rpt sivik (ting.2)

Post on 13-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran

TRANSCRIPT

SEK

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2

2015PENGGAL 1

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

05/1 09/1PENANGGUHAN PERSEKOLAHAN AKIBAT BANJIR

112/1 16/1

1. Taklimat Khidmat

Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan

A. Khidmat Masyarakat

boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atauiii. Individu

B. Folio Khidmat

Masyarakat dihasilkan

secara individu A. Tema 2 :

HIDUP

BERMASYARAKAT

(Rujuk teks PSK hal. 140

147)

B. 40% markah akhir tahun.

C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37

2. Taklimat

Penilaian Aspek

Kemahiran dan Nilai PSKGuru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang

P&P.

iii. nota murid.

iv. dan sebagainya.

A. Sepanjang P&P.

B. 25% markah akhir tahun. (Penilaian Holistik)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT 1

PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri.

2. mengamalkan budaya ilmu

untuk mencapai

kecemerlangan diri.

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpuji.Fikir dan jawab (m/s 3)

AKTIVITI 1ATOKOH CEMERLANG1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri

seseorang tokoh.

2. mengamalkan budaya ilmu

untuk kemajuan diri.

3. menunjukkan sikap

bertanggungjawab dan

akauntabiliti.

Buku Skrap :

Tokoh-tokoh Cemerlang di Malaysia.

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

219/1 23/1

AKTIVITI 1B

KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN1. mengenal pasti ciri-ciri

perwatakan yang terpuji

2. berinteraksi dengan orang

lain secara hormat dan

sopan

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpujiBaca dan faham (m/s 8)

AKTIVITI 1C

APAKAH CITA-CITAKU1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri untuk

mencapai cita-cita

2. berinteraksi dengan orang

lain secara hormat dan

sopan3. peka terhadap

tanggungjawabPenulisan :Cita-cita saya

326/1 30/1

AKTIVITI 1DMATLAMAT HIDUPKU1. mengenal pasti factor-

faktor kecemerlangan diri

2. membuat refleksi untuk kejayaan diri

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpujiFail peribadi :

Sijil kelahiran

Sijil UPSR

Gambar keluarga

Aktiviti 1C dan sebagainya

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

UNIT 2

KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA1. menjelaskan cara-cara

untuk mancapai perpaduan

dalam keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga3. bertanggungjawab sebagai anggota keluargaFikir dan jawab (m/s 22)

4 02/2 07/2

AKTIVITI 2A

KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN1. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan

2. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga

3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga

Buat Refleksi (m/s 24)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 2BRUMAHKU SYURGAKU1. menjelaskan kepentingan

sokongan anggota

keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga

3. menghormati dan

menghargai sumbangan

ahli keluargaIdea kreatif (m/s 27)

6

AKTIVITI 2CSAYANGI KELUARGA ANDA1. menghuraikan

kepentingan perpaduan

dalam keluarga

2. menangani konflik dalam

keluarga

3. bekerjasama mengatasi

masalah keluargaFikir dan jawab (m/s 28)

AKTIVITI 2D

BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA1. menerangkan kepentingan

aktiviti keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga3. menyayangi keluargaKeratan akhbar :

Jenis-jenis rekreasi

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

7

UNIT 3HORMATI HAK ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

menghormati hak orang

lain

2. menjalankan

tanggungjawab sebagai

anggota masyarakat

3. peka terhadap perbezaan

individuFikir dan jawab (m/s 40)

AKTIVITI 3A

KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA1. menjelaskan kepentingan

memahami perbezaan

individu

2. mengamalkan sikap

toleransi dalam

masyarakatBaca dan fahami (m/s 41)

3. menghormati latar

belakang individu

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

8

AKTIVITI 3B

MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

mengetahui bakat dan

kebolehan orang lain

2. menyokong agensi-agensi

yang membantu

kesejahteraan masyarakat

3. menghormati kebolehan

dan bakat orang lainBaca dan fahami (m/s 43 44)

AKTIVITI 3C

KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

menghormati pendapat

orang lain

2. memberi pendapat secara berhemah

3. menghormati pendapat

orang lainFikir dan jawab (m/s 48)

9

UNIT 4SEMANGAT KEKITAAN1. menerangkan unsur-unsur

pemupukan semangat

kekitaan

2. menyemai semangat

kekitaan

3. menghargai dan

menghormati sumbangan

individu dalam masyarakatFikir dan jawab (m/s 50)

AKTIVITI 4APERPADUAN1. mengenal pasti unsur-

unsur pemupukan

semangat kekitaan

2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia

3. menunjukkan semangat perpaduanAktiviti kumpulan (m/s 53)

AKTIVITI 4B

PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN1. menyatakan syarat-syarat

permuafakatan dalam

masyarakat majmuk

2. mengamalkan

permuafakatan dalam

masyarakat

3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam

masyarakatAktiviti kumpulan (m/s 56)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

10

UJIAN BULANAN (1) Soalan dari Minggu 2

hingga minggu 9

1 MINGGUCUTI PERTENGAHAN TAHUN

11

AKTIVITI 4CBUATLAH KEBAJIKAN1. menjelaskan kepentingan

agensi-agensi yang

membantu menjaga

kesejahteraan masyarakat

2. menyokong agensi-agensi

yang menjaga

kesejahteraan masyarakat

3. peka terhadap masalah

yang berkaitan

kesejahteraan masyarakatKeratan akhbar

AKTIVITI 4DKESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA1. menjelaskan isu dan

masalah yang berkaitan

dengan keselamatan

masyarakat

2. menjalankan

tanggungjawab untuk

menjamin keselamatan diri

dan kesejahteraan

masyarakat

3. peka terhadap isu dan

masalah yang berkaitan

dengan kesejahteraan

masyarakatBaca dan fahami (m/s 60)

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

12

UNIT 5

WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM1. menerangkan jenis-jenis

warisan kesenian pelbagai

kaum di Malaysia

2. memberi maklumat

tentang kepentingan muzik

dalam kehidupan manusia

3. berbangga dengan

kekayaan kesenian

Malaysia

Teliti dan faham (m/s 67 68)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

12

AKTIVITI 5A

WARISAN ALAT MUZIK1. menerangkan jenis-jenis

alat muzik tradisional

kaum di Malaysia

2. mencari maklumat tentang

alat-alat muzik pelbagai

kaum

3. menerima dan

menghormati warisan

kesenian pelbagai kaumKeratan alat-alat muzik tradisional

Laman webKeratan akhbar

13

AKTIVITI 5B

BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA1. menghuraikan fungsi

tarian dalam warisan

kesenian pelbagai kaum

2. melibatkan diri dalam

usaha mengekalkan

warisan kesenian pelbagai kaum

3. mengapresiasi sumbangan

pelbagai kesenian dalam

pembentukan budaya

MalaysiaBaca dan fahami (m/s 72)

14

AKTIVITI 5CWARISAN KRAFTANGAN1. menerangkan jenis-jenis

warisan kraftangan

pelbagai kaum

2. melibatkan diri dalam

usaha mengekalkan

warisan kesenian pelbagai kaum

3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan MalaysiaTikar

Pasu

15

AKTIVITI 5DPERMAINAN WARISAN1. menerangkan jenis-jenis permainan warisan

pelbagai kaum

2. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan

permainan warisan

3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam

pembentukan budaya

MalaysiaIdea kreatif (m/s 81)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

16

AKTIV