tyÖssÄoppimisen verkkopalvelut ja rekisteriratkaisut tyÖelÄmÄn tukemisessa

14
© KAINUUN AMMATTIOPISTO TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA Tampere, Murikkaopisto 25.8.2011 Tiina Teräs, Eveliina Havu ja Leena Happonen

Upload: paxton

Post on 26-Jan-2016

30 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA Tampere, Murikkaopisto 25.8.2011. Tiina Teräs, Eveliina Havu ja Leena Happonen. Puheenvuoro sisältää pohdintoja ja esimerkkejä - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT

TYÖELÄMÄN TUKEMISESSATampere, Murikkaopisto 25.8.2011

Tiina Teräs, Eveliina Havu ja Leena Happonen

Page 2: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Puheenvuoro sisältää pohdintoja ja esimerkkejä

– keskeisistä tavoitteista ja verkkopalvelun merkityksestä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa

– tietovarannon hyödyntämisestä kehittämistyössä ja työelämän tukemisessa

– sudenkuopista

Page 3: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Tiimin visio

• Laajennettu työssäoppiminen muodostaa joustavan, asiakaslähtöisen, eri osapuolten yhteistyössä suunnitellun, toteutetun ja arvioidun oppimisympäristön.

• Laajennetun työssäoppimisen toimijoilla on yhteinen näkemys laadukkaasta ja jatkuvasti kehittyvästä työssäoppimisesta

Page 4: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Kainuun ammattiopisto -liikelaitos

- Kainuun maakunta –kuntayhtymän omistama liikelaitos

- toimintaa usealla eri paikkakunnalla: Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, Kuhmo, Kuusamo

- monialainen oppilaitos, jossa opiskelee noin 3500 nuorta ja aikuista sekä 600 oppisopimusopiskelijaa- työntekijöitä on noin 500 - työssäoppimisen kehittämiseksi useita eri projekteja ESR– ja OPH- rahoituksella vuosina 2001 -2011- vuosittain noin 120 nuorisoasteen ryhmää eripituisilla työssäopp.jaksoilla, laajuus keskimäärin 24 – 30 ov- ulkomailla työssäoppimassa noin 40 -50 opiskelijaa/v

Page 5: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

Omistajakunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, joissa kaikissa

toimipisteitä

Tulosyksiköt: Omnian ammattiopisto, Omnian aikuisopisto, Omnian

oppisopimustoimisto, Omnian nuorten työpajat, InnoOmnia

Opiskelijoita 10 000, joista 3800 ammattiopistossa, 4000

aikuisopistossa, pajoilla 150 ja oppisopimuksella 1500

Henkilöstöä 700, joista opetustehtävissä 63 %.

Työssäoppimisen kehittämiseksi useita eri projekteja ESR– ja OPH-

rahoituksella vuosina

Ulkomailla topissa vuosittain n. 300 opiskelijaa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Page 6: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

TOP – rekisterin suunnittelun lähtökohtia 1/2

• MITÄ?– laaja, kokonaisvaltainen TOP – portaali, jonne

keskitetään työssäoppimisen toimintaohjeet, sopimukset, suunnitelmat, muut dokumentit, yritysrekisteri , työpaikkaohjaajien tukimateriaali ja teemaan liittyvät palautejärjestelmät

– monipuoliset hakutoiminnot ja yhteydenpitovälineet

• KENELLE?– 3 –kannan kaikille osapuolille sopiva,

helppokäyttöinen ja hyvin monipuolisesti tarpeisiin vastaava (ns. yhden luukun periaate)

• MITEN?– verkkoon – ja kaikille osapuolille mahdollisuus

käyttää ”mistäpäin maailmaa” tahansa, extranet -ratkaisu

Page 7: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Suunnittelun lähtökohtia 2/2

• SITOUTUMINEN YHTEISEEN TIETOKANTAAN?– sinne syötetään järjestelmällisesti tietoa– eri tahot ja tasot sitoutuneet (johto,

koulutusjohtajat, opettajat, opiskelijat, ohjaajat…)

– tiedot pidetään ajan tasalla– kehitetään ohjelmistoa tarpeita

vastaavaksi- seurataan jatkuvasti muuttuvia

tiedonhakutarpeita– otetaan hyödyt irti kerätystä

informaatiosta ja palautteista

Page 8: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . .

PALAUTTEET 1/2• Eri osapuolet vastaavat verkkopalvelun kyselyihin

voidaan ottaa koosteraportit erilaisilla kriteereillä: ryhmäkohtainen, yrityskohtainen, tutkintokohtainen, opettajakohtainen, aikarajaus ….• Tulosten analysointi ja sen perusteella esille nostettavat

kehitystoimet vastuutetaan siirtyvät prosessissa eteenpäin jälkiseuranta!

• Opettajat ottavat opiskelijoiden antaman TOP-palauteraportin heti jakson ja jälkeen ja sitä tarkastellaan yhdessä ryhmän kanssa

• Kehityskeskusteluissa voidaan tarkastella palautteita opettajakohtaisesti ja pohtia esim. työelämäyhteistyön tilaa

• Palauteraportit tärkeä tietolähde kehittämispalveluille ja hanketoiminnalle.

Page 9: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . .

PALAUTTEET 2/2- Esim. KAO:ssa järjestettiin palautepalaverit ns. top 10

yhteistyöyritysten esimiesten ja ohjaajien kanssa koulutusaloittain.

- Tapaamisessa käytiin läpi a) koko alaa koskevat palauteraportit ja b) annettiin yrityskohtaiset top-raportit mukana olleille yritysvieraille = palautetta ”top-yhteistyön sujumisesta”

- Käytiin vilkasta ja avointa keskustelua top -yhteistyöstä ja mm. jaksojen laajentamisesta

- Raporteista nousi esim. esille tarve kehittää opiskelejoiden palautteenantotaitoja. Syksyllä opiskelijoille tietoiskut palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta.

Page 10: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . .

Opettajan työssä

• TOP 10 yritysten listaus, hakukriteerinä esim. TOPS määrät / näyttöjen suoritusmäärät tietyllä aikavälillä

• Opettaja voi tulostaa esim. työjaksoilla olevan ryhmänsä top-paikat, ohjaajien yhteystiedot, näyttösuunnitelmat, näyttöjen lyhyet kuvaukset ym.

• Työpaikkaohjaajien perus- ja jatkokoulutukseen kutsuttavien listat

• Monenlaisia yritystietojen listauksia, osoitetarroja ym. markkinoinnin käyttöön

Page 11: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . .

Yhteydenpidossa ohjaajien, opiskelijoiden ja opettajan välillä

• Tekstiviestien lähetys ohjaajille• Sähköinen päiväkirja ohjaajien

kommentointimahdollisuus tulostus, allekirjoitettu ”virallinen” dokumentti (vrt. avoimet blogit). Todella hyviä kokemuksia …

Page 12: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään /Omnia . . .

• Omnia hyödyntämisen ”alkutaipaleella”• Otettu virallisesti käyttöön lukuvuotena 2010-2011,

jonka aikana käyttäjämäärä lisääntynyt 50%• Lomakkeisto ja toppimateriaali yhtenäistynyt • Materiaalit löytyvät yhdestä paikasta• Nostanut esiin myös muita toppiasioiden

kehittämiskohteita esim. sopimusasiat yleensä, opiskelijan ja ohjaajan perehdytys jne.

• Palautteiden hyödyntäminen tulevan lukuvuoden 2011-2012 kehittämiskohteena

• Mm. AON-toimikunta seuraa toppiasioita verkkopalvelun rekisterin avulla

Page 13: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Sudenkuoppia…. ja muuta …

• Rekisteristä ei ole mitään hyötyä, jos se ei ole ”ajan tasalla”

• Käytettävyys! Omnia panostaa erityisesti käytettävyyden parantamiseen (pikalinkit pääsivulla, raportoinnit jne.)

• Päivitys- ja kehittämistyölle oltava riittävästi resurssia

• Palvelua on markkinoitava, järjestelmän hyödyt esille

• Käyttötukeen, helpdesk –palveluun on panostettava tuki luo positiivisuutta

• Uusien käyttäjien perehdytys

Page 14: TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA

© KAINUUN AMMATTIOPISTO

Tärkeintä ei ole se, miten on totuttu

tekemään,vaan millä onnistutaan.

[email protected]

[email protected]