rpt ting 4

Download RPT Ting 4

Post on 10-Nov-2015

232 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

all free

TRANSCRIPT

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 4Hak Citpa Terpelihara Unit Bahasa Melayu Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 4

Hak Citpa Terpelihara Unit Bahasa Melayu Jabatan Pelajaran Kedah

Rancangan Pelajaran Tahunan ini digubal berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Penyediaan RPT ini merupakan satu garis panduan kepada guru-guru dalam melaksanakan pengajaran tahunan dan harian. Sebarang pindaan dan penambahbaikan RPT ini boleh dibuat dengan syarat tidak mengubah maksud asal penyediaan RPT ini.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4BULAN/MINGGU/UNIT/TEMA/TAJUKHASIL PEMBELAJARANSISTEM BAHASAPENGISIAN KURIKULUMCATATAN/BBM

UNIT 1

Minggu 1 Minggu 2

UNIT 1 :SENARIO MASYARAKAT MALAYSIA- Masyarakat Malaysia alaf Baru

- Tradisi Kejiranan dalam Masyarakat

- Kegiatan Kejiranan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapati) Mengolah semula maklumat secara koherens untuk tujuan tertentu.Ii) Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.iii) Membina ayat dalam perenggan yang koherens untuk menghasilkan karangan.

FOKUS UTAMA:FU:8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.,4 Mengolah semula maklumat secara koherens untuk tujuan tertentu.

Aras (iv) Mengolah maklumat untuk mendapatkan pertautan idea.

FOKUS SAMPINGAN:1.0 Berinterkasi untuk menjalinkan dan mempererat hubungan mesra.

1.1 Berbual dan berbincang tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang mennyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Aras 1: (i) Berbual tentang masalah harian dan isu-isu semasa dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 : (i) Menghubungkaitkan topik dengan merujuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

Aras 2 : (i) Memperkukuhkan hujah berasaskan pengalaman dan sumber yang boleh dipercayai.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Aras 1 : 1 (i) Menghasilkan karangan wawancara, perbincangan, fakta, ulasan, cerpen dan perbahasan.TATABAHASA

Kata namaKata Ganti nama

Sintaksis:FN + FN

Ayat TopikAyat Huraian

Kosa Kata:

SaluranKemasyarakatanDigugatEmosiGanjaranKebendaanMeluntur

Peribahasa:

Darah daging

Bulat air kerana pembetung; bulat manusia kerana muafakat.

Berat sama dipikul; ringan sama dijinjing.

ILMU-Pendidikan Moral-Sains-Kesihatan

KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH-KBKK -Belajar Cara Belajar

NILAI-Kerajinan-Kegigihan

KEMAHIRAN BERBAHASA-Mendengar dan bertutur-Membaca-MenulisBuku Teks Ting. 5

Radio

Petikan akhbar dan majalah

Kertas sebak

Kad manila.

2 . RUMUSAN KARANGAN / PEMAHAMAN PETIKAN UMUM.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat i) Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.ii) Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

iii) Membina ayat yang gramatis.

FOKUS UTAMA:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.

Aras 1(iv) Mengolah maklumat untuk tujuan memperoleh pertautan idea.

Aras 1 (iii) Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepentingan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN:

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan merujuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas. aras 2(i)memperkukuhkan hujah berasaskan pengalaman dan sumber yang boleh dipercayai.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat.

aras 1(i) Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat.

3. KOMSAS:

Cerpen: IBU DAN CEPERSinopsisTema dan persoalanWatak perwatakanNilai dan pengajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat i) Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.Ii ) Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.iii) menulis dan melengkapkan LPG serta dapat menyatakan tiga ciri prosa moden secara bertulis.

FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.

Aras 1(ii) Membuat sinopsis dengan menggunakan bahasa yang menarik.

FOKUS SAMPINGAN:1.0 Berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Aras 1(iv) Menyoal dengan menggunakan teknik lingkaran soalan pelbagai aras untuk meneruskan perbualan.7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 2(iii) membina dan mengemukakan lingkaran soalan untuk mengemaskinikan maklumat.

KOMSAS:

PUISI TRADISIONAL

PANTUN EMPAT KERAT(BUDI)

PANTUN EMPAT KERAT(SINDIRAN DAN JENAKA)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat

I) menyatakan jenis, ciri, tema, persoalan, pemikiran dan nilai pengajaran.ii) Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

iii) menyatakan sinopsis Ssecara lisan dan bertulis.

FOKUS UTAMA:10.0 0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 menyatakan jenis, ciri, tema, persoalan, pemikiran dan nilai pengajaran.

Aras 2(iii) Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan. FOKUS SAMPINGAN:

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 2(i) Memperkukuhkan hujah berdasarkan pengalaman dan sumber yang boleh dipercayai. 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi-isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

aras 1(iv) Menilai ketegasan maksud tersirat dan tersirat dengan mengemukakan alasan yang wajar.

5 KARANGAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)

-langkah-langkah memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat.Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan i) Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.ii) Menyusun maklumat mengikut keutamaan. iii) menyatakan empat idea utama secara bertulis dengan menggunakan sintaksis dan ragam ayat yang sesuai.

FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan merujuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

FOKUS SAMPINGAN:7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1(i) Menyatakan persoalan pokok dan menganalisis isi yang relevan dan tidak relevan.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 3(i) Membuat refleksi dan merumuskan maklumat dengan fakta dan alasan yang konkrit.

12.0 Menghasilkan penulisan yang kreatif.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

aras 1(iii) Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat.

6. . KOMSAS-Latihan Pemahaman Cerpen.Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat i ) menyatakan dan menyenaraikan nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan.

ii) membuat pertimbangan yang wajar untuk menjawab soalan pemahaman.

iii) membina ayat yang gramatis untuk menghasilkan jawapan kepada pemahaman.

FOKUS UTAMA:10.0 0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 2(iii) Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan.

FOKUS SAMPINGAN:

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

aras 1(iii) Menghuraikan isi dengan membina ayat topik,