laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

25
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Upload: osric

Post on 07-Feb-2016

47 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke. Laajennetun työssäoppimisen valtakunnallinen koordinointi:. Valtakunnallinen koordinointi. Tiimileaderit. Opiskelijan henk.koht ohjaus. Työelämämn tukeminen. Atto-ain e et. SOME. Kokeilua kolme vuotta. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen

kokeiluhanke

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Valtakunnallinen koordinointi

Tiimileaderit

Työe

läm

ämn tu

kem

inen

Opi

skel

ijan

henk

.koh

t oh

jaus

Att

o-ai

neet

SOME

Laajennetun työssäoppimisen valtakunnallinen koordinointi:

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen

Kokeilua kolme vuotta

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei!

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Tuloksena malleja työssäoppimisen laajentamisesta

Koko ryhmille Työssäoppimisen määrän

lisääminen Koko opiskeluajan

työvaltaistaminen Atto-aineiden oppiminen

työssäoppien Kahden ryhmän yhdistämiseen

perustuvia malleja

Yksittäisille opiskelijoille Yksilölliset opintopolut Coach / Mentor –mallit Yksilölliset 2+1 -mallin mukaiset

toteutukset

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Sekä paljon muuta

Työelämäyhteistyön kehittäminen Ohjauksen ja oppimisympäristöjen

kehittäminen Lähinä ja etänä, kasvokkain ja somella

Atot työssäoppien

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Jakaminen yhdessä tekeminen

Miksi keksiä pyörää yksin kun sen voi tehdä yhdessä ellei sitä ole joku jo jossain keksinyt?

Nina Eskola

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Mallintaminen

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Levittäminen Sosiaalinen media

Wikittelyä http://toplaaja.purot.net/ http://toplaaja.wikispaces.com/

Blogi Twitter SlideShare Facebook

RoadShow http://

toplaaja.wikispaces.com/RoadShow

Mentorointi Uudet koulutuksen järjestäjät

mukaan kokeiluun

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Mitä voidaan siirtää? Mitä kannattaa siirtää?

Viedäänkö valmis

hedelmä?

Viedäänkö siemenet?

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Juurruttaminen Levittäminen omassa

oppilaitoksessa Laajennettu

työssäoppiminen osana koulutuksen järjestäjän normaalia toimintaa Opetussuunnitelmat

Pysyvät ratkaisut resursointiin, työnjakoon ja rakenteisiin

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Mitä sitten kun työssäoppimisen määrää laajennetaan?

Määrä/ Aika Ohjaus/

Tuki Ympäristöt Sisällöt

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net/

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Määrä/ Aika

Ohjaus/ Tuki

YmpäristötSisällöt

… pitää laajeta myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.wikispaces.com/

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen etuja

Aidot asiakkaat, välineet ja prosessit Teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroitumista Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla Tekemällä oppiminen sopii toisille parhaiten Lisää opiskelijan valinnaisuutta Yksilöllisemmät HOPSit, joustavammat opintopolut Ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun

suorittamiseen Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen Opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön

(etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) Edesauttaa opiskelijoiden parempaa työllistymistä

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Huomioita työssäoppimisen laajentamisesta eri toimijoiden

näkökulmasta

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen

näkökulma Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ei

kaikilta osin tue Tutkinnon perusteiden tuovat mahdollisuuksia,

mutta asettavat osin haasteita Ammatillisen koulutuksen käsitteistö kaipaa

selkeyttämistä Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen

edelleen fokuksena

Page 16: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Pedagoginen johtaminen, pedagogien johtaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-

alainen kehittäminen ja ennakointi Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja

dokumentointi Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi Rakenteet ja niiden joustavuus Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen

mahdollistaminen Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen

Page 17: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Opettajan työn näkökulma

Uusi opettajuus Työelämäosaaminen ja

työelämän tukeminen Opettajakoulutus ja opettajien

täydennyskoulutus Palkkaus ja työehtokysymykset Työnjako ja työjärjestelyt

Page 18: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: Arviointiosaaminen Ohjausosaaminen Työelämäosaaminen Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä

osaaminen Verkosto-osaaminen Opetusmenetelmäkoulutus

Page 19: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Työelämän näkökulma Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Tutkinnon perusteiden tunteminen,

ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen Oppilaitosyhteistyö Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen,

jaksamisesta huolehtiminen

Page 20: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Opiskelijan näkökulma

Työelämävalmiudet Motivaatio ja sitoutuminen Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja

intensiivisyys Ammattitaitovaatimusten

saavuttamisen varmistaminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen ohjauksen suunnittelu

Page 21: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Palautekysely kokeilussa mukana olleille

N = 674 369 opiskelijaa, 194 työpaikkaohjaajaa, 111 opettajaa

Page 22: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

oppikirjoista

luento-opetuksesta

opettajilta

keskusteluista opetuksen yhteydessä

oppimistehtävistä

ryhmätöistä

verkkolähteistä, internetistä

verkkotyöskentelystä

harjoittelemalla käytännön työtä työpaikoilla

alan ammattilaisilta työpaikoilla

seuraamalla käytännön työtä työpaikoilla

keskusteluista työpaikoilla

asiakkailta; kohtaamisista ja keskusteluista

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Vähän tai ei lainkaan Eos Jonkin verran tai paljon

Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

N =369 opiskelijaa

Page 23: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään?

Tutkintoalojen välillä on eroja, mutta esim. työpaikkaohjaajan iällä tai työkokemuksella ei niinkään merkitystä näkemykseen

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Työssäoppimista tutkintoalallani on

liian vähän sopivasti liian paljon

Page 24: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Työssäoppimista tutkintoalallani on

Tutkintoala

Kaikki yhteensä

Liiketalouden ja hallinnon ala 11

Tekniikan ja liikenteen ala 33Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 106Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26

Kaikki yhteensä 176

Kaikki yhteensä

Kulttuuriala 10Liiketalouden ja hallinnon ala 38Tekniikan ja liikenteen ala 174Luonnonvara- ja ympäristöala 6Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 61Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 58Yhteensä 347

Page 25: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Kiitos ajastanne!

Terhi PuntilaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinointiTekn.lis.Pirkanmaan ammattiopisto Koivistontie, 33230 Tampere Puh. 040 8 687 [email protected]://toplaaja.purot.net/http://toplaaja.wikispaces.com/