Panduan Pengurusan Panitia Sekolah

Download Panduan Pengurusan Panitia Sekolah

Post on 09-Jan-2017

68.115 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PANITIA AKTIF

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA (SEKOLAH)

Bagaimana Menguruskan Panitia yang BerkualitiBerdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986Perancangan yang teraturPengetahuanPengalaman dan pengalamianPerkongsian idea dan tenaga

Bidang Pengurusan PanitiaPerancangan Tahunan PanitiaMesyuarat PanitiaPengajaran & PembelajaranProgram Sokongan PanitiaPencerapanPembangunan StafPost Mortem Ujian / PeperiksaanKoordinasi PersatuanPengurusan Fail PanitiaStok dan Kewangan

Perancangan PanitiaBuku Perancangan Panitia 2014 yang terancangBuku perancangan mengandungi :Pengurusan dan Pentadbiran Panitia Perancangan Akademik PanitiaPerancangan Persatuan / KelabDokumen sokongan1

Buku Perancangan Panitia(Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran)Visi, misi, matlamat sekolahCarta organisasi sekolahCarta organisasi Jawatankuasa KurikulumCarta organisasi PanitiaSenarai guru dan biodataSenarai penyedia soalan ujian / peperiksaanData pelajar tahun semasaPerancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)Anggaran pendapatan dan perbelanjaana

5

Buku Perancangan Panitia(Bahagian 2 : Perancangan Akademik)Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan / darjah dan peperiksaan awamData / rekod peperiksaan mata pelajaran hingga tahun terkiniPerancangan strategik semua tahun :Keputusan peperiksaan terakhirSasaran tahun semasaStrategi / aktiviti peningkatan prestasib

Buku Perancangan Panitia(Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab )Jawatankuasa Persatuan / KelabObjektif Persatuan / KelabSasaran pencapaian Persatuan semasaCarta Gantt aktiviti tahun semasaAnggaran pendapatan dan perbelanjaanProjek Khas Persatuanc

Buku Perancangan Panitia(Bahagian 4 : Dokumen Sokongan)Penetapan kuota latihan setiap tahunPenetapan kadar penggunaan peralatan Panduan penentuan gred ujian atau peperiksaanJadual pemeriksaan buku nota / latihan / kerja / projek pelajarJadual dan laporan pemantauan Sistem Fail PanitiaSenarai buku rujukan / CD / BBM untuk guru

d

PENGURUSAN FAIL PANITIAKOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIACONTOH:1SKTT 700 2/1 (1)CONTOH:2SKTT NAMA SEKOLAH700 KOD BAGI KURIKULUM2/ KOD BAGI PANITIA/1 KOD MATA PELAJARAN(1) NOMBOR FAIL

Pengurusan Fail PanitiaBilNama Fail01Fail Induk Panitia02Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panitia03Fail Mesyuarat Panitia04Fail Program Kecemerlangan05Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan/ Headcount06Fail Penyeliaan/ Pencerapan07Fail Pemeriksaan Buku Latihan/ Nota08Koakademik09Fail Bank Soalan10Fail Kewangan Panitia/ PCG

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

PANDUAN PENSKORANAKSES KENDIRI

Pengurusan Fail Panitia01234CATATAN1Fail Induk Panitia1.1Carta Organisasi Kurikulum TiadaLengkap Pengerusi : Pengetua / GB 1.2Carta Oragnisasi PanitiaTiadaLengkap Pengerusi : Ketua Panitia1.3Maklumat Butir Diri GuruTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Maklumat diri EMIS / Mengikut format yang sesuai1.4Jadual Waktu PersendirianTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Jadual waktu peribadi terkini1.5Senarai Buku Rujukan GuruTiada Ada1.6Pekeliling Ikhtisas yang berkaitanTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Wajib ada SPI 4/1986, SPI 3/1999, SPI 3/1987 dan pekeliling yang berkaitan2Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kurikulum (DSK) 2.1Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kurikulum terkiniTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap 2.2Rancangan Pelajaran Tahunan mengikut takwim persekolahan semasaTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Mengikut takwim persekolahan semasa3Mesyuarat Panitia3.1Mesyuarat diadakan minima 3 kaliTiada mesyuarat Ada mesyuarat. Lihat kesesuaian bilangan mesyuarat semasa pemantauanMesyuarat mematuhi perancangan sepenuhnya semasa pemantauanMesyuarat sekurang-kurangnya 3x setahun 3.2Surat Panggilan MesyuaratTiadaAda mesyuarat.Mengikut bilangan mesyuarat semasa pemantauanLengkap Tercatat agenda mesyuarat3.3Minit Mesyuarat Tiada minitAda minit, kurang lengkap, kurang teperinciAda minit, lengkap, kurang teperinciAda minit, lengkap, teperinci tidak diedarkanAda minit, lengkap, teperinci dan diedarkan

PENSKORAN

Pengurusan Fail Panitia01234CATATAN4Program Peningkatan Pencapaian Akademik4.1Perancangan Tahunan PanitiaTiadaLengkap Perancangan untuk semua tahun / tingkatan mengikut potensi murid4.2Dokumen Pelaksanaan Program / Aktiviti Tiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan5Penilaian dan Pentaksiran / Headcount5.1Analisis Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPMTiadaLengkap 5.2Analisis Pencapaian Mata Pelajaran dalam peperiksaan awamTiadaLengkap 5.3Analisis Pencapaian Mata Pelajaran dalam peperiksaan dalaman semua tahun / tingkatanTiadaLengkap 5.4Headcount Mata Pelajaran (semua tahun / tingkatan)TiadaLengkap Rujuk data HC35.5Headcount UPSR / PMR / SPM /STPM tahun semasaTiadaLengkap Rujuk data HC35.6Analisis Item soalan ujian / peperiksaanTiadaAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPM sahajaAda untuk semua tahun / tingkatanAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPM sahaja dan didokumentasi-kanAda untuk semua tahun / tingkatan dan didokumentasi-kan5.7Post Mortem dilaksanakan untuk semua tahun / tingkatanTiadaAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPM sahajaAda untuk semua tahun / tingkatanAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPM sahaja dan didokumentasi-kanAda untuk semua tahun / tingkatan dan didokumentasi-kanRujuk Minit Mesyuarat / Minit Curai

PENSKORAN

Pengurusan Fail Panitia01234CATATAN5.8Program Pemulihan dan Pengayaan dirancang berdasarkan Post MortemTiadaAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM / STPM sahajaAda, kelas peperiksaan UPSR / PMR / SPM /STPM sahaja dan dilaksanakanAda,semua tahun / tingkatanAda, semua tahun / tingkatan dilaksanakan setiap kali selepas Post Mortem6Penyeliaan / Pencerapan P&P6.1Jadual Pencerapan P&P guru disediakanTiadaAda6.2Laporan Pencerapan oleh PentadbirTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Rujuk data e-Cakna7Semakan Buku Nota / Latihan7.1Jadual Semakan Buku Nota / Buku LatihanTiada Ada7.2Laporan Semakan Buku Nota / Buku LatihanTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap 8Koakademik / Koordinasi Persatuan8.1Surat menyurat koakademik / persatuanTiada Ada8.2Laporan pelaksanaan aktivitiTiada Ada, sehingga 25% lengkapAda, sehingga 50% lengkap Ada, sehingga 75% lengkapLengkap Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan9Bank Soalan9.1Soalan Peperiksaan AwamTiada AdaSoalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy9.2Soalan Ujian / Peperiksaan peringkat SekolahTiada AdaSoalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy9.3Koleksi soalan dari sekolah lain / negeri lain / internetTiada AdaSoalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy9.4Rekod Pergerakan SoalanTiadaAda10Belanjawan PanitiaTiadaLengkap

PENSKORAN

15

TERIMA KASIHA person referred to as Meister is one who has extensive theoretical knowledge and practical skills in his professionCredit to : Tn Haji Hilmi AbdullahKPP Matematik, SPA, JPN Kelantanheelmee@hotmail.com