podr™cznik u¼ytkownika komputera asus .2 podr™cznik u¼ytkownika komputera...

Download Podr™cznik u¼ytkownika komputera ASUS .2 Podr™cznik u¼ytkownika komputera ASUS Spis tre›ci Spis

If you can't read please download the document

Post on 28-Feb-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Listopad 2012

PL7602

2 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Spis treci

Spis treci .............................................................................................................. 2

Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputeraO podrczniku uytkownika .......................................................................... 6Uwagi dotyczce tego podrcznika ............................................................ 6Zasady bezpieczestwa ................................................................................... 7Przygotowanie notebooka ...........................................................................11

Rozdzia 2: Poznanie budowyWidok z gry ......................................................................................................14Widok z dou ......................................................................................................17Widok z prawej ..................................................................................................18Widok z lewej .....................................................................................................19Widok z przodu .................................................................................................20

Rozdzia 3: Rozpoczcie uywaniaSystem zasilania ................................................................................................22

Zasilacz .............................................................................................................22Waciwa eksploatacja baterii ....................................................................24Wczanie zasilania komputera .................................................................25Test POST (Autotest po wczeniu) ..........................................................25Sprawdzenie baterii .......................................................................................27adowanie baterii ...........................................................................................28Ponowne uruchamianie komputera ........................................................29Tryby zarzdzania zasilaniem .....................................................................31Upienie i hibernacja .....................................................................................31Kontrola temperatury ..................................................................................32

Specjalne funkcje klawiatury .......................................................................33Przyciski skrtw (w wybranych modelach) .........................................33Przyciski Microsoft Windows ......................................................................35Przyciski sterowania multimediami ........................................................36

Rozdzia 4: Uywanie komputeraUrzdzenie wskazujce ..................................................................................38

Uywanie touchpada ....................................................................................39Ilustracje dotyczce uywania touchpada ............................................40Dbanie o touchpad ........................................................................................43

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 3

Czytnik kart pamici Flash ..........................................................................44Poczenia ...........................................................................................................45

Poczenie sieciowe .......................................................................................45Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) 47Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows .................49Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) ..51

TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach) ..............54Wczanie zabezpieczenia TPM .................................................................55Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM ..................................56

adowarka USB+ ..............................................................................................57

DodatekSystem operacyjny i oprogramowanie ..................................................D-2

Ustawienia systemu BIOS ......................................................................... D-3Popularne problemy i ich rozwizania................................................. D-7

Przywracanie ustawie komputera ...................................................... D-13Wykorzystanie partycji przywracania ...............................................D-13Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach) ........D-14Informacja dotyczca napdu DVD-ROM .........................................D-16Zgodno wewntrznego modemu ...................................................D-18

Deklaracje i owiadczenia dotyczce bezpieczestwa ................. D-22Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal Communications Commission (FCC) .....................................................................................D-22Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o ekspozycji czstotliwoci radiowej (RF) ...................................................................D-23Deklaracja zgodnoci ...............................................................................D-23(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)..............................................................D-23Ostrzeenie znaku CE ...............................................................................D-24Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie Kanady ........................................................................................................D-24Kana operacji bezprzewodowych dla rnych domen ..............D-25Ograniczenie pasma czstotliwoci bezprzewodowych we Francji ........................................................................................................D-25Zapobieganie utracie suchu .................................................................D-26Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa ................................................D-27

4 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania .........................D-28REACH ........................................................................................................D-28Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw skandynawskich (dotycz baterii litowo-jonowych) ......................................................D-29Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu optycznego ....D-30Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania z lasera ......D-30Etykieta serwisowa z ostrzeeniem ....................................................D-30Przepisy CDRH ............................................................................................D-30Uwaga dotyczca produktw Macrovision Corporation ............D-31Certyfikat CTR 21 (dla komputerw notebook PC z wbudowanym modemem) ..................................................................................................D-32Produkt zgodny z ENERGY STAR ..........................................................D-34Zgodno i deklaracja zgodnoci z oglnowiatowymi przepisami ochrony rodowiska ................................................................................D-35Recycling ASUS/Usugi zwrotu .............................................................D-35

Informacje o prawach autorskich .......................................................... D-36Ograniczenie odpowiedzialnoci .......................................................... D-37Serwis i pomoc techniczna ...................................................................... D-37

1Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputera

6 Podrcznik uytkownika komputera ASUS

O podrczniku uytkownikaTo jest podrcznik uytkownika. Zawiera on informacje o podzespoach komputera oraz sposobie ich uywania. Podrcznik zosta podzielony na nastpujce czci:

1. Wstp Oglne informacje dotyczce komputera i tego podrcznika

uytkownika.

2. Budowa komputera Informacje dotyczce komponentw komputera.

3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenonego.

4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenonym.

5. Dodatek Omwienie akcesoriw opcjonalnych i udostpnienie informacji

dodatkowych.

Faktycznie zainstalowane aplikacje rni si w zalenoci od modelu i regionu. Wygld komputera moe si rni od pokazanego na rysunkach w tym podrczniku. Naley zaakceptowa wygld komputera jako prawidowy.

Uwagi dotyczce tego podrcznikaW tym podrczniku znajduj si uwagi i ostrzeenia, umoliwiajce bezpieczne i skuteczne wykonanie niektrych zada. Uwagi te maj rne, nastpujce stopnie wanoci:

OSTRZEENIE! Wane informacje, ktre naley wykona w celu zapewnienia bezpiecznego dziaania.

WANE! Istotne informacje, ktre naley speni, aby zabezpieczy przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczce wykonania zada.

UWAGA: Informacje dotyczce sytuacji specjalnych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 7

Zasady bezpieczestwaPrzestrzeganie podanych poniej zasad bezpieczestwa pozwoli na dug i satysfakcjonujc prac na komputerze. Naley si stosowa do wszystkich wymienionych poniej wskazwek. Poza czynnociami wskazanymi w tym podrczniku, wszelkie prace serwisowe naley powierzy wykwalifikowanemu personelowi.

Ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa baterii: NIE NALEY wrzuca baterii do ognia. NIE NALEY zwiera stykw. NIE NALEY demontowa baterii.

NIE NALEY umieszcza komputera na kolanach lub na innych czciach ciaa, aby zapobiec dyskomfortowi lub obraeniom z powodu emisji ciepa.

NIE NALEY naraa komputera na brud lub py. NIE WOLNO uywa komputera w m

Recommended

View more >