6 Pengurusan Panitia

Download 6 Pengurusan Panitia

Post on 17-Jul-2015

159 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PENGURUSAN PANITIA Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan berkesan.A Objektif

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan tugas panitia PQS di sekola. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan . Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti panitia. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat berkaitan dengan PQS di sekolah.Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS

B

Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan disampaikan kepada GKMP/GPK. Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran. Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurna. Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang lain bagi meningkatkan P & P. Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P. Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar. Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat, perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing. Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat di peringkat daerah atau PKG. _________________________________________________________________________________________ 1Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.

C

Peranan Jawatan kuasa Panitia Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut: Pengerusi ( Ketua Panitia ) a) b) c) d) Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat Melaksankan aktiviti yang telah dirancang. Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

Naib Pengerusi

a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Setiausaha

a) b) c) d) e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat. Menyediakan laporan dan dokumentasi. Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK. Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.

Penolong Setiausaha Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan oleh pengerusi dari masa ke semasa. Bendahari a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan penyata kewangan. b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan penyata kewangan. c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain. Ahli Jawatan Kuasa

_________________________________________________________________________________________ 2 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa. d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi, meja penceramah dan peserta, persiapan pentas dan lain-lain. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan. g) Megendalikan aktiviti luar

BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. 2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai, dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 5. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki. 6. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. 8. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. 11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama._________________________________________________________________________________________ 3 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

12. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 13. Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 14. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan, memastikan BBM digunakan dengan meluas. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. 15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

PENGURUSAN FAIL PANITIA

Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1. 01/05/025/01 2. 01/05/025/02 3. 01/05/025/03 4. 01/05/025/04 5. 01/05/025/05 6. 01/05/025/06 7. 01/05/025/07 8. 01/05/025/08 9. 01/05/025/09 10. 01/05/025/10 11. 01/05/025/11 12. 01/05/025/12 13. 01/05/025/13 14. 01/05/025/14 15. 01/05/025/15 16. 01/05/025/16 17. 01/05/025/17 18. 01/05/025/18 - Fail induk - Biodata Guru - Jadual Waktu - Pekeliling - Analisa PMR - Analisa SPM - Analisa STPM - TV dan Radio Pendidikan - Bank Soalan - Perkembangan Staf - Sukatan dan Huraian - Laporan Jemaah Nazir - Kokurikulum Akademik - Rancangan Tahunan - Peningkatan Prestasi PMR /SPM - Kerja Kursus - Perbelanjaan - Pelan Tindakan

_________________________________________________________________________________________ 4 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 1CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH TAHUN ..............

PENASIHAT NAMA: PENGETUA NAMA: PK AKADEMIK NAMA: . GK KEMANUSIAAN

PENGERUSI NAMA: KETUA PANITIA

GURU MATA PELAJARAN NAMA: NAMA: NAMA: NAMA:

_________________________________________________________________________________________ 5 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 2

BIODATA PANITIA GURU PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: . Warna : .

1. Nama

2. No.Kad Pengenalan : 3. Jantina 4. Bangsa 5. Agama 6. Tarikh Lahir 7. Tempat Lahir :..

: Warganegara :. : : :

8. Taraf Perkahwinan : (Kahwin/Bujang/Duda) 9. Tempat kediaman : a. Alamat rumah: b. No. Telefon ( R ) :.. c. Alamat emel: .. 10. Tempat bertugas : a. Nama dan alamat : . b. No. Telefon c. Alamat emel ( P ) : (Fax): : ( H/P ) :.

11. Tarikh mula berkhidmat : .. Jawatan : .. Gred :..

_________________________________________________________________________________________ 6 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

12. Tarikh Perlantikan : 13. Tarikh Pengesahan Jawatan : 14. Kelulusan : a) Akademik : b) Ikhtisas :

15. Opsyen : .. 16. Pengalaman mengajar Matapelajaran PQS:tahun 17. Tarikh Kenaikan Gaji : :... 18. Tarikh mula berkhidmat : 19. Tarikh Mengajar Di Sekolah Ini 20. Nama Sekolah Terahulu 21. Kursus Dalam Perkhidmatan: Bil. KURSUS TEMPAT TARIKH :

22. Penalaman Mengajar yang lalu: BIL NAMA TAHUN

23. Lain-lain Kenyataan : BIL PERKARA MAKLUMAT

_________________________________________________________________________________________ 7 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

No. Pendaftaran Guru No. Cukai Pendapatan No.Akaun Pinjaman Per