mjere smirivanja prometa

Download MJERE SMIRIVANJA PROMETA

Post on 04-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  1/31

  MERE KALMINGAMERE KALMINGA

  U SAOBRAAJNOM PROJEKTOVANJUU SAOBRAAJNOM PROJEKTOVANJU

  IvaIvan Kalin Kalianinanin,, dipldipl.. inging..

  SomborSombor,, oktobaroktobar20020088..

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  2/31

  Saobraaj i njegove poslediceSaobraaj i njegove posledice

  Problemi prate razvoj saobraProblemi prate razvoj saobraaja od samog nastankaaja od samog nastanka

  SaobraSaobraajne nezgodeajne nezgode

  AerozagaAerozagaenjeenje

  BukaBuka

  Sa razvojem saobraSa razvojem saobraaja, problemi su sloaja, problemi su sloenijieniji

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  3/31

  Definicija kalmingaDefinicija kalminga

  RazliRazliite definicijeite definicije

  OpOpteprihvateprihvaena definicijaena definicija::

  Kalming predstavlja spoj prvenstveno fiziKalming predstavlja spoj prvenstveno fizikih merakih mera ijomijom

  se primenomse primenom ele redukovati negativne poslediceele redukovati negativne posledice

  motornog saobramotornog saobraaja, promeniti ponaaja, promeniti ponaanje vozaanje vozaa ia i

  poboljpoboljati uslovi za kretanje nemotorizovanih uati uslovi za kretanje nemotorizovanih uesnika uesnika u

  saobrasaobraaju.aju.

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  4/31

  Mesto kalmingaMesto kalminga

  u saobraajnom projektovanjuu saobraajnom projektovanju

  Kalming kao deoKalming kao deo 3 E3 E koncepta regulisanja i upravljanjakoncepta regulisanja i upravljanja

  saobrasaobraajemajem

  etiri osnovna naetiri osnovna naina regulisanja i upravljanjaina regulisanja i upravljanja

  saobrasaobraajemajem::

  -- regulativnoregulativno--rereimske i upravljaimske i upravljake mereke mere-- regulativnoregulativno--gragraevinske intervencijeevinske intervencije

  -- informisanje uinformisanje uesnika u saobraesnika u saobraajuaju

  -- ekonomske mereekonomske mere

  Mere kalminga spadaju u grupu regulativnoMere kalminga spadaju u grupu regulativno--gragraevinskihevinskih

  intervencijaintervencija

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  5/31

  Istorijski razvoj kalmingaIstorijski razvoj kalminga

  Zaeci primene u Holandiji 60Zaeci primene u Holandiji 60--tih godina prolog vekatih godina prolog veka

  Strategija primene mera uStrategija primene mera u iroj zoniiroj zoni -- NemaNemakaka

  Primena u Norvekoj zbog nedostatka obilaznicaPrimena u Norvekoj zbog nedostatka obilaznica

  Veoma rairena primena danasVeoma rairena primena danas::-- WoonervenWoonerven HolandijaHolandija

  -- VerkehrsberuhigungVerkehrsberuhigung NemaNemakaka

  -- Environmental traffic managementEnvironmental traffic management V. BritanijaV. Britanija-- LocalLocal aarearea ttrafficraffic mmanagementanagementAustalijaAustalija

  -- NNeighborhoodeighborhood traffic programtraffic program SADSAD

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  6/31

  Mere kalmingaMere kalminga

  Izbor mera kalminga zavisi odIzbor mera kalminga zavisi od::

  --tehnitehnikoko--eksploatacionih karakteristika saobraeksploatacionih karakteristika saobraajnicaajnica--aktuelnih uslova saobraaktuelnih uslova saobraajaaja

  --postavljenih ciljeva primene merapostavljenih ciljeva primene mera

  Podela mera kalmingaPodela mera kalminga::

  -- prema efektima koji se postiprema efektima koji se postiuu

  -- prema naprema nainu delovanja na uinu delovanja na uesnike u saobraesnike u saobraajuaju

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  7/31

  Podela kalming meraPodela kalming mera

  Podela prema efektima koji se postiuPodela prema efektima koji se postiu::

  1) mere za kontrolu brzine1) mere za kontrolu brzine2) mere za kontrolu pristupa i intenziteta saobraaja2) mere za kontrolu pristupa i intenziteta saobraaja

  PodelaPodela prema naprema nainu delovanja na uinu delovanja na uesnike u saobraesnike u saobraajuaju::

  1) informativne mere1) informativne mere

  2) sugestivne mere2) sugestivne mere

  3) mere (elementi) prinude3) mere (elementi) prinude

  4) ometaju4) ometajui elementii elementi

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  8/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine1) Horizontalna devijacija1) Horizontalna devijacija::

  -- ikaneikane

  -- kruna ostrvakruna ostrva

  -- krune raskrsnicekrune raskrsnice

  2)2) VertikalneVertikalne meremere::-- izboine na kolovozuizboine na kolovozu

  -- platformeplatforme

  -- peaki prelaz u obliku platformepeaki prelaz u obliku platforme-- raskrsnice u formi platformeraskrsnice u formi platforme

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  9/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine1) Horizontalna devijacija1) Horizontalna devijacija::

  -- ikaneikane

  -- kruna ostrvakruna ostrva

  -- krune raskrsnicekrune raskrsnice

  2)2) VertikalneVertikalne meremere::-- izboine na kolovozuizboine na kolovozu

  -- platformeplatforme

  -- peaki prelaz u obliku platformepeaki prelaz u obliku platforme-- raskrsnice u formi platformeraskrsnice u formi platforme

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  10/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine1) Horizontalna devijacija1) Horizontalna devijacija::

  -- ikaneikane

  -- kruna ostrvakruna ostrva

  -- krune raskrsnicekrune raskrsnice

  2)2) VertikalneVertikalne meremere::-- izboine na kolovozuizboine na kolovozu

  -- platformeplatforme

  -- peaki prelaz u obliku platformepeaki prelaz u obliku platforme-- raskrsnice u formi platformeraskrsnice u formi platforme

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  11/31

  1) Horizontalna devijacija1) Horizontalna devijacija::

  -- ikaneikane

  -- kruna ostrvakruna ostrva

  -- krune raskrsnicekrune raskrsnice

  2)2) VertikalneVertikalne meremere::-- izboine na kolovozuizboine na kolovozu

  -- platformeplatforme

  -- peaki prelaz u obliku platformepeaki prelaz u obliku platforme-- raskrsnice u formi platformeraskrsnice u formi platforme

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  12/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine1) Horizontalna devijacija1) Horizontalna devijacija::

  -- ikaneikane

  -- kruna ostrvakruna ostrva

  -- krune raskrsnicekrune raskrsnice

  2)2) VertikalneVertikalne meremere::

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  13/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza-- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  14/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza-- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  15/31

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza

  -- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  16/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza

  -- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  17/31

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza

  -- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  18/31

  Mere za kontrolu brzineMere za kontrolu brzine

  3)3) SuSuavanje kolovozaavanje kolovoza::

  -- fiziko suavanje kolovozafiziko suavanje kolovoza

  -- ulazi u stambene zoneulazi u stambene zone

  -- ulino parkiranjeulino parkiranje

  -- razdelna ostrvarazdelna ostrva

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  19/31

  Mere za kontrolu intenziteta saobraajaMere za kontrolu intenziteta saobraaja

  -- potpuno zatvaranje ulicepotpuno zatvaranje ulice

  -- delimidelimino zatvaranje uliceno zatvaranje ulice-- poluzatvaranje profila kolovoza na suprotnim kracimapoluzatvaranje profila kolovoza na suprotnim kracima

  raskrsniceraskrsnice

  -- dijagonalne barijere u raskrsnicidijagonalne barijere u raskrsnici-- direkciona ostrvadirekciona ostrva

  -- razdelna ostrva u raskrsnicirazdelna ostrva u raskrsnici

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  20/31

  Mere za kontrolu intenziteta saobraajaMere za kontrolu intenziteta saobraaja

  -- potpuno zatvaranje ulicepotpuno zatvaranje ulice

  -- delimidelimino zatvaranje uliceno zatvaranje ulice-- poluzatvaranje profila kolovoza na suprotnim kracimapoluzatvaranje profila kolovoza na suprotnim kracima

  raskrsniceraskrsnice

  -- dijagonalne barijere u raskrsnicidijagonalne barijere u raskrsnici-- direkciona ostrvadirekciona ostrva

  -- razdelna ostrva u raskrsnicirazdelna ostrva u raskrsnici

 • 7/30/2019 MJERE SMIRIVANJA PROMETA

  21/31

  Mere za kontrolu intenziteta saobraajaMere za kontrolu intenziteta saobraaja

  -- potpuno zatvaranje ulicepotpuno zatvaranje ulice

  -- delimidelimino zatvaranje uliceno zatvaranje ulice-- p