vao – luotsi 2 laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 hillevi kivelä

18
VAO – LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Verkostotapaaminen 12.9.2013 Opetushallitus Hillevi Kivelä 1

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

VAO – LUOTSI2Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013

Verkostotapaaminen 12.9.2013 OpetushallitusHillevi Kivelä

1

Page 2: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Hankkeen tavoitteet

1. Laajennetun työssäoppimisen työkalun jalkauttaminen

2. Yhteistyön lisääminen Koulutuskeskus Sedun kanssa 3. Edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä4. Aktivoida työelämää työvaltaisten oppimistapojen

kehittämiseen5. Suunnitella ja toteuttaa Vaasan ammattiopistossa

sisäistä vertaiskehittämistä 6. Benchmarkata laajennetun työssäoppimisen

toimintaa Toplaaja-verkostossa12.9.2013

Hillevi Kivelä. VAO

2

Page 3: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 3

Page 4: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?

4

?

Page 5: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 5

Page 6: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

6

AmmPak AmmValAmmVal

AmmVal

AmmValAmmVal

AmmVal

AmmPakAmmPak

AttoPak

AttoVal

AttoPakAttoPak

AttoPak

AttoValAttoVal

AttoValAmmValAmmVal

AttoValAttoVal

AmmPakAmmPak

AmmPak

VapVal

90 ov 20 ov 10 ov

TUTKINNON TOTEUTTAMISSUUNNITELMA: Käytetyt tutkinnon osat (120 ov)

Käyttämättömät tutkinnon osat (samasta tai jostakin toisesta perustutkinnosta,Ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, amk-tutkinnosta)

Joustavuutta tutkinnon rakenteesta

At, eatamkAt, eat

amkAt, eatamk

”Itse laadittu”VapValAmmValAttoPakAttoVal

AmmPakAt, eatamk

At, eatamk

Paikalliset AmmVal Paikalliset

AmmVal

Page 7: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

LUOTSI2-HANKKEEN TAVOITTEETLaajennettu työssäoppiminen

• Mitkä tutkinnon osat on luontevaa oppia työssäoppien (laajennettuna työssäoppimalla)?• Missä tutkinnon osissa on mahdollista toteuttaa opinnäyte työpaikoilla?• Mitä osaamista tutkinnon antaman pätevyyden lisäksi kaivataan työelämässä?

– Löytyykö sellaisia tutkinnon osia omasta – tai jostain toisesta tutkinnosta (pt, at, eat, amk). – Jos ei, olisiko tarvetta paikalliselle tutkinnon osalle.

• Millä osaamisella opiskelija voi laajentaa osaamistaan (muille aloille)?• Millä osaamisella opiskelija voi syventää osaamistaan (omalla alallaan)?• Millaisia mahdollisuuksia työssäoppimispaikoilla on oppia ja suorittaa kaksi tutkinnon osaa

samanaikaisesti?• Työpaikka-analyysit – CRM:n avulla:

– Millainen on tutkinnon työssäoppimisverkosto? – Onko sopiva määrä laadukkaita työssäoppimispaikkoja?– Työpaikkaohjaajien määrä? – Pitäisikö verkostoa päivittää?

• Ammatilliset tutkinnon osat, jotka sisältävät atto-osaamista, kartoitetaan ja päivitetään tarvittaessa opsia, oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytön yhteydessä (työssäoppimassa)

13.3.2013

Page 8: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Sähköasentaja, automaatioasentaja

Tutkinnon osat

Laajuus,

josta työssäoppimist

a

Opsissa nyt Mahdollisuudet

Soveltuu

työssäoppi

enO=osittain

K=kokonaa

n

Opinnäyte

mahdoll ista työssäopimis

en yhteyd

essä

Lähiopetus AMM&ATTO intergrointi Muut tärkeät huomiot

Ammatilliset t tutkinnon osat

Sähköasenta

ja

Automaatioasentaj

a

Sähköasentaja

Automaatioasentaja

Mitkä tavoitteista?

Mitä ATTO-osaamista löytyy kriteereistä?

KAIKILLE PAKOLLISET AMMATILLISET TUTK.OSAT

Sähkö-ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 2 X X

Sähkö- ja automaatioasennukset 20 6 x x

Sähkö- ja energiatekniikka 20 12 x

Kappaletavara-automaatio 20 x KAIKILLE VALINNAISET AMMATILLISET TUTK.OSAT

"luetellaan tutkinnon perusteista tähän"

PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT

Sähköasennukset a 20

Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista

Tutkinnonosat ammattikorkea- kouluissa NOVIA, VAMK

Tutkinnonosat ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta , vakk

Page 9: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

13.3.2013

•Tutkintokohtaiset yhteenvedot:

TULOKSET >

•Työssäoppimisen kartoitukset > erityisen hyvin (kokonaan) työssäoppimiseen soveltuvat tutkinnon osat sekä kaikkien tutkinnon osien uudet työssäoppimisten laajuudet

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

•Työpaikka-analyysit > tutkinnoittain / tutkinnon osittain työssäoppimispaikkojen määrät, koulutetut työpaikkaohjaajat

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Page 10: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

13.3.2013

•Tutkintokohtaiset yhteenvedot:

TULOKSET >•Rakentei

den muuttaminen > laajennetun työssäoppimisen mahdollistaminen

JOUSTAVUUS

•Ammatillisen väylän opinnot > Työelämän osaamisvaatimukset ja mistä tutkinnon osista osaamista voisi sisällyttää tutkintoon (pt, at, eat, amk)

VALINNAISUUS

Page 11: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 11

Page 12: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 12

Page 13: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 13

Otettu käyttöön

Page 14: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

12.9.2013 Hillevi Kivelä. VAO 14

• Opiskelijan opintopolkujen laajentaminen• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Opiskelijan yksilöllisten valinnaisuuksien lisääminen• Autoalan perustutkinto

• Opiskeluajan lyhentäminen• Talonrakennusalan perustutkinto• Liiketalouden ja viestinnän perustutkinto

• Kesken jääneen tutkinnon suorittaminen loppuun• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Kesäajan työssäoppimisen käyttöönotto• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Laajennettu työssäoppiminen erityisopetuksessa• Puhdistuspalvelualan perustutkinto• Liiketalouden ja viestinnän perustutkinto

• Opiskelija ulkomailla työssäoppimassa lähijakson aikana• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Page 15: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Hillevi Kivelä. VAO

15

Verkostoituminen ja yhteistyön vahvistuminen- Opinto-ohjaajien yhteistapaaminen 19.3.2013

- VAO:n laajennetun työssäoppimisen työkalu opoille- Opettajien yhteistapaaminen 26.4.2013

- Sedun laajennetun työssäoppimisen mallit- Yhteinen kysely työssäoppimispaikoille 8/2013- Yhteinen loppuseminaari 7.11.2013

- Kohderyhmä: Oppilaitoksen johto, esimiehet, opettajat, työssäoppimimisesta vastaavat henkilöt, opinto-ohjaajat ja muut laajennetusta työssäoppimisesta kiinnostuneet

Page 16: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Millainen on VAO:n laajennetun työssäoppimisen malli?

• Tutkintokohtaiset työssäoppimisen laajuudet kaikissa tutkinnoissa yli 20 ov (vaihdellen tutkinnoittain)

• Rakenteet mahdollistavat yksilölliset opintopolut (esim. nopea polku, hidas polku jne.) laajennetun työssäoppimisen mahdollisuuksia hyödyntäen > HOPS

• Kaikissa tutkinnoissa löytyy sellaisia ammatillisia tutkinnon osia, joita opiskelija voi suorittaa työssäoppien esim. vapaasti valittavina tai ammatillisina kaikille valinnaisina opintoina > HOPS:in kautta työssäoppiminen voi laajentua lisää 0 – 20 ov

12.9.2013

Hillevi Kivelä. VAO

16

Page 17: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

Mitä toteutunut hankkeen päättyessä?

• Uudet rakenteet mahdollistavat laajennetun työssäoppimisen • Työssäoppimisen laajuus kaikissa tutkinnoissa kasvanut• Opiskelijan HOPS:issa voidaan lisätä työssäoppimista

yksilöllisesti vähintään 0 – 20 ov • Työpaikka-analyysit tehty kaikissa tutkinnoissa > mahdollistaa

laajennetun työssäoppimisen

12.9.2013

Hillevi Kivelä. VAO

17

Page 18: VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN!