6.1 pengurusan panitia sejarah

Download 6.1 pengurusan panitia sejarah

Post on 02-Jun-2015

2.835 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SJH 3103 KURIKULUM SEJARAH SR http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/

2. Pengenalan Semua aktiviti kurikulum menakankan kepada pendokumentasian dan perancangan yang lebih sistematik, khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyediaan Rancangan Pelajaran yang kemas dan jitu. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 3. Pengenalan Oleh itu, perkara-perkara berikut ditekankan dalam Panitia Mata pelajaran. 1. Fail Panitia Mata pelajaran 2. Buku atau Fail Mesyuarat Panitia 3. Bank Soalan 4. Program Khas Panitia http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 4. 1. Fail Meja Ketua Panitia Mata pelajaran Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 5. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. 6. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 7. 1. Fail Panitia Matapelajaran 2 bahagian; Bahagian 1 1.1 Senarai tugas Ketua Panitia Matapelajaran. 1.2 Senarai nama guru dalam Panitia yang mengandungi perkara-perkara seperti Nama, bilangan waktu mengajar, kelas diajar serta opsyen atau bukan (borang disediakan ) 1.3 Matlamat Panitia 8. 1. Fail Panitia Matapelajaran 1.4 Objektif Panitia (meliputi akedemik, perkembangan staf, PdP, ko-kurikulum) 1.5 Program Panitia (diselaraskan dengan program daerah) 1.6 Aktiviti Panitia http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 9. 1. Fail Panitia Matapelajaran Bahagian 2 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Rancangan Pelajaran (semua kelas) 2.3 Soalan peperiksaan awam (UPSR & Percubaan) sekurang-kurangnya untuk 5 tahun 10. 1. Fail Panitia Matapelajaran 2.4 Skema Jawapan untuk peperiksaan di atas sekurang-kurangnya untuk 1 tahun 2.5 Indeks Latihan yang mengandungi soalan- soalan mengikut topik yang diajarkan dan glosari / istilah yang asas dan utama untuk topik tersebut. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 11. 1. Fail Panitia Matapelajaran 2.4 Skema Jawapan untuk peperiksaan di atas sekurang-kurangnya untuk 1 tahun 2.5 Indeks Latihan yang mengandungi soalan- soalan mengikut topik yang diajarkan dan glosari / istilah yang asas dan utama untuk topik tersebut. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 12. 2. Buku atau Fail Mesyuarat Panitia - Rekod surat jemputan mesyuarat - Rekod minit mesyuarat - Rekod perancangan program - Rekod prestasi mata pelajaran sejarah Tahun 4,5 & 6 http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 13. 3.Bank Soalan - Koleksi soalan tahun-tahun lepas (PBS atau peperiksaan UMUM) - Koleksi soalan ujian percubaan - Soalan 5 tahun dari tahun semasa - Tempoh luput akan dilupuskan - rujukan guru sejarah untuk menggubal soalan peperiksaan penggal atau ujian bulanan. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 14. 4. Program Khas Panitia 15. 4. Program Khas Panitia 16. Peranan Panitia Sejarah 17. Peranan Panitia Sejarah 18. Sistem fail 19. Perancangan PdP 20. Pembangunan Staf 21. Post-Mortem 22. Rumusan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang, maka Unit Sejarah sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, JPNegeri perlu mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sejarah. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/ 23. http://notappismpsejarah.blogspot.com/http://notappismpsejarah.blogspot.com/