شماره 61 آراد

Download شماره 61 آراد

Post on 29-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شماره شصت 61 هفته نامه آراد چاپ و پخش شد

TRANSCRIPT

 • 6 3102

  /ylkeeW citsitrA dna laicoS,larutluC3102 ,60 yaM/16oN

  )091230(771 PP:NDK

  0402 052

  ! 4

  ... 5

  :

  6

  !

  9

  baTimuL

  7

  ... 5

  ( )

  . 5

  ... 5

 • / 6 3102 3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  01

  11

  : 6 3102

  :

  :

  : yrevileD tseB

  :

  : )091230(771 PP:NDK

  :

  7 19 18 17 410moc.oohay@enizagamdara

  :

  9498 3332 30

  :

  9988 3332 30

  :

  knaB dniheB ,1eunevA nageM ,6-8-E

  05405 gnapmA nalaJ ,aniahC fO

  * *

 • . 4 / 6 3102

  003

  : . . 02 . 6 . 001

  . . ... . . 3 .

  . -( ) . . 5 . . 6 001

  . 3 . .

  .

  1 ""

  ." " "" .

  .

  . . .

  . ""

  . " "

  .

  .

  .

 • . / 6 3102 5

  . 32

  9n7h . :

  . : .

  .

  02 22 .

  .

  .

  .

  . :

  . :

  (31EG) .

  : . :

  .

  :

 • . 6 / 6 3102

  .

  . . .

  . . 3 .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  1- 2- .

  3- .-

  . 5-

  . 6-

  .7-

  . -

  .9-

  01- .

  11- . 21-

  . 31- .

  1- .

  51- .

  61- . 71-

  . ( ) 1-

  .

  91- .

  02- .

  12-

  .22-

  .32-

  . 2-

  . 52-

  . 62- ...

  . 72-

  . 2-

  .92-

  . 03- .

  .

 • / 6 3102 7 .

  gniloohcS emoHnoitiuT emoH

  lanoitanretnIloohcS yradnoceS

  ESCGIhsilgnE

  leveL A / O

  , 1/1 namaleS nalaj , M -11 A tnioP gnapmA , amlaP narataD

  0074 0724 - 30 : xaF / leT

  *$$) ( $$' %$$#%#J@) N8M<

  ;40: 987' %4 0,/.(-,);40: B' B) (@87?< 0) >)=