rudi roose leuven – 3 maart 2010 kortrijk – 17 maart 2010

Download Rudi Roose Leuven – 3 maart 2010 Kortrijk – 17 maart 2010

Post on 12-May-2015

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Rudi Roose Leuven 3 maart 2010 Kortrijk 17 maart 2010
 • Dia 2
 • Etiologische benadering: focus op oorzaken van probleemgedrag, die in individu en/of samenleving te situeren zijn: Individu: stoornissen, gebrekkige moraliteit, Samenleving: armoede, inadequate opvoeding, invloed van de peer groep, Interactionistische benadering: focus op betekenis van definiring van probleemgedrag en gevolgen van deze definiring
 • Dia 3
 • In een etiologische benadering ligt de nadruk op een interventie als het voorkomen en oplossen van problemen In een interactionistische benadering ligt de nadruk op een interventie als een tussenkomst die verschillende betekenissen kan hebben en verschillende gevolgen, ook onbedoelde en ongewenste
 • Dia 4
 • Huidig debat over probleemgedrag focust overwegend op preventie en sanctionering Maatschappelijke ontwikkelingen met verschuivende kijk op jongeren en gedrag van jongeren 1980: sociaal vernieuwde kind Oog voor context van gedrag, bijvoorbeeld perspectiefloosheid van aantal jongeren, Oog voor maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren 2010: kind van de morele herbewapening Oog voor beschermen van de samenleving tegen risicogedrag
 • Dia 5
 • Verruiming van het risico-idee De verschuiving van the century of the child naar the century of the child at risk en the child as a risk Specifiek preventieconcept: prevention trough early detection Zo vroeg mogelijk problemen onderkennen en tussenkomen Cf. ADHD kan leiden tot delinquentie? Nadruk op zero tolerance
 • Dia 6
 • Voorspelbaarheid is twijfelachtig Discussie over preemptive strike (als vorm van agressie)? Leidt mogelijk tot reductionisme van problemen Biologisch reductionisme: gedrag wordt vooral biologisch verklaard en beantwoord bijvoorbeeld debat ADHD leerprojecten: gedrag leren beheersen in context die zelfde blijft? Depolitisering van gedrag: afknippen van sociale component Cf. bijvoorbeeld discussie Parijs en later Brussel, benoemd als symptoon van slechte opvoeding?
 • Dia 7
 • Preventie: risico op ontstaan TABOERUIMTES Leidt preventie tot voorkomen van gedrag of tot zwijgen over gedrag? Als je kinderen altijd maar zegt dat ze niet met vuur mogen spelen zullen ze niet meer komen vertellen dat het huis in brand staat Focus op vermijden kan leiden tot niet meer kunnen benoemen van problemen en/of verschuiven van problemen Cf. drugbeleid >< niet meer spreken over druggebruik? Cf. pestbeleid >< pesten verschuift zich buiten de school? Cf. inschakelen politie bij geweld >< verschuiven buiten school?
 • Dia 8
 • Nadruk op preventie en beheersing houdt dus risico in van verhindereren/verminderen van ruimte voor discussie over betekenis van gedrag en betekenis van benaderen van dat gedrag Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als zinloos geweld?
 • Dia 9
 • Idee van tussenkomst wijst op reflectie over feit dat problematisch gedrag niet zomaar bestaat maar dat we dit definiren op een bepaalde manier en daarop tussenkomen met mogelijk verschillende gevolgen Wie definieert dus wat als probleem, op welke gronden en met welke gevolgen?
 • Dia 10
 • Waarover hebben we het als we spreken over probleemgedrag, over agressie en geweld? Dikke begrippen die veel verschillende soorten gedrag kunnen dekken: wat wordt daar nu mee bedoeld en wie vindt dit problematisch op welke gronden? Cf. debat zero tolerance en gedrag dat we zelf ook stelden? Cf. debat vechten op school?
 • Dia 11
 • Jaren 1980: debat over non-interventie Omwille van experimenteergedrag dat mogelijk passeert Omwille van risico op secundaire deviantie (Lemert): probleemgedrag wordt niet verhinderd maar net versterkt door onze interventie Tussenkomst is in dit geval dan geen oplossing maar eerder een oorzaak Hoe verhoudt dat zich tot huidige benaderingen en wat doen we er mee? Wat is ruimte voor begrijpen van gedrag? (Begrijpen is daarom niet hetzelfde als goedkeuren!!!)
 • Dia 12
 • Op zoek naar betekenis van gedrag en complexiteit ervan Cf. spijbelproblematiek Cf. vormen van weerstand Op zoek naar betekenis van interventie Verbindende en ontbindende factoren, Cf. preventie van drughulpverlening: niet spreken over drugs? Cf. discussie over jeugddelinquentie: vastpinnen van jongere op negatief element leidt tot verlies van binding
 • Dia 13
 • Een constructieve benadering van jongeren Als je problemen vraagt zul je problemen krijgen (waarom) Perspectief openen voor verandering: Van moeten moeten moeten naar ont-moeten Cf. Vuurvogelproject/leerrechtproject in Kortenberg en het zoeken van ruimte voor dialoog Contact door niet allerlei doelstellingen voor te structureren Oog voor ACTORSCHAP VAN JONGEREN (cf. debat over desistance en de klik die mensen maken)
 • Dia 14
 • Een complex probleem Met complexe verwachtingen, ook naar scholen die in huidige onderwijslandschap/hulpverleningslandschap zeker geen evidentie is maar wel een belangrijk aandachtspunt, want wat is het alternatief?