kareoler, maart 2010

Download Kareoler, maart 2010

Post on 15-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kareoler, maart 2010, uitgegeven door de BNMO

TRANSCRIPT

 • de Kareoler maart 2010 1

  de KareolerBNMO-magazine, jaargang 70, maart 2010

  De eerste bondsraad nieuwe stijl

  Over de dood van Jeroen Severs

 • de Kareoler maart 20102

  Blikveld

  2 de Kareoler maart 2010

  Jaargang 70, 2010, nr. 2

  De Kareoler is een uitgave van de Bond

  van Nederlandse Militaire Oorlogs- en

  Dienstslachtoffers

  BeschermvrouweH.M. Koningin Beatrix

  Hoofdbestuur BNMOalgemeen voorzitterHenk Moorlag

  vice-voorzitterSjef Verhagen

  algemeen penningmeesterLei Hermans

  algemeen secretarisJan Burger

  tweede penningmeesterMarinus Bouwmeester

  tweede secretarisChristel Roos

  lidJohn Kuipers

  Redactie de KareolerJos Morren, hoofdredacteur

  Henk Moorlag

  Willem Knook

  Armand Lucas

  Henk Raukema

  Redactie-adres op de achterzijde

  Ingeschreven in het verenigingsregister

  van de Kamer van Koophandel en

  Fabrieken te Utrecht onder nummer V.

  477894

  Verschijnt ook op geluidsband

  Ledenvergaderingen in de afdelingen

  Het is al weer zover dat afdelingen hun ledenvergadering gaan houden.

  De afdelingsbesturen leggen aan de leden verantwoording af over het

  beleid dat zij in het afgelopen jaar hebben gevoerd. Er breekt weer een

  drukke tijd aan, wij willen als hoofdbestuur zoveel mogelijk deze

  ledenvergaderingen gaan bezoeken.

  Ook zal de Basis bij veel afdelingen, of op een later tijdstip in de regio,

  de ruimte krijgen om iets te vertellen over de toekomst voor de

  BNMO-leden.

  Het zijn op dit moment spannende tijden, er verandert veel, maar het

  V-Fonds heeft ons beloofd dat de nazorgprogrammas tot in lengte van

  jaren zullen blijven bestaan. Of anders gezegd: tot de laatste het licht

  uit doet, maar zover is het nog lang niet, zolang wij nog een groei

  doormaken in ons ledenaantal. Dat krijgen wij niet door achterover te

  leunen, maar actief te blijven waar dit mogelijk is. Er voor elkaar te zijn,

  juist voor die mensen die het erg moeilijk hebben. Dat kunnen heel veel

  jongeren zijn, maar vergeet de ouderen zeker niet.

  Ik denk over wat de heer Jagtenberg in de vorige Kareoler in zijn verhaal

  vertelde, als je negentig jaar bent en nog steeds beschuldigd wordt van

  oorlogsmisdaden, en hoeveel zullen er nog volgen? Ook hier zal de

  BNMO waakzaam in moeten zijn.

  Verder zal het hoofdbestuur veel tijd en energie stoppen in het maken

  en uitvoeren van een werkplan, maar dat kunnen wij niet alleen.

  We zullen de afdelingen vragen om hier aan mee te werken, niet langs

  de kant, maar door actief meedoen, handen uit de mouwen als dit kan.

  Ik ben trots op de projectgroepen die druk in de weer zijn om de BNMO

  voor de toekomst ook waterproof te maken. Wij hoeven geen andere

  groepen binnen onze organisatie die het zelfde willen doen, niet steeds

  weer het wiel willen uitvinden, maar uitvoeren waar de BNMO 65 jaar

  goed in is, dat heeft zij allang bewezen: zorg voor en met elkaar.

  Tenslotte wens ik onze zieken en leden die door ouderdom het moeilijk

  hebben veel sterkte.

  Henk Moorlag,

  algemeen voorzitter

 • de Kareoler maart 2010

  VingerwijzingIn dit nummer

  3de Kareoler maart 2010

  Lente!

  Het belangrijkste nieuws rond deze tijd van

  het jaar, is elk jaar opnieuw het aanbreken van

  de lente. Daarnaast leven we in een turbulente

  tijd waar ook dit blad voor deel op ingaat.

  Verder weer de nodige verhalen en berichten

  uit de BNMO-wereld, en eenmalig treft u geen

  secretariaten bij het afdelingsnieuws vanwege

  het grote aanbod daar. Veel leesplezier

  toegewenst.

  De redactie

  Belangrijke telefoonnummers

  BNMO: 0343 47 41 10

  De Basis: 0343 47 42 00

  Centraal aanmeldingspunt: 0343 47 41 48

  ABP (Zorgloket): 045 579 80 05

  2 Blikveld

  5 Hoofdzaken Ook actief dienenden 'veteraan'

  6 De Romp De eerste bondsraad nieuwe stijl

  9 Rechtspraak Oost-Indisch doof?

  10 Ledematen De zinloosheid van de dood van Jeroen Severs

  12 Beleidszaken Uruzgan

  13 Hand- en Spandiensten De Basis komt naar u toe

  14 Ruggespraak Eigen risico Zorgverzekeringswet

  16 Uit het hart Afdelingsnieuws

  19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

  Foto omslag: Altaarvoor de in Irak

  omgekomen militair Jeroen Severs. Meer over

  hem op pagina 10. Foto: Jos Morren.

 • Hoofdzaken

  4

  de Kareoler maart 2010

  Kopstoot

  Het is een beetje een misleidend woord:

  oorlogsmisdaden. Alsof je een oorlog op een schone

  manier zou kunnen voeren. Natuurlijk, dat is het

  ideaal, en met de vredesoperaties in blauw kwam

  men naar het gevoel al een eind in de buurt.

  Maar die bleken uiteindelijk toch niet effectief. Wat

  zijn eigenlijk oorlogsmisdaden?

  Laatst ontving ik een brief van een oudere dame die

  pas recent haar man op dramatische wijze moest

  verliezen. Het ging om een Indi-veteraan die niet

  langer kon leven met de misdaad die hij naar zijn

  idee had begaan. We noemen dat nu PTSS, ook al

  zon fraai, onduidelijk woord, maar het feit dat haar

  man op deze manier zn leven verloor, vind ik ook

  een oorlogsmisdaad. Tegen deze man en tegen zijn

  gezin. Hij is gesneuveld terwijl de vrede al was

  getekend. Opnieuw nogal misleidend. Teken je de

  vrede? Die zul je moeten ervaren en daar was deze

  man niet toe in staat.

  In feite is oorlog zelf al een misdaad die je moet

  aanwenden voor noodgevallen. Zoals een serieuze

  bedreiging van je veiligheid. Maar dat vergeten we

  nog wel eens, omdat we denken dat er ook keurige

  oorlogen bestaan. Zoals in Irak bijvoorbeeld.

  Al bleek daar achteraf geen directe aanleiding voor

  te bestaan. Wat is hier dan de misdaad?

  Ik wil echter niet al te zwaar op de hand zijn in dit

  blad, want we hebben het goed in Nederland en de

  rest van Europa, dankzij de militaire kracht van ons

  Noord-Atlantisch bondgenootschap. Daar heb ik

  ontzag voor en ben er ook blij mee. Maar ik begrijp

  heel goed dat wanneer je een geliefde ontvalt als

  gevolg van een militaire inzet die misschien niet

  helemaal legitiem was, je daar geen vrede mee kunt

  hebben. Had van te voren even wat beter nagedacht,

  want oorlog is nog steeds geen spelletje en zal het

  nooit worden ook.

  Bedreiging thuisfront militairen

  Dreigmails, dreigbrieven, onrustwekkende telefoontjes,

  chatberichten, sms'jes: familieleden van militairen die op

  missie zijn in Afghanistan, krijgen vaak af te rekenen met

  bedreigingen of zelfs met lugubere acties.

  De terreurdreiging is volgens De Telegraaf zo erg dat een

  gezin moest onderduiken in een kazerne en onder continue

  bewaking is gesteld. Een andere familie leeft in

  doodsangst sinds ze op een ochtend een doodskist aantrof

  in de voortuin. Een derde vrouw krijgt dreigtelefoontjes

  sinds ze haar telefoonnummer in de krant publiceerde

  onder een zoekertje naar een kinderoppas wegens

  uitzending van mijn echtgenoot'. Diverse leden van de

  Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd. Wie achter de

  bedreigingen zit, is nog onduidelijk.

  Ministerraad stemt in met Veteranenwet

  De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De

  Vries van Defensie ingestemd met de Kaderwet veteranen

  die een wettelijke basis geeft aan de activiteiten voor

  erkenning en waardering voor veteranen. Ook ziet de wet

  toe op de samenwerking bij de samenloop van uitkeringen

  en pensioenen in verband met invaliditeit, het Landelijk

  Zorgsysteem voor Veteranen, de bevordering van

  wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van

  persoonsgegevens van veteranen. Tot slot voorziet de wet

  in regelingen voor de afdoening van klachten en de

  verantwoording van het veteranenbeleid.

  Deze onderdelen van het veteranenbeleid zijn grotendeels

  al gerealiseerd en krijgen met de inwerkingtreding van de

  Kaderwet Veteranen een wettelijke basis. Bij of krachtens

  algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels

  worden gesteld voor de erkenning en waardering.

  De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel

  voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van

  het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State

  worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 • Hoofdzaken

  5de Kareoler maart 2010

  Ook actief dienenden veteraan

  De Tweede Kamer wil het begrip veteraan oprekken. Nu vallen daar alleen

  militairen onder die op missie zijn geweest en uit dienst zijn getreden.

  Een meerderheid van het parlement

  vindt echter dat ook nog actief

  dienende militairen die zijn

  uitgezonden, als veteraan moeten

  worden beschouwd. De nu

  demissionaire staatssecretaris Jack

  de Vries (Defensie) houdt voorlopig

  vast aan de huidige definitie, maar

  heeft geen bezwaar tegen de wens

  van PvdA, SP, VVD en D66 om het

  begrip uit te breiden met actief

  dienenden.

  Het CDA is het ook eens met de

  verruiming, maar Tweede Kamerlid

  Ine Aasted-Madsen van de

  regeringspartij liet woensdag nog in

  het midden of haar fractie de motie

  daarover van D66 zal steunen. Voor CDA'er De Vries is het

  geen principieel punt. De zorgplicht van de overheid geldt

  volgens hem per definitie voor militairen, of ze nu nog