sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

10
SeduCoachin mahdollisuudet laajennetun työssäoppimisen tukena -tavoitteet , toiminnan kehittäminen ja kokeileminen Anne Lepistö, projektikoordinaattori ja Pirjo Kenkkilä, SeduCoach, elintarvikealan perustutkinto Anne Lepistö Koulutuskeskus Sedu 1

Upload: sirpa-pursiainen

Post on 23-Jun-2015

740 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

SeduCoachin mahdollisuudet laajennetun työssäoppimisen tukena

-tavoitteet , toiminnan kehittäminen ja kokeileminenAnne Lepistö, projektikoordinaattori ja Pirjo Kenkkilä, SeduCoach, elintarvikealan perustutkinto

Anne Lepistö Koulutuskeskus Sedu 1

Page 2: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

Koulutuskeskus Sedussa luodaan toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamiseen, jota voidaan toteuttaa ennen to-jaksoa, työssäoppimisjakson aikana sekä sen jälkeen. Tavoitteena on mahdollistaa laajennetun työssäoppimisen kokeilut myös haasteellisissa tilanteissa.Pilottikokeiluissa voivat olla mukana SeTREENI-hankkeeseen kuuluvat perustutkinnot.

2 Anne Lepistö

Page 3: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

TREENI-vastuuopettajat ja perustutkinnot

Sedun ohjausryhmä

Työelämäyhteistyön laaturyhmät

TOAO-kehitäryhmä

Peda-ryhmä

lv.2

009-

2010

lv.2

010-

2011

Puualan pt

Armi ToivolaTimo Toivola

Matkailualan pt

Tanja Välipakka-Toivonen

Elintarvikealan pt

Ulla Hildén

Sosiaali- jaterveysalan pt

Liiketalouden pt

Hellevi Alestalo

lv. 2010-2011

Kone- ja metalli- alan pt

Tero Eklund

Sähköalan pt

Autoalan pt

Maatalousalan pt

Pintakäsittely-alan pt

Timo Haapolahti

Tekstiili- ja vaatetusalan pt

Kuvallisen ilmaisun pt

Käsi- ja taide-teollisuusalan pt

Anne Lepistö

Työpaikkaohjaajat Työssäoppijat

Ohjaa toimintaa ja resursseja

TREENI-vastuuopettaja suunnittelee ja toteuttaa

.

SeduCoach

Page 4: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

4 Anne Lepistö

Page 5: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

5 Anne Lepistö

Onnistuneen työssäoppimisjakson avulla varmistetaan yhteistyön

jatkuvuus Koulutuskeskus Sedun ja työpaikan välillä.

Epäonnistumisesta työssäoppimisjaksolla voi seurata opintojen

keskeytyminen/pitkittyminen. SeduCoach –toiminnan tavoitteena

on ehkäistä em. ongelmia ja helpottaa työssäoppimisjakson

toteutumista opiskelijan omasta ja työpaikan näkökulmasta.

Tuen tarvitsemisen huomioinnissa tärkeä rooli kaikilla osapuolilla

(opettaja, ryhmänohjaaja, opiskelijahuolto, opiskelija itse).

Page 6: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

SeduCoachin tehtävät:

Kartoittaa aktiivisesti työssäoppimisessa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita

yhteistyössä työpaikkojen ja ohjaavien opettajien kanssa.

Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa,

tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla

Opastaa työpaikkaohjaajaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa

Kartoittaa oman alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden

työssäoppimispaikkoja ja pyrkii verkostoitumalla lisäämään yhteistyötä työelämän,

Koulutuskeskus Sedun ja SeTREENI-hankkeen välillä

6 Anne Lepistö

Page 7: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

Toteutuneita SeduCoach kokeiluja

7 Anne Lepistö

Elintarvikealan perustutkinto:-Työssäoppimisjaksolla olleista opiskelijaryhmästä 10, jotka erityisopiskelijoita tai muuten tarvitsevat erityistä tukea

-Työpaikkoina Valio, Atria, Citymarket, Prisma, Ruukki (työpaikkaruokala) ja Pirjon Pakari (leipomo)

-Jokainen suoritti hyväksytysti työssäoppimisen (poissaolot jäivät alle sallitun määrän/opiskelija) ja siihen liittyvän näytön

-Opettaja ehti paneutua työssäoppijan tekemisiin ja päivittäinen seuranta piti hyvin ajan tasalla

-Työpaikkojen viestinä: opettajien tiiviimpi mukanaoloa työssäoppimisjaksolla voisi tiivistää, parantaisi työpaikkojen sitoutumista

Page 8: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

8 Anne Lepistö

Page 9: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Sedu Jurva:

- SeduCoachina toimii ammatillinen koulunkäyntiavustaja

- Ohjattavien opiskelijoiden määrä 20, joukossa sekä työpaikoilla työssäoppimassa olevia, sekä ammattikorkeakoululla tehtävää työssäoppimista että maksullisen palvelutoiminnan tilaustöitä oppilaitoksen tiloissa (Koulutuskeskus Sedun erityistilanteet)

- Haasteena erityisopiskelijat sekä vaikea työssäoppimispaikkojen saatavuus paikkakunnan puualan yrityksissä

9 Anne Lepistö

Page 10: Sedu coach laajennetun työssäoppimisen tukena

10

Yhteistyössä:

Yhteystiedot:

Anne LepistöProjektikoordinaattoriSeTREENI-työelämä kutsuuKoulutuskeskus Sedu040 868 [email protected]örnäväntie 2660200 SEINÄJOKI

Pirjo KenkkiläKoulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Törnävä[email protected]örnäväntie 24 60200 SEINÄJOKI