tüd asistan eğitim programı 2014 bph etyoloji,epidemiyoloji ve tanı

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2016

69 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÜD Asistan Eğitim Programı 2014 BPH Etyoloji,Epidemiyoloji ve Tanı. Dr. Zafer Gökhan GÜRBÜZ. ETYOLOJİ. BPH Tanım: P eriüretral alanda epitelyal ve stromal hücrelerin sayısının artması ile karakterizedir ve her zaman transisyonel zondan gelişir . . Hiperplazi Androjenler Östrojenler - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Sunusu

TD Asistan Eitim Program 2014BPH Etyoloji,Epidemiyoloji ve TanDr. Zafer Gkhan GRBZETYOLOJBPH Tanm:Periretral alanda epitelyal ve stromal hcrelerin saysnn artmas ile karakterizedir ve her zaman transisyonel zondan geliir. HiperplaziAndrojenlerstrojenlerByme faktrleriStromal-Epitelyal etkileimApopitozisnflamatuar yollarNrolojik kontrolGenetik Hiperplazi ve ApopitozisHiperplazi,Balangta ksa sre olabilir.Programlanm hcre lmndeki azalma hcre saysnn artmasnda nemli rol oynamakta.Androjen her ikisi iin gerekli.Androjen yoksa apopitozis artar.Uyuyan kk hcreler blnr. Ancak matrasyonda duraklama olunca yalanma sreci uzar. lm oranda buna bal derErken postnatal androjen art, hormonal prostat bymesi ile kritik ilikili.

AndrojenlerBPH geliimi iin mutlaka gerekli olan 2 faktr vardr. Yalanma ve fonksiyonel testis varlAndrojenler direkt olarak BPH geliimine sebep olmazlar, fakat BPH geliimi iin mutlaka gereklidir. DHT temel androjendir. Prostat iindeki androjenin %90ndr. Byk ounluu testis kaynakldr. Adrenal kaynakl androjen tm prostat androjenlerinin %10dur.

AndrojenlerNormal snrlar gz nne alndnda dolamdaki testosteron ile yalanan erkekteki prostat boyutu arasnda ak bir iliki saptanamam.BPHllarda intraprostatik DHT konsantrasyonu dmeden devam eder fakat artmaz.Yalanmakla bio-yararlanlabilir testosteron der.strojen/bio-yararlanlabilir testosteron oran artar.BPH geliiminde kilit neme sahip olduu dnlmektedir.strojenlerstrojenlerin BPH geliiminde rol oynad hayvan deneyleri ile gsterilmi.strojen reseptrleri (ER)ER-: Stromal hcrelerde yerleimli,stromal hcrelerde proliferatif etkiye sahipER-:Epitelyal hcrelerde yerleimli. Antiproliferatif etkiye sahip.

Deneysel almalar,aromataz inhibitrlerinin intraprostatik strojeni drdn,buna bal olarakta stromal hiperplaziyi nlediini gstermi.(Farnsworth, 1996, 1999).

Byme FaktrleriProliferatif:FGF-1FGF-2FGF-3FGF-7 (KGF)FGF-17IGF-1IGF-2Antiproliferatif:TGF-

Dier:Lokal Renin Angiotensin Sistemi-adrenerjik sistemnflamatuar yollar ve sitokinlerBir ok erkekteki BPH dokusunda inflamatuar hcre infiltrasyonu grlmektedir. Bu durumunda nflamasyon ve sitokinlerin BPH etyolojisinde rol oynadn dndrmektedirn vitro olarak IL-2, IL-7 ve IFN- prostatik stromal hcrelerin proliferasyonunu uyarr.COX 2 upregulasyonu.Stromal-Epitelyal etkileimProstatik stromal and epitelyal hcreler arasnda sofistike bir parakrin tipte etkileim vardr.Stromal hcreden salglanan bir eit protein snfnn epitelyal hcrenin proliferasyonunu ve diferansiyasyonunu dzenlenmesinde nemli bir rol oynadna dair kuvvetli kantlar mevcut. Hcre proliferasyonunu engelleyen Stromal komponentin defektine bal olarak fren sistemindeki bozuklua bal BPH gelimi olabilir.Hiperplastik prostatta, yeni gland formasyonu yaratan Prostatik stromann, epitelyal hcreleri indkledii sre embryojenik srecin uyanmasn dndrmektedir. reawakening

Genetik ve Ailesel Faktrler.Birinci derece akrabalarnda BPH nedeniyle opere olanlarda risk 4,2 kat daha yksek. 60 yatan gen olup BPH nedeniyle opere olanlarn yaklak yars ailesel form ile ilgili. 60 ya ve zerinde ise ailesel BPH grlme riski %9 Ailesel formlarda llen prostat hacmi daha fazla.(82 vs 55 ml)

Epidemiyoloji-Histolojik BPH Otopsi Prevalans

Epidemiyoloji- BPE Prevalans

Epidemiyoloji-Klinik

Epidemiyoloji-obstrksiyonBasn akm almas esas fakat invazif. roflowmetri:10 mL/sn obstrksiyon yksek olaslk, 15 mL/sn obstrksiyon dk olaslk.Olmsted County study Median flow rate 20.3 mL/sn 40 - 44 ya 11.3 mL/sn 75 - 79 yaIPSS skoru 7den fazla ve Qmax 15 mL/snden az:50li yalarda %1760l yalarda %2770li yalarda %35Tan:Deerlendirme

Hayat kalitesi skorlamas (IPSS) (Mutlaka yaplmal)Anamnez ve fizik muayene(Mutlaka yaplmal)drar analizi(Mutlaka yaplmal)Kan analizi (BUN, kreatinin, elektrolitler) ( Renal fonksiyon deerlendirilmesi klinik veya hikayesinde renal yetersizlik phesi olanlarda, hidronefrozu olanlarda ve cerrahi tedavi dnlenlerde mutlaka yaplmaldr.)PSA (prostat kanseri tansnn yaplmasnn tedaviyi deitirecei veya prostat byme riski olan hastalarn deerlendirilmesinde mutlaka yaplmal) -Post Miksiyonel Rezid tayini (Mutlaka yaplmal)Renal Ultrason( yksek PMR olan hastalarda, Hematrisi olanlarda ve rolityazis hikayesi olanlarda mutlaka yaplmal.)Prostat boyut lm(medikal tedavi seimi veya cerrahi ilem ncesi mutlaka yaplmal)Uroflowmetri (her hangi bir tedavi ncesi mutlaka yaplmal)Mesane gnl veya ieme skl/volm kart( belirgin depolama ve noktri ikayeti olan erkeklerde mutlaka yaplmal) retroskopi (mikroskobik veya gross hematrisi olanlarda, retra darl riski olanlarda, daha nce retral cerrahi geirmi olanlarda, mesane tmr nedeni ile tedavi edilmi ancak LUTS ile bavuran hastalarda,minimal invaziv tedavi yaplacak hastalarda prostat yapsnn ilemi deitirecei durumlarda yaplmaldr.) -

Tan:rodinami150 cc den az idrar yapanlarda Q max > 15 ml/s 50 ya alt ve 80 ya st hastalar300 ml zerinde postmiksiyonel rezidu kalmasNrojenik mesane disfonksiyon sphesiBilateral hidronefroz olmasRadikal pelvik cerrahi Baarsz tedavi yks

View more