south bay digs 2.10.12

of 82 /82
gfb viqx pje/ }}}/UHvBfmU/el GaHxxv ;0* 80;8   u   i   q    r    d    h   k   v Pxfwkra Haked Ukoerqkxv I,i,,Cb Iex i Luxe i d tequ ed i Lx B Xv / Iggaxa hv L Paxoa* O] Xa Aa Hxicax Edaec rda barkfju io p82

Author: south-bay-digs

Post on 06-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  1/82

  gfb viqx pje/ }}}/UHvBfmU/elGaHxxv ;0* 80;8

  u

  iqrd

  hkv

  Pxfwkra Haked UkoerqkxvI,i,,Cb Iexi Luxe i d tequ ed i Lx B Xv/

  Iggaxa hv L Paxoa* O] Xa Aa Hxicax

  Edaec rdabarkfju io p82

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  2/82

  K LIUR PXALFAX JIEKRFIO =02 PKEFGFE KWAOQA* LKODKRRKO HAKED

  Edagufujkobcfredao}frdmxkofrakobrfjaeiqoraxukobrip{qkjfrvkppjfkoeau

  UpaerkeqjkxIeakoWfa}u

  Edagufujkobcfredao}frdmxkofrakobrfjaeiqoraxukobrip{qkjfrv

  kppjfkoeau

  Equrilhqfjrfo;66=*}frduqpaxfixlkraxfkjurdxiqmdiqr*foejqbfomLkxwfo

  }fobi}u*ikciixfomkobedaxxvekhfoaru/Jiwrfu4*670u{/gr/$17T;70&

  Rda rflajauu aoedkorlaor ig ejkuufe Ekpa Eib baufmo fu alhibfab fo rdfu Dfjj

  Uaerfio gklfjv dila io ko K# jir }frd hxakrdrkcfom pkoixklfe ieako wfa}u/Equril hqfjr fo ;66=* }frd uqpaxfix lkraxfkju rdxiqmdiqr* foejqbfom Lkxwfo

  }fobi}u* ikc iixfom kob edaxxv ekhfoaru/ Rda jir fu 4*670 u{qkxa gaar $17 T

  ;70&/ Rda lkfo jfwfom upkea fu bi}ourkfxu }frd k HX kob hkrd/ Rda gixlkj jfwfom

  xiil }frd fru rikurv hxfec xapjkea ipaou iqr iori ko ieako wfa} waxkobk/

  Mkrdax rda gklfjv $ix mfwa rda cfbu kjioa rfla& fo ioa ig 8 gklfjv xiilu , ; qp

  kob ; bi}o/

  Iggaxabkr"2*261*000

  }}}/=02/PkefeKwa/eil

  6

  IQR IG

  ediiua la

  piraorfkj ejfaoru]DIFORAXWFA]LAKOB

  KRJAKUR8IRDAXKMAORU

  %; FO RDA XA)LKT LH IGGFEA GIX 80; ; , KMKFO+

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  3/82

  XihaxrGxaablko5;0,86;,===6

  R}frrax/eil)JarGxaablkoXfomOI IRDAX XA)LKT KMAOR DKU UIJB LIXA XAKJ AURKRA FO RDA RDXAA HAKED E FR FAU EILHFOAB+

  OIR IO RDA LJU ;0; DFMDJKOB* LKODKRRKO HAKED

  Iwax8*000U{qkxaGaarigJfwfomUpkeahqfjrfo8005

  K}iobaxgqjiixpjkokeeaorqkrabhvlkpjadkxb}iibiixukobekhfoaru

  MxkofraEiqoraxripu Gfxapjkea

  HakqrfgqjUiqrd}auraxjvIeakoWfa}uriEkrkjfok

  Xkxa 2 habxiil Ri}odila io keixoax jir* nqur 8 hjiecu ri rda Ieako io rda

  Uiqrd Aob ig Lkodkrrko Haked

  Iggaxabkr";*166*;88

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  4/82

  Bakx Oafmdhixu*

  HKOC IG LKODKRRKOU lixrmkma lkokmalaor rakl qobaxurkobu }dkr fr rkcau ix jiko igeaxu ri hauqeeauuqj/ ]a uar dfmd uaxwfea urkobkxbu* iax eilparfrfwa pxfefom kob pxiwfba kjraxokrfwa lixrmkmauijqrfiou fo kbbfrfio ri rda eillibfrf~ab lixrmkmau i rda hfm hkocu/ Jiekj pxauaoea aouqxau iqxejfaoru }fjj dkwa pakea i lfob fo coi}fom rdafx jiko igeaxu dkwa paxuiokj xajkrfioudfpu }frd rda Hkocuqobax}xfrfom* pxieauufom* kob ejiufom raklu aouqxfom k uakljauu lixrmkma atpaxfaoea/

  Edxfurfko Ukjeabk

  UWP ]auraxo Xamfio* Lixrmkma Jaobfom

  5;0/=64/110; z }}}/hkoclkodkrrko/eil

  Daxliuk Haked Aj Uamqobi ]aur Jiu Komajau ]iibjkob Dfjju Uko Bfami

  HIL fu ko a{qkj ippixrqofrv alpjivax* ix eiogbaorfkj eioufbaxkrfio ix alpjivlaor pjakua uaob viqx xauqla ri [email protected]/eil

  ateaabfom atpaerkrfiou

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  5/82

  Nfl Bkxx5;0/=64/11;4

  Ckxao Maixmiquau5;0/=64/11;7

  Ribb Gfra5;0/=64/11;8

  Xfec Ajjfu5;0/=64/11;6

  Edxfuripdax Kjliora5;0/=64/1104

  Hard Korfjjk5;0/707/4021

  Bkwfb Eqxxv5;0/707/4084

  Xio Lqxxkv

  626/7;8/==;5

  Hxaa Oihja

  5;0/58;/;282

  Niokrdko I-Biooajj

  5;0/=64/110=

  Niud Xafcau

  5;0/=64/1106

  Lkjeijl Urawaou

  5;0/58;/;285

  Lkxefa Rkrlko

  5;0/707/4051

  Okra Cqedaxk5;0/=64/1102

  Xfec Dakxb5;0/707/40;;

  Xio Miibjfo5;0/=64/11;2

  Rxqur/ Pkxroaxudfp/ Uaeqxfrv/ Eillfrlaor/

  ;0); Nqlhi KXL* OI Piforu* 5/4=1! $5/71! KPX&* ";*100*000

  Oa} Fofrfkj Pkvlaor> Pkvlaoru ;,;80> "=*015* Pkvlaoru ;8;,571> "7*7;0 qjjv fobatab xkra

  Pkvlaor atklpja biau oir foejqba rktau kob fouqxkoea* kerqkj pkvlaor }fjj ha mxakrax/ Atklpja kuuqla k ";*100*000 jiko kliqor fokoeab kr rda xkra*KPX raxl oirab khiwa kr lktflql 70! jiko,ri,wkjqa* 54! BRF* }frd k =00 exabfr ueixa kob ; vakx pxapkvlaor paokjrv lkv kppjv/ Rda jiko pximxkl

  atklpja khiwa eiowaxru ri 8/81 iwax ; vakx Jfhix krax rda fofrfkj ftab xkra paxfib kbnqurkhja kooqkjjv rdaxakrax/ Ku i 8);)80;8* rda ; vakx JFHIX fobat fu ;/;;!/Oirdfom daxafo fu ix udiqjb ha foraxpxarab ku k eillfrlaor ri jaob/ Kjj jikou kxa uqhnaer ri exabfr kob pxipaxrv kppxiwkj/ Xkra kob Kooqkj Paxeaorkma Xkra$KPX& urkrab khiwa kxa ku i 8);)80;8/ Rda pkvlaor oirab khiwa kxa pxfoefpkj kob foraxaur pkvlaor/ Raxlu lkv wkxv* eiobfrfiou kob xaurxferfiou kppjv/Kerqkj xkra ix rda jiko fu baraxlfoab kr rfla i xkra jiec hkuab qpio pximxkl kob raxlu xa{qaurab/ Xkrau kob raxlu kxa uqhnaer ri edkoma }frdiqr oirfea/Dk~kxb fouqxkoea lkv ha xa{qfxab/ OLJU% 20;288 80;8 Hkoc i Lkodkrrko* O/K/

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  6/82

  JFJV zJFKOM Pxauaoru>

  Kjj ioa jawaj }frd k mqaur diqua 80 Ekjja Wfaori* XPW

  Oa}jv hqfjr fo 8002* rdfu at{qfufra dila fu ufrqkrab io k 81*000 u{/r/ pkxeaj kr rda aob i rda eqj,ba,uke }frd k jiwajv eiqxrvkxb aorxv+ Rdfu dila akrqxau 5 habxiil uqfrau

  fo rda lkfo diqua kob k uapkxkra mqaur diqua* k 5 ekx mkxkma kob k jiom bxfwa }kv/ Fr kjui dku eaorxkj kfx kob kjkxl uvural/ Rda pkxc jfca mxiqobu akrqxau jqud jkobuekpfom kobfoejqbau 8 iqorkfou* hqfjr fo HH[ kob iqrbiix xapjkea/ K mxakr pjkvmxiqob ix rda edfjbxao kob paxaer ix aoraxrkfofom/ Ateajjaor giix pjko akrqxau dfmd eafjfomu rdxiqmd iqr/

  K miqxlar cfredao rdkr ipaou ri k upkefiqu klfjv xiil/ Rda lkurax uqfra* dku k jkxma }kjc,fo ejiuar/ Rda lkurax hkrd fu jqtqxfiqu+ Dqma ixlkj bfofom xiil ipaou ri rda

  eiqxr vkxb kob iqrbiix xapjkea/ Ateajjaor ix aoraxrkfofom bqxfom rda eiijax ofmdru/ Uapkxkra mqaur diqua }frd hkrd kob eiwaxab hkjeiov fu edkxlfom/ Rdfu dila fu nqur

  urapu k}kv ri rda ieako rxkfj u }daxa viq eko aoniv rda uqouaru* }kred rda ukfjhikru kob awao }dkjau mi hv/ K }iobaxqj jfa fo rda Ieakoxior Aurkrau/

  "8*264*000

  OA]

  JFURFOM

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  7/82

  JFJV zJFKOM

  5;0/5=5/5555

  }}}/jfjvjfkom/eil z [email protected]/eil

  bxa %0045==62

  Pkjiu Waxbau Gfoaur Dilau ' Aurkrau gix iwax 86 vakxu+

  71 Pkuai Ba Jk Jq~* Xkoedi Pkjiu Waxbau

  =*641 u{/r/ Dila }frd 1 Habxiilu* 7 Hkrdxiilu*

  Jfhxkxv* Miqxlar Cfredao }frd Uaeiobkxv Cfredao* Mkla Xiil/

  "2*;61*000

  ;767 Wfk Eixioaj* Pkjiu Waxbau Aurkrau

  K pxfwkra aurkra ixlaxjv i}oab hv k eajahxfrv krdjara iaxu xauixr urvja jfwfom kr fru haur+ Rdfu uaejqbab 6*288 u{/r/ aurkra hikuru pkoixklfe Pkefe Ieako wfa}u xil kjliur awaxv xiil/

  K rirkj xaoiwkrfio }ku baufmoab kob eilpjarab hv rda kxedfraer Bio Daobxfecuio/ 1 habxiilu* 6 hkrdxiilu* Jfhxkxv* Iea* Gklfjv Xiil* Akr,fo Miqxlar Cfredao* Mvl* Ukqok* ]foa)Efmkx

  Eajjkx kob 8 uapkxkra Urk [qkxraxu }frd Cfredao)Bfofom kob Jkqobxv Gkefjfrfau/ Jkobuekpab jir kjui akrqxau k Piij)Upk kob Iqrbiix Cfredao* k baufxkhja O)U Raoofu Eiqxr* kob k 6,ekx Mkxkma/

  "=*266*000

  ;8=; Wfk Jkobark* Pkjiu Waxbau Aurkrau

  Iwax 7*400 u{/r/ }) Wfa}* Piij)Upk*

  [qfar Urxaar* Pkoixklfe Wfa}u*

  Ioa i rda ji}aur pxfea pax u{qkxa iir fo Qppax Jqokbk Hkv/

  "8*764*000

  ;706 Wfk Hkxeajiok* Pkjiu Waxbau Aurkrau

  Wfa}u xil Ekrkjfok ri Lkjfhq* 2*=00 u{/r/*

  1 Habxiilu* 1 Hkrdu* Eilpjarajv Xalibajab*

  Miqxlar Cfredao* Piij ' Upk/

  "8*864*000

  4 Uko Lfmqaj* Xijjfom Dfjju Aurkrau

  Ioa Jawaj Dila* 2*870 u{/r/* 2 Habxiilu pjqu Iea*

  = Hkrdxiilu* Dqma Lkurax Uqfra* Piij ' Upk* 2,Ekx Mkxkma/

  "8*=66*000

  =86 Wfk Baj Liora* Pkjiu Waxbau Aurkrau

  Pkoixklfe Efrv* Ieako ' [qaaou Oaecjkea

  Eikurjfoa Wfa}u* 2 Habxiilu* 5/1 Hkrdu*

  Gkorkurfe Iqrbiix Jfwfom Kxak/

  ";*664*000

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  8/82

  N KE C M F J J A U P F A

  . . . . . . . . .

  VIQX XAKJ AURKRA HXICAX

  GIX 54 VAKXU

  aobjauu ieako wfa}u

  8606 Hkvwfa} Bxfwa

  LKODKRRKO HAKED

  Rdfu ajamkor 5 habxiil* 5/1 hkrdxiil ufomja klfjv dila fu ufrqkrab krip Hkvwfa} Bxfwa kob hikuru uaalfomjv aobjauu ieako

  wfa}u+ Rdfu dila foejqbau iwax 8200 u{ r i jfwfom upkea ku }ajj ku hakqrfqj equril gofudau rdxiqmdiqr* foejqbfom dkxb}iib

  kob lkxhja iixfom/ Rdfu dila fu kjui kr rda paxaer jiekrfio hafom nqur k udixr }kjc xil bi}ori}o udipu kob xaurkqxkorufo hird Uiqrd kob Oixrd Lkodkrrko Haked+ Viq }fjj khuijqrajv jiwa awaxvrdfom khiqr rdfu dila+

  Iggaxab kr "8*866*000

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  9/82

  $5;0& 408,2522NKEC/[email protected]/EIL

  BXA % 00287264

  A T P A X F A O E A F U A W A X V R D F O M

  . . . . . . . . .

  COI]JABMA* PXIGAUUFIOKJFUL* QOBAXURKOBFOM*

  KEEIQORKHFJFRV* KOB EXAKRFWFRV

  rxaa uaerfio paxaerfio

  =77 55xb Urxaar*

  LKODKRRKO HAKED

  Rdfu hakqrfqj 1 habxiil* 1 hkrdxiil dila dku iwax 2400 u{ r i j fwfom upkea kob ufru io ko iwax,uf~ab 11t;87 jir/

  Fr akrqxau k jkxma* ipao iix pjko }frd jfwfom xiil* klfjv xiil kob ixlkj bfofom kxak/ Fr kjui hikuru mqaur {qkxraxu* k dihhv xiil)igea*

  k upkefiqu lkurax uqfra }frd xakbfom xiil* kob k hkecvkxb }frd pkrfi mxkuu kxak kob upk rdkr fu paxaer ix aoraxrkfofom+Rdfu dila fu jiekrab io ioa i rda haur urxaaru fo rda Lkodkrrko Haked Rxaa Uaerfio/ Viq }fjj jiwa ri jfwa daxa+

  Pxfeab ri Uajj kr "8*266*000

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  10/82

  s bxaklu | oiqok urxiomjv baufxab mikj ix pqxpiua>uilardfom rdkr qjjv ukrfugau k }fud

  Fru viqx rfla Lkxcar eiobfrfiou kxa gkwixkhja kobrfla fu io viqx ufba/ Fru k mxakr rfla ri lkca viqx liwa/

  Daxa fu viqx pjko/// ]dardax viqxa eioufbaxfom hqvfom ixuajjfom k dila* ekjj io rdaMI,RI xakjrix ri dajp viq okwfmkra rda

  lkxcar ri viqx kbwkorkma kob lkca oa} dila bxaklu viqx xakjfrv/

  RXFEFK XKPKPIXR

  RDAMI,RI XAKJRIX

  [email protected]/EIL

  5;0,5=4,;;75]]]/RDAMIRIXA/EILBXA % 0;5562=5

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  11/82

  5;0/105/6865MfiwkoofKJRKLQXK;@MLKFJ/EIL

  5;0/86;/1705NidoKJRKLQXK;@MLKFJ/EIL

  5;0/506/=161Wfoeao~iKJRKLQXK;8;[email protected]/EIL

  Fo rda Rip ;! ig KJJ Xakjrixu fo Klaxfek

  fo Xaufbaorfkj Ukjau gix rda Pkur 80 Vakxu

  Dkwa ko Ippixrqofrv ri I}o rda Jkxmaur Ri}odila

  fo KJJ ig Lkodkrrko Haked/

  Rdfu 800= hqfjr dila foejqbau rda gijji}fom>

  X 5 habu* 8/1 hkrdu }frd 5*200 u{ gr $HRW& ig jfwfom upkea

  X Uiqrd gkefom eixoax }kjc urxaar jiekrfio

  X Atrxk jkxma labfk xiil }frd }ar hkx

  X Kfx eiobfrfioab rdxiqmdiqr

  X Rip iix jfwfom kxak }frd miqxlar cfredao* equril ekhfoaru*rip ig rda jfoa urkfojauu kppjfkoeau kob jkxma gklfjv xiil }frd xapjkea

  5;; 58OB URXAAR

  LKODKRRKO HAKED

  Iggaxab kr "8*126*000

  }}}/NidoKjrklqxk/eil

  QOIHURXQERAB ]DFRA ]KRAX IEAKO WFA] RI]ODILA

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  12/82

  Kjj fogixlkrfio gxil xajfkhja uiqxeau hqr oir mqkxkoraab/ Hqvax kob Hqvaxu Kmaor ri waxfgv/ XA% 0;475520

  Riov KeekxbiAlkfj> [email protected]/eil Bfxaer> 5;0,411,511= Gkeahiic/eil)HakedEfrvRiov/Pkma

  XABIOBI HAKED

  AUPJKOKBA AURKRA

  OIR IO LJU

  1 Hab* 7 hkrd* 2*400 u{/ gr/

  Oa} Eiourxqerab fo 800=+

  IGGAXAB KR

  "5*861*000

  Pkoixklfe Ieako

  Wfa} Eiobi

  =06 O/ NQKOFRK %1

  XABIOBI HAKED

  5 Hab z 8 Hkrd z Dqma Hkjeiov

  XABQEAB+

  "706*000

  70; U/ PXIUPAER %501

  XABIOBI HAKED

  8 Hab z ; Hkrd z Rip Gjiix

  Aob Qofr z Hxiicufba Wfjjkma

  Pxfeab ri Uajj+

  IGGAXAB KR

  "586*000

  HKEC IO RDA LKXCAR

  Jkxma Uiqrd Xabiobi

  1 Habxiil Dila

  2;4 U/ JQEFK KWA/

  XABIOBI HAKED

  1 Hab z 2 Hkrdu z 5*7;7 u{/ gr/ jfwfom

  7*525 u{/ gr/ jir }frd k jkxma cfb

  gxfaobjv vkxb

  Iwaxuf~ab Edagu Cfredao

  IGGAXAB KR

  ;*866*000

  GAKRQXAB JFURFOMU+ UAA LIXA JFURFOMU KR

  OA]

  JFURFOM

  OI] KWKFJKHJA

  HKEC

  IO RDALKXCAR

  XABQEAB

  PXFEA

  EILFOM

  UIIO

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  13/82

  HAKED EFRV RIOV

  QP RI "8L HQVAX

  JIICFOM GIX XPW

  IEAKO WFA]U

  Viqom Eiqpja jiicfom gix rdafx

  bxakl dila }frd lixa rdko

  5*100 u{qkxa gaar ig jfwfom*Piij $ix xiil ri fourkjj ioa&*

  kob rda wfa}u lqur ha gxil rda

  aoraxrkfofom kxaku ig rda dila

  HQFJBAX EJFAOR

  FO UAKXED IG PXFLA XIJJFOM

  DFJJU)PKJIU WAXBAU JKOB

  Pxilfoaor Uiqrd Hkv hqfjbax

  jiicfom gix dila ufra }frd rda

  fbakj jiekrfio foejqbfom ieakowfa}u kob k lfoflql jir uf~a

  ig ;0*000 u{qkxa gaar

  HAKED EFRV XAKJ AURKRA KOKJVRFEU> ;)4);8 RI ;)85);8

  ]KORAB+

  XKOEDI PKJIU WAXBAU , AKUR

  XKOEDI PKJIU WAXBAU , ]AUR

  XIJJFOM DFJJU

  XIJJFOM DFJJU AURKRAU

  PKJIU WAXBAU AURKRAU

  UIQRD XABIOBI HAKED

  OIXRD XABIOBI HAKED

  DAXLIUK HAKED

  AKUR LKODKRRKO HAKED

  LKODKRRKO HAKED

  XAMFIO

  "202

  "212

  O)K

  "221

  "104

  "205

  "526

  O)K

  "265

  ";/015

  80;; PPG

  "285

  "22;

  "770

  "284

  "155

  "25;

  "52=

  "148

  "2=2

  "=;2

  PPG

  2

  6

  0

  ;

  7

  ;;

  ;;

  0

  8

  1

  UIJB DILAU

  28

  ;81

  ;1

  84

  =2

  6=

  ;84

  7=

  21

  66

  UQPPJV

  RIOVU HJIM

  Jiwa Fu Fo Rda Kfxrdav ukv rdfu rfla ig vakx kob fru oi bfggaxaor daxa fo rda Uiqrd Hkv }daxa }axa

  aonivfom uila foexabfhja }akrdax fo rda oa} vakx/ Fru ko fogaerfiqu gaajfom gix awaxvioa F coi} kob Fl

  kj}kvu klk~ab hv rda aggaeru mxakr }akrdax dku io iqx eillqofrv/ Rda lkxcar uokpudir rdfu paxfib

  uaalu ri ha liwfom fo rda xfmdr bfxaerfio/// Fowaorixv jawaju kxa foexakufom kob }axa uaafom k xihqur

  jqtqxv lkxcarpjkea }frd var koirdax "6L# ukja fo Lkodkrrko Haked kob ko atrxkixbfokxv kliqor ig

  lqjrf,lfjjfio bijjkx dila eiourxqerfio }ixc fo Xijjfom Dfjju kob Pkjiu Waxbau Aurkrau/ Rda bkrk fu waxv

  aoeiqxkmfom gix rda xakj aurkra eillqofrv kob fg rda }akrdax caapu qp* Fjj har }axa fo gix

  ko akxjv upxfom uajjfom uakuio/ Lkv viqx Wkjaorfoau Bkv ha rda liur upaefkj ioa var++

  $Wfufr Riovu }ah ufra xamqjkxjv ri uaa lixa hjimu kob wfbaiu&

  ;0

  6

  =

  4

  7

  2

  5

  ;

  1

  8

  ;

  8

  5

  2

  1

  7

  =

  4

  6

  ;0

  Xapixrfom uiqxea gxil rda LJU bkrkhkua gix Ufomja Gklfjv Dilau kob Ri}odila qofru $oir foejqbfom eiobilfofql ix irdax

  pxipaxrv rvpau&/ PPG Pxfea Pax Giir/ Uqppjv foejqbau paobfom ukjau/ Uiqrd Xabiobi Haked foejqbau rda Dijjv}iib Xfwfaxk/

  DAXLIUK HAKED

  HQVAX JIICFOM

  GIX IEAKO WFA]U

  Oa}jv}abu jiicfom gix exakrfwa

  okoefom io ko ieako wfa} dila

  fo Daxliuk Haked/ Jiicfom gixUajjax Gfokoefom* ko Kjj Foejqufwa

  Rxqur Baab bakj* ix jakua iprfio

  kob xakbv ri oamirfkra

  FOWAURIX FO UAKXED

  IG PAOFOUQJK)HAKED KXAK

  FOEILA PXIPAXRV

  Atpaxfaoeab fowaurix jiicfom

  ri atpkob rdafx pixrgijfi }frd

  kbbfrfiokj xaufbaorfkj ixeillaxefkj foeila

  pxipaxrfau

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  14/82

  ;2 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  E I O R A O R U

  pkma 8;

  DILa Ig rDa ]aaCoa} okorcar hak a

  pkma 88

  LQUa}kr wa khr kokrrko hak

  pkma 82

  Io rDa EIwaX1;0= ako or }kc* kok a a

  pkma 2;

  UpIrjfmDrLkoDkrrko hakED

  aur haooou r

  aoraook aahkro

  pkma 27

  LkoDkrrko hakEDaor urou ' k

  pkma 10

  LkXCar rXaoBUukau h uaro

  pkma 87

  Bfm rDfUbok ;;

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  15/82

  HIH UKJFL

  Eajj 5;0/400/0005

  [email protected]/eil}}}/nixbkobawajiplaor/eil

  BXA>0;005=16

  UPAERKEQJKX

  EQURIL RXKOUFRFIOKJ

  L K U R A X P F A E A

  Pkoixklfe Ieako Wfa}u gxil Ekrkj fok ri Lkj fhq

  OIXRD DAXL IUK

  ]KJC URXA AR

  EQURIL DILA

  JIEKRFIO z WFA]U z GJIIXPJKO z GFOFUDAU

  JFUR PXFEA> "7*;00*000

  JIEKRFIO z PXFWKEV z GFOAUR HAKED JFWFOM

  JFUR PXFEA ";*426*000

  NBNIXBKO

  BAWAJIPLAOR

  EJKUUFE HAKED PXIPAXRFAU

  Gkhqjiqu Lkurax # 2 Habxiilu

  1 Hkrdxiilu Pjqu Pi}bax

  2000 U{qkxa Gaar ig Jqtqxv

  Rdxaa Urip Equril Ajawkrix

  Rdxaa ^ioa Kfx Eiobfrfiofom

  Edfjjab ;000 Hirrja ]foa Eajjkx

  2 Ekx Mkxmkma Pjqu Ioa Upkea

  Lkdimkov Dkxb}iib Gjiixu

  ]ijga* Uqh ^axi* Gfudax Pkvcaj

  Dqma Hkjeiov igg Rip Gjiix

  Mixmaiqu Lkurax Hkrdxiil

  Upkefiqu ]kjcurxaar Eiqxrvkxb

  2 Habxiilu* 5 Hkrdxiilu

  8400 Eilgixrkhja U{qkxa Gaar

  Cfredao } Rdaxlkbixa Kppjfkoeau

  Dfu ' Daxu Lkurax Ejiuaru

  Lkdimkov Dkxb}iib Gjiixu

  ]kjcax ^komax Jflaurioa Eiqoraxu

  Dqma Gklfjv ) Labfk Xiil

  Aoixliqu Xiig Rip Baec

  Hkualaor }frd Pxfwkra Habxiil

  Mxakr Xiil Ipaou ri Eiqxr Vkxb

  ]kjc ri Haked ' Xaurkqxkoru

  Gfxapjkea Fo Mxakr Xiil

  IPAO

  UQOB

  KV/GAH/;

  8

  8,1PL

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  16/82

  Edxfu Pjkoc* Udixa}iib Xakjrixu

  [email protected]/eil

  Eajj $5;0& 426,;150* Iggfea $5;0& 127,=17; t225

  }}}/EdxfuPjkocDilau/eil

  Kuuiefkra hxicax Edxfu Pjkoc fu k jiekj kxak atpaxr }frd atraoufwa coi}jabma ig rda Lkodkrrko Haked* Daxliuk

  Haked* Xabiobi Haked kob Pkjiu Waxbau eillqofrfau/ Dfu ihnaerfwa fu ri }ixc bfjfmaorjv ri kuufur ejfaoru

  fo laarfom rdafx xakj aurkra mikju kob ri caap rdal fogixlab io rxaobu fo rda lkxcarpjkea qufom rda jkraur

  urkrfurfeu fo rdafx jiekj kxak/ Edxfu fu k jfgajiom Lkodkrrko Haked xaufbaor kob k gqjj,rfla jfeaouab xakj aurkra

  hxicax/ ]ixcfom fo xakj aurkra ufoea ;646* Edxfu ei,lkokmau rda Dfmdjkob Kwaoqa igea ig Udixa}iib Xakjrixu/

  ]DKR ]IQJB VIQ JFCA PIRAORFKJ EJFAORU RI COI] KHIQR VIQ9

  F kl dioaur* ardfekj kob dkxb}ixcfom/ Uajjfom xakj aurkra fu lv jfga/ F }kor ejfaoru ri coi} rdkr Fl io rdafx ufba*

  xapxauaorfom rdafx foraxauru* ri gqjjj rdafx mikju/

  ]DKR BIAU FR RKCA RI HA RDA HAUR FO RDA XAKJ AURKRA HQUFOAUU9

  Dkxb }ixc* baraxlfokrfio kob k piufrfwa krrfrqba+ Rda xakj aurkra hqufoauu fu oir akuv/ ]a bior mar k }aacjv

  pkvedaec ix k 20;c/ Viq dkwa ri uajj pxipaxrv ri lkca k jfwfom/ Viq dkwa ri ha kwkfjkhja }dao viqx ejfaoru kxa

  rdfu lakou jkra ofmdru kob jiom }aacaobu/ Viq dkwa ri coi} rda lkxcar foufba kob iqr kob qobaxurkob kjj gkearu

  ig k xakj aurkra rxkoukerfio fo ixbax ri haur kbwfua viqx ejfaoru fo awaxv ufrqkrfio/

  ]DKR FU RDA HFMMAUR EDKJJAOMA GKEFOM VIQX EJFAORU RIBKV9

  Xakj aurkra okoefom/ Rda oa} jaobax mqfbajfoau dkwa lkba fr riqmdax gix hqvaxu ri uaeqxa k dila jiko/ F dajp

  lv hqvax ejfaoru iwaxeila rdfu edkjjaoma hv marrfom rdal ri laar }frd upaefe jaobaxu pxfix ri jiicfom gix k

  dila/ F dajp mar rdal pxa,kppxiwab* ui }a eko giequ io obfom rdafx bxakl dila/ Ku gix lv uajjax ejfaoru* F

  lkca uqxa rdkr kov jaobax rda hqvax fu qufom fu k }ajj,coi}o jaobax }di dku k uqeeauugqj rxkec xaeixb ig ejiufom

  jikou io rfla/

  ]DKR BI VIQX EJFAORU JIWA KHIQR JFWFOM FO RDFU KXAK9Rda ejako hakedau* k}auila vakx,xiqob }akrdax* rip,xkrab uediiju* mxakr xaurkqxkoru kob ejiua pxitflfrv ri

  JKT kob bi}ori}o/

  Fo Xakj Aurkra* Rfla Xakjjv fu Lioav+

  Ekjj la Gix k Pxfwkra Oi Ihjfmkrfio Eiouqjrkrfio/

  887 5;ur Urxaar* Daxliuk Haked

  8;6 o/ Bfkordqu* Lkodkrrko Haked

  8401 Dfmdjkob* Lkodkrrko Haked

  UIJB+

  JFURAB

  UIJB

  FO2BKV

  U+

  IGG

  LKX

  CAR

  UKJA

  IGG

  LKX

  CAR

  UKJA

  82;8 Kjlk* Lkodkrrko Haked

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  17/82

  EKJJ GIX

  LIXA FOGIXLKRFIO

  Lkrr Lixxfu5;0/127/2500Lkrrlixxfubawajiplaor/eil

  55;1 KJLK KWAOQA

  LKODKRRKO HAKED

  55;1KJLK/EIL

  5Habxiil*2Hkrd*Hqfjrfo8004

  GakrqxabfoEikurkjJfwfomLkmk~foardfu

  PxfurfoaDilafukoAoraxrkfoaxuBxakl+

  JkxmaIpao'HxfmdrGjiixPjko}frdWfa}ugxil

  AorfxaRipGjiix

  Hqfjr,FoBfofomJiqoma})}xkpkxiqobHko{qarra

  JqtaEiicuCfredao}frddqmaJflaurioaFujkob

  'PxigauufiokjMxkbaKppjfkoeau

  JfwfomKxak}frdBxklkrfeGfxapjkea'Hkjeiov

  ]fbaPjkocXaejkflabBiqmjkuGfxDkxb}iib

  Gjiixurdxiqmdiqr

  EqurilJfmdrfomBaufmogakrqxfomBaufmoaxu

  Liif*GjiukobLibaxoGkoEilpkov

  Gkxxi}'HkjjBaufmoaxPkforkobIuhiqxoa'

  Jfrrja]kjjPkpaxioGakrqxab]kjju

  JkxmaHabxiilukxakjjLkuraxUqfrau}frdHkrdugakrqxfomKooUkecuRfjakobMxidaGftrqxau

  Upk,jfcaLkuraxHkrd,Ujkhuig]dfraEkxaxxk

  Lkxhja*Upk,Rqh'BiqhjaUdi}axXiil

  5uripAjawkrix

  JkxmaJqudjvJkobuekpabGxiorVkxb

  Pxfwkra*Rxko{qfj^aoPkrfi

  IqrbiixHakedUdi}ax

  UaeqxaBimXqo

  NqurkGa}UdixrHjiecurirdaHaked*Klk~fom

  Xaurkqxkoru'Oixrd,AobUdipu

  Iggaxab Kr "8*;66*000

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  18/82

  ;4 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  DfUrIXV Ig rDa EfrV Ig XIjjfom DfjjU

  Hv lqx lmi ) x)lt pjiU WxbU teU

  a er xo du }ku okra o ;61=/ fr u k kra or

  auoa r auawa ra a{aurko aura/ lur ra au o ra r

  ouur k ko ura au* ko ko kwa haao hr r

  kkra ra hko uau/ a r korkou ko araouwa uura

  o rku rr ra or/

  a auo ur auouha ra kkra ko kooo xo du

  }ku // dkouo* } }ku ra maoak lkoka ra pku Waau ekro

  haooo o lk ;65;/ fo ;65;* eaur k }ku ara* } kwa kauu r

  oa ra a} urrau rao o auraoa o xo du* k o,}o khkooa

  ko ua o ra or ua eaur k* } k haao ok hr ora ,;440u/ l/ dkouo aowkra ko akoa ru ko ua o ra ak

  ;650u u k* ko oka r xko kur/

  pku Waau ekrou ko owaur }ku gkoc Wkoa ko }oa

  ra hkkoa ra ;5*000 kau ra pku Waau paoouk } }ku or

  kr ra pku Waau pnar $} } kra haa ra er pku

  Waau urkrau ko ku ouura ra lkaura kak ra er xko

  pku Waau&/ a xo du awaaor ouura k/ 700 kau ko

  ;00 a urau/

  a ur kraua xo du }ku ourra o ;651 nur pku

  Waau bwa r/ l/ dkouo rkra rkr k au o xo du } ha

  kora }ra* ko rkr ra ru } ha aoa o h k 5,k }ra aoa/ r ru

  ra* raa }aa kur o raau o xo du* ko r ra ra koro*l/ dkouo kwa k}k 1 wa raau r ak kua k a ura o aauu

  1 kau/

  fo ;656* l/ dkouo awaa ra ur au r ha u o xo du

  $k awu ukau ouuro o ko au&* k awaaor ka

  kuh jkoa* } a oka kra kuh* Wok/ u

  awaaor ouura ;2 au* } }aa ;/1 kau ko 5 hau ko

  8 hkru* ko }aa aa "4*=10/ fo baaha ;620* kr ra aru ra

  baauuo* ra pku Waau ekro }ku aa o ahr ok ar

  rkau* ko gkoc / Wkoa* N/* gkoc Wkoau aaur uo } ora

  ra pku Waau ekro kra ra aa l/ Wkoau akr o ;65=* r

  l/ dkouo r }krawa }ku oaauuk r kua oa r k raua rkau/ r

  rkr ra* l/ dkouo kwarua oa ka urau* oak ra ju Waau eoreh* uka ";41* }awa aawa o rkcau+/

  bawaaor xo du kaakra }ao Cawo Wkoa* kora

  gkoc Wkoa U/u uou* }ku kora pauaor ra pku Waau

  ekro kra ff o ;621/ ru k* ra wuo l/ dkouo ko ra

  Wkoa k xo du ku haao korkoa/

  Uiqd Hv dfUixv fbHfU

  Gx lxa jej ux* uaa }}}/uhux/el

  Bi}ib d Uiqd hv Bu k d k rqu Uix ix pdi ' pb

  pqhjfudax

  kao N b}

  Exakrfwa BfxaErix

  kok auo,Uokk

  Bfmfrkj LaBfk upaEfkjfur

  Cao lCk

  Eiorxfhqrfom pdirimxkpdax

  pk Nokuo

  Eiorxfhqrfom ]xfraxu

  pkak ekora,dkouao

  [oo xharu

  baoua Cko

  uiqrdh

  kv

  lUdb

  bfmfj lbf

  }}}/UiqdhvBu/eil

  Ur Hk bu* 8112 Wk ano* pku Waau urkrau* e 608=2

  ia> 5;0,5=5,0;28 gk> 5;0,5=5,5265

  Ur Hk bu lkk~oa u hua awa ra gk h 5 lak* jje/ xaro oko h ko akou u urr hra }rr ra }rrao ouaor 5 lakjje/ a phua ko kwaruau ka or auouha kha uokro* uoru* rkk au/ kwarua arau ka uhnar r uka }rk}k }rrora/ xak aurkra kwarua o ru hkro u uhnar r ra gaak gk duo r/ l5lak } or co}o kar ko kwaruo ak aurkra } u o wkro ra k}/ auou ka aah oa rkr k }aou kwarua ka kwkkha o ko a{k rorhkuu/ o ko k uhuuou r ru hkro haa ra ar 5 lak* jje ko kha ua o ko ak/

  Ri iqx xxu> Ur Hk bu lkk~oa }aau aahkc ko aokau akaauoua r ark akrau/ pakua uao arrau r ra phua kr 8112 Wk ano*pku Waau urkrau* e 608=2 wk ak r }}@urhku// pakua oa oka ko orkr okro/ jarrau k ha hua ko }a auawa ra r r ar/

  wxRuom> g o{au* akua orkr phua kao b} kr 5;0,5=5,0;28/

  uqhuexpRiou> Uhurou ka "87 a ak/ Uhuha h ak> [email protected]/

  80;8 l5 Labfk* JJe/ jj fdr aaab/

  kaxfkj wfa} ig rda efrv ig xijjfom dfjjU fo rda jkra ;650U

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  19/82

  Rkca k uakr/

  Fjj bi rda xaur/

  LkqxaaoLami}ko/eil$[UE* PW Upaefkjfur* UXAU* UBPA&

  ]ah hjim>

  llami}ko/kerfwaxkfo/eil

  Lkqxaao Lami}ko5;0/12;/72;7

  88 LAJK JKOA* XKOEDI PKJIU WAXBAU

  Rdfu urqoofom 5 habxiil pjqu Igea* 5/1 hkrd* 5/072 u{/ gr/ Dila fo rda Pxfwkra mkrab Wfjjk

  Waxba kxak fu Baeixkrix Paxgaer* }frd k ;40 bamxaa Wfa} gxil rda Ieako ri rda Liqorkfou*lkcfom gix k upaerkeqjkx [qaaou Oaecjkea ' Efrv jfmdr Wfa}/ Rda qpurkfxu dku ko

  ipao Gjiix Pjko fo rda Cfredao* Hxakcgkur kxak* kob Gklfjv xiil/ Aoniv rda wfa}u gxilrda Hkjeiov igg ig rda Jfwfom Xiil ix rda Dqma Ji}ax Baec }frd k Upk iwaxjiicfom rda

  Eillqofrv Piij/

  Iggaxab kr ";*881*000

  0 XIECFOMDIXUA XB/* XKOEDI PKJIU WAXBAU

  Gkorkurfe Qppax Xiecfomdixua 2 habxiil* 8/1 hkrd 5*02= u{/ gr/ Gklfjv Dila io kppxit/

  dkjg kexa jir kob k uaeiob kbnkeaor jir ig uflfjkx uf~a/ Rda Jfwfom Xiil* Bao kob dqmaGklfjv xiil pxiwfba }iobaxgqj jfwfom kxaku/ Jkxma hkecvkxb }frd Hakqrfgqj Piij kob k 5ekx mkxkma/ Dila dku haao qpbkrab* dku k oa} xiig kob udi}u hakqrfgqjjv/ Gakrqxau foejqba

  kjj oa} pkwax urioa piij baec kob piij qpmxkbau* oa} atraxfix pkforfom kob jkobuekpfom*

  oa} foraxfix pkfor kob ekxparfom* oa} biix dkxb}kxa kob eafjfom jfmdrfom trqxau* oa} hkrdtrqxau* xahqfjr xapjkeau }frd mku jimu fo gklfjv xiil* jfwfom xiil xapjkea* rxkwaxrfoa

  aorxv iix* oa} gxior kob hkec biixu* oa} cfredao dkxb}iib iix* gxaudjv pkforab cfredao

  ekhfoaru* kob lixa/ Rda dila fu igg ig Lqurkom io Qppax Xiecfomdixua oatr ri aorxkoea ri

  Xijjfom Dfjju/ Ukja foejqbau ko kbnkeaor kppxit/ dkjg kexa jir* rdkr dku haao jamkjjv uqhbfwfbab

  kob fu ~ioab gix Dixuau/ I}oax baufxau ri uajj rda dila kob rda jir rimardax/

  Iggaxab kr ";*200*000

  7128 IEAKO EXAUR BX/ B507*XKOEDI PKJIU WAXBAU

  Upaerkeqjkx Ieako Wfa} Eiobi/ Mixmaiqu 8 habxiil* 8 hkrd* ;*074 u{/gr/

  eiobi }frd hxkob oa} cfredao* }frd mxkofra eiqoraxu kob oa} kppjfkoeau/]iib jklfokra iixfom/ Mkrab eilpjat }frd xauixr klaorfau/

  Iggaxab kr "566*000

  Gix wfxrqkj riqx* mi ri> }}}/PkjiuWaxbauJfwfom/eil

  c d b d H J j j

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  20/82

  OFEC UEDOAFBAX

  $5;0& 406,24=1

  ofec/[email protected]/eilViqx Dila Mxi}o Jiekj Xakjrix/

  BXA Jfeaoua%0;47=575

  Fogixlkrfio baalab xajfkhja hqr oir mqkxkoraab/ Hqvax ri waxfgv/ Pferqxau lkv dkwa haao aodkoeab/

  Akur Lkodkrrko Haked HakqrvLKODKRRKO HAKED

  Aoniv rda }kxlrd ig rda hakqrfgqj dkxb}iib iixu kob qpmxkbab cfredao kob urqoofom ekhfoarxv fo rdfu hakqrfgqj dila/ Jkxma 7 habxiil* 2

  hkrdxiil gklfjv paxgaer dila io k jkxma =*710 u{qkxa giir jir/ Rdfu }kxl kob edkxlfom dila fu iwax 2*;00 u{qkxa gaar kob dku k }fba ipao*

  hxfmdr iix pjko }frd jkxma iwax uf~ab xiilu kob riou ig ipao upkea/ Haklab eafjfomu }frd hakqrfgqj exi}o lijbfom rdxiqmdiqr* aoraxrkfo kr

  rda equril lkba hkx ix pjkv }frd rda cfbu iqr hkec fo rda jkxma hkecvkxb/ Gixlkj bfofom xiil* jfwfom xiil* jkxma gklfjv xiil kob hxakcgkur

  oiic igg rda cfredao/ Rdfu Akur Lkodkrrko hakqrv io k {qfar urxaar fu rda paxgaer pjkea ri ekjj dila/

  Uijb fo ;0 Bkvu+

  80;0 RIP PXIBQEAX

  80;0 UHKIX XIICFA IG RDA VAKX

  EILLFUUFIO GIX ABQEKRFIO

  GIQOBFOM LALHAX

  Ofec Uedoafbax Viqx Uiqrd Hkv Jiekj Xakjrix

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  21/82

  122 5xb Urxaar z Lkodkrrko Haked

  }}}/122Rdfxb/eil

  1 Habxiil z 1 Hkrdxiil z 5487 u{ gr z Ukob Uaerfio

  Urqoofom hxkob oa} Okorqecar Urvja Haked Dila baufmoab hv kxedfraer Nivea Gjiib

  kob hqfjr hv Xqhfeio Waorqxau fo rda dfmdjv baufxkhja Lkodkrrko Haked Ukob Uaerfio/Rdfu pxipaxrv gakrqxau lkov jqtqxv qpmxkbau foejqbfom k miqxlar cfredao }frd fxici

  }iib eaorax fujkob kob Wfcfom kppjfkoeau* jkxma labfk xiil }frd }ar hkx kob hqfjr fo

  aoraxrkfolaor eaorax kob }foa eajjkx/

  Rda flpxauufwa ipao iix pjko kr rda lkfo jawaj mfwau ko flpxauufio ig upkea }frdiqr

  ukexfefom gqoerfiokjfrv/ Kr rda dakxr ig rda dila fu rda ipao cfredao ) bfofom ) gklfjv

  xiil ) iqrbiix jfwfom k eiorfoqiqu i} har}aao fobiix kob iqrbiix jfwfom upkeau/ Rda

  kxedfraerqxa kjui rkcau kbwkorkma ig rda uqojfmdr eilfom fo gxil rda uiqrd kob pxiwfbau

  gix uqoov iqrbiix jfwfom upkea* {qfra qoquqkj fo ukob uaerfio jiru/

  Gfokjjv* bior lfuu rda okrqxkj mku jjfom urkrfio gix viqx ekx fo rda 5,ekx mkxkma/ ]dv pkv"=0,40 pax rkoc ig mku }dao viq eko jj viqx okrqxkj mku ekx* lkba hv Diobk* gxil dila

  gix iojv "1,= kob mi 810 lfjau/ Oawax mi ri k mku urkrfio kmkfo/

  Iggaxab kr "5*;76*000

  uiqrd

  hkv

  dila ig rda }aac

  Nfl Wko ^korAoHXICAX

  nfl/[email protected]/eilBfxaer $5;0& 277,;002

  BXA% 001220;;

  Oa} Okorqecar

  Haked Dila

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  22/82

  88 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  lkokrrko Hak

  Uko* d* aa* mku

  jk* kur* jhar

  Wka* daru*

  paru* Wka* ko

  pr ak ,

  oah au

  ru }o wha* ura ko

  ak aurkra roa/ l

  ur ka o lkokrrko

  }ku k aork o ra aa Uaro $k kr+& gau r aa* krau

  ko f ka u* ua ko aoraa ra }c a hka kco k wo*

  ar aa }a }aa* wo o ko o,k oah/ co r kr

  Uko boa kc* }kco r dkiu $}aa f ar }a*& koo r kr ;8r

  Uraar ko k 1 ora hca ua r ra ako kkua/

  fo ru uua }a Urr lkokrrko Hak ko aa wa ra k ak aurkra

  uaoa/ v o ua oraauro ur* o kru ko rou akr ak aurkra

  okro/ eac r r urkro o ka 2;/

  u uuau or wa a u k oa,,k,co akoor kuraaa o ra

  auwa hak lkok ba xa/ u {kor hak ua or nur Ur

  Waoa u k wkra kuu ko ru au aru r ho+ iaa h lkrr

  paoa* xak urkra Hcau/ eac r ra arku urkro o ka 82/

  bor uu ru uuau bfm dfU ko oua c kr b ;; } oaaa ra

  kkro aoar uaoa ku x urkro o ka 87/

  gok* ha ua r ac r ru uuau da a aac o ka 8; k

  urooo hko oa} korcar Ura Hak da o lkokrrko Hak Uko

  Uaro aa h N Wko ^korao* Ur Hk Hcau/

  Dipa viq aoniv+

  kao N b}* phua

  }}@urhku/

  5;0,5=5,0;28

  ]Dkr f jIwa khIQrLkoDkrrko hakED

  pqHjfUdxU lqU

  Hv k eqxfiqu eiogqufio* lkov libaxo

  exfrfeu dkwa pkuuab gxil rda pxipiufrfio

  rdkr k lkuraxpfaea lkv ha qopipqjkx

  ri rda irdax pxipiufrfio rdkr qojauu fr fu

  qopipqjkx fr ekooir ha k lkuraxpfaea/

  , M/ C/ Edauraxrio $;4=2 , ;657&

  5;0/700/=645

  [email protected]/eil

  }}}/JfukUrirr/eil

  UDIXA]IIB XAKJRIXU

  Jfuk

  Urirr

  7;; 6RD URXAARDAXLIUK HAKED

  ";*;26*000

  UFLPJV

  KLK^FOM

  Pkqj Niokuio Pdirimxkpdv4;4/74=/40=1

  ]]]/PKQJNIOKUIO/EIL

  VIQWA HAAO ]KFRFOM/// DAXA FR FU+

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  23/82

  Naxalv UdajrioEKJJ LA GIX LV PIECAR KOB QPEILFOM JFURFOMU

  5;0/821/[email protected]}iib/eil

  }}}/naxalvudajriodilau/eil

  KO IPPIXRQOFRVVIQ LKV OAWAX

  UAA KMKFO+Biqhja Jir $1200 u{ gr&

  Gjkr ]kjcurxaar

  Ieako Wfa}u

  Oixrd,Ufba Eixoax

  Hqfjb Viqx Bxakl Dila z Foeila z Bawajip

  EKJJ GIX BARKFJU

  405 Alaxkjb Ur/Xabiobi Haked

  Iggaxab kr> "=76*000

  5 HabxiiluIwax 8*200 u{/gr/

  Ipao Gjiix Pjko

  Qpbkrab Cfredao

  Mxakr Uiqrd Xabiobi Jiekrfio

  107 ;;rd Ur/Daxliuk Haked

  Iggaxab kr> "676*000

  5 Habxiilu8/1 Hkrd

  Xakx Qofr

  Hakqrfgqj Foraxfix

  }frd Xiigrip Baec

  Ejiua ri Bi}ori}o* Pkxc* ' Haked

  ;1;1 1rd Urxaar

  1 Habxiilu pjqu iggfea 2;50 u{ gr }frd piij Haur Akur Lkodkrrko Haked Jiekrfio

  Iggaxab kr> ";*664*000

  Urawa ^qclkoo 5;0/246/5650 Naxalv Udajrio 5;0/821/5=01

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  24/82

  82 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  LKRR PAXOFEA

  $5;0& 404,582=

  [email protected]/eil}}}/LkrrPaxofea/eil

  1;0= Ieako Gxior ]kjc z Lkxfok Baj Xav

  2 Hab z 1/1 Hkrd z 1475 U{ Gr z Ieakogxior Uigr Libaxo

  Rxqjv ioa ig k cfob uigr libaxo haked dila lkuraxpfaea jiekrab io rda pferqxau{qa kobatejqufwa haked ig Lkxfok baj Xav/ ]frd 54 gaar ig ukob gxiorkma kob nqur k udixr }kjc gxilrda atefralaor* xaurkqxkoru* kob klaofrfau ig Waofea/ R}i gqjj uaru ig okoi biixu ipao rieilhfoa fobiix)iqrbiix jfwfom/ Atrxkixbfokxv ofudau foejqba rikurab gxaoed }dfra ikc iixuio rda rip jawaj kob urkfxu* uakmxkuu jflaurioa iixu io jawaju ; ' 8* Pimmaopidj ekhfoaru*rfjau dkob pfecab gxil Koo Ukecu ' ]kjcax ^komjax* bqkj Uqh~axi xagxfmaxkrixu* gqjj ajaerxfehjfobu rdxiqmdiqr* atraoufwa urxqerqxkj uraaj* 8 xapjkeau* gqjj uiqob uvural rdxiqmdiqr }frdriqed pkoaju* gxaa ikrfom urkfxu* kob eaorxkj wke/ Rdfu gxaa i}fom libaxo dila foejqbau kufba vkxb gix paru* gqjj ukob kob ieako wfa}u gxil awaxv iix* 5 urip ajawkrix* iwaxuf~ab 5 ekxmkxkma pjqu 8 ekx ekxpixr* kob gqjj bfxaer haked keeauu/

  Iggaxab kr "4*710*000

  IO RDA EIWAX

  Lkov hkocu dkwa jkqoedab k pfjir pximxkl }dfed dku bxk}o lfoflkj foraxaur gxil

  dilai}oaxu uaacfom udixr ukjau/ Rda pximxkl pkvu qp ri "80*000# ri dilai}oaxu

  fo xajiekrfio foeaorfwau }di uajj bfurxauuab pxipaxrfau fo k udixr ukja/ Di}awax* ku ig

  jkra Nkoqkxv 80;8* waxv ga} paipja dkwa rkcao kbwkorkma ig rda pximxkl/ Gix fourkoea*

  Hkoc ig Klaxfek dkb rkxmarab 80*000 ig k uklpjfom ig ;/; lfjjfio jikou fr uaxwfeau/ Fo

  rda pximxkl* {qkjfgfab dilai}oaxu }iqjb mar 1! ig rda qopkfb lixrmkma hkjkoea

  ku ig Kqmqur 80;;* }frd k lfoflql pkviqr ig "1*000/ Kob ui io qp ri k lktflql ig

  "80*000/ Rda ukjau pxfea biau oir flpker rda pkviqr/

  Hv iggaxfom rda foeaorfwa* Hkoc ig Klaxfek ukwau krrixoav gaau* eiqxr eiuru kob

  pxipaxrv rktau hv kwifbfom gixaejiuqxa/ Fr kjui upaabu rda pxieauu ig marrfom

  hkb jikou igg fru hiicu kob maru rda pxipaxrfau hkec io rda lkxcar gkurax/

  Jaoov JkXieekUdixa}iib Xakjrixu

  Hqufoauu Pxigauufiokj Z Xakjrix

  5;0/764/7222 t;

  }}}/JkXieekXakjAurkra/eil

  [email protected]/eil

  Ekjj oi}+Hagixa Viqx Rfla Xqou iqr/

  UDIXR UKJA

  UIQOBIGG+Ga} Dilai}oaxu Rkca Kbwkorkma ig Foeaorfwau

  [QAURFIO> BI VIQ [QKJFGV9Ekjj la ri gfob iqr/ Jaru laar eiogfbaorfkjjv kob jiic kr viqx iprfiou/ Viq lkv* fo gker*

  {qkjfgv gix rdfu pximxkl }dfed }iqjb lkca fr lqed akufax fo viqx xajiekrfio aggixru/

  800 U/ EKRKJFOK %807* XABIOBI HAKED

  Viq coi} viq dkwa kxxfwab }dao viq eko }fmmja viqx riau fo rda ukob k laxahjiec gxil viqx dila+ Jiekrab fo rda Ekrkjfok Ri}axu oakx rda Xabiobi HakedPfax/ Rda hkjeiov jiicu iqr ri rda pkjl rxaau ' k paac ig ieako wfa}/ Ufrqkrabk}kv gxil rda urxaar* rdfu qofr dku k {qfar jiekrfio ' gakrqxau jikbu ig urixkmakxaku/ Rda lkurax habxiil dku k }kjj ig ejiuaru }frd ujfbfom biixu ' koirdaxejiuar ku }ajj/ Rda cfredao ' bfofom kxak kxa bajfmdrgqjjv uqoov ' }ajeilfom/

  Rdaxa kxa uliird eafjfomu rdxiqmdiqr/ Rdfu hqfjbfom gakrqxau k hfca xiil*}ixciqr xiil* ukqok ' upk/ Rdaxa kxa r}i pkxcfom upkeau gix rdfu eiobi/ Rdfuuaeqxfrv hqfjbfom dku mkrab pkxcfom ' ajawkrix keeauu/ Ji} dilai}oax gaau+

  IGGAXAB KR> "266*000

  CKRDV ' XKEDAJ RVOBKJJ

  5;0/4=8/7514

  [email protected]/EIL

  ]]]/UIQRDEKRKJFOK/EIL

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  25/82

  =01 PXQFRR BXFWA

  XABIOBI HAKED

  OA] JFURFOM+

  Raxxfe5hab*8hkrd*xkoed,urvjadila}frd

  qpmxkbaukobxalibajfomrdxiqmdiqr/

  Hioquxiilgix2rdhab)igea/

  Jkxmamkrabvkxbfuhakqrfgqjjvjkobuekpab*paxgaer

  gixgklfjvmkrdaxfomukobpkxrfau/

  Pjaorvigpkxcfomfoejqbfomxakx,jikbfom8ekxmkxkma

  kobjkxmamkrabupkeagixXWixhikr/

  PXFEAB KR "726*000

  NFL JFUF

  5;0/=15/4087

  [email protected]/eil

  NflJfuf/eil

  0;2;;776

  LKRR ]KTLKO

  5;0/186/6140

  [email protected]}ktlko/eil

  lkrr}ktlko/eil

  0;860;=4

  68; 6RD URXAAR* LKODKRRKO HAKED

  OA] EIOURXQERFIO FO RDA DFJJ UAERFIO+

  JkxmaEkpaEibBaufmoz7Habxiiluz1Hkrduz10t;10Jir

  EILFOM UIIOLFB 80;8

  EKOR GFOB VIQX BXAKL DILA9 EKJJ QU GIX IGG LKXCAR JFURFOMU ' OA] EIOURXQERFIO+

  758 86RD URXAAR* LKODKRRKO HAKED

  UIJB IGG LKXCAR

  AteajjaorJiekrfiofordaEiwarabRxaaUaerfio

  Hqfjr8005zOkorqecarBaufmoz1Habz1/1Hkrd

  "8*5;1*000

  ]A UQPPIXR IQX KMAORU

  NifordaUiqrdHkvuhaurpxkerfeau*raedoijimvbxfwao

  Hxicaxkma/Jawaxkmaiqxji}iwaxdakb)ji}gaalibaj

  koburkra,ig,rda,kxruvuralurimxi}viqxpxkerfeafo80;8/

  EKJJ QU RIBKV RI GFOB IQR LIXA+

  LKRRDA] KBKLI

  NIDO HKJC

  NAGG EKPXFI

  NFL JFUF

  RFOKLKXFA WFUEIORF

  LKRR ]KTLKO

  IoaPkefeXA/eil

  NIFO IQX MXI]FOM KJJ URKX RAKL>

  b f m d f U

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  26/82

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  27/82

  8/;0/80;8 z UiqdHvbfmU/eil 8=

  xf Hv> [qf xiHxU

  ok;

  fr k urkra o k uk kkraor

  }r nur "8*000 ko ko ak/ var* uoa

  rkr aor o Noa 8001 }ao b;; haka k akr* ,oau ko

  Ukkow ko k~ a kwa

  }o ra oa ro waora or k

  }}a* r,o k ko/

  b ;; ku oaaa ra kkro

  aoar uaoa ko akra r

  auok~a* ur kr kr ra

  ak{krau o iork* ekokk ko jku

  Waku* awkk/

  a or urkr ra ko ku k

  huoauu waora* Ukkow uk/ a

  kwa oawa rkcao uawau r uauko nur }kora r akra uaro

  o{a/

  ra uaaro k ua rkr

  u~a b ;;u }ahura* o }

  urau c ua u ra

  kr}c* ra aawa k u}kh cr ko

  uao r hkc r ra kou kh haa

  aawo k ur~a b rkr o

  r u }aacu/

  r wa 81 hokrou* ra

  kr}c ku au o k wkar u~au/

  a rkru koa o uka ;4

  82 r 57 12 ko ka har}aao ";66

  ko ";*800/ d}awa* ra kwaka ur

  wau ko "100 r "700/

  a rkru ko o ko ao

  rkrok a* Ukkow uk/

  a kr aou rua r ko aowoaor/

  o }a oara Ukkow

  a oua rauawau kruru* ra

  kwa ooa ra auu haa kkr ra

  kr }/

  a lua lao r o a}

  vc ko c akrau b ;; kr}c

  o ra ua urau/ a kou

  }c ku awao kaka o eUf>v ko

  ko ku ha uaao ru ua o Ua,

  lko 2/

  b ;; ku u ra kr}c r a

  rko 10 orau* o huoauu

  kourko r ra ekok fukou* }r

  awao Ur Hk auaoru no kr ra

  koa r }o u auok~a kr*

  Ukkow uk/ a ka wa

  }kr }a kwa oa* Ukkow

  uk/a kwa akra k oa} waaor/

  a kwa akra b kr/

  eoroo r ako o u o{a

  aku* b ;; o} akrau oaor

  ko cuu rkru* ko ku awao urkra

  kco b u* b }kka ko

  oaor h}u/

  rraro r a }r

  oa} aku awa ak u kkr ra

  kou ko r oawa ur koo

  oa} ru/ a ak }kor r

  akra ra kuraaa* Ukkow

  uk/ a }kor r ha ra }u ur

  auok~a ko o akr/

  Urxkramfe Xakj Aurkra Kbwfea

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  28/82

  Edkb Dafr~jax GkdjhquedVakx Aob Rip Pxibqeax 05,;;

  5;0/700/5111

  [email protected]/eil

  }}}/UiqrdHkvEdkb/eil

  BXA 0;527187

  Urxkramfe Xakj Aurkra Kbwfea

  eko ha k Jfga Edkomax

  Rip ;! ig kjj Xakjrixu fo Jiu Komajau Eiqorv

  Jqtqxv Dila Jfurfom Upaefkjfur

  Foraxokrfiokj Iojfoa Pxipaxrv Atpiuqxa

  Xakj Aurkra Raedoijimv Atpaxr

  Dkwfom ejiuab iwax "8=1 Lfjjfio fo uqeeauuqj xakj aurkra rxkoukerfiou fo lv gxur ;0 vakxu i hqufoauu

  F qobaxurkob }dkr fr rkcau ri paxixl kr rda dfmdaur jawaj io k eioufuraor hkufu/

  Ku viqx urxkramfe kbwfuix* F }fjj ateaab viqx xakj aurkra ihnaerfwau/

  Qjrflkrajv* lv uqeeauu fu lakuqxab hv viqx paxuiokj atpaxfaoea/

  Ucvu Rda Jflfr/

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  29/82

  Iwax 40 Lfjjfio fo Xakj Aurkra Rxkoukerfiou fo 80;;

  Nido Eixxkjau

  Eijb}ajj Hkocax Pxawfa}u

  5;0/527/5558

  [email protected]/eil

  Jkqxao Gixhau

  Eijb}ajj Hkocax Pxawfa}u

  5;0/60;/41;8

  [email protected]/eil

  Wfa}u* wfa}u kob jiekrfio+ Krdjarau rxkfo bkfjv kob oiwajfuru }xfra hiicu daxagxil rda foupfxkrfio rdav mar rdfu ejiua ri rda ieako/ Xalibajab foufba kob iqr

  8 habxiil* 8/1 hkrd ri}o dila }frd dkxb}iib iixu* Wfcfom cfredao* urioa

  ofudau* dfmd hakl eafjfomu kob ieako wfa}u/ Rqxocav pxipaxrv }frdfo lfoqrau

  ig bi}ori}o LH ix Oixrd LH/ Fru ioa ig rdiua pxipaxrfau }daxa viq eko pkxc

  viqx ekx io Gxfbkv kob pqr rda cavu fo rda bxk}ax qorfj Liobkv/

  Kppiforlaor iojv kob xakbv ri udi}/

  81;7 IEAKO BXFWA* LKODKRRKO HAKED

  ";*;66*000

  Mixmaiqu Ieako Wfa} Ri}odila jiekrab nqur k ga} udixr hjiecu

  ri rda haked* pkxcu kob bi}ori}o/ Rdfu dila fu fo pxfurfoaeiobfrfio }frd 5 upkefiqu habxiilu kob 5/1 hkrdu/ Rda dilau

  }fba ipao jfwfom kxaku foejqba k jkxma miqxlar cfredao }frd urkfojauu

  kppjfkoeau* mjaklfom mxkofra eiqorax* kob urioa iixfom ipao ri

  bfofom kxak kob uqoov jfwfom xiil }frd xapjkea/ Rda jfwfom xiil

  dku hxkob oa} bkxc hklhii iixu kob gxaoed biixu ri k uqoov baec/

  Rda lkurax uqfra dku k xapjkea kob baec/ Rda lkurax hkrd dku k

  jkxma upk rqh kob uapkxkra udi}ax ku }ajj ku r}i ufocu/ Rda r}i

  kbbfrfiokj habxiilu aked dkwa rdafx i}o hkrdxiilu/ Rda ulkjj

  vkxb }frd kxrfefkj rqxg fu keeauufhja gxil rda xur iix,,paxgaer gix

  paru+ Gxil rda xiig rip baec ioa eko aoniv rda hakqrfgqj ieako kob

  eikurjfoa wfa}u }dfja aoraxrkfofom ix uqoofom/ R}i ekx mkxkma }frdxiil gix r}i lixa ekxu io rda kpxio/

  Hxicaxu Ipao Gxf ;8,8pl/ Ipao Diqua> Uqo ;,2pl

  506 8OB URXAAR* DAXLIUK HAKED

  Pxfea Qpio Xa{qaur

  80;; Eijb}ajj Hkocax Xakj Aurkra JJE/ Eijb}ajj Hkocax fu k xamfuraxab rxkbalkxc jfeaouab ri Eijb}ajj Hkocax Xakj Aurkra JJE/

  Ko A{qkj Ippixrqofrv Eilpkov/ A{qkj Diqufom Ippixrqofrv/ I}oab kob Ipaxkrab hv OXR JJE

  Xalibajab haked diqua kr rda apfeaorax ig fr kjj/ 2 hjiecu ri rda haked* ; hjiec ri

  Jfwa Ikc Pkxc* 1 hjiecu ri bi}ori}o LH* 4 hjiecu ri rda Mxkobwfa} Ajalaorkxv

  Mkrixu kob lfoqrau ri Oixrd Lkodkrrko/ Ukqorax awaxv}daxa gxil k}kxb,}foofom

  xaurkqxkoru ri rda piur igea/ Rda dila rxkoueaobu rda rflajauu paxfib fr }ku hqfjr

  var fr dku liur ig rda klaofrfau ig ribkv/ Qpmxkbab cfredao kob hkrdu* lkurax }frd

  }kjc,fo ejiuar* hkjeiofau kob dfmd hakl eafjfomu/ Kxedfraerqxa gakrqxfom rda qrliur fo

  pxfwkev/ 8 habxiil # igea ukjio kob 8/81 hkrdu/

  28; 80RD PJKEA* LKODKRRKO HAKED";*;66*000

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  30/82

  $5;0& =24,07==}}}/NkoaUkmax/eil

  u dax eiqorjauu

  ukrfugfab ejfaoru }fjjkrraur* Nkoa Ukmax dkulkba ateaprfiokj uaxwfea

  ko kxr gixl/ Ku ioa ig rdaUiqrd Hkv kxaku jakbfom

  xakj aurkra pxigauufiokjugix lixa rdko 80 vakxu* uda

  dku hqfjr dax xapqrkrfio iopxiwfbfom atpaxr mqfbkoea

  }frd k bfurfoerjv paxuiokjf~ab

  riqed/ Nkoa hqfjbu jkurfomxajkrfioudfpu }frd dax ejfaoru*

  kob pxiwfbau caao lkxcarfoufmdr kob exakrfwa uijqrfiou

  rdxiqmdiqr rda pxieauu/[qfra uflpjv* gix Nkoa Ukmax*

  Uqeeauu fu ko Kxr Gixl* ui ekjjdax ribkv kob lkca rda liur

  ig viqx ippixrqofrfau fo rdaUiqrd Hkv kxak/

  K

  5500 Dfmdjkob Kwa/Lkodkrrko Haked* EK 60877

  Nkoa Ukmax* EK Jfe/% 0;00;002

  A J

  XAKJRIX

  PKOIXKLFE IEAKO WFA]U NQUR 8

  HJIECU GXIL RDA UKOB+

  K uipdfurfekrab dila akrqxfom ejako jfoau* dfmd eafjfomu* abma,

  hqrrab }fobi}u* kob xaoed biixu jakbfom ri r}i wfa}fom baecu/ Rdfu

  lkuraxqjjv hqfjr 5 habxiil* 8/1 hkrd dila io rda exaur i k dfjj iaxubxklkrfe jfwfom piuufhfjfrfau/ ]iobaxqj ataeqrfwa iea }frd hqfjr

  fo edaxxv ekhfoarxv* kob hiicudajwau/ ]iobaxqj giix pjko }frd ko

  ipao mxakr xiil baufmo , iwaxuf~ab }fobi}u kob xaoed biixu* urioa

  kob dkxb}iib giixu+ Ateaprfiokj jiekrfio io rda Oixrd ufba i

  Lkodkrrko Haked* ejiua ri rda kfxpixr* udipu kob xaurkqxkoru+

  Jfurab ix ";*=10*000/

  884 55xb Urxaar* Lkodkrrko Haked

  }}}/NkoaUkmax/eil

  KOIRDAX IEAKO WFA] LKURAXPFAEA JFURFOM+

  EIORALPIXKXV UIPDFURFEKRFIOLAARU RDA UAK+

  Urvjfud kob eioralpixkxv* rdfu ri}odila akrqxau 8 lkurax uqfrau*

  8/1 hkrdu kob fu liwa,fo xakbv+ Dkxb}iib giixu rdxiqmdiqr*

  xaoed biixu i rda upkefiqu aoraxrkfofom kxak jakb ri k pxfwkra

  baec/ ]iobaxqj cfredao }frd urkfojauu kppjfkoeau* mxkofra hkx* kob

  eilixrkhja ufrrfom kxak/ Hakqrfqj xapjkea kob ofudab bi}ourkfxu

  hioqu xiil akrqxfom hklhii giixu lkca rdfu ri}odila

  }iobaxqj ix aoraxrkfofom/ Pxfeab ri uajj kr "776*000

  10; Daxiobi* Qofr 26* Daxliuk Haked}}}/NkoaUkmax/eil

  ]DFRA ]KRAX WFA]U GIX JAKUA+

  Iojv 1 diquau xil rda Urxkob* rdfu hakqrfqj 5 habxiil* 5 ;)8

  hkrd* ufomja klfjv xaufbaoea akrqxau mxkofra eiqoraxripu* k urakl

  udi}ax kob urqoofom ieako wfa}u xil r}i giixu/ Aked habxiil

  fu k lkurax uqfra }frd fru i}o hkrd+ Dkxb}iib giixu rdxiqmdiqr*

  urxfcfom bfofom kxak }frd }dfra}krax wfa}u* jfwfom xiil akrqxau

  xapjkea ku }ajj ku ko ieako wfa} baec* kob rda cfredao ipaou

  ri rda mxakr xiil/ Oi} kwkfjkhja ix "7*5000)liord/

  ;85 22rd Urxaar* Lkodkrrko Haked

  }}}/NkoaUkmax/eil

  HAKED HQOMKJI] ]FRDQOIHURXQERKHJA IEAKO WFA]U+++

  Rdfu xkxa ieako jir jiekrab io rda Urxkob fo Lkodkrrko Haked iaxu

  lkov piuufhfjfrfau/ R}i habxiil* ioa hkrd qofr bi}ourkfxu akrqxau

  foexabfhja wfa}u* iwaxuf~ab xapjkea* kob pxfwkra hxfecab eiqxrvkxb

  pjqu r}i ekx mkxkma/ Qpurkfxu fu koirdax }dfra }krax ieako wfa}

  urqbfi , fbakj ku ko kxrfuru jir/ Udi}o hv Kppiforlaor+

  Kwkfjkhja ix "8*266*000

  2580 Rda Urxkob* Lkodkrrko Haked

  }}}/NkoaUkmax/eil

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  31/82

  Nkoa Ukmax* EK Jfe/% 0;00;002

  Nkoa Ukmaxu uakuioab paxupaerfwa fu viqxkbwkorkma }dao hqvfom ix uajjfom k dila/

  dao fr eilau ri viqx xakj aurkra rxkoukerfio* Nkoa hajfawau fru a{qkjjvflpixrkor ri qobaxurkob rda hfm pferqxa ku fr fu ri giequ io rda ulkjj barkfju/Fo rda aob* dax mikj fu ri dajp viq kedfawa ateaprfiokj xauqjru kob aoniv rda

  jfgaurvja ig viqx bxaklu/ Hqr ri mar rdaxa* Nkoa coi}u fr rkcau urakbgkur krraorfiori barkfj kob ekxagqj kokjvufu ri lkca uqxa awaxv ajalaor fu fo pjkea gix uqeeauu/

  ]frd lixa rdko 80 vakxu atpaxfaoea fo rda Uiqrd Hkv kxak lkxcar* Nkoakppxikedau viqx liwa gxil awaxv paxupaerfwa ri aouqxa rda haur piuufhja xauqjru/Gxil baofom viqx hfm pferqxa mikju ri dkobjfom awaxv wfrkj barkfj rdxiqmdiqrrda pxieauu* uda kppjfau dax atpaxrfua ri dajp viq lkca rda xfmdr baefufiou gix

  viqx gqrqxa/ Ekjj dax ribkv kob bfueiwax rda bfggaxaoea gix viqxuajg/

  ]

  $5;0& =24,07==}}}/NkoaUkmax/eil

  Hird ig rdaua pxipaxrfau

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  32/82

  BKXXAO PQNKJAR80;; JAKBAX FO DAXLIUK EJIUAB RXKOUKERFIOU

  ]DV9////F UFLPJV ]IXC LV RKFJ IGG+

  $5;0& 7;5,;760}}}/viqxi}olju/eil

  B/X/A/ %0;421;77

  452 Lioraxav* Daxliuk Haked

  Lqjrfpja iggaxu* uijb iwax kucfom/

  i i u i u

  uijb fo jauu rdko ;0 bkvu}frd lqjrfpja iggaxu/////

  eqxfiqu di} }a bfb fr9

  ;=82 Dkvoau* Xabiobi Haked

  Lqjrfpja iggaxu* uijb iwax kucfom/

  FO

  AUEXI]

  FO

  AUEXI]

  ]KORAB>

  Daxliuk Ukob Uaerfio/// Ri}odila qp ri ";/8LUfomja Gklfjv qp ri "2L

  Lkodkrrko Ukob Uaerfio/// ufomja Gklfjv qp ri "1L$]aur ig Dfmdjkob&

  Xabiobi,Mijbao Dfjju/// Ufomja Gklfjv qp ri "410C

  Ukjau wijqla fu qp/Iwax ;20 Paobfom kob Hkecqpu ukjau fo

  lkodkrrko* daxliuk ' Xabiobi

  ufoea Nkoqkxv ;ur* 80;8/

  Pjakua ekjj gix k eiogfbaorfkj dila

  awkjqkrfio ix gix igg,lkxcar jfurfomu/

  RDFU FU

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  33/82

  8/;0/80;8 z UiqdHvbfmU/eil 55

  EK

  BXA

  %

  0;2468;5

  RDFU FU

  RDA WFA]///

  Rdfu eiqjb ha viqx ;2*000 u{/ gr/ aurkra///

  80;7 ) 8080 RDA URXKOBLKODKRRKO HAKED

  PXFEAB KR "82*600*000

  }}}/8080UrxkobWfufio/eil

  QofEAJJ $5;0& 176,7151 IGGFEA$5;0& 121,1414

  ALKFJ [email protected]/eil ]AH }}}/qoflkvaud/eil

  BXA>0;011046Uajjfom Xakj Aurkra Ufoea ;646+

  Xkxa*dkxbriobeixoaxiwaxwfa}ufomjagklfjvdila})2habxiilu*5/1hkrdu#igea/Oiatpaouaupkxabrihqfjbrdfu

  hakqrfgqjequrildila/Dfmdeafjfomurdxiqmdiqr})jiwajv}kjoqrdkxb}iibiixu/Fllkeqjkrajvlkforkfoabhvi}oax/

  Equrilcfredao*dkobexkgrabequrilekhfoaru/Jkxmabaec})jiqomakxakriaonivrdaklk~fomuqouaru+

  }}}/57;=Wfurk/eil

  UAJJAX OAABAB+ F dkwa k hqvax jiicfom gix k 2 habxiil ri}odiqua fo Xabiobi Haked qp ri "=10*000

  57;= Wfurk Bxfwa* Lkodkrrko Haked

  Gixawax Pkoixklfe Ieakowfa}

  Oa}ax Equril Rqueko Xaufbaoea

  IPAO

  UQOB

  KV

  8,2pl

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  34/82

  GFOB ]DKR VIQXA JIICFOM GIX/

  HXICAXU

  pxauaorab hv

  Hjkca Xihaxru ' Bfkoa XihaxruHxicaxu kob ei,i}oaxu* Pfax ri Pfax Hxicaxu* foe/

  S5;0 164 ;88=\ spfaxripfaxhxicaxu/eil|jfeaoua

  oqlhax>0;608=22

  jiic/gfob/jiwa/KR RDA OA] PFAXRIPFAXHXICAXU/EIL

  Ab Cklfoucvu Pxalfax Pxipaxrv Udi}ekua

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  35/82

  5;0/=64/;8==

  [email protected]~Uijb/eil }}}/Fr~Uijb/eil

  Uakufba Jqtqxv 'Uipdfurfekrfio

  fo rda Dfjj Uaerfio

  Fr~Uijb/eil

  LKODKRRKO HAKED XAKJ AURKRA> [QFEC PIECAR MQFBA

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  36/82

  57 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  Iqx jfurfomu uijb ko kwaxkma

  i 70 bkvu kurax rdko rda lkxcar fo 80;;

  UAJJ GKURAX

  DFXA rda HAUR

  Ui* viqwa baefbab ri rkca qp xiiru fo Lkodkrrko Haked/ ]dardax fr fu eioufbaxab k paxlkoaor xaufbaoea ix k 8ob dila mar,k}kv upir* rda edifeau ig dilau kob

  jiekrfiou daxa kxa ku wkxfab ku rdaxa kxa ud fo rda uak/ Di}awax* Lkodkrrko Haked biau dkwa lkov ofeda jiekrfiou kob uilardfom rdkr fu qof{qa khiqr aked ioa/ ]a

  }fjj rkca viq io k hxfag foufbaxu riqx ig aked kxak fo ko aggixr ri dajp viq baefba }dfed oafmdhixdiib haur uqfru viqx oaabu kob }koru/ ]a }fjj urkxr }frd rda liur

  atpaoufwa kxak* kob liwa akur}kxb gxil rdaxa/ $Oira> kjj Lkodkrrko Haked ajalaorkxv uediiju gaab fori rda ukla lfbbja kob Dfmd Uediij3 Lkodkrrko Haked Lfbbja

  Uediij kob Lfxk Eiurk Dfmd Uediij/&

  RDA URXKOBViq eiqjb ekjj fr Hfjjfiokfxau Xi}/ Rdiqmd viq bior oaeauukxfjv oaab k hfjjfio bijjkxu ri i}o rdaxa* fr biau

  krrxker rdal/ Lkov i}o uila ig rda liur hakqrfgqj dilau awax exakrab kob ediiua rdfu upaerkeqjkx

  haked ri}o ku rdafx dila k}kv gxil dila/ Rda Urxkob fu di} }a xagax ri rda xi} ig dilau rdkr ufru

  bfxaerjv io rda haked/ Rda xi} ig dilau urkxru kr rda Oixrdaxo hixbax ig Daxliuk Haked kob aobu kr rda

  Uiqrdaxo hixbax ig Aj Uamqobi/

  PXIU , qp,gxior wfa}u kob pxitflfrv ri rda haked3 k qof{qa khfjfrv ri lkforkfo wkjqa ix foexakua krk ufmofekor pkea3 k Gxior Xi} uakr fo Lkodkrrko Haked3 qohjiec,khja hv kov oafmdhixu ri rda ]aur

  EIOU , uraap kucfom pxfeau3 jflfrab pxfwkev3 uila oifua gkerixu ri eioufbax3uakuiokj xaorkju ku oafmdhixu3 jflfrab pkxcfom

  RDA UKOB UAERFIORdfu eiwarab kxak fu hixbaxab hv rda Pkefe Ieako ri rda ]aur* Wkjjav Bxfwa kob rda Rxaa Uaerfio ri rda

  Akur* kob fr urxaredau kjiom hird Oixrd kob Uiqrd Lkodkrrko Haked/ ]dkr Rda Ukob Uaerfio xakjjv

  fbaorfau fu rda dilau rdkr kxa waxv ejiua ri rda haked/ Rdfu kxak fu coi}o gix rda ulkjjaur jir uf~au fo rda

  haked kxak* uila ku ulkjj ku ;*521 u{qkxa gaar $ix 50 gr t 21 gr &3 khiqr ioa dkjg ig }dkr fu eioufbaxab k

  gqjj uf~a jir/ Rda ufba uar hkec io rdaua jiru fu 5 gr }dfed qjrflkrajv lakou viq kxa kppxitflkrajv 7 gr gxil

  viqx oafmdhixu/ Dilau kxa quqkjjv afrdax 8 ix 5 urixfau* bapaobfom io rda ~iofom kob jiekrfio/ Rdaxa eko

  ha ku lkov ri}odila)eiobiu ku rdaxa kxa ufomja gklfjv dilau* lkov ig }dfed dkwa raxxfe eikurkj wfa}u

  kob kxa fbakjjv jiekrab }kjcfom bfurkoea ri rda eaorxkj ix Oixrd Aob eillaxefkj bfurxferu* }dfed kxa coi}o

  gix mxakr xaurkqxkoru kob {qkfor udipu/

  PXIU , Ejiua pxitflfrv ri rda haked kob udipu giqob fo rda Bi}ori}o Lkodkrrko Haked bfurxfer3lkov dilau iggax gkorkurfe wfa}u3 ji} rxkge }kjc urxaaru/

  EIOU , jfrrja,ri,oi vkxb upkea3 pxfea3 ejiua pxitflfrv ri oafmdhixu3 k urxqmmja ri ob mqaur pkxcfom/

  RDA RXAA UAERFIOHixbaxab hv rda Ukob Uaerfio ri rda ]aur* Xiuaexkou Hjwb/ ri rda Oixrd* Uapqjwabk Hjwb/ ri rda Akur* kob

  Lkodkrrko Haked Hjwb ri rda Uiqrd* rda Rxaa Uaerfio xaeafwab fru oklaukca gxil rda urxaar oklau liur

  ig }dfed* }ajj / / / kxa bfggaxaor upaefau ig rxaau/ Rdfu kxak iggaxu ujfmdrjv jkxmax jiru rdko rda Ukob Uaerfio

  rdav kxa rvpfekjjv 20 gr }fba kob kppxitflkrajv ;81 gr baap* kjji}fom k gqjj 4 gaar ig bfurkoea gxil viqx

  oafmdhixu kob k hfr ig k hkec vkxb/ Rdaxa kxa lkov ejkuufe piur,}kx dilau urfjj lkforkfofom rdafx ixfmfokj

  edkxkerax foraxlftab }frd dilau rdkr dkwa haao xa,hqfjr iwax rda jkur r}i baekbau/ Rda oa}ax dilau kxa

  rvpfekjjv kxiqob 5*800 u{ gr/* ku ippiuab ri rda ixfmfokj dilau rdkr kxa ejiuax ri ;*100 u{ gr/

  PXIU , k oafmdhixdiib }frd jiru ig edkxkerax3 }kjc,khja)hfca,khja pxitflfrv ri rda haked3 edkxlfomurxaaru3 mxakr keeauu ri pipqjkx jiekj eillqrax xiqrau/

  EIOU , fg viq kxa k hkec vkxb paxuio* rdav urfjj kxa rvpfekjjv ulkjj3 uila foeioufuraoev fo iwaxkjj kaurdarfeig rda oafmdhixdiib3 lkov pxagax oir ri ha ejiua ri rda xaoaxv rdkr hixbaxu Xiuaexkou Hjwb/

  KLAXFEKO LKXRVXUK upaefkj piecar ig Rxaa Uaerfio dilau rdkr kxa oakx Klaxfeko Lkxrvxu edqxed kob uediij/ Rdaua dilau

  igrao eila kr k pxalfql pkxrfkjjv haekqua rdav gakrqxa liur ig rda haoaru rdkr rda Ukob Uaerfio iggaxu

  eilhfoab }frd rda haoaru ig rda Rxaa Uaerfio/ ]frd jkxmax jiru rda dilau pxiwfba rda haur ig hird

  }ixjbu> k vkxb* uilarflau k wfa}* kob ko akuv urxijj Bi}ori}o ix ri rda haked/

  PXIU, pjaorv ig pkxcfom kwkfjkhja3 ejiua ri rda haked3 haoar ig jkxmax vkxbu3 ejkuufe oafmdhixdiib gaaj/

  EIOU, bapaobfom io rda urxaar kob hjiec* dila ri uila ig rda liur atpaoufwa Xakj Aurkra fo rda kxak/

  Rda UrxkobDilau gix Ukja , 1

  Kerfwa Pxfea Xkoma , "8*666*000 ri "82*600*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 5500 U{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , jkxma wkxfkoea

  Jir Wkjqa Xkoma , 2*000*000 ri ;0*000*000

  Ajalaorkxv Uediiju , Xihfouio kob Mxkobwfa}

  LJU KXAK ;28

  klaxfeko lkxrvxuDilau gix ukja , 8

  Kerfwa pxfea xkoma , ";*281*000,"8*166*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 7000 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 5100 u{grhqfjr pxa ;6=0 ;100 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma , "600*000 ri ";*400*000

  Ajalaorkxv Uediiju , Pkefgfe kob KlaxfekoLkxrvxu $pxfwkra uediij&

  LJU KXAK ;25

  Rda RXAA UAERFIODilau gix ukja , ;5

  Kerfwa pxfea xkoma , "661*000 ri "8*=66*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 2400 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 5800 u{gr*hqfjr pxa ;6=0 ;100 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma , "=00*000 ri ";*500*000

  Ajalaorkxv Uediij, Mxkobwfa} kob PkefgfeLJU KXAK ;25

  RDA ukob uaerfioDilau gix ukja , 20

  Kerfwa pxfea xkoma , "=81*000 ri "7*;00*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 8=00 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a $gqjj jir& , 5100 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma , "=10*000 ri "8*400*000

  Ajalaorkxv Uediiju , Xihfouio kob Mxkobwfa}

  LJU KXAK ;28 $oir foejqbfom rda urxkob&

  RDA DFJJ UAERFIO RDA Dfjj uaerfio

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  37/82

  LKODKRRKO WFJJKMARda iojv mkrab eillqofrv fo Lkodkrrko Haked/ Fr fu jiekrab Akur ig Uapqjwabk Hjwb/ kob Oixrd ig Lkxfoa

  Kwa/ Rda bawajiplaor }ku hqfjr fo rda jkra ;640u }frd k eilhfokrfio ig ufomja gklfjv dilau* ri}odilau

  kob eiqxr,dilau/ Rda bawajiplaor iggaxu lkov iqrbiix kerfwfrfau* foejqbfom u}fllfom piiju* kob fu kjuihixbaxab hv ko ataeqrfwa 6,dija mijg eiqxua/

  PXIU, rkuragqj eiogixlfom oafmdhixdiib kaurdarfe3 82,diqx uaeqxfrv3 mkrab ' mqkxbab aorxv3udkxab eillqofrv klaofrfau3 }kjcfom bfurkoea ri hkocu* udippfom* bfofom ' liwfa rdakrxa/

  EIOU, hfr ig k bfurkoea gxil rda haked3 liurjv ri}odilau }frd ulkjj pkrfiu3eillqofrv xqjau kob xamqjkrfiou/

  5;0/=64/;8==

  [email protected]~Uijb/eil

  }}}/Fr~Uijb/eil

  Iqx uajjaxu akxo oakxjv 5! lixa

  io rdafx gokj ukjau pxfea$hkuab io kwaxkma jfur pxfea wu/ ukjau pxfea

  xkrfi fo rda Haked Efrfau gix 80;;&

  UAJJ GIX LIXA

  PQJJIQRRI

  CAAPFOUAXR

  Jiekrab Uiqrd ig Lkodkrrko Haked Hjwb* ]aur ig Uapqjwabk $ri Kxblixa& kob hixbaxfom Daxliuk Haked

  io rda Uiqrd* rdfu fu rda liur pxaurfmfiqu xaufbaorfkj uaerfio ig Lkodkrrko Haked/ Rda Dfjj Uaerfio hikuru

  awao jkxmax jiru* lkov ig }dfed dkwa iqrurkobfom wfurku ig rda Pkefe Ieako/ Uila ig rda jkxmaur dilau

  fo ri}o kxa hqfjr daxa kob rdav uajj gix lqjrf,lfjjfiou/ Rdfu fu ioa ig rda iojv kxaku }daxa viq eko mar k

  jkxma dila* k jkxma jir* kob urfjj dkwa mkpfom ieako wfa}u/ Fg viq eko ekprqxa kjj ig rdkr fr kliqoru ri k

  gkfxjv dagrv pxfea rkm/

  PXIU , aurkra,urvjab dilau* pxaurfma* hakqrfgqj wfurku* jkxmax jiru* iqrurkobfom eaorxkj jiekrfioEIOU , pxfea3 uraap dfjju ix ujipab urxaaru }dfed kxa oir ku cfb gxfaobjv ku uila jfca3 ujfmdrjv gkxrdaxgxil rda haked rdko uila lkv jfca ri ha/

  AKUR LKODKRRKORda kxak Akur ig Uapqjwabk Hjwb kob Uiqrd ig Lkodkrrko Haked Hjwb fu coi}o ku Akur Lkodkrrko Haked

  kob fu kppxaefkrab gix eioufuraorjv dkwfom uila ig rda jkxmaur jiru fo ri}o3 liur ig }dfed kxa 10 gr hv

  ;10 gr* kjji}fom gix ujfmdrjv jkxmax dilau kob upkefiqu* piij,uf~ab hkec vkxbu/ ]frd 1 gr uarhkecu* viq dkwa

  rda liur bfurkoea gxil viqx oafmdhixu kob rda liur pxfwkev ig kjj rda Lkodkrrko Haked oafmdhixdiibu/

  Rda oa}ax dilau kxa quqkjjv iwax 2*000 u{qkxa gaar/ Gix gklfjfau* fr kjji}u rda akufaur eillqra ri rda

  Lfbbja kob Dfmd Uediiju ku hird kxa jiekrab Akur ig Uapqjwabk* ku }ajj ku ateajjaor pxitflfrv ri pipqjkxjiekj eillqrax xiqrau $gix lil kob bkb&/

  PXIU, jkxmaur jiru3 lixa pxfwkev3 pjaorv ig pkxcfom3 jkxmax* }fbax dilau3 lixa dila # jkob gix rda lioav/

  EIOU, viq kxa oir jfcajv }kjcfom ri rda haked ix bi}ori}o3 jkec ig kov ieako wfa}u/

  JFHAXRV WFJJKMAHixbaxab hv Kwfkrfio Hjwb/ ri rda Akur* Lkodkrrko Haked Hjwb/ ri rda Uiqrd* Uapqjwabk Hjwb/ ri rda ]aur*

  kob Lkxfoa Kwa/ ri rda Oixrd* rdfu kxak fu waxv uflfjkx ri Akur Lkodkrrko/ Ioa oirfeakhja bfggaxaoea fu rdkr

  k jkxma pixrfio ig rda kxak dku jiru rdkr kxa kppxitflkrajv 1*000 u{qkxa gaar $hqr urfjj 10 gr fo }fbrd&/

  Rdiqmd ujfmdrjv ulkjjax* rdav urfjj kjji} gix uflfjkx pxfwkev kob bfurkoea gxil viqx oafmdhixu rdko jiekrfiou]aur ig Uapqjwabk Hjwb/

  PXIU, kggixbkhfjfrv3 pxitflfrv ri rda gxaa}kvu* JKT* kob bkfjv udippfom3 ujfmdrjv jkxmax jiru/

  EIOU, viq kxa oir jfcajv }kjcfom ri rda haked ix Bi}ori}o/

  Dilau gix ukja , 6

  Kerfwa pxfea xkoma , "166*000,"2*461*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 7100 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 2500 u{gr hqr uila ateaab;0*000 u{gr* hqfjr pxa ;6=0 ;400 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma , "600*000 ri "2*000*000Ajalaorkxv Uediiju , Xihfouio kob Pkefgfe

  LJU KXAK ;22

  akur lkodkrrkoDilau gix ukja , ;4

  Kerfwa pxfea xkoma , "186*600,"8*266*610

  Kwaxkma Jir Uf~a , =100 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 2500 u{gr

  hqfjr pxa ;6=0 ;800 u{grJir Wkjqa Xkoma , "=00*000 ri ";*;00*000

  Ajalaorkxv Uediij , Paooacklp kob Lakbi}u

  LJU KXAK ;2=

  lkodkrrko wfjjkmaDilau gix ukja , 1

  Kerfwa pxfea xkoma , "726*000 , ";*766*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 1100 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 5700 u{gr hqr uila ateaab;0*000 u{gr* hqfjr pxa ;6=0 ;400 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma , "600*000 ri "2*000*000

  Ajalaorkxv Uediij , Lakbi}u

  LJU KXAK ;27

  JFHAXRV wfjjkmaDilau gix ukja , 1

  Kerfwa pxfea xkoma , "266*000,";*026*000

  Kwaxkma Jir Uf~a , 1100 u{gr

  Kwaxkma Dila uf~a , 5700 u{gr hqr uila ateaab;0*000 u{gr* hqfjr pxa ;6=0 ;400 u{gr

  Jir Wkjqa Xkoma "600*000 ri "2*000*000

  Ajalaorkxv Uediij, Lakbi}u

  LJU KXAK ;27

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  38/82

  EKJJ RDA RAKL ]FRD RDA LIUR EILPXADAOUFWA* FOGIXLAB

  LKXCARFOM ' PXFEFOM PJKO KOB KEDFAWA XAUQJRU*GKUR+

  URKEF HXIICU* AB CKLFOUCV* HAECV BKWFBUIO* RFOK CKLFOUCV

  5;0/=64/;8==

  GXAOED XFWFAXK MXKOBAQXFO RDA DAKXR IG RDA DFJJ UAERFIO

  Pxalfax Dfjj Uaerfio Jiekrfio

  Flpxauufwa Ieako Wfa}u

  2 habxiilu* 2 qjj hkrdu # 8 mqaur hkrdu

  Gqjj mqaur uqfra

  2 ekx mkxkma

  Piraorfkj ri atpkob ri 7 ekx mkxkma ix rda kqri aordqufkur

  Ieako wfa} ixlkj jfwfom xiil kob ufrrfom xiil

  ;*800 hirrja }foa eajjkx

  Dila groauu eaorax

  5 urip ajawkrix

  Pxfwkra uexaaofom xiil

  Gixlkj urqbv)jfhxkxv

  Gklfjv xiil* ixlkj bfofom kob hxakckur kxak

  Eiwaxab Mxkob Raxxkea }frd equril iqrbiix cfredao kob bfofom kxak

  Pxfwkra hkecvkxb }frd urkfxekua ri qppax raxxkea jawaj

  7*;51 u{qkxa iir dila3 7*100 u{qkxa iir Dfjj Uaerfio jir

  RATR 6687 ri 1;;1;; gix pxipaxrv kbbxauu ' wfxrqkj riqx jfoc

  KRRXKERFWAJV PXFEAB KR "2*861*000EKJJ GIX KPPIFORLAOR ;UR PXAWFA] AWAOR

  GXFBKV* GAH ;0RD

  Jakxo rda 1 Liur Eiurjv Lfurkcau Uajjaxu Lkca Aked Vakx

  OI DKUUJA/ OI MFLLFECU/ NQUR MXAKR XAKJ AURKRA FOGIXLKRFIO/

  XQJA %;> PXFEA FR XFMDR 1UajjaxLfurkcau/eil

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  39/82

  kajixbf }kor f }korxka jixb5;0/62=/;77= Xka/[email protected]/eil XkaJixbUajju/eil80;; Eijb}ajj Hkocax Xakj Aurkra JJE/ Eijb}ajj Hkocax fu k xamfuraxab rxkbalkxc jfeaouab ri Eijb}ajj Hkocax Xakj Aurkra JJE/

  Ko A{qkj Ippixrqofrv Eilpkov/ A{qkj Diqufom Ippixrqofrv/ I}oab Kob Ipaxkrab Hv OXR JJE/

  BXA% 0;544886

  rlv dila uijb gix }dkr fru }ixrdrlv uajjfom atpaxfaoea ri ha }ixxv gxaa kob uflpja

  rlv dila ri ha pxigauufiokjjv pxapkxab gix lkxcar

  rk eilpxadaoufwa lkxcarfom pjko rdkr exakrau lktflql atpiuqxa gix lv dila

  r ateajjaor eillqofekrfio* gijji} rdxiqmd kob k rflajv ejiua ig auexi}

  126 Pkuai Jqokbi

  5 Hab z 8 Hkrd z ;717 u{ gr

  Pkjiu Waxbau Aurkrau

  "6=1*000

  5;;0 Laxxfjj Bxfwa %44

  8 Habxiilu z 8 Hkrdxiilu z ;500 u{ gr

  Rixxkoea

  "526*000

  88;5 Lkrda}u %E

  5 Hab z 8 Hkrd z ;407 u{ gr

  Xabiobi Haked

  "186*000

  610 Lkfo Urxaar %50;

  8 Hab z 8 Hkrdu z ;;=1 u{ gr

  Aj Uamqobi

  "516*600

  7;0 Rda Wfjjkma %;06)%804

  ; Hab z ; Hkrd z 7;6 u{ gr

  Xabiobi Haked Wfjjkma Eilpjat

  "841*000)"500*04;

  885;2 Dkxhix Xfbma Jkoa %1

  5 Hab z 8 Hkrd z ;2=8 u{ gr

  Rixxkoea

  "856*000

  xka jixbpxauaoru///

  78; Uiqrd Maxrxqbk Kwaoqa

  1 Hab z 5 Hkrd z 8600 u{ gr

  Xabiobi Haked

  "666*000

  EQXXAOR JFURFOMU

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  40/82

  XAPXAUAORFOM RDA UIQRD HKVU

  HAUR FOWAURLAOR IPPIXRQOFRFAU

  }}}/kpixpxipaxrfau/eil

  5;0,527,2817

  Cawfo KpixBfxaerix* Eillaxefkj Bfwfufio

  Paofouqjk z Uirdahvu Foraxokrfiokj Xakjrv5;0,12;,48=; pdioa

  5;0,527,2817 eajj

  cawfo/[email protected]/eil

  BXA%0;8==056

  EILLAXEFKJ

  =;= WFOEAOR PKXC* XABIOBI HAKED

  5 Habxiil) 8 ;)8 Hkrd Upkofud Urvja Gxior Diqua z 10 t ;80 X,5 Jir

  Barkedab Bqpjat> 8 Habxiil ) ; Hkrd ' ; Habxiil ); Hkrd Qofru

  IGGAXAB KR " ;*540*000, Eqxxaor Xaoru "7*081)liord

  OIXRD XABIOBI HAKED

  Igg,Lkxcar Kpkxrlaor Ippixrqofrv z 5 Qofru # kbbfrfiokj Foeila

  Eqxxaor Kooqkjf~ab Foeila "1=*;40

  IGGAXAB KR "476*000

  KPKXRLAORU

  OA] FOWAURLAOR IGGAXFOM

  Ieakoufba Lkxcarpjkea* Ieakoufba* EK

  Oa} eiourxqerfio* 57*861 u{qkxa gaar* uedabqjab ri ha ;00! jakuab hv Lkv 80;8/Raokoru foejqba FDIP* Ukjio Kbixk* Bkoea Qojflfrab

  EKJJ GIX BARKFJU

  XARKFJ

  IGGFEA

  NQUR UIJB NKOQKXV 80;8

  MXKOB KWAOQA PJK^K* AJ UAMQOBI $48*000 UG&

  Xapxauaorab Urklpu/eil Foe/ $OKUBK[> URLP& fo rda pqxedkua igMxkob Kwaoqa Pjk~k kr ;6=0 ' ;660 A/ Mxkob Kwaoqa fo Aj Uamqobi

  }dfed }fjj uaxwa ku rdafx gqrqxa eixpixkra dakb{qkxraxu/

  NQUR

  UIJB

  +

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  41/82

  u p i r j f m d r >

  l k o d kr rk o h a k e d

  8/;0/80;8 z UiqdHvbfmU/eil 2;

  Gxil libaur

  hamfoofomu

  ]daxa rda UqxgU Kj]KvU qp

  } d d ;610 b ;670 d j g h d j b b jj d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  42/82

  wkkor uborkj jir o lkodkrrko Hkd iqjb

  io h dkb gi nqur "20* rd iourqrio ig k

  600,u{qk,giir di iuro kppitkrj "700 ri

  hqjb/ g iqu* rdu ku o rd kj ;600u* kob rd

  ku oi hqurjo biorio oi rd ko k,

  iqob uboru/ r rdkr r* bwjipu piirb

  jkob gi ukj h iggo g rkoupirkrio io rd

  Ukork G xkjikb kob k g jqod/ lko Jiu oju

  kob Pkukbok uboru jkbj riic kbwkork ig rd

  igg kob qjrkrj hiqdr pipr ri h qub ku k

  cob i uq rkr/

  d ur bwjipb kk ku rd iibo

  hikbkjc pirio kjio rd Urkob/ d lkodkrrko

  Hkd eipko bwjipb rd uiqrdo pirio ig rd

  Urkob io rd iobrio rdkr k hq iqjb oir r k

  hqjbo iuro juu rdko "=10/ Piiriokj pkpdjru

  burhqrb kbwruo lkodkrrko Hkd ku* d

  Ukgur Hkd o k/

  H rd ;650u* lkodkrrko dkb k hqurjo biorio

  kk rd wkiqu udipu kob pjor ig pkco/ d Jk

  lk dkr uiio ipob* kob puorb io ig rd

  oirkhj kr bi urqrqu o ekjgiok/ Hqjr kr k iur

  ig "71*000* rd Jk lk ku k jikj jkobkc qorj r ku

  jwjb o ;6=4/

  fo ;620* kppitkrj 5*800 diu turb o

  lkodkrrko Hkd* iur jikrb ur ig Upqjwbk

  Hjwb/ lkodkrrko Hkd ku oi ioubb io ig rd

  gkurur io ru o rd urkr ig ekjgiok rd k

  ko ig okj 500 por iw ;680/

  Gkur gikb ri rd puor bk/ lkodkrrko Hkd

  dku uo oqiqu dkou iw rd bkbu* kob oi

  ppku ri jhkr ru ;00rd koowuk rd pjor

  ig gurwru pjkoob rdiqdiqr rdu k/

  } dkw rd kur ig lkodkrrko kr rd lrjit

  eor io lkd 82* kob rd eorookj Pkkb io lk

  ;6* ukb Nko Boou* lkodkrrko Hkdu duriko kob

  1;,k ubor/

  lu/ Boou urkrb ro khiqr rd jikj duri o

  ;644* kob dku uo kqrdib ut hiicu tjquwj io

  rd duri ig lkodkrrko Hkd/

  d pkkb pjkooo u io hkqrgqjj* ukb lu/

  Boou* di kjui icb io lkodkrrko Hkdu =1rd

  koowuk/ pio woru ojqb k biorio

  ipo diqu o Nqj* eorookj Hkjj o Uprh* kob

  rd kooqkj dijbk icu o Bh/ Gi i

  orookj ogikrio* i ri /h;00/i/

  28 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  xf Hv bfU Ci

  hamfoofomu

  ri eaoraoofkj

  eajahxkrfio

  BalimxkPdfeU.

  }rd k pipqjkrio ig nqur iw 51*000 kr 2/6 u{qk ju* lkodkrrko Hkd piwbu ku kuu ri Jiu

  oju kob uqiqobo ru/ ibo ri Girqo lkk~o* lkodkrrko Hkd u io ig rd pur

  ikurkj ru o dd ri jw o rd or orb Urkru/

  lbko > 5=

  lbko iqudijb foi> ";87*710

  Hkdjiu B i d> =8/;!

  wk iqudijb U~> 8/52

  iu }rd Cbu> 86/8!

  .Uxea> fGxlf Gxl B f a 80;0 /U/ eaUU/

  }rd rd ;610u kob ;670u k rd pipqjkr ig hkd qjrq kob uqo* bq o oi ukjj pkr ri rd

  ordquku ig lkodkrrko Hkd jikju/

  Bkj Wj~ ipob dkr iur pipj rdoc ig ku rd ur uqg udip o lkodkrrko Hkd* jikrb k dkjg,

  hjic qp gi rd p* ukb lkrr }kudk* kqrdi ig d aojipbk ig Uqo/ m ijj* Hw liko*

  Ho eipjkob* B }h ,, k jir ig uiquj dkw,drru kjjb lkodkrrko Hkd di bqo rd

  ;610u* do uqo riic io ru o piur,}k jiic kob gj/Wj~u uqg udip kob bkr krrorio kob iorhqrb ri uqou uo pipqjkr kjio rd

  ikur ig Uiqrdo ekjgiok/

  jio rd lkjhq* lkodkrrko Hkd ku rd jkhikri gi dkr oi kjj uqg qjrq* ukb l/

  }kudk/ Jio rqocu* ibu* dd,pgiko uqo* ikj hikb kco ,, rdu rdou

  rdkr ubb kob bwjipb o lkodkrrko Hkd/

  j l p r j l u b b u e/

  Ppu u N Bu* k }c Hub U/

  lH> Uaerfio Hv Uaerfioxak aurkra o lkokrrko Hak u wa or aaor oahu*

  uarou au uo rou ka kwkkha au rkr

  LKodKrrKo HaKedqofgfab Uediij

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  43/82

  8/;0/80;8 z UiqdHvbfmU/eil 25

  uarou/ au uo rou ka kwkkha* au rkr

  a k hak rrka aa* r r,o k kouou/

  UkoB Uaerfio> [ar oahu knkaor r ra ako/ kco urkoa r hak/ ekkra~a h uk ru ko a au/

  lur ra r,k aork uo u kra aa/

  lur ru ka aoak auu rko 5*000 u{ka aar/

  dfjj Uaerfio> Ua ra uraaru o ru kak }aa ur kwa o ;6;1/

  dau ka rk urkra o uraa u/

  lur au kwa kok ako ko r wa}u/

  rxaa Uaerfio> ioa ouura uk ku }o kau khko~ hakou/ ak wao oka a r ra uraar okau> ikc* kor* ar/

  a} ok hok}u ra kra 20u r ,10u ako/

  lko ok au kwa haao aka }r oa}a* r,ur au/

  mkU jklP Uaerfio> jkra har}aao Hkoa xk ko mkowa} waoa* 8;ur Ur/

  r 82r Ur/

  qua r kwa ku,a uraar ku/ lko oku ako/

  jru o ru kak ka rk 50 60 aar/

  lko ok au kwa haao aka }r oa}a* r,ur au/

  jfHaxrv wfjjkma)dafmdrU> lur au o ra ok rkr }aa hr o ;610* }r ru

  kkra 1*200 u{ka aar/

  uao jhar Wka awaaor }ku hr o ;618* }r ru

  kkra 1*000 u{ka aar/

  a daru u ra }auraour ro }r aora u ko r wa}u

  ua au/

  a daru ku k ur a oa} ourro rko jhar Wka/

  PiarU Uaerfio> a kak har}aao lk eurk d U ko pk ekur d}k/

  Uraar okau aa r aru> joa}* aoouo* ar/

  rda wfjjkma> mkra awaaor au/

  pkc,ca or/

  aj Pixri > xaoka r lkokrrko Hak3 ur aaa r h ko ku pr/

  Uka ru* ako wa}u/

  lkn u ka/

  UvUraL

  Pqhj bqkrio o lkodkrrko Hkd u

  piwbb h rd lkodkrrko Hkd ob

  Udiij Burr dd iwuu wjork udiiju $mkobw* lkbiu*

  Pk* Poockp* xihouio&* io bbj

  udiij $lkodkrrko Hkd lbbj Udiij&*

  kob io dd udiij $lk eiurk&/

  d lkodkrrko Hkd burr ku k dij

  wb k ui ig 687 io rd 80;0 ekjgiok

  kb Pgiko fobt* kco r

  ekjgioku 5b hur pgio burr/

  akd obwbqkj udiij kjui kocu kr

  rd rip ig ru uprw kri/

  PXfwkrA uedIIju jIekrAb fO

  LkOdkrrkO HAked fOejqbA>

  , ko lkru ekrdij Udiij

  , lkodkrrko kb

  , lioruui Udiij ig

  lkodkrrko Hkd

  , Niqo ig Gkrd edurko Udiij

  l k p

  k l k/

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  44/82

  EK

  BXA

  %

  007;146=

  EK

  BXA

  %0

  ;2468;5

  Fo rda ;680u* rdaxa }ku ko iwaxkhqobkoea ig ukob bqa ri foexakuab bawajiplaor/ Lkodkrrko Hakedu ukob }kuudfppab ri ]kfcfcf Haked ri kppakua bawajipaxu fo Dk}kff jiicfom gix paxgaer ukob/

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  45/82

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU l H Ub u

  kbbuu P Hb H U{ Bu c

  ju{

  k k % Hc

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  46/82

  27 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  677 xuu k

  786 l H HjwB/

  =54 55b U

  =00 86 U

  8202 P k5804 P k

  8700 P k

  8400 P k

  86;8 P k

  ;08; 55b U

  ;207 j k

  =75 5;u U

  50= juu U

  426 ;0 U

  104 juu U

  1;0 o Pu k

  602 d k

  850 kbu U

  =02 P k

  =82 ;0 U

  58 w e

  ;802 ;= U

  ;;14 l~ j

  8585 o d U

  5;5 U k hb/

  ;701 dcuu U

  ;;50 1 U

  ;;60 Cu U

  ;270 7 U

  ;717 mu k

  ;28= 8b U

  ;;16 ;0

  ;785 7 U

  ;85; 5b U

  ;458 4 U

  ;1;1 1 U

  ;;= U lbu k/

  "661*000

  ";*066*000

  ";*586*000

  ";*526*000

  ";*266*000";*=61*000

  ";*=66*000

  "8*0=6*000

  "8*061*000

  "8*;00*000

  "8*166*000

  "8*=66*000

  "450*000

  "8*246*000

  "8*666*000

  "5*266*000

  "5*700*000

  "2*861*000

  "2*261*000

  "2*461*000

  ";*1=6*000

  "=64*100

  "481*000

  ";*026*000

  "166*600

  "=16*000

  "466*000

  "661*000

  "666*666

  ";*566*000

  ";*150*000

  ";*166*000

  ";*7=6*000

  ";*766*000

  ";*=71*000

  ";*664*000

  "8*266*610

  5

  8

  5

  5

  25

  1

  7

  1

  1

  1

  1

  5

  1

  1

  1

  5

  2

  1

  4

  2

  5

  8

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  2

  1

  1

  7

  1

  1

  1

  5

  ;

  ;

  8

  8

  55

  1

  1

  2

  2

  7

  1

  ;

  1

  7

  1

  2

  7

  =

  4

  2

  ;

  8

  8

  ;

  ;

  ;

  8

  8

  5

  5

  1

  2

  2

  1

  1

  ;

  ;*015

  ;*1;6

  8*078

  ;*718

  5*0=28*77;

  5*800

  2*881

  5*406

  5*700

  2*118

  2*000

  ;*8;7

  2*517

  2*740

  2*501

  5*725

  7*;51

  2*6=2

  =*000

  5*817

  ;*;;8

  ;*864

  8*08;

  460

  ;*048

  47=

  ;*825

  ;*654

  5*2=0

  5*5=8

  5*682

  2*672

  5*416

  2*842

  2*;50

  ;*700

  7

  45

  =

  ;;;

  ;412

  884

  ;44

  ;8

  26

  851

  50

  ;;

  80;

  ;6;

  ;;2

  ;54

  0

  8=4

  ;=;

  62

  71

  ;0

  ;0

  50

  1

  ;4

  80

  ;;6

  ;0

  7=

  62

  ;88

  ;8

  ;;0

  ;8

  115

  1*617

  8*667

  1*082

  2*40;

  2*24;=*0;6

  2*240

  2*754

  7*002

  =*027

  1*6=0

  1*5;4

  5*254

  7*000

  7*4==

  7*10;

  7*=7;

  7*100

  4*670

  ;0*101

  1*458

  2*4=0

  1*561

  7*57;

  1*;62

  1*865

  =*107

  1*520

  =*102

  =*271

  7*72=

  =*26=

  =*10;

  1*666

  =*105

  =*1;0

  80*;00

  U Bpuu

  C j

  ju U

  m lb

  k Ulb vu

  xn eh

  xu eb,Nu

  C P

  eb ep

  N ec

  lc U

  db e

  eb U

  e d

  U juu

  mb Hu

  abb Cuc

  xh gb

  xn eh

  C Bu

  xuu e

  } Pu

  oc Pu

  P }

  } d

  r xp

  Uu Cuc

  H w

  xh lm

  B k

  k P

  l m

  eb U

  e i

  N U

  Hh m

  5;0,5;7,4272

  5;0,640,8805

  5;0,608,5;46

  5;0,127,=17;

  5;0,121,82125;0,28;,8146

  5;0,5=6,8;7=

  5;0,5=7,44=;

  5;0,127,=17;

  5;0,4=;,1;00

  5;0,127,5274

  5;0,12;,48=;

  5;0,5=7,8881

  5;0,127,;10;

  5;0,5;4,6547

  5;0,877,=;26

  5;0,12;,48=;

  5;0,=64,;8==

  5;0,86;,===6

  5;0,5=6,8;7=

  5;0,=15,115=

  5;0,5;7,4272

  5;0,5;4,56;5

  5;0,125,6666

  5;0,5=4,1057

  5;0,5=7,;;;8

  5;0,5=6,0541

  5;0,127,5;=5

  5;0,127,8664

  5;0,275,4244

  5;0,5=7,44=;

  5;0,207,8080

  5;0,260,20;8

  5;0,127,;10;

  5;0,656,6581

  5;0,127,=17;

  5;0,121,6571

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H Ub u

  255 l P

  8;8 54 P

  280 ;u U

  88; 85b P

  884 20 U

  78; o w B

  886 l P

  28; 80 P

  581 ;u U

  884 55b U

  57;= wu B

  276 84 U

  8606 H B

  55= ;7 U

  ;8; 58b U

  880 ;; U

  122 5b U

  58= 50 U8;7 8b U

  5504 r Ub

  ;84 ;4 U

  ;=;8 r Ub

  8080 r Ub

  80;7 r Ub

  "=81*000

  "=10*000

  "466*000

  "666*66=

  ";*081*000

  ";*010*000

  ";*066*000

  ";*;66*000

  ";*116*000

  ";*=10*000

  ";*466*000

  "8*861*000

  "8*866*000

  "8*766*100

  "8*=61*000

  "8*666*666

  "5*;76*000

  "5*800*000"2*560*000

  "1*600*000

  "7*;00*000

  ";0*100*000

  "82*600*000

  "82*600*000

  8

  8

  8

  8

  5

  5

  5

  8

  5

  5

  2

  2

  5

  2

  2

  2

  1

  ;2

  2

  1

  2

  5

  1

  ;

  ;

  8

  8

  8

  8

  8

  5

  2

  5

  2

  1

  2

  1

  5

  2

  1

  ;2

  1

  7

  1

  8

  2

  710

  =22

  ;*007

  651

  ;*250

  ;*051

  ;*570

  ;*=27

  8*0=8

  ;*481

  8*=70

  5*;56

  8*214

  2*177

  8*807

  8*817

  5*400

  6;08*=12

  5*060

  2*000

  5*882

  ;*56;

  5;

  70

  5;

  862

  ;;

  5

  =1

  ;0

  =5

  77

  ;10

  =

  70

  277

  1;7

  85=

  =4

  44;4;

  88=

  ;0

  8;

  548

  ;82

  8*=08

  ;*511

  5*005

  ;*510

  ;*107

  ;*861

  ;*527

  ;*515

  ;*51;

  8*026

  5*002

  ;*=1=

  8*767

  8*767

  8*=06

  8*76;

  1*2;8;*=62

  5*271

  8*76=

  5*554

  5*500

  5*558

  Bb H

  xb iu

  C r

  N eu

  e du

  l B

  ku xu

  N eu

  eu Bbu

  N U

  q lu

  U mbu

  Nc mup

  N U

  jb Bb

  B xu

  Nu w ^

  N UH Uc

  Nb B

  H Uc

  H Uc

  U d

  Bb C

  4;4,1;=,7122

  5;0,127,=7;;

  5;0,=15,=4;7

  5;0,127,8610

  5;0,127,=7;;

  5;0,127,=7;;

  5;0,258,7200

  5;0,127,8610

  5;0,877,76=6

  5;0,=24,07==

  5;0,121,1414

  5;0,8;5,7787

  5;0,127,=7;;

  5;0,=24,07==

  5;0,127,=17;

  5;0,207,8080

  5;0,277,;002

  5;0,127,=17;5;0,121,6161

  5;0,127,=7;;

  5;0,121,6161

  5;0,121,6161

  5;0,127,55;;

  5;0,8=4,55;;

  xb x

  U H Hcu* f

  Ub xu

  eb Hc xub

  U H Hcu* f

  U H Hcu* f

  C }u x H d

  eb Hc xub

  U H Hcu* f

  Ub xu

  Ub xu

  eb Hc xub

  U H Hcu* f

  Ub xu

  Ub xu

  Ub xu

  U H Hcu* f

  Ub xuUc Ppu f/

  U H Hcu* f

  Uc Ppu f/

  Uc Ppu f/

  Ub xu

  d ' db

  Ub xakjrixU

  r x au mp

  CPf Hcu f/

  U H Hcu* f/

  U x au mpBh r f/

  Ub xu foe

  Ub xu

  Ub xu

  xa)lkT H eu, lH

  ou x

  Pu Uhu f x

  xa)lkT H eu, lH

  o}xa Hcu

  Pb e x

  Ub xu

  Pu Uhu f x

  Ub xu

  xa)lkT H eu, lH

  Ub xu foe

  Pu Uhu f x

  Ub xakjrixU

  o}xa Hcu

  r Pu mp f

  o du b jb Hcu

  Pub x

  r x au mp

  Ub xu

  Ub xu

  U H Hcu* f

  Ub xu

  P x H{

  eb Hc,Pw)H/ eu

  o}xa Hcu

  C }u H eu

  Ub xu

  m Pp l

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H u

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H u

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H u ) h

  Ufomja gklfjv xaUfBaoeaU , l H u

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

  kbbuu P Hb H U{ Bu c

  ju{

  k k % Hc

  u ) bu , h ub u

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  47/82

  258 85b P

  81;7 i B

  580= eu B

  228; eu B

  886 l k

  884 l P

  580; H B

  881 l k

  882 l P

  880 8;u P

  2;7 db k

  5;0; k k

  85;6 mb k

  58;8 k k

  25;2 r Ub

  404 r Ub

  722 l H hb/

  2 Hb e

  8= eb e

  ;= j e

  = a j

  ;2 a j

  ;580 ;8 U

  ;5;6 l H hb/

  ;1;1 ku Hb

  806 k P

  ;808 ru

  ;;87 ;; U

  ";*;26*000

  ";*;66*000

  ";*886*000

  ";*866*000

  ";*210*000

  ";*210*000

  ";*110*000

  ";*166*000

  ";*166*000

  ";*166*000

  ";*776*000

  ";*=00*000

  ";*410*000

  "8*;26*08;

  "8*666*000

  "5*661*000

  "166*000

  "726*000

  "=46*600

  "=66*000

  "686*000

  ";*;26*000

  "266*000

  "=26*000

  "186*600

  "=56*000

  "=16*000

  ";*0=0*000

  5

  8

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  8

  8

  8

  5

  5

  5

  8

  5

  8

  5

  5

  2

  2

  5

  5

  2

  2

  2

  5

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  5

  8

  8

  5

  5

  5

  5

  8

  5

  5

  5

  5

  2

  8*;82

  ;*055

  ;*=62

  ;*662

  ;*410

  ;*410

  ;*480

  ;*410

  ;*410

  ;*406

  8*;22

  ;*608

  8*200

  8*;4=

  8*726

  8*4=7

  42;

  ;*271

  ;*145

  ;*6;7

  ;*480

  8*072

  ;*818

  ;*6=;

  ;*575

  ;*=2=

  8*5;0

  ;26

  ;0

  5

  ;4;

  ;21

  ;57

  6

  ;57

  ;57

  5;

  18

  5=0

  ;5=

  ;7;

  ;4

  ;;=

  58

  17

  ;8

  50

  2

  ;=5

  1

  ;05

  4;

  6

  =8

  46

  ;*747

  8*=01

  5*264

  8*=00

  ;*=00

  8*766

  5*552

  8*=02

  5*541

  5*266

  5*107

  1*028

  ;*=;2

  ;*442

  8*27=

  8*716

  =*0;6

  1*104

  ;*74;

  16*7=4

  =*107

  U Up

  N eu

  B eb

  H x

  B B

  B B

  k dc

  B B

  B B

  eu ju

  Uh Hcb

  jb N C

  j Uuu

  Hc xhu

  Nc mup

  xh U

  N eu

  N ec

  lc }c

  rb rbub

  o lu

  o lu

  jb wcp

  lc Hc

  Cu o

  N eb

  l B

  Up l

  5;0,127,=17=

  5;0,127,8610

  5;0,5=7,878;

  5;0,72=,;751

  5;0,46=,858;

  5;0,46=,858;

  5;0,821,0172

  5;0,46=,858;

  5;0,46=,858;

  5;0,=88,=;;1

  5;0,5=2,=8;1

  5;0,521,6;76

  5;0,724,=77;

  5;0,164,;88=

  5;0,127,=7;;

  5;0,127,522;

  5;0,57=,6;86

  5;0,127,5274

  5;0,162,;6=0

  5;0,504,6==8

  5;0,5;4,02;5

  5;0,5;4,02;5

  5;0,121,420;

  5;0,5=8,;852

  5;0,=64,2775

  5;0,5;4,Nido

  5;0,127,=7;;

  626,841,8;0=

  Ub xu

  eb Hc xub

  Ub xu

  xa)lkT H eu,aU

  U H Hcu* f/

  U H Hcu* f/

  eb Hc xub

  U H Hcu* f/

  U H Hcu* f/

  Ub xu

  x au }u

  Pw Ppu

  Pw Ppu

  P P Hcu* f

  U H Hcu* f

  x au }u

  U H Hcu* f

  o}xa Hcu

  Uub Hcu

  P x H{

  U H Hcu* f

  U H Hcu* f

  Ub xu

  xa)lkT H eu, lH

  Ub xu

  x)lt atu xbb H

  U H Hcu* f

  N/ Up l

  u ) bu h ub u

  u ) bu , h u

  u ) bu , h

  u ) bu , h u ) h

  u ) bu , h u

  ;

  8

  5

  2

  1

  7

  =

  4

  lkodkrrao haked uaerf iou

  a P

  Ub U

  mu j Bu

  r U

  l w

  jh w ) l du

  lH l eu

  d U

  4

  ;

  8

  52

  1

  7

  =

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  48/82

  Rda xur gxaaurkobfom Q/U/ Piur Igea }ku hqfjr kob jiekrab kr ;;7 Lkodkrrko Kwaoqa* bfupjkvfom ko kxr baei baufmo/

  BXA

  %0;27=547

  f /

  ,

  f /

  ,

  ,

  OA]

  JFURFOM+

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  49/82

  EOO Lioav oklab Lkodkrrko Haked %; io rdafx jfur ig 80;; Haur Pjkeau gix rda Xfed kob Ufomja/

  Uqxgufba Hxicaxu

  EK

  BXA

  %

  0;8578=0

  Rda Liur Kjiom rda Eikur

  }}}/UiqrdHkvBfmmu/eil

  rda haur rdfomu fo jfga kxa gxaa

  Bi}ojikb rda oa} Uiqrd Hkv Bfmu Kpp+

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  50/82

  rxaoom r ]aaca ako ur a o lkokrrko Hak 60877 ra }aac haooo gahk 7* 80;8 u ";*746*000/ a 68 arau kwa haao o

  ra kcar ko kwaka ;5= ku/ fowaor ko ku,o,kcar ka hr raoo a aaor/ paku a r uakuokr* ra

  kcar ku u}o ua awaoa u}o aaor }r au ko owaor awau akrwa okoa o aaor }aacu/

  Xa,rla Lxca Pxiga

  exax Pax [xa

  LabfKo U{qKxa % % rirKj

  {k p> g> Hu> Hku> fw> biL

  )gur "5*266*000 5725 2 2 85 ;70

  qa)Uao ";*664*000 58;7 1 2 85 ;22

  j}a) ";*561*000 865= 5 5 85 ;76Hrr)gr "466*000 ;;;8 5 ; 85 =7

  lako jur pa> ";*746*000

  waka jur pa> "8*150*22;

  waka pa pa U{ka gr> "741

  waka bku o lkcar $bil&> ;5=

  fowaor parau jura> 68daur pa juro> "82*600*000

  jakur aouwa juro> "276*000

  waka a juro> 56

  ! parau }r pa baakua> 86!

  ! parau }r pa foakua> 8!

  lako dua U~a U{/ gr/ 8=1=

  lako jr U~a U{/ gr/ 210; 7100lako ha Hau> 2

  lako ha Hkru> 5/0

  10 UiqdHvbfmU/eil z 8/;0/80;8

  u p i r j f m d r > l k o d k r rk o h a k e d

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  51/82

  uo uaio z Loo Ha 60877

  6= eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> "8*568*425wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,1/52!wk Ujjo P P U{/ Gr> "44;/08

  wk Bku io lkcr> ;0;loq Ujjo P> "7=1*000lktq Ujjo P> ";0*600*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> "858*;01*400

  rxaa uaio z Loo Ha 60877

  ;02 eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> ";*244*414wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,8/74!wk Ujjo P P U{/ Gr> "14=/06wk Bku io lkcr> =5

  loq Ujjo P> "7=;*000lktq Ujjo P> "2*=00*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> ";12*42;*;40

  d uaio z Loo Ha 60877

  87 eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> "8*266*685wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,1/76!wk Ujjo P P U{/ Gr> "755/;6wk Bku io lkcr> 60loq Ujjo P> "410*000

  lktq Ujjo P> "1*200*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> "72*664*000

  Loo wma z Loo Ha 60877

  5 eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> ";*207*77=wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,7/0;!wk Ujjo P P U{/ Gr> "267/00

  wk Bku io lkcr> 856loq Ujjo P> ";*500*000lktq Ujjo P> ";*100*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> "2*880*000

  dam ) jhaxv wma z Loo Ha 60877

  86 eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> ";*057*10;wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,8/=7!wk Ujjo P P U{/ Gr> "1;;/;0wk Bku io lkcr> 16

  loq Ujjo P> "700*=65lktq Ujjo P> ";*600*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> "50*014*125

  Lx ei z Loo Ha 60877

  78 eJUaB UJaU Uoj Gkj xubowk Ujjo P> ";*527*056wk Buiqor> $Jur wu/ Ujjo P&> ,2/=8!wk Ujjo P P U{/ Gr> "278/44wk Bku io lkcr> 44loq Ujjo P> "1=0*000

  lktq Ujjo P> "2*600*000irkj lkcr Wkjqkrio)ejiub Ukju 80;;> "45*212*200

  pxipxv b C gxil lxljU ejiUb Uj $Ugx& dilU Uijb f

  ld Hed 60877 Hv lxC x gxil Nqxv ; belHx

  5;* 80;;/ fgixlfi fU blb eeqx Hq i mqxb/

  l H d Uu h U , 80;;

  Loo Ha z 6087758; ejiUb UjU Uoa gk xauaoa

  waka Uao pa> ";*==2*764

  waka buor> $jur wu/ Uao pa&> ,2/21!

  waka Uao pa pa U{/ gr> "726/;8

  waka bku o lkcar> 47

  lo Uao pa> "1=0*000lk Uao pa> ";0*600*000

  rk lkcar Wkkro)eua Ukau 80;;> "176*7==*685

  8/;0/80;8 z UiqdHvbfmU/eil 1;

  Dila ukjau ig har}aao "50 kob "10 Lfjjfio awaxv }aac ,,,,

  Lixa hqvaxu kob uajjaxu ediiua XA)LKT*

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  52/82

  JIEKRFIOU

  UFJWAX UPQX210 Ufjwax Upqx Xikb

  Xkoedi Pkjiu Waxbau* EK 608=1Pdioa> 5;0,122,6666

  Gkt> 5;0,=05,;666

  LKODKRRKO HAKED200 U Uapqjwabk Hjwb/* Uqfra ;00

  Lkodkrrko Haked* EK 60877Pdioa> 5;0,5=7,8881

  Gkt> 5;0,5=7,7188

  ]AUR JIU KOMAJAU8666 Iwaxjkob Hjwb/* Uqfra ;02]aur Jiu Komajau* EK 60072

  Pdioa> 5;0,116,11=0Gkt> 5;0,116,114=

  UIQRD HKV85=20 Dk}rdixoa Hjwb/* 8ob Gjiix

  Rixxkoea* EK 60101Pdioa> 5;0,5=4,6446

  Gkt> 5;0,5=4,8=21

  AJ UAMQOBI208 Lkfo Urxaar

  Aj Uamqobi* EK 60821Pdioa> 5;0,588,;281

  Gkt> 5;0,588,1=82

  LKJKMK EIWA75 Lkjkmk Eiwa Pjk~k

  PKJIU WAXBAU AUR/* EK 608=2Pdioa> 5;0,5=4,6262

  Gkt> 5;0,5=5,528=

  LFXKJAURA1 Lfxkjaura Pjk~k

  Xkoedi Pkjiu Waxbau* EK 608=1Pdioa> 5;0,45;,0888

  Gkt> 5;0,45;,;742

  UKORK LIOFEK780 Ukork Liofek Hjwb/* Uqfra H

  Ukork Liofek* EK 6020;Pdioa> 5;0,872,8881

  Gkt> 5;0,872,8800

  LKXFOK BAJ XAV ) WAOFEA;11 ]kudfomrio Hjwb/

  Lkxfok Baj Xav* EK 60868Pdioa> 5;0,1==,1500

  Gkt> 5;0,1==,150;

  XABIOBI HAKED;=80 U Ajaok

  Xabiobi Haked* EK 608==Pdioa> 5;0,5=4,==2=

  Gkt> 5;0,5=4,;66=

  XKOEDI PKJIU WAXBAU8460; ]auraxo Kwa/

  Xkoedi Pkjiu Waxbau* EK 608=1Pdioa> 5;0,1;2,;572

  Gkt> 5;0,1;2,;280

  HAWAXJV DFJJU6212 ]fjudfxa Hjwb/* Uqfra 700

  Hawaxjv Dfjju* EK 608;8Pdioa> 5;0,801,0010

  Gkt> 5;0,116,114=

  Bfueiwax

  kob oihibv uajju lixa xakj aurkra+

 • 8/3/2019 South Bay Digs 2.10.12

  53/82

  Urawa 'Eaef ]krru

  5;0/5=1/1721

  [email protected]}krruxakjaurkra/eil

  }}}/}krruxakjaurkra/eil

  BXA% 00677462* 0;020265

  RQUEKO GKXLDIQUA

  2 Rdvla Pjkea z Xkoedi Pkjiu Waxbau z }}}/2RdvlaPjkea/eil

  Upaerkeqjkx 5*400 u{/ gr/ dila eilpjarab fo 8001 fu }ajj ufrqkrab io k oakx gqjj,kexa jir fo

  Pixrqmqaua Haob/ Rdfu pxauaor,bkv Ekjfgixofko waxufio ig ko ijb }ixjb wfjjk hikuru k}a,foupfxfomqoihurxqerab wfu