pengurusan panitia berkesan 2012

Download Pengurusan Panitia Berkesan 2012

Post on 18-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LATAR BELAKANGOBJEKTIFPENGURUSANHURAIANLAMPIRAN

 • Pengurusan Panitia adalah teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. Panduan Piawaian Pengurusan Panitia dapat membantu meningkatkan keberkesananperanan panitia seterusnya kecemerlangankurikulum.

 • Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia;Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia;Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan aktiviti panitia; danMenguruskan panitia mata pelajaran secara sistematik dan berkesan.

 • Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa matapelajaranMenyelaraskan rancangan pelajaran tahunanBerkerjasama dengan guru-guru matapelajaran lain untuk menyiapkan nota atau latihan-latihan kepada muridMenyediakan soalan peperiksaan dalaman untuk dibuat kajian atau simpananMempastikan cara/skima pemarkahan dipatuhi dengan baik oleh guru-guru dibawahnyaMengumpul data-data markah peperiksaan dalaman unutk dibuat kajian atau simpananMenentukan buku-buku kerja yang hendak digunakan setelah diadakan mesyuarat dengan guru-guru lain.Menyemak buku latihan murid (jika diarah, oleh Pengetua)Menjadi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber SekolahMenyediakan Buku StokMencadang pembelian barang-barang Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunanMenyelia kakitangan dibawahnyaBertanggungjawab terhadap pembelian dan penerimaan barang-barangMenjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa

 • PANITIA MATA PELAJARAN

 • Peranan Panitia/Tugas Pengerusi/AJK Panitia Matapelajaran

  Berikut adalah diantara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh Panitia,sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.

  1.Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panita.

  2.Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolah. Rancangan mengajar ini diselaraskan diantara guru dalam sesuatu tingkat/darjah dimana ada kaitan.

  3.Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku teks itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

  4.Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah.

  5.Menyelaraskan soalan-soalan ujuan dan peperiksaan berasakan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu menubuhkan bank soalan.

  6.Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan sekolah ( khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah- langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

  7.Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ad-hoc dan jika perlu.

 • Tujuan Panitia Matapelajaran

  Berikut adalah diantara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia.

  1.Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran pembelajaran.

  2.Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang ivnovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.

  3.Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah atau awam) dalam matapelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah.

  4.Mewujudkan semangat berkerjasama di antara panitia matapelajaran dengan persatuan atau kelab akademik sekolah

 • 8.Mengaturkan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan, seperti masalah- masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut.

  9.Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli yang lain.

  10.Mewujudkan semangat saling berkerjasama dengan persatuan disekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

  11.Berkerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran sekawasan.

  12.Berkerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar-pelajar yang lemah dalam mata pelajaran tertentu.

  13.Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.

  14.Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

 • C.PENGURUSAN

  BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN1.Struktur Organisasi1.1 Penasihat

  1.2 Penyelaras

  1.3 Pengerusi

  1.1.1 Pengetua / Guru Besar1.1.2 Penolong Kanan1.1.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid1.1.4 Penyelia Petang

  1.2.1 Guru Kanan (Sekolah Menengah sahaja)

  1.3.1 Ketua Panitia a. Dilantik oleh Pengetua/ Guru Besar berdasarkan: Kekananan Kepakaran Pengalaman

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN1.1.4 Penolong Pengerusi

  1.5 Setiausaha

  1.6 Penyelaras Tingkatan / Tahap

  1.7 Ahli1.4.1 Penolong Ketua Panitia

  1.5.1 Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia

  1.6.1 Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia

  1.7.1 Guru mata pelajaran

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN2.Peranan Panitia Mata Pelajaran

  2.1 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran

  2.2 Rancangan Pelajaran

  2.3 Buku Teks

  2.1.1 Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini.

  2.2.1 Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tahun (SR) dan ting. (SM).

  2.3.1 Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum.

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN2.2.4 Buku Rujukan

  2.5 Mesyuarat Panitia

  2.6 Program Akademik

  2.4.1 Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah.

  2.5.1 Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum.

  2.6.1 Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar.

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN2.2.7 Peperiksaan dan Penilaian

  2.8 Perkembangan Staf

  2.9 Alat Bantu Mengajar2.7.1 Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid.

  2.8.1 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P.

  2.9.1 Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P & P

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN2.10 Peningkatan 3M

  2.11 Bilik Khas

  2.12 Kewangan

  2.13 Buku Stok2.10.1 Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M

  2.11.1 Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi.

  2.11.2 Bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P

  2.12.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan.

  2.13.1 Menguruskan dan menyemak buku stok.

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITI

  CATATAN3.Senarai Tugas Jawatankuasa Panitia

  3.1 Ketua Panitia

  3.1.1 Pengurusan a. Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah; b. Menguruskan fail panitia; c. Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil kerja murid; d. Merujuk masalah panitia kepada pentadbir; e. Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatankuasa jadual waktu.

 • BILPERKARA / ITEMPANDUAN PIAWAIAN KUALITICATATAN3.1.2 Penilaian dan peperiksaan a. Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema markah; b. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman dan awam; c. Meyelaraskan penyediaan Head Count (TOV, Sasaran dan pe