podręcznik użytkownika komputera asus .2 podręcznik użytkownika komputera asus spis treści spis

Download Podręcznik użytkownika komputera ASUS .2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Spis treści Spis

If you can't read please download the document

Post on 28-Feb-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Listopad 2012

PL7602

2 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Spis treci

Spis treci .............................................................................................................. 2

Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputeraO podrczniku uytkownika .......................................................................... 6Uwagi dotyczce tego podrcznika ............................................................ 6Zasady bezpieczestwa ................................................................................... 7Przygotowanie notebooka ...........................................................................11

Rozdzia 2: Poznanie budowyWidok z gry ......................................................................................................14Widok z dou ......................................................................................................17Widok z prawej ..................................................................................................18Widok z lewej .....................................................................................................19Widok z przodu .................................................................................................20

Rozdzia 3: Rozpoczcie uywaniaSystem zasilania ................................................................................................22

Zasilacz .............................................................................................................22Waciwa eksploatacja baterii ....................................................................24Wczanie zasilania komputera .................................................................25Test POST (Autotest po wczeniu) ..........................................................25Sprawdzenie baterii .......................................................................................27adowanie baterii ...........................................................................................28Ponowne uruchamianie komputera ........................................................29Tryby zarzdzania zasilaniem .....................................................................31Upienie i hibernacja .....................................................................................31Kontrola temperatury ..................................................................................32

Specjalne funkcje klawiatury .......................................................................33Przyciski skrtw (w wybranych modelach) .........................................33Przyciski Microsoft Windows ......................................................................35Przyciski sterowania multimediami ........................................................36

Rozdzia 4: Uywanie komputeraUrzdzenie wskazujce ..................................................................................38

Uywanie touchpada ....................................................................................39Ilustracje dotyczce uywania touchpada ............................................40Dbanie o touchpad ........................................................................................43

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 3

Czytnik kart pamici Flash ..........................................................................44Poczenia ...........................................................................................................45

Poczenie sieciowe .......................................................................................45Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) 47Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows .................49Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) ..51

TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach) ..............54Wczanie zabezpieczenia TPM .................................................................55Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM ..................................56

adowarka USB+ ..............................................................................................57

DodatekSystem operacyjny i oprogramowanie ..................................................D-2

Ustawienia systemu BIOS ......................................................................... D-3Popularne problemy i ich rozwizania................................................. D-7

Przywracanie ustawie komputera ...................................................... D-13Wykorzystanie partycji przywracania ...............................................D-13Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach) ........D-14Informacja dotyczca napdu DVD-ROM .........................................D-16Zgodno wewntrznego modemu ...................................................D-18

Deklaracje i owiadczenia dotyczce bezpieczestwa ................. D-22Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal Communications Commission (FCC) .....................................................................................D-22Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o ekspozycji czstotliwoci radiowej (RF) ...................................................................D-23Deklaracja zgodnoci ...............................................................................D-23(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)..............................................................D-23Ostrzeenie znaku CE ...............................................................................D-24Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie Kanady ........................................................................................................D-24Kana operacji bezprzewodowych dla rnych domen ..............D-25Ograniczenie pasma czstotliwoci bezprzewodowych we Francji ........................................................................................................D-25Zapobieganie utracie suchu .................................................................D-26Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa ................................................D-27

4 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania .........................D-28REACH ........................................................................................................D-28Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw skandynawskich (dotycz baterii litowo-jonowych) ......................................................D-29Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu optycznego ....D-30Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania z lasera ......D-30Etykieta serwisowa z ostrzeeniem ....................................................D-30Przepisy CDRH ............................................................................................D-30Uwaga dotyczca produktw Macrovision Corporation ............D-31Certyfikat CTR 21 (dla komputerw notebook PC z wbudowanym modemem) ..................................................................................................D-32Produkt zgodny z ENERGY STAR ..........................................................D-34Zgodno i deklaracja zgodnoci z oglnowiatowymi przepisami ochrony rodowiska ................................................................................D-35Recycling ASUS/Usugi zwrotu .............................................................D-35

Informacje o prawach autorskich .......................................................... D-36Ograniczenie odpowiedzialnoci .......................................................... D-37Serwis i pomoc techniczna ...................................................................... D-37

1Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputera

6 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

O podrczniku uytkownikaTo jest podrcznik uytkownika. Zawiera on informacje o podzespoach komputera oraz sposobie ich uywania. Podrcznik zosta podzielony na nastpujce czci:

1. Wstp Oglne informacje dotyczce komputera i tego podrcznika

uytkownika.

2. Budowa komputera Informacje dotyczce komponentw komputera.

3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenonego.

4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenonym.

5. Dodatek Omwienie akcesoriw opcjonalnych i udostpnienie informacji

dodatkowych.

Faktycznie zainstalowane aplikacje rni si w zalenoci od modelu i regionu. Wygld komputera moe si rni od pokazanego na rysunkach w tym podrczniku. Naley zaakceptowa wygld komputera jako prawidowy.

Uwagi dotyczce tego podrcznikaW tym podrczniku znajduj si uwagi i ostrzeenia, umoliwiajce bezpieczne i skuteczne wykonanie niektrych zada. Uwagi te maj rne, nastpujce stopnie wanoci:

OSTRZEENIE! Wane informacje, ktre naley wykona w celu zapewnienia bezpiecznego dziaania.

WANE! Istotne informacje, ktre naley speni, aby zabezpieczy przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczce wykonania zada.

UWAGA: Informacje dotyczce sytuacji specjalnych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 7

Zasady bezpieczestwaPrzestrzeganie podanych poniej zasad bezpieczestwa pozwoli na dug i satysfakcjonujc prac na komputerze. Naley si stosowa do wszystkich wymienionych poniej wskazwek. Poza czynnociami wskazanymi w tym podrczniku, wszelkie prace serwisowe naley powierzy wykwalifikowanemu personelowi.

Ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa baterii: NIE NALEY wrzuca baterii do ognia. NIE NALEY zwiera stykw. NIE NALEY demontowa baterii.

NIE NALEY umieszcza komputera na kolanach lub na innych czciach ciaa, aby zapobiec dyskomfortowi lub obraeniom z powodu emisji ciepa.

NIE NALEY naraa komputera na brud lub py. NIE WOLNO uywa komputera w m

Recommended

View more >