hekasi 6 module

Click here to load reader

Post on 15-Apr-2017

6.057 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Layunin:Nagagamit ang globo sa paglalarawan ng pisikal na anyo ng mundo.Natutukoy ang lokasyon o lugar ng mga bansa sa pamamagitan ng mga guhit sa globo.Nalalaman ang gamit ng mga espesyal na guhit ng globo

Mga bataako si Mayumi, ang bago ninyong kaibigan.Nais kong magkaroon ng paa tulad mo. Upang makita ko ang aking mahal na prensipe dyan sa lupa.Maari mo ba akong matulungan?Halika tulungan mo akong malampasan ang mga pagsubok. Na kung saan ang tamang paggamit ng globo ang syang magiging gabay upang akoy magkapaa.

Teka! Teka! Magdahan-dahan ka.Paalaala bago ako gamitin, maayos mo itong sundin.Linisin ang mga kamay bago ako hawakan.Iwasang mabasa o mapunit ang aking pahina.Huwag din akongsusulatan o sisirain.Higit sa lahat ibalik ako sa lugar na pinagkuhanan.

Kamusta ka na?Handa ka na ba?Halinat samahan ako sa pagharap sa mga pagsubok na syang magiging daan upang magkarron akoy magkapaa tulad mo.

PRE-TEST:May isang bruha na may pag-ibig sa aking kasintahan na si Makisig, dahil sa galit nya sa akin akoy kanyang isinumpang magkaroon ng buntot tulad ng isda. Kaya napilitan akong manirahan sa dagat at kamiy nagkahiwalay ng aking sinta.At ikaw batang nasa ika-anim na baitang ay nababalitang magaling sa paggamit ng globoikaw ang aking kailangan upang malampasan ang mga pagsubok na kailangang pagdaan upang akoy magkapaa.Handa ka na ba? Kung gayon simulan na natin.Kailangan mo lamang ng masusing pag-iisip upang sagutan ang mga katanungang ito:Ano ang pinaliit na replica ng mundo?Ano ang tawag sa gitnang guhit latitude ng globo?Magbigay ng dalawang halimbawa ng uri ng klima.

Tama ba ang iyong mga sagot?Heto ang mga kasagutan:GloboekwadorMaaaring kasagutan:tagsiboltaglamigtag-ulantag-inittaglagas

Nakakasiguro ako na handa ka nang matutunan kung paano at ano ang gamit ng globo. Polong Hilaga906060 40 40 guhit lahitud 20 20Guhitlonghitud 0 0ekwador 20 2040 40 prime meridian 606090 Polong Hilaga

Pansining mabuti ang globo, mayroon itong mga guhit na patayo at pahalang. Ang mga guit na ito ay likhang isip lamang. Inilalarawan nito ang pagkakahati-hati ng mga bahagi ng daigdig. Ito ay nagsisilbing pantulong sa pagtukoy ng lokasyon o lugar ng mga bansa.May dalawang polo ang daigdig. Ang Polong Hilaga na nasa itaas na bahagi ng globo at ang Polong Timog na nasa bahaging ibaba.Ang pinakagitna at pinakapangunahing guhit latitude ay ang ekwador. Ito ang linya sa gitna na humahati sa mundo sa dalawang hating globo. Ang Hilagang Hating Globo at ang Timog Hating Globo.Hinahati nito ang mundo ng patayo. Ang bahaging nasa kaliwa ay tinatawag na Kanlurang Hating Globo at ang bahaging nasa kanan ay ang kinilalang Silangang Hating Globo.Ang mga likhang guhit na pahalang na mapapansin sag lobo at tinatawag na guhit latitude o parallel. Ang kathang guhit na patayo mula sa Hilaga hanggang sa Polong Timog ay tinatawag na meridian o longhitud.Mayroon pang mga espesyal na guhit ang makikita sag lobo. Ito ay ang guhit na kaagapay ng ekwador. Tingnan ang mga ito sa larawan.POLONG HILAGA Mababang latitud66 H Latitud Kabilugang ArtikoGitnang Latitud23 H Latitud Tropiko ng CancerMababangLatitudEkwadorMababang Latitud Tropiko ng Capricorn23 T LatitudGitnang Latitud Kabilugang AntartikoMababang Latitud66 T Latitud

POLONG TIMOG

Ang mga bansang nakalapat sa pagitan ng ekwador hanggang sa Tropiko ng Cancer at Tropiko ng Capricorn ay nakararanas ng mainit o klimang tropical.Sa isang buong taong, umiiral ang tag-araw at tag-ulan sa mga bansang nakapaloob ditto. Sinasabing nasa mababang latitude ito.Ang mga lugar naman na saklaw ng Tropiko ng Cancer hanngang Kabilugang Artiko at Tropiko ng Caprocorn hanggang Kabilugang Antartiko ay nasa gitnang latitud. Ang mga bansang nakahimlay ditto ay nakararanas ng katamtamang klima. Sa buong taon, umiiral ditto ang apat na uri ng klima: Tag-init, taglamig, tagsibol at taglagas.Nasa mataas na latitude naman ang mga lugar na nasa pagitan ng Kabilugang Artiko hanggang sa Polong Hilaga at ang nasa pagitan ng Kabilugang Antartiko hanggang Polong Timog. Sa isang buong taon, ang bansa rito ay nakararanas ng mahabang taglamig at tag-init. Ang mga lugar na nakalapat ditto ay nababalutan ng yelo.

Siguro naman kayang kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na katanungan.Galingan mo kaibigan.Saan ginagamit ang globo at ano ang kahalagahan nito?Bakit minabuting lagyan ng kathang-guhit ang globo?Anu-ano ang mga likhang guhit na ito?Anu-ano ang mga espesyal na guhit ng globo?Ano ang tinutukoy ng bawat guhit?

Tapos mo na bang sagutan?Tingnan natin kung tama ang iyong sagot.Ang globo ay modelo ng mundo na na nagbibigay ng mabisa at malinaw na paglalarawan sa pisikal na anyo ng mundo.Inilalarawan ng mga kathang-guhit ang pagkakahati-hati ng mga bahagi ng daigdig bilang pantulong sa pagtukoy ng lokasyon o lugar ng mga bansa.Mga polo, ekwador, prime meridian, guhit latitude at longhitud.Kabilugang Artiko, Tropiko ng Cancer, Tropiko ng Cancer at Kabilugang Antartiko.Tumutuloy ito sa klima na nararansan ng mga bansa sa daigdig.

POST TEST: Ang galing mo kaibigan Ayan malapit na akong magkaroon ng paa. Heto pa ang kailangan nating malampasan. Galingan mo.

Kailangang mo lang pag-aralan ang larawan.Tukuyin at sagutin ang hinihingi ng mga sumusunod

1. A =2. B =3. C =4. DE =5. AB =

Tingnan kung tama ang iyong sagot.Polong hilagaPolong timoglatitudekwadorprime meridian

Yeheeyy!!! Ang galing mo naman kaibiganNalampasan mo nang matagumpay ang mga pagsubok. Dahil sayo mayroon na akong paa ngayon. At kasama ko na rin ang aking pinakamamahal na prinsipe.Maraming salamat sayo kaibiganHanggang sa muli.Paalam!!!!!!