laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

29
Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen työssäoppimisen kokeiluhanke kokeiluhanke

Upload: nina-eskola

Post on 24-Jan-2015

484 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen työssäoppimisen

kokeiluhankekokeiluhanke

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen-tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen

Kokeilun päätavoitteet

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa

hyödyntämistä Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia

työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun

Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon

saavuttamista Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään

Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei!

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mitä laajennetaan?Mitä laajennetaan?

Nina Eskola, Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilutLaajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Määrä/Määrä/ AikaAika

Ohjaus/ Tuki

Ympäristöt Sisällöt

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mitä sitten kun määrää Mitä sitten kun määrää laajennetaan?laajennetaan?

Määrä/Määrä/ AikaAika Ohjaus/

Tuki Ympäristöt Sisällöt

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Määrä/Määrä/ AikaAika

Ohjaus/ Tuki

YmpäristötSisällöt

… laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia2) Hyvinkään kaupunki3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO)7) Rauman kaupunki8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland10) Koulutuskeskus Sedu11) Svenska yrkesinstitutet12) TTS-koulutus13) Turun Ammattiopistosäätiö14) Turun kaupunki

2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä16) Helsingin Kaupunki17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä18) Vantaan kaupunki19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä21) Koulutuskeskus Salpaus

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Millaisia malleja?Millaisia malleja? Työssäoppimisen määrällinen lisääminen ja Työssäoppimisen määrällinen lisääminen ja

monipuolistaminenmonipuolistaminen Laajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä onLaajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä on Koko opiskeluajan työvaltaistaminenKoko opiskeluajan työvaltaistaminen Työssäoppimisjaksojen pidentäminenTyössäoppimisjaksojen pidentäminen Työn ja koulun säännöllinen vuorotteluTyön ja koulun säännöllinen vuorottelu Yhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolle Yhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolle Työssäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainen Työssäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainen

kokonaisuuskokonaisuus Yrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Yrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Kesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi Kesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi

etenkin kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien etenkin kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien keskuudessakeskuudessa

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Ohjauksen kehittäminen ja tehostaminenOhjauksen kehittäminen ja tehostaminen Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön

huomioon ottaminenhuomioon ottaminen Lomakkeet, prosessit yms. työkalutLomakkeet, prosessit yms. työkalut

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminenErityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminen OhjaajamalliOhjaajamalli TukiverkostoTukiverkosto CoachCoach

Opintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä Opintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä läpäisyasteen nostaminen läpäisyasteen nostaminen

Opiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen Opiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. erityispiirteisiin ja vaatimuksiin.

Lahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiin Lahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiin Erityistaitojen kehittyminen työssäoppienErityistaitojen kehittyminen työssäoppien

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Työelämä yhteistyön kehittäminenTyöelämä yhteistyön kehittäminen TyöpaikkarekisteritTyöpaikkarekisterit Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät Opettajien työelämäjaksotOpettajien työelämäjaksot

Oppimisympäristöjen kehittäminenOppimisympäristöjen kehittäminen Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot

työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media

osaksi työssäoppimisen ohjausta osaksi työssäoppimisen ohjausta Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin

ja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissaja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissa

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mikä tukenut työssäoppimisen Mikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista?

(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

•Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö työelämänedustajien ja oppilaitoksen kesken•Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

•Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Mikä tukenut työssäoppimisen Mikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista?

(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

•Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset

•Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Mikä tukenut työssäoppimisen Mikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista?

(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

•Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Mikä tukenut työssäoppimisen Mikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista?

(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

•Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

•Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

•Atto-aineet •Ammatilliset aineet

•Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

•Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

•Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta

•Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto

Page 16: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

•Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

•Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

•Atto-aineet •Ammatilliset aineet

•Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

•Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

•Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta

•Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

•Atto-aineet •Ammatilliset aineet

•Lukujärjestystekniset syyt

Page 17: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

•Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

•Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

•Atto-aineet •Ammatilliset aineet

•Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

•Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

•Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta

•Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset

Page 18: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Koontia laajennetun työssäoppimisen palautteesta

Kyselyyn vastanneita pilotissa: 42 työpaikkaohjaajaa 26 opettajaa 97 opiskelijaa

Page 19: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Poimintoja palautteesta-Tuen tarve ja vuoropuhelu-

Page 20: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Tiedonkulku oppilaitoksen ja työpaikan välillä

Page 21: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla

Page 22: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Opiskelijan saama palaute

Opiskelija sai riittävästi palautetta opettajaltalta työssäoppimisen aikana

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Opiskelijan mielestä

Opettajan mielestäeri mieltä

eos

samaa mieltä

Page 23: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Henkilökohtaistaminen työpaikalla

Page 24: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Tavoitteiden mukainen ohjaaminen ja oppiminen

työpaikalla

Page 25: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Työpaikkaohjaajan saama tuki ja palaute

Työpaikkaohjaaja sai riittävästi palautetta ohjaustyöstään

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

opettajalta

opiskelijalta

eri mieltä

eos

samaa mieltä

Page 26: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Työpaikat valmiita työssäoppimisen

laajentamiseen entisestään?

Page 27: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Tämän opintokokonaisuuden aikana olen Tämän opintokokonaisuuden aikana olen oppinut ammatissani tärkeitä asioita.oppinut ammatissani tärkeitä asioita.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

oppikirjoista

luento-opetuksesta

opettajilta

keskusteluista opetuksen yhteydessä

oppimistehtävistä

ryhmätöistä

verkkolähteistä, internetistä

verkkotyöskentelystä

harjoittelemalla käytännön työtä työpaikoilla

alan ammattilaisilta työpaikoilla

seuraamalla käytännön työtä työpaikoilla

keskusteluista työpaikoilla

asiakkailta; kohtaamisista ja keskusteluista

En lainkaan Vähän Eos Jonkin verran Paljon

Page 28: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Ja alussa oli Ja alussa oli opetussuunnitelma…opetussuunnitelma…

Työelämälähtöisten tutkintojen Työelämälähtöisten tutkintojen toteuttaminentoteuttaminen Työelämävastaavuuden vahvistaminen ja Työelämävastaavuuden vahvistaminen ja

yrittäjyysyrittäjyys Työelämän toimintakokonaisuudetTyöelämän toimintakokonaisuudet

Tutkintojen suorittamismahdollisuuksien Tutkintojen suorittamismahdollisuuksien monipuolistaminenmonipuolistaminen

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Yksilölliset opintopolut, erilaiset tutkintojen Yksilölliset opintopolut, erilaiset tutkintojen

suorittamistavatsuorittamistavat

Voidaanko vastata

laajentamatta työssäoppimis

ta tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista?

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden linjaukset

Page 29: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Kiitos mielenkiinnostanne!Kiitos mielenkiinnostanne!

Nina EskolaNina EskolaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori

TtM, projektipäällikköTtM, projektipäällikköPirkanmaan ammattiopisto Pirkanmaan ammattiopisto

Pyynikintie 2, 33230 Tampere Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553Puh. 050 5761553

[email protected]

http://toplaaja.wikispaces.com/