rpt sivik (ting.3) 2015.doc

Download RPT SIVIK (TING.3) 2015.doc

Post on 11-Nov-2015

272 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEK

RPT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 32015PENGGAL 1

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

104-08 JAN 1. Taklimat Khidmat

Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. PenghargaanA. Khidmat Masyarakat

boleh dijalankan secara i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atauiii. Individu

B. Folio Khidmat

Masyarakat dihasilkan

secara individu.A. Tema 4 : WARISAN

KEPELBAGAIAN

BUDAYA DI

MALAYSIA (Rujuk teks PSK hal. 169

176)B. 40% markah C. Mengumpul folio sebelum percubaan PT3

2. Taklimat

Penilaian Aspek

Kemahiran dan Nilai PSKGuru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang

P&P.

iii. nota murid.

iv. dan sebagainya.A. Sepanjang P&P.B. 25% markah Percubaan PT3(Penilaian Holistik)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

211-15 JAN

UNIT 1

PENCAPAIAN KENDIRIi. Mengenal pasti potensi

yang ada pada diri.

ii. Menyatakan cara-cara

untuk memanfaatkan

potensi diri.

iii. Menyatakan nilai yang

perlu ada untuk menjamin kejayaan dalam sesuatu kerjaya yang diceburi.Mencari maklumat (m/s 3)

PBS : Band 1

318-22 JAN AKTIVITI 1A

KERJAYA MASA DEPANi. Menyatakan kerjaya yang sesuai dengan diri yang ada di dalam dan di luar negara.

ii. Menyenaraikan cara-cara untuk merealisasikan

kerjaya yang menjadi

pilihan.

iii. Menunjukkan keyakinan diri untuk meneroka

kerjaya yang diminati.

Mengumpul maklumat (m/s 6)

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

425-29 JAN

AKTIVITI 1B

MENGENAL KEUPAYAAN DIRIi. Mengenal pasti kelayakan akademik dan kelayakan ikhtisas yang diperlukan mengikut kerjaya yang berbeza.ii. Menyatakan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu kerjaya.

iii. Menunjukkan keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati.Menganalisis (m/s 9)

PBS : Band 2

AKTIVITI 1C

MEMILIH KERJAYAi. Memilih kerjaya yang terbaik untuk diri.

ii. Menyatakan ciri-ciri kerjaya yang dipilih.

iii. Meningkatkan keyakinan diri untuk memilih kerjaya yang diminati.Membuat rumusan (m/s 11)

PBS : Band 5

501-05 FEB

UNIT 2

MEMBUAT KEPUTUSANi. Membuat keputusan

dengan mengambil kira

kesan dan akibat kepada diri dan orang lain.

ii. Menjejaki rantaian kesan dan akibat daripada

sesuatu keputusan.

iii. Membuat keputusan yang bijak, adil dan

bertanggungjawab.Minda aktif (m/s 16)

PBS : Band 6

6

08-12 FEB

AKTIVITI 2A

MEMILIH JURUSANi. Mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain atas setiap keputusan yang diambil.

ii. Membuat keputusan yang bijak dan adil dalam memilih jurusan.

iii. Prihatin tentang kesan terhadap orang lain atas keputusan memilih sesuatu jurusan.

Refleksi(m/s 22)

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

7

15-18 FEB

UNIT 3

TANGGUNGJAWAB DIJAGA, KELUARGA SEMPURNAi. Menyatakan

tanggungjawab terhadap

keluarga.

ii. Mencadangkan cara-cara

untuk menjalinkan

hubungan yang erat dalam

keluarga.

iii. Mengamalkan sikap

bertanggungjawab

sebagai anggota keluarga.Main Peranan

(m/s 29)

8

22-26 FEB

AKTIVITI 3A

KELUARGA MUAFAKAT HUBUNGAN ERATi. Menyatakan kepentingan

nilai kasih sayang dalam

keluarga.

ii. Menyelesaikan masalah

yang berlaku dalam

keluarga.

iii. Menjalinkan hubungan

yang erat dalam keluarga.Menilai Diri (m/s 32)

901-05 MAC

AKTIVITI 3B

KEPEKAAN TERHADAP KEPERLUAN KELUARGAi. Menyatakan cara-cara

untuk membantu dalam

keluarga dari segi fizikal

dan mental.

ii. Menerangkan cara-cara

untuk membantu ahli

keluarga dari segi emosi

dan rohani.

iii. Memberikan penghargaan

kepada ibu bapaCipta Puisi (m/s 35)

Album keluarga

Kad UcapanPBS : Band 3

10

08-12 MAC

AKTIVITI 3C

KELUARGA SELAMAT HIDUP SEJAHTERAi. Menyatakan cara-cara untuk menjaga keselamatan keluarga.

ii. Menjelaskan perkara yang perlu dilakukan apabila keluar dari rumah.

iii. Menjaga tingkah laku demi maruah keluarga.

Perbincangan (m/s 35)

PBS : Band 4

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

1008-12 MAC

AKTIVITI 3D

MENJAGA MARUAH KELUARGAi. Mengenal pasti tingkah laku yang mencemarkan maruah keluarga.

ii. Menghuraikan tingkah laku yang dapat mencemarkan maruah keluarga.

iii. Mengamalkan tingkah laku yang dapat meningkatkan maruah keluarga.Peta Minda (m/s 41)

1113-21 MACCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

1222-26 MAC

UNIT 4

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMAi. Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

ii. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab agensi yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar.

iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

Melukis Poster (m/s 47)

PBS : Band 1

1323 MAC-02 APRIL

AKTIVITI 4A

BERGANDING BAHU MEMELIHARA ALAMi. Menyatakan peranan dan

tanggungjawab agensi

yang berkaitan dengan

penjagaan alam sekitar.

ii. Menyenaraikan langkah

untuk memelihara dan

memulihara alam sekitar.

iii. Bertanggungjawab

memelihara dan

memulihara alam sekitar.

Menghasilkan brosur (m/s 49)

PBS : Band 3

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

1405-09 APRIL

AKTIVITI 4B

KEKALKAN KEHIJAUAN ALAMi. Menyatakan langkah-

langkah untuk

memelihara dan

memulihara alam sekitar.

ii. Melibatkan diri dalam

aktiviti memelihara dan

memulihara alam sekitar.

iii. Menjalankan aktiviti

gotong royong

memelihara dan

memulihara alam sekitar

di kawasan sekolah.Gotong royong bersihkan taman sains.

- Menanam pokok bunga dalam pasuPBS : Band 2

AKTIVITI 4C

SAYANGI ALAM KITAi. Menyatakan jenis-jenis

pencemaran alam dan

bencana alam.

ii. Menyenaraikan kesan

pencemaran alam dan

bencana alam.

iii. Menyatakan cara-cara

untuk menghargai alam

sekitar kita.Buku skrap

1512-16 APRIL AKTIVITI 4D

HARGAI ALAM INIi. Menjelaskan kepentingan

menghargai alam sekitar.

ii. Melaksanakan tindakan-

tindakan yang sesuai

untuk mengatasi isu dan masalah alam sekitar.

iii. Menyenaraikan cara untuk menghargai alam sekitar.Cipta sajak

Deklamasi sajak

PBS : Band 4 dan 5

AKTIVITI 4E KEPEKAAN TERHADAP ALAMi. Menyatakan cara-cara menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu alam

sekitar.

ii. Menyenaraikan mesej tentang alam sekitar dalam pelbagai karya seni.

iii. Mencipta puisi yang mudah untuk menggambarkan kepekaan terhadap alam sekitar.Keratan Akhbar

PBS : Band 4 dan 5

MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

1619 - 23 APRIL UNIT 5

PENCEMARAN DAN BENCANA ALAMi. Menyatakan perbezaan

pencemaran dengan

bencana alam.

ii. Menyenaraikan kesan

pencemaran dan bencana

alam.

iii. Melahirkan sikap

bertanggungjawab

terhadap alam.Penulisan

PBS : Band 4 dan 5

AKTIVITI 5A

BENCANA ALAMi. Menyatakan jenis-jenis

bencana alam.

ii. Menyenaraikan kesan

bencana alam.

iii. Mencadang cara-cara

membantu mangsa

bencana alam.Keratan Akhbar

1726 30 APRIL

AKTIVITI 5B

BERINGAT SEBELUM KENAi. Menyatakan kesan

pencemaran alam.

ii. Menyenaraikan tindakan

yang sesuai untuk

menghadapi isu dan

masalah alam sekitar.

iii. Melahirkan sikap

menyayangi dan

menghargai alam.Penulisan

PBS : Band 6

AKTIVITI 5C

MENJADI WARGA YANG PRIHATINi. Menyatakan punca-punca

bencana alam.

ii. Menyatakan langkah-

langkah menghadapi

bencana alam.

iii. Menunjukkan sikap

prihatin akan isu-isu

bencana alam.

Buku skrap

1803-07 MEI

AKTIVITI 5D

BERIKAN SOKONGAN

HULURKAN BANTUANi. Menyatakan usaha-usaha untuk meringankan penderitaan mangsa bencana alam.

ii. menulis esei tentang