1st grading lp in hekasi

of 62/62
BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI I. Nababatid ang kahulugan ng disenyo ng watawat ng Pilipinas. II. Pagbatid sa kahulugan ng disenyo ng watawat ng Pilipinas. Sanggunian: PELC Flip Chart p. 3 Pilipinas p. 84 Pagpapahalaga: Pagkamakabayan III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balitaan 2. Balik – Aral Paano mo ilalarawan ang watawat ng Pilipinas? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang kahalagahan ng watawat ng Pilpinas? Saang lugar natin ito karaniwang nakikita? 2. Paglalahad Pagpapakita ng watawat ng Pilipinas 3. Pagbuo ng Suliranin Anu – ano ang iba’t ibang kulay at hugis na bumubuo sa disenyo ng watawat ng Pilipinas? Ano ang kahulugan ng bawat isa? 4. Pagbibigay ng hinuha 5. Pagsasaliksik 6. Pag – uulat 7. Pagtalakay Ilarawan ang watawat ng Pilipinas. Ano ang kahulugan ng araw? 3 bituin?kulay puti?pula?bughaw?at hugis tatsulok? C. Paglalahat Naglalarawan ng pagka – Pilipino at makabansa ang mga disenyong bumubuo at naglalarawan sa watawat ng Pilipinas. D. Paglalapat Paano mo pinahahalagahan ang watawat ng Pilipinas? IV. Pagtataya Iguhit ang watawat ng Pilipinas at ibigay ang kahulugan ng bawat kulat at hugis na bumubuo sa disenyo nito. V. Takdang Aralin Paano dapat idinidisplay ang watawat sa mahahalagang pook? 5 _____________ PROFICIENCY LEVEL ______________% 4 _____________ 3 _____________ 2 _____________ 1 _____________ 0 _____________

Post on 15-Sep-2015

303 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan, teacher made, not my own

TRANSCRIPT

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

I. Nababatid ang kahulugan ng disenyo ng watawat ng Pilipinas.II. Pagbatid sa kahulugan ng disenyo ng watawat ng Pilipinas.Sanggunian:

PELC

Flip Chart p. 3

Pilipinas p. 84

Pagpapahalaga:Pagkamakabayan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Paano mo ilalarawan ang watawat ng Pilipinas?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Ano ang kahalagahan ng watawat ng Pilpinas? Saang lugar natin ito karaniwang nakikita?

2. Paglalahad

Pagpapakita ng watawat ng Pilipinas

3. Pagbuo ng Suliranin

Anu ano ang ibat ibang kulay at hugis na bumubuo sa disenyo ng watawat ng Pilipinas? Ano ang kahulugan ng bawat isa?4. Pagbibigay ng hinuha

5. Pagsasaliksik

6. Pag uulat

7. Pagtalakay

Ilarawan ang watawat ng Pilipinas. Ano ang kahulugan ng araw? 3 bituin?kulay puti?pula?bughaw?at hugis tatsulok?

C. Paglalahat

Naglalarawan ng pagka Pilipino at makabansa ang mga disenyong bumubuo at naglalarawan sa watawat ng Pilipinas.

D. Paglalapat

Paano mo pinahahalagahan ang watawat ng Pilipinas?

IV. Pagtataya

Iguhit ang watawat ng Pilipinas at ibigay ang kahulugan ng bawat kulat at hugis na bumubuo sa disenyo nito.

V. Takdang Aralin

Paano dapat idinidisplay ang watawat sa mahahalagang pook?

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

I. Nakikilala ang mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

II. Pagkilala sa mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

Sanggunian:

PELC I.A.1

APSMH 6 pp.43 47

Lahing Kayumanggi 6 p.

Pagpapahalaga:Pagkakaisa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ilang malalaking pulo ang bumubuo sa bansang Pilipinas? Anu ano ang mga ito? Pare pareho bang lahi ng mga Pilipino ang naninirahan dito? Anu ano ang mga ito batay sa pagkakakilala mo?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Nakikilala nyo ba ang ibat ibang pangkat ng tao na bumubuo sa ating bansa?

2. Paglalahad

Mga Larawan

3. Pagbuo ng Suliranin

Anu anong pangkat ng tao ang bumubuo sa pangkat etniko ng bansa?

4. Pagbibigay ng hinuha

5. Pagsasaliksik

6. Pag uulat

7. Pagtalakay

Ano ang pangkat etniko?

Paano nagkakatulad ang pangkat etniko?

C. Paglalahat

Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng ibat ibang pangkat etniko.

D. Paglalapat

Kung papipiliin ka, saang pangkat etniko mo nais mapabilang? Bakit?

IV. PagtatayaIbigay ang wastong kasagutan.

1. Ano ang pangkat etniko?

2. Anu ano ang pangkat etniko sa Luzon?

3. Visayas?

4. Mindanao?

5. Anu anong mga katangian mayroon ang bawat pangkat etniko ng bansa?

V. Takdang Aralin

Anu anong pangkat etniko ang kabilang sa Rehiyon IV?

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

I. Nakikilala ang mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

II. Pagkilala sa mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

Sanggunian:

PELC I.A.1

APSMH 6 pp.43 47

Lahing Kayumanggi 6 p.

Pagpapahalaga:Pagkakaisa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang pangkat etniko? Anu ano ang pangkat etniko na bumubuo sa ating bansa? Saan ito nagmula? Anu anong katangian mayroon ang mga ito?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin.

C. Paglalapat

Kung papipiliin ka, saang pangkat etniko mo nais mapabilang? Bakit?

IV. Pagtataya

Ibigay ang wastong kasagutan.

1. Ano ang pangkat etniko?

2. Anu ano ang pangkat etniko sa Luzon?

3. Visayas?

4. Mindanao?

5. Anu anong mga katangian mayroon ang bawat pangkat etniko ng bansa?

V. Takdang Aralin

Anu anong pangkat etniko ang kabilang sa Rehiyon IV?

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

June 18, 2010

ThursdayI. Nakikilala ang mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

II. Pagkilala sa mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

Sanggunian:

PELC I.A.2

APSMH 6 pp.43 47

Yaman ng Pilipinas 6 p. 5

Lahing Kayumanggi 6 p.

Pagpapahalaga:Pagkakaisa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang pangkat etniko? Saang pangkat kayo kabilang? Ano ang katangian ng pangkat na kinabibilangan nyo?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Gaano kayo karami sa inyong pamilya? Ilan ang iyong kapatid? Sa palagay mo gaano kaya karami ang tao sa ating bansa ngayon?2. Paglalahad

Pag aralan ang Talahanayan 1

TAONBILANG NG TAO

199060,703,206

199568,616,536

200076,504,077

200584,610,000

Pinagkunan: National Statistics Office, 2005

3. Pagbuo ng SuliraninAno ang populasyon?4. Pagbibigay ng hinuha

5. Pagsasaliksik

6. Pag uulat

7. Pagtalakay

Gaano kadami ang tao sa Pilipinas noong 1990? 1995? 2000? 2005?

Gaano ang kadami ang nadagdag na bilang ng tao pagkalipas ng 5 taon mula 1990 1995? 1995 2000? 2000 2005?

Sa palagay mo gaano na kadami ang tao sa Pilipinas ngayong taong 2010 kung anga nadaragdag sa populasyon ng bansa ay 8 milyon tuwing ika limang taon?

Ano ang ahensyang nangangasiwa sa pagkalap ng impormasyon ukol sa populasyon ng bansa?

C. Paglalahat

Populasyon ang tawag sa kabuuang dami o bilang ng mga taong sama samang naninirahan sa isang bansa o lugar. Ito rin ang tinatawag na pinakamahalagang element ng isang bansa.

D. Paglalapat

Ilarawan ang populasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng line graph batay sa talahanayan 1.

IV. Pagtataya

Punan ang patlang ng wastong sagot.

1. Ang __________________ ang bilang ng tao sa isang lugar.

2. ______________________ ang taong nagsasagawa ng pag aaral ng populasyon.3. Ang siyensiya sa pag aaral ng populasyon ay ____________________________.

4. Ang ahensiya ng gobyerno na nangangasiwa sa pagtatala ng populasyon ng bansa ay ______________________.

5. Ilang milyon ang nadaragdag sa populasyon ng bansa tuwing ikalimang taon batay sa ulat ng NSO ng taong 2005?

V. Takdang Aralin

Itala ang kabuung populasyon ng inyong barangay.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

June 21, 2010

Monday

I. Nasusuri ang balangkas ng populasyon ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo nito.

II. Pagsusuri sa balangkas ng populasyon ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo nito.

Sanggunian:

PELC I.A.3

Banghay Aralin 5 pp. 10 11

APSMH 6 p. 16

Yaman ng Pilipinas 6 p. 11 12

Pagpapahalaga:Paggalang sa mga babae at matatanda

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang populasyon? Demograpiya? Domograper?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Sino sa palagay ninyo ang higit na nakararami, ang mga lalaki o babae? Ang mga bata o matatanda?

2. Paglalahada. Pagbuo ng Suliranin

Ano ang ipinahihiwatig ng pyramid ng balangkas ng gulang sa kasarian ng populasyon ng Pilipinas?

b. Pangkatang Gawain

I Suriin ang balangkas ng populasyon ayon sa kasarian

II Suriin ang bahagdab ng populasyon ayon sa gulang

c. Pagbibigay ng pamantayan sa pag uulat ng mga bata

d. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. Ano ang ipinakita ng pyramid tsart?

b. Ano ang napansin ninyo sa populasyon ng Pilipinas?

c. Kung batambat ang populasyon, ano ang ibig sabihin nito?

d. Malaki pa rin ba ang porsyento ng matandang populasyon?

e. Alin ang higit na nakararami, mga lalaki o babae?

4. Paglalahat

Ayon sa gulang ang populasyon ng Pilipinas at BATA. Ang proporsyon ng populasyong lalaki at babae ay nag iiba sa bawat taon ng pag asenso sa bawat lugar.5. Paglalapat

Ano ang ibig sabihin ng populasyong bata ?

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat maging magalang sa pakikitungo sa mga babae at matatanda?

IV. PagtatayaBatay sa pyramid ng populasyon na nakalarawan sa tsart, anu ano ang mga ipinahihiwatig ng balangkas ayon sa gulang at kasarian? Lagyan ng tsek ( ) ang bilang ng pangungusap na sumasagot sa tanong.

___________1. Malaki ang bahagi ng populasyong nasa edad zeo hanggang 14 na taong gulang.

___________2. Marami ang matatanda kaysa sa manggagawa.

___________3. Bata ang populasyon ng Pilipinas.

___________4. Mataas ang bilang ng mga umaasa sa magulang at manggagawa.

___________5. Halos pantay ang dami ng mga lalaki at babae.V. Takdang Aralin

Ano ang pook rural?pook urban? Ano ang pagkakaiba ng dalawa?

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI June 22 - 23 Tuesday - WednesdayI. Nasusukat ang kaalaman at kahinaan ng mga bata sa pamamagitan ng Diagnostic Test.

II. Diagnostic Test

- HEKASI

Pagpapahalaga:Katapatan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

a. Pagganyak

Natatandaan nyo pa ba ang inyong pinag aralan noong nasa ika 5 baitang pa kayo?

B. Pagbibigay ng pamantayan

C. Pagbibigay ng panuto

D. Pagsagot ng mga bata

IV. Pagwawasto

V. Pagtatala

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

June 24, 2010

Thursday

I. Nakikilala ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag unlad ng bansa.II. Pagkilala sa mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag unlad ng bansa.

Sanggunian:

PELC I.A.1.1

Yaman ng Pilipinas p.

Bnaghay Aralin 1 pp. 2- 3

Pagpapahalaga:Pagmamahal sa kalusugan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang gulang ng populasyon ng bansa? Ano ang mas kailangan ng bansa, populasyong lalaki o babae? Bakit?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Ano ang pinakamahalagang sangkap ng malayang bansa? Bakit?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Kung mamamayan ang pinakamahalagang sangkap ng isang malayang bansa gaya ng Pilipinas, anu ano ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag unlad ng bansa?

b. Pangkatang Gawain (Pagsasaliksik ng mga bata sa mga sumusunod na paksa)I Pagiging malusog

II Pagkakaroon ng Edukasyon

III May Kasanayan

IV May Tamang saloobin sa paggawa

c. Pagbibigay ng panuntunan sa pag uulatd. Pag uulat ng mga bata

e. Pagtalakay

Bakit ang pagiging malusog ay makatutulong sa pag unlad ng bansa?

Paanong ang edukasyon ay nakatutulong sa kaunlaran?

Saan mahalaga ang pagkakaroon ng kasanayan?

Ilarawan ang populasyong may tamang saloobin sa paggawa.

f. Paglalahat

Mga katangian ng populasyong makatutulong sa pag unlad ng bansa

Pagiging malusog

Pagkakaroon ng edukasyon

May kasanayan

May tamang saloobin sa paggawa

g. Paglalapat

Kilalanin ang tinutukoy ng sa hanay A. Hanapin ang katangian sa hanay B at isulat ang titik ng tamang sagot.

A

B

______1. Madali at mahusay na natapos ni Adrian ang takdang aralin.A. pagiging malusog______2. Kahit di inuutusan ng kanyang ina, nilinis ni Cris ang

B. may kasanayan

Buong kabahayan.

C. may tamang saloobin sa

______3. Bata pa lamang marunong nang magkumpuni ng sirang

paggawa

______4. Ang binibiling pagkain ni Mariel ay mura ngunit

D. may pinag aralan

Masustansiya.

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat nating pangalagaan at mahalin an gating kalusugan?

IV. PagtatayaPiliin ang titik ng tamang sagot.

1. Ang uri ng populasyong kailangan ng ating bansa ay _______________________.

a. Marurunong at masisipag

b. Nakapag aral at matiyaga

c. Malulusog at may kasanayan

d. Maunawain at matatag

2. Mahalagang maging matalino at malusog ang populasyon sapagkat ________________.a. Magiging maayos ang pamumuhay

b. Uunlad ang pamumuhay

c. Makapaglingkod sila

d. Matutugunan nila ang pangangailangan ng bansa tungo sa pag unlad

3. Ang bansang may malulusog at matatalinong populasyon ay _________________.

a. Mayamang bansa

b. Malakas na bansa

c. Masaganang bansa

d. Malaking bansa

4. Ang populasyon ay _______________________.

a. Mataas na pinuno ng bansa

b. Mahalagang element ng bansa

c. Ibat ibang proyekto ng bansa

d. Magagandang tanawin ng bansa

5. Ano ang bumubuo ng populasyon?

a. Mga lupain

b. Mga pagkain

c. Mga kagubatan

d. Mga mamamayan

V. Takdang Aralin

Sumulat ng isang talata tungkol sa kahalagahan ng populasyon sa bansa.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJune 25, 2010

Friday

I. Nakikilala ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag unlad ng bansa.

II. Pagkilala sa mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag unlad ng bansa.

Sanggunian:

PELC I.A.1.1

Yaman ng Pilipinas p.

Bnaghay Aralin 1 pp. 2- 3

Pagpapahalaga:Pagmamahal sa kalusugan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga katangian ng populasyon ang kailangan sa pag unlad ng bansa? Bakit?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng mga bata mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan s BA June 24, 2010.

1. Paglalapat

Kilalanin ang tinutukoy ng sa hanay A. Hanapin ang katangian sa hanay B at isulat ang titik ng tamang sagot.

A

B

______1. Madali at mahusay na natapos ni Adrian ang takdang aralin.A. pagiging malusog

______2. Kahit di inuutusan ng kanyang ina, nilinis ni Cris ang

B. may kasanayan

Buong kabahayan.

C. may tamang saloobin sa

______3. Bata pa lamang marunong nang magkumpuni ng sirang

paggawa

______4. Ang binibiling pagkain ni Mariel ay mura ngunit

D. may pinag aralan

Masustansiya.

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat nating pangalagaan at mahalin an gating kalusugan?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Ang uri ng populasyong kailangan ng ating bansa ay _______________________.

a. Marurunong at masisipag

b. Nakapag aral at matiyaga

c. Malulusog at may kasanayan

d. Maunawain at matatag2. Mahalagang maging matalino at malusog ang populasyon sapagkat ________________.

a. Magiging maayos ang pamumuhay

b. Uunlad ang pamumuhay

c. Makapaglingkod sila

d. Matutugunan nila ang pangangailangan ng bansa tungo sa pag unlad3. Ang bansang may malulusog at matatalinong populasyon ay _________________.

a. Mayamang bansa

b. Malakas na bansa

c. Masaganang bansa

d. Malaking bansa4. Ang populasyon ay _______________________.

a. Mataas na pinuno ng bansa

b. Mahalagang element ng bansa

c. Ibat ibang proyekto ng bansa

d. Magagandang tanawin ng bansa5. Ano ang bumubuo ng populasyon?

a. Mga lupain

b. Mga pagkain

c. Mga kagubatan

d. Mga mamamayan

V. Takdang Aralin

Sumulat ng isang talata tungkol sa kahalagahan ng populasyon sa bansa.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJune 28, 2010

Monday

I. Naipapaliwanag sa kahalagahan ng malusog na mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa.

II. Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng malusog na mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa.

Sanggunian:PELC I.A.1.5

Yaman ng Pilipinas p. 2 - 4

Banghay Aralin 2 pp. 4 6

Pagpapahalaga:Pangalagaan ang kalusugan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga katangian na dapat taglayin ng bawat mamamayan upang makatulong sa kaunlaran ng bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Paano nyo masasabi na ang isang tao ay malusog na mamamayan?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Bakit mahalaga ang malulusog na mamamayan sa pag unlad ng bansa?

b. Pagsasaliksik ng bawat pangkat

c. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ang mamamayan?

b. Ano ang dahilan ng pagpapatupad ng mga programa ukol sa kalusugan?

c. Bakit malaki ang bahagdan ng produksiyon at ekonomiya kapag may malalakas at malulusog na mga manggagawa? 4. Paglalahat

Napakahalaga ng pagkakaroon ng malulusog na mga mamamayan sa kaunlaran ng bansa dahil sila ang tunay

na yaman ng bansa.

5. Paglalapat

Paano ka makatutulong bilang mabuting mamamayan upang maisakatuparan ng pamahalaan ang mga

proyekto ukol sa kalusugan.

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat nating pag ukulan ng pansin an gating kalusugan?

IV. PagatatayaPiliin ang titik ng tamang sagot.

1. Ang sakiting manggagawa ay nagiging dahilan ng _________________________.

a. paglaki ng produksiyon

b. patuloy na produksiyon

c. matipid na gastos

d. pagbagsak ng produksiyon

V. Takdang Aralin

Gumawa ng album na nagpapakita ng mga mamamayang malulusog ng bansa.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJune 29, 2010

Tuesday

I. Naipapaliwanag ang mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon.

II. Pagpapaliwanag sa mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon.

Sanggunian:PELC I.A.1.6

Yaman ng Pilipinas p. 7

Banghay Aralin 4 pp. 8 - 10Pagpapahalaga:Pakikipagtulungan sa paglutas sa suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyonIII. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na mamamayan ang isang bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Pagpapakita ng World Map upang ipaturo ang Pilipinas at ipahambing ito sa ibang bansa sa mundo at pag

usapan ang estimado o tantyang bilang ng populasyon.

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng suliranin

Anu ano ang mga salik o kalakarang may kinalaman sa paglaki ng populasyon?

b. Pangkatang Gawain

Bawat pangkat ay mangangalap ng datos ukol sa mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon.c. Pagbibigay ng pamantayan sa pag uulat

d. Pag uulat

3. Pagsusuri

a. Anu anong mga salik ang may kinalaman sa dami ng populasyon sa isang lugar?

b. Paano nakakaapekto ang bawat salik sa paglaki ng populasyon?

4. Paglalahat

Ang mga salik na may kinalaman sa paglaki at pagliit ng populasyon ay ang bahagdan ng panganganak, bahagdan ng namamatay, pag aasawa, pandarayuhan, kultura, medisina, siyensya at teknolohiya, at advertisement ng media.

5. Paglalapat

Ibigay ang mga sumusunod:

a. Mga dahilan ng paglaki ng populasyon

b. Mga dahilan ng mabagal na paglaki ng populasyon

C. Pangwakas na Gawain

Ano ang malaking suliranin ng pamahalaan? Bakit dapat malutas ang mabilis na pagdami ng populasyon? Paano tayo makatutulong sa paglutas ng suliranin ukol sa mabilis na paglaki ng populasyon ng bansa?IV. Pagtataya

Anong salik ang may kinalaman sa paglaki ng populasyon ang ipinaliliwanag ng mga sumusunod na mga pangungusap?

1. Ito ang bilang ng mga batang ipinanganganak sa isang taon sa bawat 1000 tao.

2. Ito ang bilang ng mga namamatay sa isang taon sa bawat 1000 tao.

3. Mas mahaba ang panahon ng panganganak ng mga taong nag aasawa nang bata kaysa sa nag aasawa nang matanda na.

4. Humahaba ang buhay ng mga matatanda lalo na sa mauunlad na bansa gaya ng Estados Unidos.

5. Ang paglipat ng paninirahan ng pamilya mula sa isang lugar patungo sa isang lugar na panirahan.

V. Takdang Aralin

Paano tayo makatutulong para hindi gaanong lumala ang mga suliranin na dulot n gating lumalaking populasyon?

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI July 1, 2010

Thursday

I. Nailalarawan ang pagkakaiba ng populasyon sa mga pook urban at rural.

II. Paglalarawan sa pagkakaiba ng populasyon sa mga pook urban at rural.

Sanggunian:PELC I.A.1.7

Yaman ng Pilipinas pp. 12 - 13

Banghay Aralin 6 pp. 12 13

APSMH 6 p.

Pagpapahalaga:Pagmamalaki sa pamumuhay ruralIII. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga salik na may kinalaman sa paglaki at pagliit ng populasyon? Paano ito nakakaapekto sa populasyon ng bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Pagpapakita ng larawan ng mga bata na naninirahan sa lungsod at probinsiya. Paghambingin ang pamumuhay ng mga bata.2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Ano ang tamang paglalarawan sa pook urban?sa mga pook rural?sa populasyong rural/urban?

b. Pangkatang Gawain

Ilarawan ang populasyong-

I Urban

II Rural

c. Pagbibigay ng pamantayan sa pag uulat

d. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. Paano inilarawan ang populasyon sa pook urban?

b. Paano inilarawan amg populasyon sa pook rural?

4. Paglalahat

Naiiba ang populasyong rural sa populasyong urban batay sa kapaligiran, pamumuhay at kaugalian. Ang mga

pagbabago sa pook urban ay may mabuti at masamang bunga sa pangkalahatang pamumuhay ng mga mamamayan.

May kabagalan ang pag unlad sa pook rural bunga ng kakulangan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya.

5. Paglalapat

Iguhit ang pagkakaiba ng pamumuhay sa pook rural at urban.

C. Pangwakas na Gawain

Saan mo nanaising manirahan kung ang nais moy tahimik at payapang kapaligiran?

IV. PagtatayaKilalanin kung ang inilalarawan ay populasyong urban o populasyong rural.

______________1. Maraming pinagkakakitaan ang mga tao sa Navotas.______________2. Layu layo ang mga tahanan ng mga tao sa Calbayog.

______________3. May mga botika, restoran, bangko at hotel sa Makati.

______________4. Bumababa ng burol si Lando upang pumasok sa paaralan.

______________5. May sariwang hangin at magilan ngilang sasakyan.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng larawan ng populasyong urban at populasyong rural.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI July 5, 2010

Monday

I. Napaghahambing ang pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon sa tulong ng mapang pampopulasyon.II. Paghahambing ng pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon sa tulong ng mapang pampopulasyon.Sanggunian:PELC I.A.1.8

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Banghay Aralin 7 pp. 13 - 15

APSMH 6 pp. 16 - 21

Pagpapahalaga:Pagbibigay pansin sa kapal ng populasyon at epekto sa kabuhayan ng bansa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Paano naiiba ang populasyong rural sa populasyong urban?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Pare pareho ban g populasyon ng ibat ibang lugar sa ating bansa? Bakit?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Paano nasusukat ang distribusyon at kapal ng populasyon?

b. Pangkatang Gawain

Pagkalap ng datos .

I Distribusyon ng Populasyon

II Kapal ng Populasyon

c. Pagbibigay ng pamantayan sa pag uulat

d. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. Baki hindi pantay ang distribusyon ng populasyon ng bansa?

b. Paano nasusukat ang distribusyon ng populasyon?

c. Ano ang ibig sabihin ng kapal ng populasyon?

d. Paano ito nasusukat?

4. Paglalahat

Dapat tandaan na ang distribusyon ng populasyon ay nasusukat sa pamamgitan ng kapal ng populasyon. Ang

kapal ng populasyon ay nasusukat sa pamamagitan ng kilometrong parisukat.

5. Paglalapat

Ano ang kauganayan ng distribusyon ng populasyon sa kapal nito?

C. Pangwakas na Gawain

Bakit mahalaga na malaman ang distribusyon at kapal ng populasyon? Ano ang epekto nito sa kabuhayan ng bansa?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. (BA 7 pp. 14 15)

1. Magkaiba ng distribusyon at dami ng populasyon sa Pilipinas. Nangangahulugan ito na _____________________.

a. pantay ang distribusyon ng mga tao sa bansa

b. makapal ang tao sa bawat rehiyon

c. di pantay ang distribusyon ng mga tao sa Pilipinas

d. malaki ang populasyon sa bawat rehiyon

V. Takdang Aralin

Gumawa ng survey ng sariling barangay. Alamin ang distribusyon at kapal ng populasyon.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI July 6, 2010

Tuesday

I. Napaghahambing ang pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon sa tulong ng mapang pampopulasyon.II. Paghahambing ng pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon sa tulong ng mapang pampopulasyon.Sanggunian:PELC I.A.1.8

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Banghay Aralin 7 pp. 13 - 15

APSMH 6 pp. 16 - 21

Pagpapahalaga:Pagbibigay pansin sa kapal ng populasyon at epekto sa kabuhayan ng bansa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang kaugnayan ng distribusyon ng populasyon sa kakapalan ng populasyon?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA July 6, 2010.

1. Paglalapat

Ano ang kauganayan ng distribusyon ng populasyon sa kapal nito?

C. Pangwakas na Gawain

Bakit mahalaga na malaman ang distribusyon at kapal ng populasyon? Ano ang epekto nito sa kabuhayan ng bansa?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. (BA 7 pp. 14 15)

1. Magkaiba ng distribusyon at dami ng populasyon sa Pilipinas. Nangangahulugan ito na _____________________.

a. pantay ang distribusyon ng mga tao sa bansa

b. makapal ang tao sa bawat rehiyon

c. di pantay ang distribusyon ng mga tao sa Pilipinas

d. malaki ang populasyon sa bawat rehiyon

V. Takdang Aralin

Gumawa ng survey ng sariling barangay. Alamin ang distribusyon at kapal ng populasyon.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI July 7, 2010

Wednesday

I. Naiisa isa ang dahilan ng pandarayuhan.

II. Pagiisa isa ang dahilan ng pandarayuhan.

Sanggunian;PELC I.A.9

BA 8 pp.15 17

APSMH p. 35

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pagmamahal sa baying sinilanganIII. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan2. Balik Aral

Ano ang pagkakaiba ng distribusyon at kapal ng populasyon?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Sino sa inyo ang nagmula pa sa ibang lalawigan o bayan?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

1. Anu ano ang mga dahilan ng pandarayuhan ng mga tao? Ano ang pandarayuhang panloob? panlabas?2. Anu ano ang mga dahilang nagtutulak sa mga tao upang mandarayuhan?

b. Pangkatang GawainKumalap ng mga datos tungkol sa kadahilanan ng pandarayuhan.

I Pandarayuhang Panloob

II Pandarayuhang Panlabas

c. Pagbibigay ng Pamantayan sa Pag uulat

3. Pagsusuri

a. Anu ano ang mga dahilan ng pandarayuhan?

b. Ano ang pandarayuhang panloob?panlabas?

c. Ano ang umaakit sa mga tao upang mandarayuhan sa ibang lugar?

d. Anu ano ang mga salik ng pandarayuhan?

4. Paglalahat

May ibat ibang dahilan ang mga tao sa pandarayuhan sa ibang lugar. Edad, hanapbuhay at

edukasyon ang mga salik ng pandarayuhan.

5. Paglalapat

Magbigay ng halimbawa ng pandarayuhanh panloob?panlabas?

C. Pangwakas na Gawain

Nagkaroon ka ng pagkakataong mandarayuhan sa sa ibang bansa. Sapat nab a ito upang limutin mo

na ang iyong bansang sinilangan? Bakit?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. ( BA 8 pp.16 17 )

________1. Maraming Bisaya ang lumipat ng tirahan sa Kamaynilaan. Ang huwaran ng pandarayuhanna inilarawan ay ________.

a. Rehiyon rehiyon

b. Lalawigan ibang lalawigan

c. Baryo bayan

d. Bayan ibang bayan V. Takdang Aralin

Sumulat ng isang talata tungkol sa mga dahilan ng pandarayuhan.5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI July 8, 2010

Thursday

I. Naiisa isa ang dahilan ng pandarayuhan.

II. Pagiisa isa ang dahilan ng pandarayuhan.

Sanggunian;PELC I.A.9

BA 8 pp.15 17

APSMH p. 35

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pagmamahal sa baying sinilangan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang pandarayuhan? Ano ang dalawang uri nito? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA July 7, 2010.

1. Paglalapat

Magbigay ng halimbawa ng pandarayuhanh panloob?panlabas?

C. Pangwakas na Gawain

Nagkaroon ka ng pagkakataong mandarayuhan sa sa ibang bansa. Sapat nab a ito upang limutin mo

na ang iyong bansang sinilangan? Bakit?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. ( BA 8 pp.16 17 )

________1. Maraming Bisaya ang lumipat ng tirahan sa Kamaynilaan. Ang huwaran ng pandarayuhanna inilarawan ay ________.

a. Rehiyon rehiyon

b. Lalawigan ibang lalawigan

c. Baryo bayan

d. Bayan ibang bayan

V. Takdang Aralin

Sumulat ng isang talata tungkol sa mga dahilan ng pandarayuhan.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJuly 12, 2010

Monday

I. Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan.

II. Pagbibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan.

Sanggunian:PELC 1.A.10

BA 9 pp. 17 19

APSMH 6 p. 37

Pagpapahalaga:Pagsisikap

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang mga katangian ng pandarayuhan?

B. Panlinang na Gawain1. Pagganyak

Sino sa inyo ang nakaranas ng lumipat ng ibang tirahan? Bakit?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Ano ang nagiging epekto ng pandarayuhan sa lugar na nilisan? sa lugar na nilipatan?

b. Pangkatang Gawain

Mangalap ng mga datos tungkol sa mga epekto ng pandarayuhan.

c. Pagbibigay ng Pamantayan sa Paguulat3. Pagsusuri

Bakit nakakaisip mandarayuhan ang mga tao sa ibang lugar?

4. Paglalahat

Lumiliit ang populasyon ng isang lugar na nilisan at dumarami ang populasyon sa pook na nilipatan.

5. PaglalapatAnu ano ang naitutulong ng pandarayuhan sa kaunlaran ng bansa?

C. Pangwakas na Gawain

Bakit kailangang magsikap sa Gawain? Kapag naging maganda ang takbo ng pamumuhay sa ginagawang pagsisikap, magagawa pa ba ninyo ang mandarayuhan sa ibang lugar? Bakit?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. ( BA p.18 )

________1. Ano ang mangyayari sa pook na nilisan ng nandarayuhan?

a. lumalaki

b. lumiliit

c. nawawala

d. hindi nagbabago

V. Takdang Aralin

Sumulat ng dalawang sitwasyon: isang nagpapakita ng magandang epekto ng pandarayuhan at isang di magandang epekto ng pandarayuhan.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJuly 13, 2010

Tuesday

I. Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan.

II. Pagbibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan.

Sanggunian:PELC 1.A.10

BA 9 pp. 17 19

APSMH 6 p. 37

Pagpapahalaga:Pagsisikap

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang epekto ng pandarayuhan?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tignan sa BA July 12, 2010.

1. Paglalapat

Anu ano ang naitutulong ng pandarayuhan sa kaunlaran ng bansa?

C. Pangwakas na Gawain

Bakit kailangang magsikap sa Gawain? Kapag naging maganda ang takbo ng pamumuhay sa ginagawang pagsisikap, magagawa pa ba ninyo ang mandarayuhan sa ibang lugar? Bakit?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot. ( BA p.18 )

________1. Ano ang mangyayari sa pook na nilisan ng nandarayuhan?

a. lumalaki

b. lumiliit

c. nawawala

d. hindi nagbabago

V. Takdang Aralin

Sumulat ng dalawang sitwasyon: isang nagpapakita ng magandang epekto ng pandarayuhan at isang di magandang epekto ng pandarayuhan.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJuly 14, 2010

Wednesday

I. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang Pilipino ay magkatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at

heograpiya.

II. Pagbibigay ng mga patunay na ang Pilipino ay magkatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heograpiya.

Sanggunian:PELC I.B.1

BA 12 pp. 23 24

Pagpapahalaga:Ingatan at igalang ang mga pamana ng lahi

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang ibat ibang pangkat etniko ng ating bansa? Anu ano ang katangian ng bawat pangkat etniko?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Bakit kaya sa palagay ninyo ay nanirahan ang mga sinaunang Pilipino sa tabing dagat o tabing ilog?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Saan karaniwang naninirahan ang mga unang Pilipino? Bakit sila ditto naninirahan?

b. Pangkatang Gawain

I Pagkakaiba ng ibat ibang pangkat etniko

II Pagkakatulad ng ibat ibang pangkat etniko sa hilig at pamumuhay

III Paninirahan o pamahayan ng ibat ibang pangkat etniko

c. Pag uulat ng bawat pangkat

3. Pagsusuri

a. Anu ano ang mga patunay na magkakatulad ang mga Pilipino sa hilig? paraan ng pamumuhay?

b. Paano nagkakabuklod ang mga pangkat etniko?

4. Paglalahat

Ang ibat ibang pangkat etniko sa Pilipinas ay magkakatulad ng sa hilig at paraan ng

pamumuhay dulot ng iisang kasaysayan at heograpiya.

Ang mga pangkat etniko ay pangkat ng mga katutubong Pilipinong may magkakatulad na

pananalita, paniniwala, hanapbuhay at iba pang paraan ng pamumuhay.

5. Paglalapat

Ano ang hilig mo? Kanino mo ito namana?

C. Pangwakas na Gawain

Ano ang nararapat mong gawin sa mga kulturang pinamana sa atin n gating mga ninuno?

IV. Pagtataya

Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.

Hanay A

Hanay B

______1. Badjao

a. pulot at uway ang kanilang produktong kalakal

______2. Ifugao

b. mahilig sa makukulay na damit at alahas

______3. Capiznon

c. gumawa ng hagdan hagdang palayan

______4. Aeta o Ita

d. magaling sumisid ng perlas at gumagawa rin sila ng vinta

______5. Mangyan, Bagobo, at Bilaan

e. magaling mangasoV. Takdang Aralin

Gumawa ng talata tungkol sa Naiibang Katangian ng mga Pilipino.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJuly 15, 2010

Thursday

I. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang Pilipino ay magkatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at

heograpiya.

II. Pagbibigay ng mga patunay na ang Pilipino ay magkatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heograpiya.

Sanggunian:PELC I.B.1

BA 12 pp. 23 24

Pagpapahalaga:Ingatan at igalang ang mga pamana ng lahi

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang imga patunay na magkakatulad ang mga Pilipino sa hilig? paaraan ng pamumuhay?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralinmula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA July 14,2010.

1. Paglalapat

Ano ang hilig mo? Kanino mo ito namana?

C. Pangwakas na Gawain

Ano ang nararapat mong gawin sa mga kulturang pinamana sa atin n gating mga ninuno?

IV. Pagtataya

Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.

Hanay A

Hanay B

______1. Badjao

a. pulot at uway ang kanilang produktong kalakal

______2. Ifugao

b. mahilig sa makukulay na damit at alahas

______3. Capiznon

c. gumawa ng hagdan hagdang palayan

______4. Aeta o Ita

d. magaling sumisid ng perlas at gumagawa rin sila ng vinta

______5. Mangyan, Bagobo, at Bilaan

e. magaling mangaso

V. Takdang Aralin

Gumawa ng talata tungkol sa Naiibang Katangian ng mga Pilipino.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

________________________

________________________

I. Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino.

II. Pagkilala sa mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino.

Sanggunian:PELC I.B.2

BA 13 pp. 24 26

APSMH pp.

Yaman ng Pilipinas 6 pp.

Pagpapahalaga:Pakikiisa at Paggalang

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Magbigay ng halimbawa na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay.

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Ano ang tungkulin mo at pananagutan sa inyong bahay? Bakit kailangang tuparin ang inyong tungkulin at pananagutan?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

May mga bagay na nagbubuklod sa mga Plilipino, ito ay ang kanilang pagpapahalaga at paniniwala.

Anu ano ang mga ito?

b. Pangkatang Gawain

Pagsasadula o Panel Discussion

I Paggalang sa Kapangyarihan

II Pagtitiwala sa Sariling Kakayahan

III Pangangalaga sa Kapaligiran

IV Pagpapahalaga sa Pagkakaisa ng Damdamin at Paniniwala

c. Pagsasadula o Pag uulat ng bawat pangkat

3. Pagsusuri

a. Anu ano ang mga pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino?

b. Paano ito pinahahalagahan ng mga Pilipino?

c. Anu anong pagpapahalaga ang nasasaad sa Preamble ng Saligang Batas?

4. Paglalahat

May mga pagpapahalaga at paniniwala na nagbubuklod sa mga Pilipino na dapat patuloy na isagawa ng bawat isa.

5. Paglalapat

Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa edukasyon?

C. Pangwakas na Gawain

Magbigay ng 3 kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin at pananagutan ng ibang kasapi ng pamilya.

IV. Pagtataya

Kilalanin ang mga pagpapahalaga at paniniwala na inilalarawan . Piliin ang lamang ang sagot sa loob ng kahon.

a. Pagtitiwala sa sariling kakayahan

d. Pagtutulungan

b. Matapat na paglilingkod sa pamahalaan

e. Pananalig sa Diyos

c. Pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan

______1. Hindi nagsasamantala sa kanilang tungkulin o kapangyarihan.

______2. Pinaniniwalaan ang kadakilaan at kapangyarihan ng lumikha ng sandaigdigan.

______3. Katangian at pagkakakilanlan ng mga Plipino sa bayanihan.

______4. Paggamit ng sariling kaalaman at kasanayan sa pagpapasya o paglutas ng mga suliranin.

______5. Isinasagawa ang programa sa muling pagsasanay ng mga pulis at kawal.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng larawan na nagpapakita ng mga pagpapahalaga at panininiwala ng mga Pilipino. Idilit sa bond paper.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino.

II. Pagkilala sa mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino.

Sanggunian:PELC I.B.2

BA 13 pp. 24 26

APSMH pp.

Yaman ng Pilipinas 6 pp.

Pagpapahalaga:Pakikiisa at Paggalang

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang ibat ibang pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino?B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA _______________________.1. Paglalapat

Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa edukasyon?

C. Pangwakas na Gawain

Magbigay ng 3 kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin at pananagutan ng ibang kasapi ng pamilya.

IV. Pagtataya

Kilalanin ang mga pagpapahalaga at paniniwala na inilalarawan . Piliin ang lamang ang sagot sa loob ng kahon.

a. Pagtitiwala sa sariling kakayahan

d. Pagtutulungan

b. Matapat na paglilingkod sa pamahalaan

e. Pananalig sa Diyos

c. Pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan

______1. Hindi nagsasamantala sa kanilang tungkulin o kapangyarihan.

______2. Pinaniniwalaan ang kadakilaan at kapangyarihan ng lumikha ng sandaigdigan.

______3. Katangian at pagkakakilanlan ng mga Plipino sa bayanihan.

______4. Paggamit ng sariling kaalaman at kasanayan sa pagpapasya o paglutas ng mga suliranin.

______5. Isinasagawa ang programa sa muling pagsasanay ng mga pulis at kawal.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng larawan na nagpapakita ng mga pagpapahalaga at panininiwala ng mga Pilipino. Idilit sa bond paper.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Nakikilala ang isang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.II. Pagkilala ang isang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.

Sanggunian:PELC I.C.1

BA 16 pp. 30 32

Yaman ng Pilipinas pp. 40 41

Pagpapahalaga:Pakikiisa

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Paano maipakikita an gang matapat na paglilingkod ng mga Pilipino at kawani ng pamahalaan?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Saan maihahalitulad an gating mga magulang? Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa ating mga magulang?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng SuliraninMay mga tradisyunal bang pagpapahalaga ang mga Pilipino?

b. Pangkatang Gawain

Pagpapakita ng tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pantomina.

I Pananalig sa Diyos

II Pag ibig sa kapawa/ Pagmamagandang loob

III Pagiging matipid

IV Pagiging magalang

c. Pag uulat at pagpapakita sa pantomina ng bawat grupo

3. Pagsusuri

Anu ano ang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino?

4. Paglalahat

May mga pagpapahalaga ang mga Pilipino na magpahanggang ngayon ay sinusunod pa.5. Paglalapat

a. May gusto ka bang gamit na pansarli?

b. Anong gagawin mo upang ito ay mabili?

c. Anong tradisyunal na pagpapahalaga ang inyong ipinakita?

C. Pangwakas na Gawain

Magbigay ng mga halimbawa ng ilang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.

IV. Pagtataya

Isipin kung anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang ipinahihiwatig ng bawat isa. Piliin ang titik ng tamang sagot sa talaan sa ibaba.

a. Bahala na

b. Pagkakabuklod buklod ng mag anak

c. Pagtanaw ng utang na loobd. Pagpapahalaga sa pagmamay ari

e. Pagpapahalaga sa edukasyon

___________1. Ginagawang dekorasyon sa tahanan ang diploma ng mga anak na nagtapos sa pag aaral.

___________2. Pinararaan natin ang pagkakataong makapagpaunlad sa kabuhayan huwag lamang malayo sa pamilya.___________3. Kapag natapos sa pag aaral ang mga anak, pinaliligaya nila ang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay

ng bahagi ng kanilang kita.

___________4. Maraming mamamayan ang nangungutang huwag lamang mapahiya sa mga panauhin sa tuwing may kasiyahan.

___________5. Kahit noong unang panahon pa, sinikap ng mga tao na magkaroon ng silungan upang mapangalagaan ang

kanilang mga sarili sa init at lamig.

V. Takdang Aralin

Suriin kung aling pagpapahalaga ang nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Nakikilala ang isang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.

II. Pagkilala ang isang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.

Sanggunian:PELC I.C.1

BA 16 pp. 30 32

Yaman ng Pilipinas pp. 40 41

Pagpapahalaga:Pakikiisa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino?B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA ______________________.

1. Paglalapat

a. May gusto ka bang gamit na pansarli?

d. Anong gagawin mo upang ito ay mabili?

e. Anong tradisyunal na pagpapahalaga ang inyong ipinakita?

C. Pangwakas na Gawain

Magbigay ng mga halimbawa ng ilang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino.

IV. Pagtataya

Isipin kung anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang ipinahihiwatig ng bawat isa. Piliin ang titik ng tamang sagot sa talaan sa ibaba.

a. Bahala na

b. Pagkakabuklod buklod ng mag anak

c. Pagtanaw ng utang na loob

d. Pagpapahalaga sa pagmamay ari

e. Pagpapahalaga sa edukasyon

___________1. Ginagawang dekorasyon sa tahanan ang diploma ng mga anak na nagtapos sa pag aaral.

___________2. Pinararaan natin ang pagkakataong makapagpaunlad sa kabuhayan huwag lamang malayo sa pamilya.

___________3. Kapag natapos sa pag aaral ang mga anak, pinaliligaya nila ang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay

ng bahagi ng kanilang kita.

___________4. Maraming mamamayan ang nangungutang huwag lamang mapahiya sa mga panauhin sa tuwing may kasiyahan.

___________5. Kahit noong unang panahon pa, sinikap ng mga tao na magkaroon ng silungan upang mapangalagaan ang

kanilang mga sarili sa init at lamig.

V. Takdang Aralin

Suriin kung aling pagpapahalaga ang nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Nasususkat ang kaalaman ng mga bata sa pagsagot sa mga katanungan sa mga sumusunod na mga kasanayan.

- Nakikilala ang mga taong bumubuo sa bansang Pilipinas.

- Nasusuri ang balangkas ng populasyon ng Pilipinas ayon sa gulang at kasarian ng mga bunubuo nito.

- Naipaliliwanag ang kahalagahan ng malusog na mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa.- Naipaliliwanag ang mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon.

- Nailalarawan ang pagkakaiba ng populasyon sa mga pook urban at pook rural.- Nakapagbibigay ng mga patunay na ang Pilipino ay magkatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang

kasaysayan at heorgrapiya.

- Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino.

II. Quiz (Weekly Test)

Value:Katapatan

Kagamitan:Test Paper

III. Pamamaraan

A. Pagganyak

Handa na ba kayo sa pagsusulit?

B. Pagbibigay ng Pamantayan sa Pagsusulit

C. Pagbibigay ng Panuto

IV. Pagwawasto

V. Pagtatala

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VIJuly 7,2011Thursday

I. Natatalakay kung paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

II. Pagtalakay kung paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

Sanggunian:PELC I.C.2

BA 17 pp. 32 34

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Panatilihin ang kanais nais na pagpapahalaga

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino?

B. Panlianang na Gawain

1. Pagganyak

Magbigay ng isang pagpapahalaga ng mga Pilipino? Nakatutulong ba o nakahahadlang sa pag un;ad ng bansa? Bakit?2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Paanong nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa an gating mga pagpapahalaga?

b. Pangkatang Gawain

I Pagbubuklud buklod ng mag anak

Pagpapahalaga sa kapangyarihan

II Pagpapahalaga sa pagmamay ari

Bahala na

III Pagpapahalaga sa Edukasyon

Pagtanaw ng utang na loob

c. Pagsagot sa suliranin

d. Pag uulat ng bawat pangkat

3. Pagsusuri

a. Paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadalang sa pag unlad ng bansa?

b. Ano ang kahalagahan ng pagkakatulad ng pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino?

4. Paglalahat

May mga pagpapahalaga na makatutulong at makahahadlang sa pag unlad ng bansa.

Ang magkakatulad na pagpapahalaga ng mga Pilipino ay nagiging batayan sa pagkakaisat pagkakakilanlan. Pinahahalagahan ang mga ito sa kapakanang panlipunan at pangkabuahayang Gawain na nagsisilbing batayan ng pamabansang pagkakaisa ng lahing Pilipino.

5. PaglalapatPaano mo pinahahalagahan ang iyong edukasyon?

C. Pangwakas na Gawain

Gumuhit ng larawang nagpapakita ng pagpapahalagang nakatutulong sa pag unlad ng bansa.IV. Pagtataya

Lagyan ng ( ) ang bilang kung ang isinasaad ay pagpapahalagang nakapagpapaunlad.

________1. Pagtitipid para sa kinabukasang pangangailangan

________2. Pakikisama kahit sa tiwaling kaparaanan

________3. Mabuting pagtanggap sa mga turista upang marami ang pa ang maganyak na puamarito

________4. Ipinagmamalaki ang sariling bansa sa bawat bansang mapuntahan.

________5. Pagkamagalang sa nakatataas ng tungkulin sa tanggapan.

V. Takdang Aralin

Suriin kung aling pagpapahalaga ang nakatutulong sa pag unlad ng bansa. Sumulat ng isang talata tungkol ditto.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Natatalakay kung paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

II. Pagtalakay kung paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa.

Sanggunian:PELC I.C.2

BA 17 pp. 32 34

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Panatilihin ang kanais nais na pagpapahalaga

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga pagpapahalaga ng mga Pilipino na nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa?

B. Panlianang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA _________________________.

1. Paglalapat

Paano mo pinahahalagahan ang iyong edukasyon?

C. Pangwakas na Gawain

Gumuhit ng larawang nagpapakita ng pagpapahalagang nakatutulong sa pag unlad ng bansa.

IV. Pagtataya

Lagyan ng ( ) ang bilang kung ang isinasaad ay pagpapahalagang nakapagpapaunlad.

________1. Pagtitipid para sa kinabukasang pangangailangan

________2. Pakikisama kahit sa tiwaling kaparaanan

________3. Mabuting pagtanggap sa mga turista upang marami ang pa ang maganyak na puamarito

________4. Ipinagmamalaki ang sariling bansa sa bawat bansang mapuntahan.

________5. Pagkamagalang sa nakatataas ng tungkulin sa tanggapan.

V. Takdang Aralin

Suriin kung aling pagpapahalaga ang nakatutulong sa pag unlad ng bansa. Sumulat ng isang talata tungkol dito.

5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Naipakikita ang pagmamalaki sa bansang Pilipinas at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipino.

II. Pagpapakita ng pagmamalaki sa bansang Pilipinas at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipino.

Sanggunian:PELC I.D

BA 1 p. 1

APSMH p.III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga pagpapahalaga ng mga Pilipino na nakatutulong o nakahahadlang sa pag unlad ng bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Ipinagmamalaki mo ba na ikaw ay isang Pilipino? Paano mo ito maipakikita?

2. Paglalahad

a. Pagsusuri

Paano mo maipapakita na ipinagmamalaki mo na ikaw ay isang Pilipino?

b. Pangkatang Gawain

Ipakita sa dula dulaan kung paano maipakikita ang pagmamalaki sa bansa at ang pagiging Pilipino.

c. Pagsagot sa Suliranin

d. Pag uulat ng bawat Pangkat

3. Pagsusuri

a. Bakit kailangan mong ipagmalaki na ikaw ay isang Pilipino at kasapi ng bansang Pilipinas?

b. Sa anong mga paraan mo maipakikita ang pagmamalaki mo sa iyong pagka Plipino?4. Paglalahat

Bilang isang Pilipino kailangan nating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino at kasapi ng bansang Pilipinas. Bilang mamamayan ng ating bansa dapat nating tuparin anumang tungkulin natin sa ating bansa.

5. Paglalapat

Dapat ba nating palaging gamitin ang ating sariling wika? Bakit?

C. Pangwakas na Gawain

Bawat grupo ay awitin ang awiting Akoy Isang Pinoy IV. Pagtataya

Magbigay ng limang paraan kung paano maipakikita ang pagmamalaki sa pagka Pilipino.

1.

2.

3.

4.

5.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamalaki sa bansa at pagka Pilipino. Idikit sa notebook.

. 5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Naipakikita ang pagmamalaki sa bansang Pilipinas at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipino.

II. Pagpapakita ng pagmamalaki sa bansang Pilipinas at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipino.

Sanggunian:PELC I.D

BA 1 p. 1

APSMH p.

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Paano mo maipakikita ang iyong pagmamalaki sa pagka Pilipino?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula pagsasanay hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA _______________________.1. Paglalapat

Dapat ba nating palaging gamitin ang ating sariling wika? Bakit?

C. Pangwakas na Gawain

Bawat grupo ay awitin ang awiting Akoy Isang Pinoy

IV. Pagtataya

Magbigay ng limang paraan kung paano maipakikita ang pagmamalaki sa pagka Pilipino.

1.

2.

3.

4.

5.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamalaki sa bansa at pagka Pilipino. Idikit sa notebook.

. 5 _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 _____________

3 _____________

2 _____________

1 _____________

0 _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryong sakop ng Pilipinas.II. Pagtukoy sa mga hangganan at lawak ng teritoryong sakop ng Pilipinas.

Sanggunian:PELC II.A.1

BA 18 pp. 36 37

APSMH 6 p.

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Pagpapahalaga:Pagtatanggol sa teritoryo ng bansa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga pagpapahalagang nakatutulong sa pag unlad ng bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

May hangganan ba ang inyong mga tahanan?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Ano kaya ang bumubbuo sa teritoryo ng Pilipinas? Ano ang mga hangganan at lawak ng sakop nito?

b. Pangkatang Gawain

Pagkalap ng datos sa mga sumusunod:

I Ayon sa Kasanayan

II Ayon sa Saligang Batas

III Ayon sa Doktrinang Pangkapuluan

IV Ayon sa mga Atas ng Pangulo

c. Pagbibigay ng Pamantayan sa Pag - uulat

d. Pag uulat

3. Pagsusuri

a. Ano ang mga batayan sa hangganan ng teritoryo ng bansa?

b. Alin ang pinakamatibay at mabisang batayan n gating teritoryo?

4. Paglalahat

Ang teritoryo ng Pilipinas ay ang mga pilo at karagatang nakapalibot dito, ang kalawakang itaas, ang kalilaliman ng dagat at lupa, ang kalatagang insular at iba pang lugar submarine ay nasa ganap na saklaw at kapangyarihan ng Pilipinas.

5. Paglalapat

Sabihin ang lawak ng sakop ng Pilipinas ayon sa batayang nakasulat sa flascard.

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat nating malaman ang hangganan at lawak ng sakop ng teritoryo ng bansa?

IV. Pagtataya

Lagyan ng wastong sago tang patlang. Piliin ang sagot sa kahon.

1. Ang Pilipinas ay binubuo ng _______________ malalaki at maliliit na pulo.

2. Ayon sa Kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1896, ang ______________ ay hindi pa kasama sa Pilipinas.

3. Ang Kasunduan sa Estados Unidos at Gran Britanya noong Enero 2, 1930 ay nagdagdag sa mga Pulo ng __________ at __________________.

4. Ang pinakamatibay na batayan ng teritoryo ng Pilipinas ay ang ______________________.

5. Ayon sa Atas ng Pangulo Blg. 1596 ay inangkin ng Pilipinas ang __________________.

MANGSEE AT TURTLE ISALANDPULO NG SULU

7,100

SALIGANG BATAS NG 1987

8,100

PULO NG KALAYAAN

CAGAYAN

MINDANAO

V. Takdang AralinIlarawan ang hangganan at lawak ng sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Maaaring iguhit o ilarawan sa ilang pangungusap.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryong sakop ng Pilipinas.

II. Pagtukoy sa mga hangganan at lawak ng teritoryong sakop ng Pilipinas.

Sanggunian:PELC II.A.1

BA 18 pp. 36 37

APSMH 6 p.

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Pagpapahalaga:Pagtatanggol sa teritoryo ng bansa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang batayan sahangganan ng teritoryo ng Pilipinas?

B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA _______________________.

6. Paglalapat

Sabihin ang lawak ng sakop ng Pilipinas ayon sa batayang nakasulat sa flascard.

C. Pangwakas na Gawain

Bakit dapat nating malaman ang hangganan at lawak ng sakop ng teritoryo ng bansa?

VI. Pagtataya

Lagyan ng wastong sago tang patlang. Piliin ang sagot sa kahon.

1. Ang Pilipinas ay binubuo ng _______________ malalaki at maliliit na pulo.

2. Ayon sa Kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1896, ang ______________ ay hindi pa kasama sa Pilipinas.

3. Ang Kasunduan sa Estados Unidos at Gran Britanya noong Enero 2, 1930 ay nagdagdag sa mga Pulo ng __________ at __________________.

4. Ang pinakamatibay na batayan ng teritoryo ng Pilipinas ay ang ______________________.

5. Ayon sa Atas ng Pangulo Blg. 1596 ay inangkin ng Pilipinas ang __________________.

MANGSEE AT TURTLE ISALANDPULO NG SULU

7,100

SALIGANG BATAS NG 1987

8,100

PULO NG KALAYAAN

CAGAYAN

MINDANAO

VII. Takdang Aralin

Ilarawan ang hangganan at lawak ng sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Maaaring iguhit o ilarawan sa ilang pangungusap.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nailalarawan ang lokasyong insular/ bisinal ng Pilipinas.

II. Nailalarawan ang lokasyong insular/ bisinal ng Pilipinas.

Sanggunian:PELC II.A.2

BA 19 pp. 37 - 38

APSMH 6 p. 77 - 78

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Pagpapahalaga:Pakikipagkaibigan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang iyak na lokasyon ng Pilipinas?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Anu ano ang mga bansang sumakop sa ating bansa noon?

Bakit kaya maraming gusting sumakop sa ating bansa?

2. Paglalahad

a. Pagtingin sa mapa ng Pilipinas at mapa ng timog silangang asya. Ano ang nakapalibot sa sa kapuluang Pilipinas?

b. Pangkatang Gawain

Pagkalap ng datos sa mga sumusunod:

I Lokasyong Insular

II Lokasyong Bisinal

c. Pagbibigay ng Pamantayan sa Pag uulat

3. Pagsusuri

a. Ano ang lokasyong insular? Lokasyong bisinal?

b. Ibigay ang mga anyong tubig na nakapalibot sa bansa?c. Anong bansa ang nasa hilaga ng Pilipinas?

d. Anong bansa ang nasa kanluran? Sa timog? Sa silangan?

4. Paglalahat

Ang lokasyong insular ay paglalarawan ng tiyak na lugar ng bansa ayon sa nakapaligid na katubigan samantalang ang lokasyong bisinal ay pagtukoy sa kinalalagyan ng bansa sa pamamagitan ng mga karatig bansa nito.

5. Paglalapat

Sabihin ang tinutukoy?

1. Anong anyong tubig ang nasa silangan ng Pilipinas?

2. Anong karatig bansa ang nasa hilaga ng Pilipinas?

C. Pangwakas na Gawain

Anong ibubunga ng maraming bansang nakapaligid sa atin? Maari kaya itong magdulot ng pagkakaibigan ng mga bansa?

IV. Pagtataya

Isulat sa patlang kung tumutukoy sa lokasyong insular o bisinal.

_______________1. Ang Lagusang Bashi ay hangganan ng Pilipinas sa hilaga.

_______________2. Angkop na daungan ng sasakyang pangdagat ang Pilipinas kayat nagging sentro ng kalakalan.

_______________3. Nasa silangan ng bansa ang Karagatang Pasipiko, sa kanluran ay ang Timog Dagat Tsina.

_______________4. Nasa hilagang silangan ng Pilipinas ang Hapon.

_______________5. Ang Kapupuluang Indonesia at Silangang Malaysia ay matatagpuan sa dakong timog ng Pilipinas.

V. Takdang Aralin

Iguhit ang lokasyong insular ng Pilipinas sa isang bond paper.. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I.Nailalarawan ang lokasyong insular/ bisinal ng Pilipinas.

II.Nailalarawan ang lokasyong insular/ bisinal ng Pilipinas.

Sanggunian:PELC II.A.2

BA 19 pp. 37 - 38

APSMH 6 p. 77 - 78

Yaman ng Pilipinas 6 p.

Pagpapahalaga:Pakikipagkaibigan

III.Pamamaraan

A.Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang lokasyong insular? lokasyong bisinal?

B.Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula paglalapat hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA ___________________________.

1. Paglalapat

Sabihin ang tinutukoy?

1. Anong anyong tubig ang nasa silangan ng Pilipinas?

2. Anong karatig bansa ang nasa hilaga ng Pilipinas?

C.Pangwakas na Gawain

Anong ibubunga ng maraming bansang nakapaligid sa atin? Maari kaya itong magdulot ng pagkakaibigan ng mga bansa?

IV. Pagtataya

Isulat sa patlang kung tumutukoy sa lokasyong insular o bisinal.

_______________1. Ang Lagusang Bashi ay hangganan ng Pilipinas sa hilaga.

_______________2. Angkop na daungan ng sasakyang pangdagat ang Pilipinas kayat nagging sentro ng kalakalan.

_______________3. Nasa silangan ng bansa ang Karagatang Pasipiko, sa kanluran ay ang Timog Dagat Tsina.

_______________4. Nasa hilagang silangan ng Pilipinas ang Hapon.

_______________5. Ang Kapupuluang Indonesia at Silangang Malaysia ay matatagpuan sa dakong timog ng Pilipinas.

V. Takdang Aralin

Iguhit ang lokasyong insular ng Pilipinas sa isang bond paper.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nagagamit ang grid ng globo at mapa sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa.

II. Paggamit ang grid ng globo at mapa sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa.

Sanggunian:PELC II.A.3

BA 20 pp. 38 - 40

APSMH 6 p. 76 - 77

Yaman ng Pilipinas 6 p.40Pagpapahalaga:Pakikipag - ugnayanIII. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan2. Balik Aral

Ano ang lokasyong insular ng Pilipinas? lokasyong bisinal ng Pilipinas?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Hanapin sa mapa ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas at mga anyong tubig.

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Anu ano ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitude at karatig bansa?b. Pangkatang Gawain

I Ang Pilipinas ay angkop na lokasyon para sa tanggulang panghimpapawid at pandagat.

II May pinakamahabang baybaying dagat

III Hantungan ng mga rutang pangkalahatan sa Pasipiko

c. Pag uulat

3. Pagsusuri

a. Ano ang kabutihan ng angkop na lokasyon ng Pilipinas par sa tanggulang panghimpapawid at pandagat?

b. Ano ang idinudulot ng may mahaba tayong baybayin?

c. Bakit mabuti ang pagkakaroon ng klimang tropical?

d. Dahil sa marami tayong karatig bansa, ano ang ibinubunga nito sa Pilipinas?

4. Paglalahat

Ang Pilipinas ay nasa sentro kayat medaling marating ang mga bansang nakapaligid dito. Ang kinalalagyang latitude nito ay nasa klimang tropikal kayat hindi gaanong hadlang sa paglalakbay.5. Paglalapat

Magbigay ng mga kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa karatig bansa at latitude.

C. Pangwakas na Gawain

Anong ibubunga ng pagkakaroon ng rutang pangkalakalan, pagiging malapit sa ibang bansa, at pagiging terminal ng sasakyang panghimpapawid na nagmumula sa ibat ibang bansa?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng wastong sagot.

________1. Ang lokasyon ng Pilipinas ay mahalaga. Dahil dito, nagkaroon ng hangarin ang mga bansa. Ano ang hangarin ng

Estsdos Unidos noong may mga base military pa sila?

a. Pampulitikal

b. Pangkabuhayan

c. Pangkaligtasan

d. Pakikipagkaibigan

V. Takdang Aralin

Itala ang kahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas sa pag unlad nito at mga karatig bansa.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nagagamit ang grid ng globo at mapa sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa.

II. Paggamit ang grid ng globo at mapa sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa.

Sanggunian:PELC II.A.3

BA 20 pp. 38 - 40

APSMH 6 p. 76 - 77

Yaman ng Pilipinas 6 p.40

Pagpapahalaga:Pakikipag - ugnayan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa Latitud at karatig bansa?B. Panlinang na Gawain

Pagpapatuloy ng aralin mula pagsasanay hanggang takdang aralin. Tingnan sa BA ___________________________.

1. Paglalapat

Magbigay ng mga kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa karatig bansa at latitude.

C. Pangwakas na Gawain

Anong ibubunga ng pagkakaroon ng rutang pangkalakalan, pagiging malapit sa ibang bansa, at pagiging terminal ng sasakyang panghimpapawid na nagmumula sa ibat ibang bansa?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng wastong sagot.

________1. Ang lokasyon ng Pilipinas ay mahalaga. Dahil dito, nagkaroon ng hangarin ang mga bansa. Ano ang hangarin ng

Estsdos Unidos noong may mga base military pa sila?

a. Pampulitikal

b. Pangkabuhayan

c. Pangkaligtasan

d. Pakikipagkaibigan

V. Takdang Aralin

Itala ang kahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas sa pag unlad nito at mga karatig bansa.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nailalarawan ang topograpiya ng bansa.

II. Paglalarawan sa topograpiya ng bansa.

Sanggunian:PELC II.B.1

BA 21 pp. 40 41

APMH p.

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pangangalaga sa mga likas na yaman

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ano ang kahalagahan ng lokasyon ng isang bansa sa pag unlad?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Anu anong mga likas na yaman ang nakikita nyo sa ating paligid?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Pagtingin sa mapang pisikal ng Pilipinas. Anong nakikita sa mapang pisikal? Ano ang topograpiya?

b. Pangkatang Gawain

Pagkuha ng datos sa mga sumusunod na paksa.

I Mga anyong tubig ilog , dagat

II Bukal at Talon

III Anyong lupa kapatagan, lambak, bundok

IV Bulkan, burol, talampas, tangway

3. Pagsusuri

a. Ano ang topograpiya?

b. Anu ano ang mga anyong lupa at anyong tubig ng bansa?

c. Alin ang mahabang hanay ng bundok sa Luzon?

d. Ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas?

e. Ano ang ilog, dagat at karagatan?

f. Ano ang nagbibigay ng lakas hydroelectric?

4. Paglalahat

Mabundok ang kapuluan ng Pilipinas na may paliku likong dalampasigan at itoy binubuo ng mga pulo, lambak, lawa, ilog, dagat, kipot at look.

5. Paglalapat

Ilarawan ang topograpiya ng inyong lugar o lalawigan.

C. Pangwakas na Gawain

Ano ang dapat nating gawin sa mga likas na yaman?

IV. Pagtataya

Isulat kung anong anyong lupa o anyong tubig ang inilalarawan.

__________________1. Mataas na bundok ng lupa na matatagpuan sa kagubatan.

__________________2. Malawak na patag na lupa.

__________________3. Kapatagan sa pagitan ng dalawang mataas na anyong lupa.

__________________4. Pinakamalaking anyong tubig.

__________________5. Pinagkukunan na lakas geothermal.

V. Takdang Aralin

Gumupit ng larawan ng ibat ibang anyong tubig at lupa ng Pilipinas at idikit sa long on paper.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nahihinuha ang epekto ng katangiang pangheograpiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa.

II. Paghinuha sa epekto ng katangiang pangheograpiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa.

Sanggunian:PELC II.B.2

BA 21 pp. 41 - 43

APMH p.

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pakikilahok, pakikiisa at pakikipagtulungan

III. Pamamaraan

A. panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Ilarawan ang topograpiya ng bansa.

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Ano ang hugis at anyo ng bansa?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Ano ang mapapansin sa ayos ng mga pulo? sa baybayin? sa mga karagatan? sa mga kabundukan?

b. Pangkatang Gawain

Pagkuha ng datos sa mga sumusunod na paksa.

I Epekto ng mahabang baybayin

II Epekto ng hiwa hiwalay na pulo

III Epekto ng malawak na kapatagan

IV Epekto na dulot ng mabundol at mabulkan

c. Pag - uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. Ano ang kabutihang dulot ng mga mahahabang baybayin?

b. Ano ang di mabuting epekto?

c. Ano ang epekto ng hiwa hiwalay na pulo o lalawigan?

d. Dahil sa malawak na kapatagan, ano ang ibinunga nito?

e. Ano ang nagagawa ng maraming bundok at mga anyong tubig?

f. Ano ang nangyari sa mga produkto ng ibang lugar?

g. paano nilutas ng pamahalaan ang mga suliraning dulot ng hiwa hiwalay na mga pulo?

4. Paglalahat

Napanatili ang pagkakaisa n gating bansa kahit ganito ang kalagayang pangheograpiya.

5. Paglalapat

Ano ang dapat gawin ng mga tao kung may mga proyekto at programa ang pamahalaan?

IV. Pagtataya

Ang mga sumusunod ay epekto ng katangiang pangheograpiya ng bansa. Isulat ang A kung ito ay epekto ng pagiging buo, B kung pagkakaroon ng hiwa hiwalay na pulo, C kung pagkakaroon ng malawak na kapatagan, at D kung pagkakaroon ng mahabang baybayin._________1. Mabilis na paglalakbay

_________2. Mabagal na pagluluwas ng kalakal_________3. Maulad na produksyon ng palay

_________4. mabilis na pagdami ng kontrabando

_________5. Tumataas ang presyo ng mga produkto

V. Takdang Aralin

Magbigay ng mga ginawang proyekto ng pamahalaan upang mapanatili ang pagkakaisa dahil sa epektong pangheograpiya ng bansa.

. 5 - _____________

PROFICIENCY LEVEL ______________%

4 - _____________

3 - _____________

2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Napapangkat pangkat ayon sa uri ang mga yamang matatagpuan sa ibat ibang pook ng bansa.

II. Pagpapangkat pangkat ayon sa uri ng mga yamang matatagpuan sa ibat ibang pook ng bansa.

Sanggunian:PELC II.C.1

BA 24 pp. 44 - 46

APMH p.

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pagkamaingat at matipid

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang epekto ng katangiang pangheograpiya ng ating bansa?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Mabubuhay ba tayo kung walang mga likas na yaman? Anong dapat natin gawin ditto?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Tingnan nyo ang mga larawan ng ibat ibang produkto galling sa mga likas na yaman. Paano nyo

kaya ito papangkatin?

b. Pangkatang Gawain

Pagkuha ng datos sa mga sumusunod na mga paksa.

I Likas na yamang napapalitan

II Likas na yamang di - napapalitan

c. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

a. Anu ano ang mga yamang napapalitan?

b. Bakit napapalitan ang mga gulay, isda, hipon at iba pa?

c. Alin ang mga yamang di napapalitan? Upang huwag maubos ang mga di napapalitan, ano ang dapat

gawin ditto?

4. Paglalahat

May dalaeang pangkat ang mga likas na yaman ayon sa uri: npapalitan at di napapalitan.

5. Paglalapat

Maglagay ng mga produkto ng ibat ibang likas na yaman ayon sa uri.

NAPAPALITANDI NAPAPALITAN

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

C. Pangwakas na Gawain

Paano natin dapat gagamitin ang mga likas na yaman at ang mga produkto nito upang madaling maubos?

IV. Pagtataya

Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Ang mga sumusunod ay mga likas na yamang nauubos ngunit napapalitan. Kabilang sa uring ito ang mga ________________.

a. hipon, gulay, dagta

c. semento, marmol, bato

b. langis, karbon, kromite

d. nikel, bakal, ginto

2. Ito ay mga yamang nauubos ngunit di napapalitan.

a. pangisdaan

c. lupang sakahan

b. kagubatan

d. mineral

3. Upang hindi madaling maubos ang mga produktong mineral, ano ang dapat nating gawin?

a. aksayahin

c. tipirin ang paggamit

b. itapon kahit hindi pa ubos

d. itapon kung marumi na

4. Ang yamang gubat ay napapalitan. Napangangalagaan ito sa pamamagitan ng:

a. paggawa ng parke

c. tirahan ng hayop

b. pook pasyalan

d. lahat ay sagot

5. Alin ang yamang nauubos at di napapalitan?

a. lupa

c. langis

b. araw

d. hangin

V. Takdang Aralin

Gumupit ng mga larawan ng mga produktong galling sa likas na yaman na napapalitan at di napapalitan at idikit ito sa bond paper. Ipangkat ang mga ito.

. 5 - _____________

4 - _____________

3 - _____________ PROFICIENCY LEVEL ______________% 2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Naipaliliwanag ang epekto ng matalino/ di matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas na yaman sa pagpapanatili nito.

II. Pagpapaliwanag sa epekto ng matalino/ di matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas na yaman sa pagpapanatili nito.

Sanggunian:PELC II.C.2

BA 24 pp. 44 - 46

APMH p.

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Pangangalaga sa likas na yaman

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Anu ano ang mga yamang pinagkukunan ng ating bansa?

Anu ano ang tatlong uri ng yamang likas?

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Alam nyo ba ang awiting Kapaligiran ? Ano ang mensahe ng awitin?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

- Bakit mahalaga ang likas na yaman sa tao?

- Bakit dapat itong pangalagaan?

- Anu ano ang kailangang gawin upang mapanatili ang likas na yaman?

b. Pangkatang Gawain

Mangalap ng datos ukol sa kahalagahan ng matalinong paggamit ng likas na yaman.

c. Pag uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

Anu ano ang kahalagahan ng wastong paggamit ng likas na yaman ng bansa?

4. Paglalahat

Ang matalinong pagpapasya hinggil sa paggamit ng likas na yaman ay nagdudulot ng kasaganaan sa kabuhayan ng mga mamamayan at sa mga susunod na salinlahi.

5. Paglalapat

Bakit dapat gamitin ang mga likas na yaman sa matalinong pamamaraan?

Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay?C. Pangwakas na Gawain

Ano ang dapat nating gawin para matustusan ang habambuhay na pangangailangan ng bansa?

IV. Pagtataya

Bilugan ang bilang ng parirala o grupo ng mga salita na nagpapakita kung bakit mahalaga ang matalinong pagpapasya

hinggil sa paggamit ng likas na yaman.

1. Upang di maubos ang isda

2. Upang mawala ang hayop at ibon sa gubat3. Upang maiwasan ang pagbaha sa kapatagan

4. Upang di kapusin sa pagkain ang mga tao

5. Upang may maputol na puno ang magtotroso

V. Takdang Aralin

Anu ano ang mga di kanais nais na pangyayaring nakapipinsala sa liksa na yaman?

. 5 - _____________

4 - _____________

3 - _____________ PROFICIENCY LEVEL ______________% 2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nakabubuo ng konklusyon na ang matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas na yaman ay may kinalaman sa pagtataguyod ng

pagiging Malaya sa estado.

II. Nakabubuo ng konklusyon na ang matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas na yaman ay may kinalaman sa pagtataguyod ng

pagiging Malaya sa estado.

Sanggunian:PELC II.C.3

BA 24 pp. 51 - 54

APMH p.

Yaman ng Pilipinas p.

Pagpapahalaga:Matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas na yaman

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Balitaan

2. Balik Aral

Pumalakpak ng 2 beses kung ang parirala o grupo ng mga salita na nagpapakita ng kahalagahan ng matalinong pagpapasya hinggil sa paggamit ng likas na yaman.

e. Upang di maubos ang isda

f. Upang mawala ang hayop at ibon sa gubat

g. Upang maiwasan ang pagbaha sa kapatagan

h. Upang di kapusin sa pagkain ang mga tao

i. Upang may maputol na puno ang magtotroso

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Bakit kailangan nating pangalagaan ang mga likas na yaman?

2. Paglalahad

a. Pagbuo ng Suliranin

Anu ano ang mga suliraning dinaranas ng ating mga likas na yaman?

b. Pangkatang Gawain

Pangangalap ng datos ukol sa suliranin

c. Pag - uulat ng mga bata

3. Pagsusuri

Pagakaroon ng malayang talakayan

4. Paglalahat

Malaki ang maitutulong ng tao sa pagpapaunlad ng kanyang pamayanan kung pangangalagan at

gagamitin ang likas na yaman sa matalinong paraan.

5. Paglalapat

Bumuo ng isang pangako ukol sa matalinong paggamit ng likas na yaman.

C. Pangwakas na Gawain

Ano ang tungkulin ng bawat isang mamamayan sa ating likas na yaman?

IV. Pagtataya

Sagutin ng mahusay ang mga tanong. Magbigay ng paliwanag ukol ditto. ( BA p. 54 )

1. Marami pang babayarang utang ang Pilipinas. Dapat bang magpatuloy tayo sa pagputol ng ating kagubatan upang makalikom

tayo ng salapi buhat sa pagluluwas ng yamang gubat?V. Takdang Aralin

Isaulo at isabuhay ang Panata sa Kalikasan na iibibigay ng guro.

. 5 - _____________

4 - _____________

3 - _____________ PROFICIENCY LEVEL ______________% 2 - _____________

1 - _____________

0 - _____________

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI

__________________________

__________________________

I. Nababalik aral ang mga pinag aralan sa loob ng unang panahunan.

II. Pagbabalik aral sa mga pinag aralan sa loob ng unang panahunan.

III. Pamamaraan

A. Pagganyak

B. Pagbabalik aral sa mula sa panimula

C. Pagbibigay ng sakop ng pagsusulit

D. Pagbibigay ng ibat ibang panuto ng pagsusulit

IV. Pagtataya

V. Kasunduan

Maging handa sa Unang Panahunang Pagsusulit.

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Nasusukat ang kaalaman ng mga bata sa pagsagot sa mga tanong sa Unang Panahunang Pagsusulit.

II. Unang Panahunang Pagsusulit

- HEKASI

Pagpapahalaga:Katapatan

III. Pamamaraan

A. Pagganyak

B. Pagbibigay ng pamantayan

C. Pagbibigay ng panuto

D. Pagsagot ng mga bata

IV. Pagwawasto

V. Pagtatala

BANGHAY ARALIN SA HEKASI VI__________________________

__________________________

I. Naiisa isa at naaanalisa ang mga tanong na di nasagot sa Unang Panahunang Pagsusulit.

II. Pagiisa isa at pag - aanalisa ng mga tanong na di nasagot sa Unang Panahunang Pagsusulit.

Pagpapahalaga:Pagkamaingat

III. Pamamaraan

A. Pagganyak

B. Paghahanda

C. Pagtalakay

D. Pagiisa isa at pag aanalisa sa mga tanong na di - nasagot

IV. Pagbabalik aral sa resulta ng pagsusulit