aha!- maart 2010

Download AhA!- maart 2010

Post on 10-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U heeft massaal en positief gereageerd op de geboorte van ons nieuwe LD-ledenblad 'AhA! voor mensen met gezond verstand'. Dat doet deugd en bevestigt wat we al langer aanvoelden: ondanks het internet en Facebook blijven mensen behoefte hebben aan een papieren drager, een blad dat ons als partij op de kaart zet, dat een link vormt tussen de leden en een visitekaartje wil zijn voor alle Vlamingen die LD'er zijn maar het nog niet weten. Hopelijk brengt dit maartnummer daar verandering in.

TRANSCRIPT

 • AhA! t w e e m a a n d e l i j k s e u i t g a v e | m a a r t 2 0 1 0 | n r . 2 | 1 , 5 e u r o vo o r m ensen m e t g e zo n d v er s tan d

  alter-ego | Vlaams parlementslid jurgen Verstrepen is een echte tweeling, hard en soft in n

  Onze Veiligheidsexpert

  Kris dAels over politie en justitieIs er 15 jaar na Dutroux iets veranderd?

  Pokerhype in Vlaanderen

  LDD-lid getuigt Mijn kind heeft ADHD

  CEO Inge Geerdens Ons land straft wie onderneemt

 • proficiat anne

  Hoi anne, proficiat met jullie nieuwe blad aha! voor mensen met gezond verstand. goede lay-out, steengoede teksten die aanspreken. stukken zijn niet t moeilijk om lezen, wat prettig is voor elke lezer. Geert De Backer

  perfecte lijn

  op die lijn blijven verder werken en het wordt perfect. groetjes!Michael Van Loock

  Vlaming in de wereld

  Het interview met dedecker en torfs was heerlijk, hopelijk meer van dat. en blij dat ik dat als vlaming in de wereld ook online kon lezen.Herman Marginet

  Helpende hand

  Het ledenblad aha! ziet er zeer mooi uit. ik kan mij zeer goed voorstellen dat er veel tijd in kruipt en dat jullie wel een helpende hand zullen kunnen gebruiken. ik woon in kalmthout en zit al ongeveer een jaartje in de partij. ik ken senator lieve van ermen zeer goed. ik ben 19 jaar oud en studeer communicatiewetenschappen aan de universiteit van antwerpen. meewerken aan het blad is dus zeer nuttig voor het afwerken van mijn studies. ik hoop dat er interesse is.Stefan Haes

  Ontoereikende pensioenen

  een hard en kritisch stuk over onze pensioenen in het eerste nummer van aha! ik heb mijn hele leven elke dag gewerkt maar zag me door omstandig-heden daartoe verplicht - ziekte van mijn vrouw - op mijn zestigste als zelfstandige met pensioen te gaan. indien ik geen beetje had gespaard tijdens mijn actieve leven dan zat ik nu ver onder de leefloon-grens. toch heb ik mijn best gedaan om een gezin groot te brengen en heb ik al die jaren werk gegeven aan anderen. Het kan toch niet dat wij een land met meer dan 500 politici en tienduizenden ambtenaren zijn terwijl de kleine zelfstandige aan het eind van zijn leven nauwelijks rondkomt? ik hoop dat lijst dedecker op die nagel zal blijven kloppen.Jozef Vernimmen

  Waarheen islam?

  ik was blij verrast in het eerste nummer van ons nieuwe ledenblad ook ene rik torfs tegen het lijf te lopen. en wat blijkt: net als onze eigen voorzitter jean-marie dedecker maakt ook hij zich wel eens zorgen over de toekomst van de islam in vlaanderen, Belgi en europa. torfs heeft gelijk wanneer hij stelt dat we met onze kritiek op de islam niet elke moslim in europa mogen stigmatiseren. maar torfs zal niet ontkennen dat er in alle grote europese steden veel problemen met de dagelijkse praktijk van de islam rijzen. als in mijn eigen stad antwerpen een lesbisch marokkaans meisje een gebedsgenezer/imam op bezoek krijgt teneinde de duivel bij haar uit te drijven, dan hou ik mijn hart vast voor de vrijheid en vrijheden waar we zelf zo hard hebben moeten voor vechten.Mieke Vande Velde

  dank voor uw talloze enthousiaste reacties op onze eerste aha!

  'hOpelijK meer VAn dAt' Het eerste nummer van AhA! was nog niet koud van de persen, of onze ouderwetse brievenbus, hippe mailbox en LDD-site liepen vol met uw enthousiaste, kritische en verwachtingsvolle reacties. Een kleine bloemlezing.

  lezers blijVen AAn het wOOrdOok in de volgende nummers van AhA! willen we graag plaats maken voor uw reacties, meningen en kritische kijk op wat er reilt en zeilt in politiek en samen - leving. Zeg maar: een interactief discussieplatform voor leden, sympathisanten en andere gengageerde burgers.

  coverstory

  Buitenbenen. Dat is het minste wat we over professor/kerkjurist/BV Rik Torfs en LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker kunnen zeggen. Wij brachten beide heren bij elkaar voor een openhartig gesprek over de heikele politieke en maatschappelijke hangijzers die ook in 2010 aan de orde zullen zijn.

  Waarom? Waarom ik? Maar er kwam geen antwoord. Ik heb dat drama zelf, op eigen kracht moeten overwinnen.'

  De idee mag dan wel leven dat u beiden op meer dan n geestelijk terrein sterk van elkaar verschilt, er is ook aardig wat dat u bindt. Beiden herkent u een groot onbehagen dat tot diep in de samenleving is

  doorgesijpeld. U, mijnheer Torfs, gaat daar loso sch mee aan de slag. U, voorzitter, eerst en vooral politiek.Jean-Marie Dedecker: 'Het onbe hagen, de onvrede die zich van de mensen heeft meester gemaakt - in meer of mindere mate - is een veelkantig gegeven dat bovendien niet zo makkelijk te duiden is. Allereerst is er de naakte vaststelling dat de kennis, de informatie die elke burger, waar hij zich ook op de sociale of intellectuele ladder bevindt, enorm is toegenomen. De grens van het weten bleef vroeger beperkt tot de grens van de familie, het dorp, de wetenschap van mijnheer pastoor en mijnheer doktoor. De horizon van de meeste mensen reikte niet verder dan de pagina's van hun verzuilde krant. De informatietechnologie heeft dat oude vertrouwde model naal stuk geslagen. Dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen.'

  Welke voor- en nadelen?Jean-Marie Dedecker: 'We weten vandaag meer. Maar alles wat we

  weten bedrukt ons ook. Oorlog, honger, armoede: onmachtig en hulpeloos zitten we elke avond, elke ochtend, de klok rond tegen de via alle kanalen binnenstromende ellende aan te kijken. Een minstens even groot aandeel in het maat-schappelijke onbehagen dicht ik de afgunstmaatschappij toe. Media, reclame, geld, consumeren, succes: een ander heeft altijd meer, soms onbereikbaar meer. Maar puur politiek situeer ik het onbehagen in de hoek van de machteloosheid, de machteloosheid van de burger die wordt geconfronteerd met een vierkant draaiende overheid. Een overheid die haar kerntaken ver-waarloost - justitie, veiligheid, pensioen en ik vergeet er - maar zich wel met elk detail van het bestaan, van het ondernemen wenst te bemoeien. Een Europese CO2-taks, een belasting op de priv-gesprekken met de gsm van de baas en - niet vergeten - een extra belasting op het genieten van een ijskoude Cola! Maar ondertus-sen moet Lijst Dedecker wel achter de waarheid over corruptie en

  malversaties bij de Vlaamse admi-nistratie Bruggen en Wegen aan. En dan is het establishment ver-baasd dat de burger een gevoel van onbehagen en onvrede niet kan onderdrukken, ook niet in het stemhokje? Ik niet hoor.'

  Opgepast voor populisme, Jean-Marie.Rik Torfs: 'Mij zul je niet zo makkelijk op het gebruik van het woord populisme betrappen. Populisme is plakplaatje, net als de begrippen conservatief en progressief. Of links

  en rechts. Ik vind het juist belangrijk dat we politici

  hebben die met een volgehouden, consistent discours naar de tribune gaan en door het volk ook worden begrepen. Maar: dat is toch nog iets anders dan de mensen naar de mond praten. Het is mijn stellige overtuiging dat een politicus de moed moet hebben de mensen tegen te spreken, niet naar de mond te praten, de mensen over een drempel helpen. Neem nu de doodstraf: die is gelukkig goeddeels afgeschaft, ook op plekken waar de doodstraf nog een minderheid voorstanders had. Nog eentje: het milieu. Politici moeten de moed hebben tegen de burger te zeggen dat het niet de bedoeling is dat wij de aarde, de natuur, de lucht, het water en de kosmos zo snel mogelijk om zeep helpen.'Jean-Marie Dedecker: 'We zijn in een cultuur van de angst terechtge-komen, angst die voortdurend wordt gevoed en gekweekt. Het eco logisme moet niet langer worden vertaald als een bezorgdheid voor de natuur, het ecologisme is de nieuwe staatsgodsdienst. Compleet met de bijbelse begrippen zond-

  vloed en zondebesef. Helaas: wie daar een kritische kanttekening bij wenst te maken, wordt als een verderfelijke populist weggezet. Het zal me niet beletten grote vraagte-kens te blijven zetten bij de klimaat-hysterie. Want dat is het toch?'

  Rik Torfs: 'Wat goed en waardevol is, kan ook tot excessen leiden. Kijken we maar naar het geloof. Als religie betekent dat we dieper gaan nadenken in plaats van bij alles wat zich aandient domweg aan de oppervlakte te blijven, vind ik religie een prachtige vinding. Maar wanneer in naam van het geloof wordt gemoord en gebrand, dan betreur ik dat. Verabsoluteren is

  altijd fout. Of het nu om ecologie of het geloof gaat. Geloof waar Jean-Marie niet veel mee heeft, heb ik uit zijn boek over de hoofddoek begrepen. Zijn geloof bevindt zich blijkbaar in een dipje.'Jean-Marie Dedecker: 'Dipje? Ravijn, zul je bedoelen. Ja, ik ben een voor-stander van de lekenstaat. Wie zijn geloof wil belijden, betaalt voor zijn eigen God. En 't wordt altijd maar ingewikkeld. Na het geworstel met het christendom en het katholi-cisme, dient zich in Europa de islam aan. Ik ga even naar Zwitserland waar een volksraadpleging over de wenselijkheid van minaretten heeft plaatsgevonden. Minaretten boven op de moskee waren vroeger noodzakelijk om op te roepen tot het gebed, om de mensen te wekken, zeg maar. Zoals de klokken bij ons. Om het uur van het gebed aan te geven, heb je op de keper beschouwd geen minaret meer vandoen.'

  Nogal wat mensen maken zich grote zorgen over de posities die de islam in onze samenleving zal innemen.

  Het is even schrikken om te lezen dat een jonge Antwerpse lesbienne met een Marokkaanse achtergrond een duiveluitdrijver op bezoek krijgt. Of dat de moslimexecutieve niet in gesprek wil met Gaia want: de messen om een o erschaap de keel mee over te snijden zijn scherp genoeg. Hoe kijkt u daar tegenaan?Rik Torfs: 'Misschien eerst even opmerken dat het debat over de combinatie migratie/islam vrij recent is. Wanneer de eerste gastarbeiders hier kwamen, werd er over hun geloof met geen woord gerept. Gastarbeiders waren mensen uit een warm land die het hier 's winters koud had-den en net als de trekvogels gauw