Projecte egipte

Download Projecte egipte

Post on 10-Jul-2015

1.308 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com</p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>On est Egipte? </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>AIGUA VALL FANG TERRES CULTIVAR </p><p>Cada estiu les crescudes del Nil inundaven la </p><p> La terra quedava coberta duna capa d i </p><p> I els agricultors podien </p><p>les .. </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>Els egipcis utilitzaven els vaixells per a transportar: </p><p>ALIMENTS, ANIMALS, PEDRES, PIRMIDES </p><p>. </p><p>. </p><p>Per a fer . </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>Els egipcis van ser el primers constructors de vaixells. </p><p>Fa 5.000 anys els fabricaven per a </p><p>navegar pel riu .. i </p><p>ms tard pel mar .. </p></li><li><p>Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p></li><li><p>Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>EL FARA Era el rei dEgipte, era el que manava, </p><p>vestia molt elegant i quan el coronaven rebia </p><p>diferents insignies reials. </p><p>Atributs de poder del fara. </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p></li><li><p>E</p><p>C</p><p>s</p><p>E</p><p>d</p><p>d</p><p>Els an</p><p>Creie</p><p>snca</p><p>Els </p><p>desta</p><p>dAN</p><p>ntics </p><p>en qu</p><p>rregav</p><p>DU</p><p>atua i</p><p>IMAL</p><p>EGIP</p><p>e els</p><p>va du</p><p>US v</p><p>i molts</p><p>L. </p><p>ELSPCIS t</p><p>s du</p><p>una F</p><p>vivien </p><p>s teni</p><p>S Dtenien</p><p>s els </p><p>FEINA</p><p>als </p><p>ien co</p><p> http:/</p><p>USn ms </p><p>cuid</p><p>A. </p><p>TEM</p><p>os de</p><p> N//aprendiendod</p><p>S de 2.0</p><p>daven,</p><p>PLES</p><p>esser </p><p> Noelia Lpez desdemiventan</p><p>000 D</p><p> i ca</p><p>S en </p><p>hum</p><p>a.blogspot.com</p><p>DUS</p><p>adasc</p><p>forma</p><p> i cap</p><p>m/ </p><p>S. </p><p>a </p><p>p </p></li><li><p>S</p><p>m</p><p>E</p><p>E</p><p>SOL </p><p>E</p><p>molt d</p><p>ls tem</p><p>s con</p><p>quan </p><p>stave</p><p>de tem</p><p> T </p><p>ELmples e</p><p>nstrue</p><p>aman</p><p>n fets</p><p>ps. </p><p>TEM </p><p>LS Teren le</p><p>en en</p><p>eix. </p><p>s de P</p><p>MPL </p><p>TEMes CA</p><p>n lloc</p><p>PEDR</p><p>ES http:/</p><p>MPLEASES</p><p>s esp</p><p>RA pe</p><p> //aprendiendod</p><p>ES dels D</p><p>pecials</p><p>er a q</p><p> M Noelia Lpezdesdemiventan</p><p>Dus</p><p>s, mir</p><p>que du</p><p>MAAz a.blogspot.com</p><p>s. </p><p>rant a</p><p>uraren</p><p>AT m/ </p><p>al </p><p>n </p></li><li><p>MON</p><p>NUME</p><p> http://a</p><p>ENTS </p><p>Noaprendiendode</p><p>ABU</p><p>RAM</p><p>COM</p><p>KO</p><p>PIRESCA</p><p>Z</p><p>HA</p><p>elia Lpez esdemiventana.b</p><p>U SIMB</p><p>MESSEU</p><p>OLOSOMEMNON</p><p>M OMB</p><p>RAMIDEALONAZOSSER</p><p>ATSEPSU</p><p>blogspot.com/ </p><p>BEL </p><p>UM </p><p>OS N </p><p>BO </p><p>E ADA R</p><p>UP </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>PIRMIDES Uns dels monuments ms coneguts dEgipte </p><p>son les Pirmides de Gizeh. </p><p>Saps els seus noms? </p><p> KEOPS </p><p>KEFREN </p><p>MICERINOS </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>Les pirmides eren TOMBES, llocs on posaven als faraons quan morien. Per abans de deixar-los a les tombes els </p><p>MOMIFICAVEN. </p><p>Els embolicaven en </p><p>benes i desprs els </p><p>posaven una carassa. </p><p> Al final els ficaven dins dun SARCFAG. </p></li><li><p>E</p><p>e</p><p>q</p><p>_</p><p>Els </p><p>escrivi</p><p>que </p><p>_____</p><p>egipc</p><p>ien en</p><p>naix</p><p>__ _</p><p>Lcis n</p><p>n fulle</p><p>xien </p><p>_____</p><p>LESno u</p><p>es fet</p><p>a </p><p>___i e</p><p>SCRutilitza</p><p>tes d</p><p>les </p><p>es dei</p><p> http</p><p>IPTUaven </p><p>unes </p><p>vore</p><p>en PA</p><p> N://aprendiendo</p><p>URA P</p><p> PLes </p><p>APIR</p><p>Noelia Lpez odesdemiventan</p><p>A PAPE</p><p>LANdel </p><p>RS. </p><p>na.blogspot.com</p><p>ERS</p><p>TES </p><p>m/ </p><p>S, </p><p>S </p></li><li><p> Noelia Lpez http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com/ </p><p>Acoloreix els jeroglfics corresponents a les </p><p>lletres del teu nom. </p><p>Escriu el teu nom amb lletres i amb jeroglfics! </p></li></ul>