblid. Wal taorg hnnr liturls 9 klgrnnc suotl nr spibl nr jyc idg ibblss tn

  tal rnn`tnp glbe wota orlphibl idg Fibuzzo. Dlw scirt anusl upjrigls waoba odbhugl tnuba pidlhs nd wihhs,

  blhh knnstlr, [email protected] upjrigls idg anusl witlr `ohtritond systlc. 2-bir jirijl pireodj wota id iggotondih

  julst pireodj spibl idg

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  68/180

  [IDBAN ]IHNR PL[GLR

  Cnglrd Irbaotlbturih Cistlrpolbl

  Glsojdlg ky rldnwdlg irbaotlbt Fnl Iggn, taos ancl os plrbalg nd i aohh wota pidnricob volws `rnc Cihoku,

  gnwdtnwd HI idg HI airknr. Knistodj < klgrnncs & 0.< kitarnncs wota i tntih n` 1,

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  69/180

  `nrcih gododj. Rpibonus jnurclt eotbald wota i krlie`ist dnne, jridotl bnudtlr tnps,

  wihe-od pidtry, hirjl bldtlr oshidg, tnp-n`-tal-hodl ipphoidbls idg gnnrs tait hlig nut

  tn tal kibeyirg bncphltl wota i pnnh idg i tlddos bnurt. Wal cistlr rltrlit upstiors

  ais i kihbndy nvlrhnneodj nblid volws, i hirjl cistlr kita wota slpiritl sanwlr idg

  spi tuk idg i wihe-od bhnslt. Nblid volws bid kl ldfnylg `rnc tal `nrcih hovodj, gododj

  rnnc idg cnst n` tal upstiors klgrnncs. Ntalr `liturls odbhugl slpiritl hiudgry rnnc,

  7-bir jirijl idg `orlphibls od hovodj idg `icohy rnncs. Bndvldoldthy hnbitlg tn Hudigi

  Kiy sbannhs, sanps idg rlstiuridts.

  [email protected]@L[LG IW $7,9??,===

  ]IHNR PL[GLR LRWIWLR

  Jridg ]ihitoih Jitlg Lstitl od Cndtl Cihiji wota

  ]idnricob Nblid, Boty idg Yullds Dlbehibl Polws

  Hnbitlg nd i buh-gl-sib strllt, taos hirjl ancl knists : klgrnncs idg ? Kitas, ; julst kitas

  idg 91,;;: [email protected] n` huxury hovodj spibl sotuitlg nd ipprnxocitlhy i 9.7< ibrl hnt. Nutgnnr

  icldotols odbhugl i rljuhitond sozlg tlddos bnurt, ; knwhodj ihhlys, vlry hirjl pnnh idg

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  70/180

  ]IHNR PL[GLR LRWIWLR

  Baircodj Rodjhl @icohy [lsogldbl od Hudigi Kiy wota ]irtoih Nblid Polws

  Rotuitlg nd i pobturlsqul strllt, taos ancl wis bncphltlhy rlcnglhlg od ;==< idg ais klld occibuhitlhy

  ciodtiodlg. @liturls 7 klgrnncs & 7 kitas idg ipprnxocitlhy ;,0:9 [email protected] n` hovodj spibl idg i krojat idg iory

  `hnnr phid wota pirtoih nblid volws rnc tal nrcih hovodj rnnc. Eotbald wota Walrcignr ridjl idg cobrnwivl,

  wnng bikodlts idg krlie`ist kir litodj irli. Rpibonus gododj irli fust n`` tal eotbald hnnes nut tn i kliuto`uhhy

  hidgsbiplg rndt yirg. Cistlr suotl wota @rldba gnnrs tait hlig nut tn kibeyirg / piton irli, hirjl cistlr kita

  lquopplg wota i slpiritl tuk idg sanwlr, guih sode vidoty phus i hirjl wihe-od bhnslt. Ntalr `liturls odbhugl

  odsogl hiudgry, airgwnng hnnrs tarnujanut, wihe-od bhnslts od cnst klgrnncs idg id nutgnnr orlphibl od tal

  piton sottodj irli. Hnbitlg bhnsl tn hnbih sbannhs, sanps idg rlstiuridts.

  [email protected]@L[LG IW $9,12

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  71/180

  [LGNDGN KLIBA

  Kliba`rndt Rpidosa / Clgotlrridlid Ancl

  Polws n` tal Yullds Dlbehibl idg Ridti Cndobi Kiy

  < KG / :.< KI wota ?,;== [email protected] n` hovodj spibl

  ;< aidg birvlg odtlronr gnnrs

  1-bir jirijl, lhlvitnr, odgnnr nudtiod, 1 `orlphibls

  Hnbitlg bhnsl tn HIQ iorpnrt

  $:,???,???

  AL[CNRI KLIBA

  ]idnricob Nblid Polws tait Hlivl _nu Krlitahlss!

  7 KG / 2.< KI w/ ;,00= [email protected] n` hovodj spibl nd 7,=== [email protected] hnt

  Gricitob borbuhir stiorbisl wota jnrjlnus baidglholr

  Jrlit kihbndy nr ldtlrtiododj & ldfnyodj tal sudslts

  Kliuto`uh wihdut airgwnng hnnrs, jridotl tarnujanut,

  spibonus cistlr

  $9,???,?==

  [LGNDGN KLIBA

  ]ldtanusl wota Nblid / Yullds Dlbehibl Polws

  ; KG / ;.< KI wota vlry npld `hnnr phid wota ;,

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  72/180

  [ljid cigl tal cnrtjijl prnblss quobe idg lisy,

  idg wis prnibtovl iknut tiohnrodj i snhutond splbobihhy

  tn cy `icohys sotuitond, vlrsus i bnneol buttlr hnid. Is i

  rst-tocl anclkuylr, O wis bndstidthy plpplrodj [ljid

  wota qulstonds, idg al wis ihwiys rlspndsovl, ihwiyspitoldt, idg ihwiys iviohikhl. Jrlit lxplroldbl, idg O

  bidt rlbnccldg aoc aojahy ldnuja.

  Wrogo idg Wuhoei, Lh Rljudgn

  Zota tal ritls tait wl n``lr, talrl os dntaodj tn aogl.

  Zl prnvogl nur bholdts andlst idswlrs, snudg igvobl idg

  lxbhusovl prnjrics.

  Fuckn Hnids wota Dn ]nodts

  < ylir xlg I[C up tn $;,===,=== ;.:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  73/180

  Cnrtjijl ritls bnuhg baidjl giohy. Ibtuih piycldts wohh viry kislg nd ynur odgovoguih sotuitond idg burrldt ritls. Rncl prngubts ciy dnt kl iviohikhl od ihh stitls. Rncl fuckn prngubts ciy dnt kliviohikhl tn rst tocl ancl kuylrs. Rncl rlstrobtonds ciy ipphy. Kislg nd tal purbaisl/rldidbl n` i prociry rlsogldbl. Brlgot idg bnhhitlrih sukflbt tn ipprnvih. Hnid tn vihul, glkt tn odbncl idg bisa-nutrlstrobtonds ciy ipphy. ]rnjrics, ritls, tlrcs idg bndgotonds sukflbt tn baidjl wotanut dntobl. ]hlisl rlclcklr tait wl gndt aivl ihh ynur od`nrcitond, sn taos gnls dnt bndstotutl i bnccotcldt tn hldg.

  Walrl`nrl, tal ritl idg piycldt rlsuhts ciy dnt rllbt ynur ibtuih sotuitond. Wn jlt cnrl ibburitl idg plrsndihozlg rlsuhts, phlisl bihh (1==) 2

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  74/180

  www.BnistihHuxuryHovodj.bnc

  :91 Wal Rtridg, Alrcnsi Kliba

  Bndtlcpnriry Rtridg prnplrty glsojdlg ky dntikhl irbaotlbt, Glid Dnti. Rtuddodj 2 klgrnnc,

  7 kita ancl sots nd tal Alrcnsi Kliba Rtridg fust snuta n` tal polr & gnwdtnwd. @ikuhnus

  pidnricob volws rnc ihh 2 hlvlhs. Ldfny ynur nwd provitl giy it tal spi od tal zld-hoel Cistlr

  Kitas gnukhl sanwlrs, stlic rnnc idg tuk wota nblid volws `rnc ynur tnp hlvlh Cistlr

  Ruotl. Nblid volw n``obl wota kihbndy. Jnurclt Eotbald wota jridotl bnudtlrs & stiodhlss

  ipphoidbls. Ldtlrtiod julsts od tal @nrcih Gododj rnnc waoba hligs nut tn tal piton, fust stlps

  `rnc tal sidg.

  ]robl prnvoglg upnd rlqulst

  [LBLDWH_ RNHG

  9:== [OBN ]HIBL, ]IHNR PL[GLR LRWIWLR

  hostlg it $2,2

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  75/180

  _nur ancloslxtrinrgodiry5sanuhgdt ynur rlprlsldtitond kl tal sicl>

  JlrirgKosojdidn29=.??=.7:;:

  jlrirgMbnistihhuxuryhovodj.bnc

  www.bnistihhuxuryhovodj.bnc

  Irbaotlbturih ancls cireltlg ky Jlrirg Kosojdidn.

  Glid Dnti

  tal Rtridg

  Alrcnsi Kliba

  Jlrihg Anrd

  Aohh Rlbtond

  cidaittid Kliba

  ]it Eohhld-Rtugon ?ndl;

  Cndtlcihiji

  ]ihns Plrgls Lstitls

  LgwirgBirsnd Klihl

  \pplr Hudigi Kiy

  ]ihns Plrgls

  Lstitls

  Cobailh Hll

  Ridg Rlbtond

  Cidaittid Kliba

  [iy Eippl

  tal stridg

  Cidaittid Kliba

  Jridt Eorepitrobe-EII Glsojd

  Aohh Rlbtond

  Cidaittid Kliba

  Cnrpansos Wlic-Wanc Ciydl &

  Cobailh [ntndgo

  sidg slbtond

  alrcnsi kliba

  Gnuj Hliba

  Pihcndtl

  ]ihns Plrgls Lstitls

  Birhtnd Zodshnw Fr.

  Brlst [nig List

  [nhhodj Aohhs

  JL[I[G ZOHH KL ANRWODJ I 0 ZLLE RL[OLR ND I[BAOWLBW\[[email protected]\LDBL OD HNR IDJLHLR.

  Irbaotlbturih Hns Idjlhlswota Jlrirg KosojdidnEWHE ic 99

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  76/180

  29=.2:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  77/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 : Zis talrl

  i splbob cncldt od ynur lirhy ho`l tait odsporlg ynu, wis ot cnrl n` i jriguih

  lvnhutond, nr i hotthl n` knta>

  [I_ EI]]LZald O wis vlry ynudj O grlw i jrlit glih idg tnne irt hlssnds it tal

  Zihelr Irt Odstotutl od Coddlipnhos udtoh O wis 9; ylirs nhg. Cy `ivnrotl sukflbts od

  sbannh wlrl cita idg sboldbl, idg O tanujat O wnuhg klbncl id ldjodllr. Kut od

  cy fudonr ylir n` aoja sbannh O rlig id irtobhl iknut irbaotlbturl tait glsbroklg tal

  triots dlblssiry `nr tait prn`lssond, idg O rlihozlg tait cy lirhy hnvl n` irt idg cy

  hitlr prl`lrldbl `nr cita idg sboldbl wnuhg prnkikhy kl i jnng bnckoditond `nr

  klbncodj id irbaotlbt.

  RKG Is tal `nudglr n` RBO-I[B, wait wis ynur cntovitond `nr krlieodj iwiy `rnc

  bndvldtondih irbaotlbturih lgubitond>

  [EIt tait tocl, 9?:;, tal ogli n` ihhnwodj is cuba `rllgnc idg stugldt odvnhvlcldt

  od tal glvlhnpcldt n` tal sbannh cigl ot pnssokhl `nr us tn klbncl id udusuih

  hlirdodj ldvorndcldt. O taode ot oduldblg ntalr irbaotlbturih prnjrics ditondwogl. Od

  9??1 O rlblovlg tal rst Gostodjuosalg Ihucdus Clgih od Irbaotlbturl it \B Klrelhly,

  idg O rlclcklr klodj odtrngublg wota tal stitlcldt tait O aig baidjlg irbaotlbturih

  lgubitond.

  Rtirtodj RBO-I[B jivl cl tal nppnrtudoty tn lxphnrl irbaotlbturih lgubitond od id

  npld-ldglg ciddlr UwotanutS tal typobih igcodostritovl nvlrsojat tait ndl wnuhg

  aivl od i udovlrsoty. Is `nudgodj baiorcid Un` tal Glpirtcldt n` IrbaotlbturlS it

  Biho`nrdoi Rtitl ]nhytlbadob \dovlrsoty, O aig tal nppnrtudoty tn glvlhnp tal prnjric

  wota tal typobih bndstriodts, idg lvld tanuja ot wis i cnrl bndvldtondih prnjric, O

  wis ikhl tn lxphnrl dlw oglis.

  It RBO-I[B wl wlrl ikhl tn usl i bnhhljl-wotanut-wihhs bndblpt. Zl odtldglg tn usl

  tal wanhl Rnutalrd Biho`nrdoi irli is i hlirdodj hiknritnry wota id lcpaisos nd tal

  odgovoguih stugldt. Zota `lwlr stugldts, :< tn 9;< od tal rst ylir, lgubitond bnuhg

  kl cnrl plrsndihozlg wota jrlitlr lxokohoty idg cnrl nptonds. Warnuja tal usl n`

  odtlrgosbophodiry slcodirs, bnccudoty hliglrs idg lgubitnrs `rnc ihh irlis n` stugy

  wlrl krnujat tn RBO-I[B tn ocpirt ednwhlgjl od tal klaivonrih sboldbls, lbnhnjy,

  lbndncobs, paohnsnpay, pnhotobs, aostnry, hotlriturl idg tal irts, lxpnsodj stugldts tn

  tal krniglst splbtruc n` tanujat.

  Od bisl idyndls bnudtodj, vosotnrs tn [iy Eippls cog-9?0=s rlsogldbl od tal

  [ustob Bidynd dlojaknranng n` ]ibob ]ihosigls ducklr od tal slvlrih tanusidgs. Aos

  ancl ais klld `liturlg od cusluc lxaokotonds, rlblovlg duclrnus prlstojonus iwirgs,

  idg lvld stirrlg od i bnuphl n` pnpuhir tlhlvosond slrols.

  Kut tal anusls stnrolg stitus biddnt nvlrsaignw tal `ibt tait ot wis glsojdlg ky Eippl

  aocslh`, wan os bndsoglrlg i hovodj hljldg ky irbaotlbturih bnjdnsbldto irnudg tal wnrhg.

  It 10 ylirs nhg, tal `nudglr n` tal jrnudgkrlieodj Rnutalrd Biho`nrdoi Odstotutl n`Irbaotlbturl (ednwd is RBO-I[B) os dnt bndtldt tn rlst nd aos prn`lssondih hiurlhs.

  Al os burrldthy kusy wnreodj nd i provitl rlsogldbl od Klvlrhy Aohhs idg i Hns Idjlhls

  bndgncodouc prnflbt tait wohh `liturl i hirjl-sbihl sbrlldodj rnnc nd tal jrnudg hlvlh.

  Rnuta Kiy Gojs wis rlbldthy jridtlg id lxbhusovl odtlrvolw wota Eippl, wan sairlg aos

  tanujats nd lvlrytaodj `rnc ldvorndcldtihhy `roldghy glsojd tn tal udoqul baihhldjls

  Rnutalrd Biho`nrdois urkid hidgsbipl pnsls tn irbaotlbts tngiy.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  79/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 ::

  RKGWlhh us iknut sncl n` tal irbaotlbts wan aivl oduldblg ynu.

  [EO gndt taode O wis oduldblg ky idy ndl irbaotlbt. Zald O ittldglg Klrelhly od tal hitl

  7=s idg kljid cy irbaotlbturih pribtobl od tal lirhy

  [EIhtanuja O aivl ihwiys klld bndsbonus n` bhocitob rlspndsl od cy glsojd ipprniba, tal

  9?:< Biho`nrdoi prlsbroptovl ldlrjy bngl cigl ot dlblssiry tn rllvihuitl cuba n` cy lirholr

  wnre. Lvld tanuja taos wnre aig klld sotl-sldsotovl idg nroldtlg rlhitovl tn tal sud idg wodg,

  tal jhiss-tn-nnr ritons wlrl wlhh iknvl tal prlsbroptovl stidgirg n` ;= plrbldt. Waos biuslg

  cl tn rlslirba tal ibtuih ldlrjy uslg tn alit talsl anusls idg bncpirl talc wota anusls

  od tal sicl bhocitl zndls tait clt tal prlsbroptovl stidgirg.

  Cnst n` cy anusls wlrl cnrl ldlrjy l`boldt taid tal bndvldtondih anusls. O talrl`nrl

  bndtodulg tn glsojd is O aig kl`nrl waohl clltodj Wothl ;7 rlquorlcldts. O wis ikhl tn bndvodbl

  bholdts tn odbnrpnritl cidy n` cy cltangs n` rlgubodj ldlrjy usl is hndj is talrl wlrl

  jnvlrdcldt suksogols. Wait wis nvlr 2= ylirs ijn.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  80/180

  :1 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  U [ I _ E I ] ] L | Z A I W C I E L R I H L J L D G S

  hlidWal Kirsai [lsogldbl

  [iy Eippl Irbaotlbt, 9?09

  [lstnritond idg rl-cnglh , Hlid Irba Odb., ;==:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  81/180

  Irbaotlbturl + Bndstrubtond ;92. :77. ?12= www.hlidirba.bnc BRH# K?=7=:1

  irba,odb.

  wl kuohg phibls.

  Ubndtodulg `rnc pijl ::S

  Wngiy tal HLLG blrtobitond prnjric

  ais aig i trlcldgnus l``lbt upnd

  irbaotlbturih glsojd. Walrl os airghy id

  irbaotlbturih prnflbt tngiy tait gnlsdt

  strovl `nr lotalr sohvlr, jnhg nr phitoduc

  U [ I _ E I ] ] L | Z A I W C I E L R I H L J L D G S

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  82/180

  1= I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  HLLG blrtobitond. I prl`ik rlsogldbl

  O glsojdlg wis tal rst phitoduc HLLG

  prnflbt od tal \dotlg Rtitls od ;==0.

  Wngiy ot os bnccndphibl od ihh kuohgodj

  typls. Ot os wndglr`uh tait cnst n`

  tal bnudtry ibblpts jhnkih wircodj

  idg bhocitl baidjl talnry, idg tait

  ldvorndcldtihhy `roldghy irbaotlbturl ais

  bndtodulg tn odbrlisl tn alhp UrlgublS

  birknd lcossonds.

  ULgotnrs dntl6 Eippls jrlld prl- ik

  anusl od Ridti Cndobi, kislg nd ndl n`

  aos 9?0=s bndblpts idg kuoht od fust lojat

  anurs od Iproh n` ;==0, wis diclg ndl n`

  JY Cijizodls 9= Bnnhlst Lbn-`roldghy

  Kuohgodjs od tal Znrhg od ;==:.S

  RKGOd ynur lxplroldbl, wait baihhldjls

  gnls tal Hns Idjlhls irli prlsldt tn

  irbaotlbts>

  [E O bicl kibe tn Hns Idjlhls tn

  pribtobl i`tlr jriguitodj `rnc Klrelhly

  klbiusl O `lht tait talrl wis sn cuba

  nppnrtudoty tn wnre nd urkid glsojd

  idg phiddodj prnflbts. Gurodj tal 0=s,

  O wis odvnhvlg wota tal Jnihs Bnudboh

  `nr tal Boty n` Hns Idjlhls. O baiorlg tal

  Anusodj Bnccottll idg wrntl i piplr nd

  bnccudobitond idg tridspnrtitond nr tal

  ]hiddodj Glpirtcldt.

  [E Wal jrlitlst baihhldjl `nr Hns

  Idjlhls tngiy os tridspnrtitond. Wal boty

  os od tntih jroghnbe lxblpt `nr i `lw anurs

  n` tal giy. Wal Cltrn systlc ais i hndj

  wiy tn jn idg wohh prnkikhy dlvlr snhvl

  tal prnkhlc sodbl Hns Idjlhls bnvlrs i

  vist irli. Wal Jnihs Bnudboh od tal 0=s

  irrovlg it i bldtlrs bndblpt bnddlbtlg

  ky i tridsot systlc UhodeodjS ihh n` tal

  bldtlrs.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  83/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 19

  [EZl aivl dnt bncl bhnsl tn ibbncphosaodj

  taos jnih. Od id lirholr tridsot stugy, O prnpnslg

  id odgovoguih tridsot systlc usodj scihh,

  lhlbtrob bncputlr-bndtrnhhlg vlaobhls nd tal

  tald-phiddlg `rllwiy systlc. O stohh prlgobt

  tait snclgiy wl wohh aivl tn odbnrpnritl

  suba i phid tn odbrlisl tal `rllwiy systlc

  ky pnssokhy tld-`nhg. Grovlrhlss lhlbtrob birswota rigir bipikohotols ihrligy lxost, idg o` wl

  bnuhg jlt lvlryndl odtn scihhlr vlaobhlssodbl

  birs usuihhy irl nbbupolg ky ndl plrsndtal

  `rllwiys od talor prlsldt stitl wnuhg prnvogl

  cuba-dllglg rlhol` U`rnc jroghnbeS od taos boty.

  U [ I _ E I ] ] L | Z A I W C I E L R I H L J L D G S

  U [ I _ E I ] ] L | Z A I W C I E L R I H L J L D G S

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  84/180

  1; I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  RKG_nur ancl ais klld woglhy ibbhioclg `nr ots glsojd. Os talrl sncltaodj iknut tal

  brlitovl prnblss tait ynu bndsoglr pirtobuhirhy udoqul>

  [E Wal spitoih quihoty n` tal anusl bicl iknut klbiusl n` tal sotl

  bndgotond. Wal anusl os sotlg pirihhlh tn tal strllt, cieodj tal aohh klaodg ot

  iggrlss tal strubturl it 7< gljrlls. Wal snhutond wis i gorlbt rlspndsl tn

  tal udglrjrnudg sprodjs. Ky riosodj tal rlsogldbl iknvl tal sotl, tal hidg

  ruds bndtodunus tarnuja tal strubturl, waoba os suppnrtlg ky sox bndbrltl

  tnwlrs.

  Wal rnn` os it iknut tal sicl hlvlh is tal it hidg it tal tnp n` tal aohh, idg

  ots uslg is i glbe od bndfudbtond wota tal

  [EO suppnsl ot wohh bndtodul cuba is ot os prlsldthy. Anwlvlr, tlbadnhnjobih

  igvidbls bnuhg ciel baidjls tait irl airg tn prlgobt. O ic surl talrl wohh

  kl cnrl coxlg-usl idg gldsobitond, lsplboihhy irnudg tridsot stnps.

  RKGZait eodg n` ocpibt ais Rnutalrd Biho`nrdoi irbaotlbturl aig irnudg

  tal wnrhg>

  [E O taode Rnutalrd Biho`nrdoi rlsogldtoih irbaotlbturl ais ihwiys klld

  oduldtoih. Ot wis lsplboihhy sn gurodj tal tocl tait Irts idg Irbaotlbturl wis

  pukhosalg od Hns Idjlhls. Wngiy wl aivl slvlrih oduldtoih irbaotlbts wota odtlrditondih

  rlputitonds tait aivl odsporlg ditondih idg odtlrditondih irbaotlbts.

  GZLHH OD ]NRRO KOH OW OLR

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  85/180

  29=.291.1=1?

  tncirn.bnc

  B N C O D J R N N D !

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  86/180

  WZN B\RWNC ANCLR N[ WZN ROWLR @N[ RIHL

  $7C WN $0C N[ANCL ROWLR @N[ RIHL $9.2C IDG $9.7C

  R]LBWIB\HI[ NBLID ZAOWL ZIWL[ IDG BIWIHODI POLZR

  ANCLR KLODJ GLROJDLGK_ [LDNZDLG I[BAOWLBW

  HN\OL WNCI[N

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  87/180

  GN\JHIR CI\]OD

  K[NEL[ |GLPLHN]L[

  ] A N D L

  29=.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  88/180

  + Cidaittid Kliba + Alrcnsi Kliba + Pldobl + Cirodi Glh [ly + Ridti Cndobi +

  www.WotidIdgBn.bnc

  90=9 D. Rlpuhvlgi Khvg. #0;; Cidaittid Kliba, BI ?=;00 ]. 29= ::2 211= @. 29= 7?7

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  89/180

  @nr Cnrl Od`nrcitond Bndtibt Elvod Dnhid

  ElvoddnhidanclsMjcioh.bnc

  29=.??2.:1;2

  www.elvoddnhid.bncK[L # =999?7?9www.DnhidBndblptAncl.bnc

  Od tal trigotond n` tal bhissob Iclrobid Cog Bldtury Cnglrd wota tngiys icldotols, styhl idg dosals.

  Rpibonus, krojat, npld, sodjhl hlvlh nnr phid tait strlichodls idg socphols hovodj spibls.

  Wal plr`lbt kihidbl n` @nrc idg @udbtond.

  ]lr`lbtond os ibaolvlg, dnt wald talrl os dntaodj cnrl tn igg,

  kut wald talrl os dntaodj hl`t tn tiel iwiy.

  Idtnodl gl Riodt-Lxuplry

  JN ZOWA WAL ][NR

  BI[]LW ][NR

  RODBL 9?? Oc ihwiys tryodj tn jlt dlw oglis idg ots ijrlit alhp tait talyrl wohhodj tn sairl talor ednwhlgjl.

  Nwdodj i aostnrob ancl, igcots ]lirbl, gnls dnt bncl

  wotanut ots griwkibes. Ots i baihhldjl tn wisa

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  100/180

  ?1 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92Cidaittid Kliba, BI ?=;00 29=.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  101/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 ??

  ZL[L [ODJODJ OD ;=97 ZOWA ID ODROGL RBNN] ND WAL B\[[LDW I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG W[LDGR ODWAL RN\WA KI_. OD WAOR R]LBOIH HNBIH R]NWHOJAW, WAL I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG BNCC\DOW_ JOPLR

  \R ID ODROGL HNNE IW ZAIWR ND WAL KNI[GR IDG \DGL[ BNDRW[\BWOND OD WAL RN\WA KI_. KL

  WAL @O[RW WN LQ]HN[L ZAIWR OD GLPLHN]CLDW [OJAW DNZ. LDFN_ WAOR RDLIE-]LLE [email protected] K[IDG DLZ,

  B\RWNC-GLROJDLG ANCLR @N[ WAL BNCODJ _LI[.

  WLCLB\HI [LROGLDBL | COBAILH HLL I[BAOWLBWR

  Kliba Anusl Glsojd & Glvlhnpcldt

  97== D. ]NODRLWWOI IPLD\L H CIDAIWWID KLIBA,

  W 29=.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  102/180

  9== I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  gostidt polr. Walrl irl twn `iigls tait ise `nr lxtldsovl jhizodj idg twn tait ise `nr proviby. Wal gnwdaohh

  sogl n` tal anusl `ibls tal nblid, tal wlst sogl n` tal anusl `ibls tal wihe strllt. Waos lvnhvlg odtn twn

  npld idg twn bhnslg trlitcldts udolg ky tal wiy tal jhiss / snhog pidlhs brlitl i raytac is taly

  wrip tal anusl. Wal tarll-stnry jhizodj nd tal wihe strllt brlitls i gricitob ldtridbl `nr irrovodj julsts

  lcpaisozlg ky tal twn-stnry odtlronr spibl tait rosls up tal `ir sogl n` tal stiors. Jrlld citlroihs idg

  stritljols wohh odbhugl diturih vldtohitondwodgnws phiblg tn bitba tal nblid krllzls, diturih giyhojatodj,

  kicknn nnrodj, eotbald bikodltry `rnc @RB-blrtolg wnng, rlbybhlg jhiss bnudtlrtnps, rlbybhlg jhiss tohl,

  hnw-usa tnohlts, hnw PNB piodt, idg cnrl. Glsojdlg ky Ridglr Irbaotlbts.

  Hodls od tal Ridg

  Cifnr rlcnglh tn id nvlrsozlg Rtridg kliba`rndt rlsogldbl rllbtodj i cnglrd idg snpaostobitlg upgitl

  waohl rlsplbtodj tal bairc n` ots lxostodj kliba bairibtlr bnuphl wota 2,=== s` n` odtlronr rlcnglh. Lxtldsovl

  usl n` cianjidy idg hoclstndl bncphocldt tal lxtldsovl jhizodj idg stidgodj slic rnn`.

  \dglr Bndstrubtond

  Nvlrsozlg Ridg Rlbtond Zihe Rtrllt

  Cifnr rlcnglh tn i wihe strllt rltrlit tait puts id oddnvitovl spod nd hnbih glsojd trigotonds usodj diturih idg

  nrjidob citlroihs n` dlutrih bnhnrs tait rlvlih i knhg, phidir idg bndtlcpnriry hnne.

  Kihidbodj Ibt

  Ridg Rlbtond Zihe Rtrllt rlcnglh n` i bhissob bri`tscid styhl ancl

  tait kihidbls glsojd odstodbt wota tal ynuta idg phiy`uhdlss

  n` lvlrygiy icohy ho`l.

  I[

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  103/180

  BNIRWIH B[LIWONDR I[BAOWLBW\[L

  :;< ;?WA RW, CIDAIWWID KLIBA

  29=.;92.:;02

  ZZZ.BBANCLGLROJD.BNC

  Bri`tscid | Lh Rljudgn

  I twn stnry bnistih bri`tscid ancl hnbitlg od suddy Lh Rljudgn - 22== s` wota

  7 klgrnncs upstiors idg ndl julst suotl klgrnnc gnwdstiors, 7.< kitarnncs

  wota jrivoty grovld jrly witlr govlrsond `nr rlir aohhsogl hidgsbipodj witlrodj

  rlquorlcldts. Nvlrsozlg 2-bir jirijl wota iggotondih rnnc nr wnresanp phus

  tnnh kldba idg kliba stnrijl. Odtlronr cugrnnc hnbitlg gorlbthy n`` jirijl wota

  iggotondih wisalr idg grylr quobe hnigs n` cuggy bhntals. ;;-= aoja blohodjs it

  ldtry idg `icohy rnnc slpiritlg ky i krogjl tyodj tal upplr nnr tnjltalr. Hirjl

  `uhh sozl eotbald wota oshidg idg gododj irli igfibldt tn tal jicl rnnc. [lir npld

  iorlg hnjjoi stlppodj nut `rnc `icohy rnnc tn tal rlir yirg tn kl bnvlrlg od witlr

  `rll - irtoboih jriss. Rnuta rnn` `ibl glsojdlg splbobihhy `nr ;7 snhir pidlhs bipikhl

  n` pnwlrodj ldtorl ancl phus iggotondih pnwlr rlturdlg tn tal jrog. Iggotondih

  `liturls klodj prnpnslg irl bhnslg blhh spriy `nic odsuhitond, odtljritlg bhocitl

  bndtrnh systlcs idg zndlg iu systlc.

  Cog Bldtury | Cidaittid Kliba

  Dlsthlg aoja od tal aohhs n` list Cidaittid Kliba idg sotuitlg nd ihcnst i aih`

  ibrl hnt sots i bhissob cog bldtury ancl. Wal lxostodj ancl aig i dobl glsojd idg

  hiynut, kut dllglg i hotthl cnglrdozitond. \pstiors, tal cistlr suotl wis ldhirjlg

  tn ibbnccngitl i bnrdlr cotlrlg jhiss volw wodgnw ihndj wota id nvlrsozlg aos/

  alr wihe od bhnslt. Wal lxostodj kuoht-od grnpplg cog bldtury tuk wis elpt, kut

  rl`iblg wota cnglrd dosals. \pstiors, i 70 hndj stllh klic wis igglg tn tal rnn`

  strubturl ihhnwodj tal rlcnvih n` ihh tal odtlronr wihhs kltwlld tal eotbald, gododj

  rnnc idg hovodj rnnc - brlitodj i `rll nwodj npld hiynut tait bipturls tal volw n`

  tal Ridti Cndobi cnudtiods. I hirjl glbe wis igglg igfibldt tn tal icohy rnnc

  `nr ldtlrtiododj idg ldfnyodj tal i`tlrdnnd sud. Gnwdstiors, tal bnrdlr n`bl wis

  ldhirjlg idg i nitodj sodjhl cltih strodjlr stiorwiy -`urtalr npldodj tal hiynut.

  Dlxt uphidgsbipodj tal jrnudgs idg tal iggotond n` id oddoty lgjl pnnh.

  GN\J HLIBA

  99? ZLRW WN[[IDBL KHPG., R\OWL ;7, [LGNDGN KLIBA

  W 29=.2:;.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  104/180

  F. [email protected]@ I[BAOWLBW

  ;971B @LGL[IH IPLD\L, HNR IDJLHLR

  29=.7::.??:;

  [email protected]@I[BAOWLBW.BNC

  (;) Bndtlcpnriry Wnwdancls

  ;:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  105/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 9=2

  klibaanusl glvlhnpcldt

  glsojd

  kliba anusl glsojd & glvlhnpcldt

  os id odtljritlg rlih lstitl slrvobls rc

  splboihozodj od tal gosbophodls n`

  irbaotlbturih idg odtlronr glsojd,

  bndstrubtond idg rlih lstitl odvlstcldt.

  iknut us (ua-knutuas)

  glsojd | kuohg | odvlst

  CIDAIWWID KLIBA, BI | ZZZ.GLROJDK\OHGODPLRW.BNC

  [email protected]@[L_ F. RW[DIG | N 29=.72

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  106/180

  9=7 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  ZZZ.CHLLI[BAOWLBWR.BNC

  Birhi [ogjl [lsogldbl

  Waos 0:== sq `t sodjhl-`icohy rlsogldbl sots nd i quolt strllt od tal Wrnusgihl Lstitls

  slbtond n` Klvlrhy Aohhs. Wal anusl os udusuih is ot os ihh nd ndl hlvlh, anwlvlr, tal ldtorl

  snutalrd sogl n` tal anusl nplds tn gricitob boty idg nblid volws. Wal eotbald hovodj

  rnnc idg `icohy rnnc hnne ibrnss provitl bnurtyirg tnwirg Bitihodi Oshidg idg ]ihns

  Plrgls ]ldodsuhi. Piryodj rnn` idg blohodj phidl wota bhlir stnry wodgnws kltwlld talc

  glhodlitl tal odtlronr spibls idg seyhojats nhhnw tal borbuhitond pita tarnuja tal anusl,

  prnvogodj id lvlr baidjodj sanw n` saignw idg hojat tarnujanut tal giy.

  RW\GON R_DL[J_, ODB.

  ;29 PORWI GLH CI[, R\OW L K, [LGNDGN KLIBA

  GO[LBW 29=.??7.9?:? [email protected]@OBL 29=.:?;.?

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  107/180

  W 2 9 = . 2 : ; . < < 1 = @ 2 9 = . 2 9 1 . < 1 = 9

  9 9? ZLRW W N [ [ IDB L K HPG . R\ O W L ;7

  [ LGN DGN K LIB A , B I ? =;::

  G N \ J H I R M G F H L I B A . B N C

  R \ ] L [ O N [ B \ R W N C G L R O J D

  K N \ W O Y \ L I ] ] [ N I B A

  O D W L J [ I W O P L ] [ N B L R R

  G L R O J D O D J G [ L I C A N C L R

  O D R N \ W A K I _ @ N [ ; : _ L I [ R !

  U N D W A L K N I [ G R S

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  108/180

  9=0 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  ][OWVEIW & FNADRND

  I[BAOWLBWR2=0 PORWI GLH CI[, R\OWL I,

  [LGNDGN KLIBA

  29=.2:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  109/180

  [OGGHL& [NRRr l i h t n r s

  sodbl 9?07

  r r r

  Bholdt

  Bndblpt

  Glsojd

  Kuohg

  [obe @irdaic 29=.?0;.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  110/180

  tal hnwlr sphot hlvlh, twn slts n` 92 `nnt tihh

  shoglrs npld up tn i cidoburlg yirg n` jriss,

  idg waotl plkkhl stndls, hip pnnh, idg taltlscbih bidynd vihhly, tait nplds ots cnuta tn

  tal ]ibo`ob Nblid. Wal bndtrist kltwlld talblgir sogodj, tal gllp jriy scnnta stllh trnw-

  lhg stubbn, ibaolvls i sldsl n` bihc idg

  tridquohoty.

  Wal slbndg hlvlh bndtiododj tal klgrnncs, aisi rnn` jirgld, n`` tal cistlr klgrnnc. Id

  odtlrdih stiorbisl, prnvogls ibblss tn i cissovlrnn` glbe waoba ais pidnricob volws ijiod tn

  tal ]ibo`ob Nblid.

  Waos prnflbt os od tal BG (bndstrubtond gnbu-

  cldt) stijl.

  `nr cnrl od`nrcitond phlisl vosot

  www.ir

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  111/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 9=?

  RLID OBIVI

  jldlrih bndtribtnr

  29=.71=.=21 BIHH GI[[LD

  12? Kirg, AKAippy Rlhhlr$9,

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  142/180

  Nvlr 2: cohhond od bhnslg sihls `nr ;=92.

  Nvlr ?7% n` cy hostodjs aivl snhg od hlss taid 2= giys idg `nr id ivlrijl n` 9=0% nvlr tal host probl.]aldncldih rlsuhts hoel talsl irl dnt fust i cittlr n` hube. Glsojdodj i stritljob cireltodj phid idg prnplrhyprlpirodj tal prnplrty `nr sihl irl lssldtoih. Is i aidgs nd ijldt, O plrsndihhy irridjl `nr stijodj, rlcnglhodj,hidgsbipodj, prodt igs, vortuih tnurs idg npld anusls. Lvlry siholdt ogli wohh kl lcphnylg tn ibaolvl tnp gnhhir waldslhhodj i prnplrty.

  O wnuhg hoel tn lxprlss i aujl glkt n` jritotugl tn ihh n` cy bholdts wansl bnnplritond idg trust bndtrokutlg tn taosodbrlgokhl ylir idg wotanut talor pirtdlrsaop ot dlvlr wnuhg aivl klld pnssokhl.

  Aippy Anhogiys idg i Fnynus Dlw _lir!

  KI[KO]I]]IR(29=) ;00-22==K[L #==1:90

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  143/180

  Cidaittid Kliba trll Rlbtond

  Cidaittid Kliba wihe strllt ancls [lgndgn Kliba

  Alrcnsi Kliba Ancls

  ;;== Fnad Rtrllt - [lprlsldtlg Kuylr

  99; 91ta Rtrllt - [lprlsldtlg Kuylr

  0

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  144/180

  Hlia Ikriaickliba boty krnelrs

  hliahriMyiann.bnc

  GO[ (29=)

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  145/180

  ]IHNR PL[GLR[LGNDGN KLIBA

  LH RLJ\DGN

  HNDJ KLIBA

  AudtlrCisnd.bnc

  Rihls | Hlisodj

  [lsogldtoih | Odvlstcldt ]rnplrty

  100.:;=.1999

  29=.2

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  146/180

  ZldgysudKrnelr Issnboitl

  www.ZLDG_R\D.bnc

  29=.

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  147/180

  [email protected]

  Bncodj Rnnd6 WalRtridgRplboihost.bnc

  cy dlw sotl glgobitlg tn Wal Rtridg!!!

  GID I[J\LHHLR29= ?:7 ;22=GidRlhhsMl[lihLstitlBnrp.bncK[L #=9:71

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  148/180

  @N\DWIOD IDG CIBELDKIBA

  (29=) ??=-?0

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  149/180

  @N\DWIOD IDG CIBELDKIBA

  (29=) ??=-?0

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  150/180

  Eoc Lclry Clh ossi & Gnd Lh h os Ho hy H oidj Elvod Ipnr Gir od Gl[ldzos Fliddol ]lddlr-Cnrl

  Coel Goicndg Icol Ralpirg Coel Dobanhs Cire Rtnh h Idjol Barndl Dobe Jroljn

  Lg Gl[ldzos Flddo `lr Clrr ott Krltt Co h hlr Dnlco [lyls

  BND WIBW \R IW

  29= .

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  151/180

  Eitay R oljlh &

  Cobalhl Bangns

  Bodgy Bald Podbldt Rlraid Idjlh oqul Hyhl Eitalr odl Ellsih Eitar yd Ki os

  [obe Lghlr ]ic Zaot` ol hg Ko h h GIhv oi Lr oei Clgodi Bar os Ighic Fnid [nklrts

  Clh odgi Fndls Hodgi ]nrsbald Lhi odl Alrd Eotty Lghlr

  :;

  GipphlJriy

  Hidl

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  152/180

  Bncodj Rnnd Lirhy ;=97 - [nhhodj Aohhs Lstitls, DNW ND CHR0 Klgs | 1 Kitas | 7:7?sq`t | 9.7: Ibrls (@hit idg \sikhl)

  Bncodj snnd od lirhy ;=97. ]rnplrtols hoel taos ndl irl dnt iviohikhl vlry n`tld. Waos os tal rst tocl ot wohh klbncl iviohikhl `nr sihl od tal hist 29 ylirs.

  Hnbitlg od hnvlhy [nhhodj Aohhs Lstitls, taos 0 klgrnnc, 1 kita bndtlcpnriry bnudtry ancl os tubelg iwiy nd 9.7: ibrls, cieodj ot i rirl provitl sidbtuiry

  wota i gnukhl jitlg ldtry. Waos twn-stnry, 7:7? squirl `nnt ancl knists pidnricob volws `rnc tal klgrnncs idg glbes. Khibe wihdut airgwnng nnrodj,

  npld nnr phid wota pirtoih, boty idg pistnrih volws. Cnglrd eotbald wota khibe jridotl bnudt tnp, waotl bikodlts, idg talrcignr gnukhl nvlds, rl`rojlritnr

  idg ridjl. Lxtlronr `liturls odbhugl i `uhh sozl hojatlg tlddos bnurt, kiseltkihh bnurt, idg id ldbhnslg fudonr Nhycpob sozl alitlg swoccodj pnnh. Krodj ynur

  anrsls is i kird, rogodj rodj, idg stikhl wota gorlbt ibblss tn

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  153/180

  DLZ DICL. [IORODJ N\[ JICL.Waos wis ihsn nur kusolst ylir wnreodj wota kuylrs idg slhhlrs. Od i baihhldjodj ldvorndcldt, wlvl alhplg

  cidy bholdts rliba talor jnihs.

  Dnw wlrl eobeodj n`` ;=97 wota i dlw dicl6 [email protected] [LIHW_.

  Walrls cnrl tn bncl od tal ylir ialig!

  Waide ynu ndbl ijiod `nr ynur odtlrlst, `iota idg suppnrt.

  CK ]rnplrty Wobelr. Ihh dnw cnkohl-`roldghy!

  F\RW I @[email protected] N\[ RIHLROD ;=92...

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  154/180

  Kuyodj idg Rlhhodj ynur ancl os ndl n` tal cnst ocpnrtidt

  glbosonds ynu wohh lvlr ciel.

  Zay igg rose wota ynur rlih lstitl rlprlsldtitond>

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  155/180

  Jn wota i hligodj hnbih rlih lstitl Krnelr wan ais klld

  subblss`uhhy slhhodj ancls od tal Rnuta Kiy sodbl 9?1?.

  Baros ]hideRanrlwnng [lihtnrs | Baros]hideMinh.bnc

  Blhh (29=) 17?-9

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  156/180

  FNL_ PID HL\PLD[LIHWN[

  29=.27

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  157/180

  Rtlvl & Blbo Zitts

  29=.2:

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  158/180

  WL[OAIZEODR29=.;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  159/180

  909< BHI[E HD

  :=< 9RW ]HIBL

  909: BHI[E HD

  :=1 ;DG RW[LLW ;=9: A\DWODJWND HD, #I ;2=2 JIWLR IPL;=9: A\DWODJWND HD, #K

  ;9=0 KLHCNDW HD 22; NBLID POLZ, #I 22; NBLID POLZ, #K 9=2 D H\BOI IPL;;9= [NKODRND IPL

  ;

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  160/180

  9

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  161/180

  www.FldsldFustRnhg.bncBIHH \s nr rlsuhts tait CNPL ynu.

  GLPOD FLDRLD

  (29=) 1=?-;1?9GlvodFustRnhgMjcioh.bnc

  K[L #=91?21:

  111.707.[LHN (:2

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  167/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 90

  Hlt cl sanw ynu way ot ciels sldsl tn 9=29 lxbaidjl

  nut n` tansl trnukhlg prnplrtols odtn i rncidtob nblid volw prnplrty

  tait ynu bid usl is i slbndg ancl idg odbrlisl ynur bisa nw!

  snuta

  kiy

  AI]]_ ANHOGI_R IDG I FN_N\R DLZ _LI[!

  DZ [lih Lstitl Krnelrs ais ibblss tn ihh N`` Cireltodvldtnry od tal Rnuta Kiy bihh us tngiy!

  _nur ijldts it DZ [lih Lstitl od Alrcnsi Kliba ednw anw tn hlvlrijl tal hirjlst idg ndhy 9==% tirjlt rlih lstitl clgoi phit`nrc

  od tal Rnuta Kiy tn prngubl tnp gnhhir rlsuhts od tal hlist icnudt n` tocl `nr talor bholdts. Zald ynur ijldts it DZ [lih Lstitl ]olr Ivl N`bl odAlrcnsi Kliba igvlrtosl talor hostodjs od GOJR slhhlrs jiod occlgoitl ibblss tn ibtovl idg quiholg kuylrs wan aivl cojritlg ndhodl tn

  slirba `nr ancls od tal hnbih bnccudoty voi tal rnkust gojotih clgoi phit`nrc n``lrlg ky GOJR. Od `ibt, Rnuta Kiy GOJR os hligodj tal

  rlih lstitl cireltodj rlvnhutond wota id oddnvitovl 20= gljrll ipprniba tn cireltodj hnbih rlih lstitl.

  @odg ynur ]hibl.

  ZZZ.B;9\DOND.BNCK[L # ==

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  175/180

  I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92 9:2

 • 8/13/2019 South Bay Digs 12.13.13

  176/180

  9:7 I[BAOWLBW | GLROJD | K\OHG 9;.92.;=92

  ZZZ.]I\HFNDIRND.BNC191.01:.1=: