sk maart 2010

Download SK Maart 2010

Post on 18-Feb-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groninger Studentenkrant Maart 2010

TRANSCRIPT

 • www.studentenkrant.org | jaargang 26 | Maart 2010 | De enige onafhankelijke studentenkrant van Nederland.

  Politiek pagina 5

  PVV: Brussels Buitenbeentje

  Voetbal pagina 5

  Misre in de Jupiler League

  Achtergrond pagina 7

  Zernike: een omgegooi- de Lego-doos

  StudentenkrantGroninger

  ExitHet laatste interview van minister Plasterk

 • 2 Groninger Studentenkrant | Maart 2010

  Het werd er al vroeg ingepeperd. Je hebt meisjes. En je hebt jon-gens. Carlo en Irene manifesteer-den zich als aanvoerders van bei-de partijen. Net als partijleiders, schreeuwden Carlo en Irene er op los. De jongens zouden beter zijn want meisjes kunnen niet vech-ten. De meisjes zouden beter zijn, door het geven van een rechtse. Maar wie is hier de baas?

  Samen met een vriendinnetje reis-de ik op donderdag naar Utrecht. In verband met een weekend-OV hadden we meereiskaartjes van de NS geregeld. Daar was de con-

  ducteur. Het enige wat uit zijn mond kwam was: Wat mankeert er aan? Wat mankeert er aan? Wat mankeert er aan? Na al dat ge-zeur rond de OV-chipkaart pra-ten conducteurs nu standaard in drievoud. Om eventuele onduide-lijkheid te voorkomen.

  De conducteur zou later terugko-men. Dat gaf ons even bedenktijd. Uiteindelijk bleek dat we vergeten waren af te stempelen. Op een ge-geven moment kwam de conduc-teur terug, of we er al uit waren. Jullie hebben geluk. De 50 euro boete bleef ons bespaard. De jon-gens naast ons, aan het bier, trok-ken al snel de conclusie toen de conducteur weer was verdwenen: tieten vooruit, lief lachen en bin-go!

  Tja.

  Twee weken geleden stond ik op een gala. Een vriend van me was 100 procent wasted en bleef maar schreeuwen dat zijn vriendin een kuthoer was. Waarom? Omdat ze al naar huis was gegaan. Zonder hem. Totale paniek. Overgelaten aan zijn lot en niet wetend hoe daar mee om te gaan. Hij liep los-

  lopend rond met tegelijkertijd zijn kop in de grond. Zonder zijn vrouw, geen man.

  Toen laatst de ketting van mijn fiets er af was, zette ik mijn fiets op de kop. De ketting moest er tenslotte weer op. Ik had net de kettingkast los toen een jongen langs kwam lopen. Hij vroeg of hij kon helpen. Ook verbaasde hij zich over het feit dat ik dit deed, berhaupt. Natuurlijk deed ik dit zelf. Mn papa zegt altijd dat ik al-les zelf moet doen.

  Daarom dus.

  Maar weet die jongen veel. Ik heb m maar even aan het werk gezet.

  Mannen denken van niet, maar vrouwen zijn hier de baas. Man-nen vallen voor vrouwen vanwe-ge ronde vormen, zachte huid en tuitende lipjes. Stiekem is dit een val, en alle mannen trappen er re-gelrecht in. Het is zo makkelijk. Een vriend van me liet zich jaloers uit over deze kwestie. Hij wilde een geile chick zijn. Dan hoefde hij niets meer zelf te doen.

  Je kunt je afvragen of vrouwen in de positie van dit imago wil-len verkeren. Het komt misschien over als goedkoop en lui. Maar so what? De vrouw wordt er be-ter van en uiteindelijk de gehele doorstroom van activiteiten. Wel tieten is geen boete en resulteert in geen administratieve romp-slomp. Wel tieten is geen loslo-pende, schreeuwende mannen. Wel tieten is geen fietsen zonder ketting.

  Wat mannen hier mee moeten? Niets, gewoon aanvaarden. Vrou-wen zijn niet per se beter. Maar de baas zijn ze sowieso.

  LIESBETH KAUW

  Michiel Zwaan, woordvoerder onderwijs van Lijst Calimero betoogt dat het BSA een goed middel is tegen ongeschikte studenten

  Zetels in de Universiteitsraad wor-den al jaren gewonnen met behulp van populistische campagnes als ijsjes uitdelen en de vriendjespo-litiek van steunlijsten. Alle stu-dentenpartijen zullen de student bij de aankomende verkiezingen in mei weer overspoelen met fly-ers, gadgets en een Volkskrant. Waarom geen inhoudelijke strijd? Omdat je met inhoud in de twee weken van de u-raadsverkiezin-gen geen zetels wint.

  Een typisch voorbeeld van de lage betrokkenheid van studenten bij het onderwijs is de door som-migen tot referendum gepromo-veerde petitie tegen het bindend studieadvies (BSA). Ondanks alle media-aandacht heeft in ruim twee weken nog geen 10 procent van de studenten de moeite genomen om te stemmen. Ook de demonstratie leverde ondanks de bezetting van

  het bestuursgebouw slechts een handjevol bezoekers op, waarvan de helft niet eens uit Groningen. Waar een klein groepje mensen moord en brand schreeuwde, ging de rest van de studenten door met de dagelijkse realiteit.

  In zijn ingezonden brief in de SK van februari ziet mijn collega San-dor Schokker het allemaal anders en durft hij zelfs over een best hoge opkomst te spreken. Deze mening onderbouwt hij door te stellen dat zelfs een referendum over de opheffing van de RuG nog geen 100% opkomst zou krijgen. Een jammerlijke argumentatie, die je ook zou kunnen aanvoeren wanneer slechts n student zijn of haar stem had uitgebracht.

  Schokker speculeert vervolgens over de grote hoeveelheid van niet stemmers die ook tegen een BSA zou zijn. Calimerogedrag komt blijkbaar niet alleen van ons klei-ne kuikens. Want wanneer je (te-recht) concludeert dat wie zwijgt niet automatisch toe stemt, dan is het nogal hypocriet om vervol-gens zelf te stellen dat een grote hoeveelheid van wie zwijgt wel automatisch afkeurt. Nee, wie zwijgt kan het allemaal niet zo-veel schelen.

  Veel interessanter is het dan ook om te kijken naar diegenen die niet zwijgen. Schokker zelf ziet kleinschalig en inspirerend on-derwijs als alternatief voor BSA en wie wil dat nou niet? Helaas vergeet hij dat dit in de huidige situatie nooit gerealiseerd kan worden zonder een BSA. Het steeds lager wordende niveau van

  de steeds groter wordende toe-stroom uit het middelbare onder-wijs en de bezuinigingen in het hoger onderwijs zorgen voor een onhoudbare druk op de kwaliteit en het niveau van het onderwijs aan onze universiteit.

  De invoering van het BSA is niet het wondermiddel dat al deze problemen in n klap zal oplos-sen, maar het is wel een stap in de juiste richting. BSA zorgt er immers voor dat ongemotiveerde en niet geschikte studenten al in het eerste jaar afvallen. Ook scheelt het veel tijd, geld en frus-tratie voor de naar schatting 4500 studenten die nooit een diploma halen, maar op dit moment pas stoppen na een paar jaar door-modderen. Deze studenten zitten straks niet meer voor de tweede of derde keer in de overvolle col-legezalen en werkgroepen.

  Natuurlijk heeft het BSA ook zijn negatieve kanten. Bijvoorbeeld voor de laatbloeiers, die nu nooit de kans zullen krijgen om te laten zien dat zij het wel kunnen. Ver-der zou het best zo kunnen zijn dat er minder studenten lid zul-len worden van een vereniging. Je kunt niet altijd iedereen tevreden houden en de kwaliteit van het onderwijs heeft voor ons nu de hoogste prioriteit. Daarbij denk ik dat veel van de protesterende studenten uiteindelijk ook de voordelen zullen inzien. Of Lijst Calimero deze dag mee zal maken is nog maar de vraag: wij hebben geen geld voor ijsjes.

  Michiel ZwaanWoordvoerder Onderwijs Lijst Calimero

  Calimero: Student zal voordelen BSA wel zienBaas boven baas

  advertentie

  De Groninger Studentenkrant is een on-afhankelijk blad gemaakt voor en door studenten van HBO en WO-instellingen in Groningen. Het verschijnt tien maal per jaar in een oplage van achtduizend exemplaren die gratis verspreid worden op de RuG de Hanzehogeschool en an-dere plaatsen in Groningen

  Hoofdredactie:Randy MartensLiesbeth Kauw (adjunct) hoofdredactie@studentenkrant.org

  Eindredactie:Gerline van der GiessenIngrid HofstraTessa Nijlandeindredactie@studentenkrant.org

  Vormgeving:Jacob Roel Meijering

  Colofon

  Post

  Studentenverenigingen en pro-motie blijven een moeizame combinatie. De complete over-daad aan congressen, activitei-ten en lezingen betekent een ware veldslag om het beperkte bezoekerspubliek. Flyeren is duur, inefficint en kutwerk.

  Bedenk voor jezelf eens wanneer je voor het laatst verleid werd door een flyer of poster om een bepaald congres of iets dergelijks te bezoeken. Als het ooit al is ge-beurd. Posters aan de overvolle en slonzige wanden worden door niemand bekeken, flyers worden vooral ongelezen weggegooid. Flyeren en posters plakken zijn vooral een aanslag op budget, tijd en milieu. Zo goedkoop is het na-melijk allemaal niet. Je springt er als vereniging ook op geen enkele wijze uit. Naast de indrukwek-kende inefficintie van flyeren is het ook een bijzonder vervelende klus. Het is vooral een exercitie

  in afgewezen worden. Bovendien moet het allemaal strak vergund worden anders heb je gezeik aan je broek.

  En het belang van promotie wordt steeds groter. Het verenigings-leven is overvol. Door alle stu-dieopjagende maatregelen gaan studenten minder snel naar acti-viteiten terwijl het aanbod onver-minderd groot is. Zonder goede promotie staan je congressen er schraal bij en droogt je aanwas aan nieuwe leden op.

  Daarom hebben we een aantrek-kelijk alternatief ontwikkeld voor de verenigingen. Wij schrijven je congressen en dergelijke wel vol met een gesponsord artikel, denk bijvoorbeeld aan iets zoals dit ar-tikel, wat ons hopelijk in contact brengt met verenigingen. Natuur-lijk kan je ook advertentieruimte kopen, daarvoor hebben we vanaf nu verenigingstarieven omdat we weten dat jullie ook niet in het geld zwemmen. Met de sponsor-

  gelden betalen wij onze borrels en coke en de verenigingen heb-ben eindelijk kosten-efficinte promotie, een win-win situatie.

  Met een goed gemikt stuk in deze krant bereik je een veel groter pu-bliek naar je vereniging dan met de perfecte poster. Voor een kleine vergoeding die ruim onder de kosten blijft van flyers en pos-ters drukken. Het bereik is ook om over naar huis te schrijven. Ga maar na hoeveel je moet flyeren voordat je 15.000 studenten hebt bereikt. Vooral voor de activitei-ten die breed aanspr