y520-15ikbn podręcznik użytkownika - .y520-15ikbn przed rozpoczęciem korzystania z komputera...

Download Y520-15IKBN Podręcznik użytkownika - .Y520-15IKBN Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Y520-15IKBN

Przed rozpoczciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczce bezpieczestwa oraz wane wskazwki zawarte w instrukcjach doczonych do zestawu.

Lenovo Y520

Podrcznik uytkownika

Wydanie pierwsze (Listopad 2016) Copyright Lenovo 2016.

Uwaga prawna

Uwagi Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia naley przeczyta Podrcznik z informacjami oglnymi

i dotyczcymi bezpieczestwa Lenovo.

Niektre instrukcje w tym podrczniku mog zakada, e uywany jest system operacyjny Windows 10. Jeli korzystasz z innej wersji systemu operacyjnego Windows, niektre czynnoci mog nieznacznie si rni. Jeli uywane s inne systemy operacyjne, niektre operacje mog nie mie zastosowania.

Funkcje opisane w tym podrczniku s wsplne dla wikszoci modeli. Niektre funkcje mog nie by dostpne na twoim komputerze, lub twj komputer moe posiada funkcje ktre nie s opisane w niniejszym Podrcznik uytkownika.

Rzeczywisty wygld produktu moe odbiega od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Naley zapozna si z rzeczywistym produktem.

Szczegowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem http://support.lenovo.com.

i

Spis treci

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer ................................................................................................... 1Widok z gry .................................................................................................................................................... 1Widok z lewej strony ....................................................................................................................................... 5Widok z prawej strony ..................................................................................................................................... 8Widok od dou ................................................................................................................................................ 10

Rozdzia 2. Rozpoczcie pracy z systemem Windows 10 ........................................................... 11Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy ................................................................................... 11Interfejs systemu operacyjnego ...................................................................................................................... 11Przeczanie komputera do stanu upienia lub wyczanie go ...................................................................... 13Zarzdzanie zadaniem i pulpitem .................................................................................................................. 15Podczanie do sieci bezprzewodowej ........................................................................................................... 16Aplikacja Rozpoczynanie .............................................................................................................................. 16

Rozdzia 3. System przywracania .................................................................................................. 17Reset this PC (Zresetuj ten komputer) ........................................................................................................... 17

Rozdzia 4. Rozwizywanie problemw......................................................................................... 18Czsto zadawane pytania ............................................................................................................................... 18Rozwizywanie problemw ........................................................................................................................... 21

Znaki towarowe ............................................................................................................................... 25

1

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

Widok z gry - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uwaga: Nie naley otwiera panelu wywietlacza powyej kta 135 stopni. Przed zamkniciem wywietlacza sprawd, czy na

klawiaturze nie zosta dugopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku panel wywietlacza moe ulec uszkodzeniu.

Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczaj, e czci nie s widoczne z zewntrz.

4

8

6

123 2

5 5

7

3

2

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

a Wbudowana kamera Kamera moe by uywana do komunikacji wideo lub robienia zdj.

b Wbudowany mikrofon Przechwytuje dwik, ktry moe by wykorzystywany do wideokonferencji, narracji gosowej lub nagrywania dwiku.

c Anteny bezprzewodowej sieci LAN

Umoliwiaj wysyanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podczeniu adaptera LAN.

d Wywietlacz komputera Zapewnia doskonay obraz.

e Goniki Zapewniaj wyjcie dwiku.

f Przycisk zasilania Naley nacisn ten przycisk, aby wczy komputer.

g Klawisze numeryczne Szczegowe informacje - zobacz Korzystanie z klawiatury na stronie 3.

h Touchpad Touchpad dziaa jak zwyka mysz.

Touchpad: Aby przesun wskanik na ekranie, naley przesun opuszek palca nad pytk touchpada w kierunku, w ktrym ma si przesun wskanik.Przyciski touchpada: Funkcje lewej/prawej strony odpowiadaj funkcjom lewego/prawego przycisku zwykej myszy.

Uwaga: Mona wczy/wyczy touchpad naciskajc Fn + F6.

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

3

Korzystanie z klawiatury

Klawisze numeryczne

Klawiatura posiada oddzieln klawiatur numeryczn. Aby wczy lub wyczy klawisze numeryczne, nacinij klawisz Num Lock.

Kombinacje przyciskw funkcyjnych

Korzystajc z przyciskw funkcyjnych mona natychmiastowo przecza funkcje. Aby to zrobi, nacinij i

przytrzymaj klawisz Fn ; nastpnie nacinij jeden z klawiszy funkcyjnych .a b

2

2

21

2

4

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

Poniej opisane zostao dziaanie kadego z przyciskw funkcyjnych.

Fn + F1: Wycisza/przywraca dwik.

Fn + F2: Zmniejsza poziom gonoci.

Fn + F3: Zwiksza poziom gonoci.

Fn + F4: Wcza/wycza mikrofon.

Fn + F5: Odwiea pulpit lub aktywne okno.

Fn + F6: Wcza/wycza touchpad.

Fn + F7: Wcza/wycza tryb samolotowy.

Fn + F8: Wcza/wycza wbudowan kamer.

Fn + F9: Blokuje ekran.

Fn + F10: Przecza wywietlanie obrazu pomidzy komputerem a urzdzeniem zewntrznym.

Fn + F11: Zmniejsza jasno wywietlacza.

Fn + F12: Zwiksza jasno wywietlacza.

Fn + B: Wcza funkcj break.

Fn + P: Wcza funkcj pauzy.

Fn + C: Wcza/wycza blokad przewijania.

Fn + S: Wcza danie systemowe.

Fn + : Aktywuje funkcj przycisku Pgup.

Fn + : Aktywuje funkcj przycisku Pgdn.

Fn + : Aktywuje funkcj przycisku home.

Fn + : Aktywuje funkcj przycisku end.

Fn + Spacja (w wybranych modelach): Ustawia podwietlenie klawiatury (wy delikatne jasne wy).

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

5

Widok z lewej strony - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Gniazdo miniblokady Kensington

Dla przyczania blokady Kensington Minisaver (lub kompatybilnej).

Uwaga: Blokada nie jest dostarczana w zestawie. Podczas zakupu blokady naley wybra blokad z mechanizmem Cleat oraz sprawdzi jego zgodno z gniazdem przed dokonaniem zakupu. Blokada z mechanizmem T-Bar nie jest zgodna z gniazdem miniblokady Kensington.

b Gniazdo zasilacza sieciowego

Naley podczy zasilacz sieciowy.

c Wskanik stanu zasilania

Wskanik Stan wskanika Znaczenie

Zasilanie

Wczony (cige wiato biae) Komputer jest wczony.

Miga Komputer jest w trybie upienia.

Wyczony Komputer jest wyczony.

d Gniazdo RJ-45 Suy do podczania komputera do sieci Ethernet.

Uwaga: Szczegowe informacje - zobacz Podczanie przewodw sieciowych na stronie 6.

e Gniazdo USB Pozwala na podczenie urzdze USB.

Uwaga: Szczegowe informacje - zobacz Podczanie urzdze USB na stronie 7.

f Gniazdo audio typu combo Pozwala na podczenie zestawu suchawkowego.

Uwagi: Gniazdo audio typu combo nie obsuguje tradycyjnych mikrofonw. Ze wzgldu na rnice w standardach przemysowych funkcja nagrywania moe nie by obsugiwana, jeli zostan

podczone suchawki lub zestaw suchawkowy innych producentw.

g Przycisk Novo Gdy komputer jest wyczony, nacinij ten przycisk w celu uruchomienia funkcji przywracania systemu lub narzdzia konfiguracji systemu BIOS, bd przejcia do menu rozruchu.

Uwaga: Szczegowe informacje - zobacz System przywracania na stronie 17.

1 2 43 5 6 7

6

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

Podczanie przewodw sieciowych

Aby podczy przewd sieciowy, wykonaj nastpujce czynnoci:

1 Trzymajc jedno zcze przewodu sieciowego, delikatnie nacinij zalepk RJ-45 .

2 W zcze do gniazda RJ-45 .

Konfiguracja oprogramowania

Skontaktuj si z dostawc usug internetowych (ISP) w celu uzyskania szczegowych informacji na temat konfigurowania komputera.

a

b

1

2

Rozdzia 1. Poznaj swj komputer

7

Podczanie urzdze USB

Komputer posiada trzy gniazda USB kompatybilne z urzdzeniami USB.

Podczas podczania urzdzenia USB do konkretnego gniazda USB w komputerze po raz pierwszy, system Windows automatycznie instaluje sterownik dla tego urzdzenia. Po zainstalowaniu sterownika mona odczy i ponownie podczy urzdzenie bez wykon