laajennetun työssäoppimisen nopea polku

15
Nopeutettu polku Laajennettu työssäoppiminen: edu.fi/ammattipeda toplaaja.purot.net Hillevi Kivelä, Annika Lithe`n, Sirpa Pursiainen, Tomi Rönkkö, Päivi Suotunen, Kaisa Ukkonen, Eija Vesterinen, 2013

Upload: sirpapursiainen

Post on 05-Dec-2014

766 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Nopeutettu polku

Laajennettu työssäoppiminen:

edu.fi/ammattipedatoplaaja.purot.net

Hillevi Kivelä, Annika Lithe`n, Sirpa Pursiainen, Tomi Rönkkö, Päivi Suotunen, Kaisa Ukkonen, Eija Vesterinen,

2013

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

HOPS

KOTISATAMA

PERUSKOULULUKIOTYÖELÄMÄAMMATILLINEN

TUTKINTO JNE

VAKIO-JOLLA

NOPSA

OPS

HENKILÖKUNTA

LÄPÄISY

Näytöt

ValinnaisetKV

TOP

Atot

TOP

Osaaminen

ToimintatavatRakenteetResurssit

TYÖELÄ

JATKO-

OPISKELU

HOPS

SOME

SOME

SOME

SOME

SOME

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Sirpa Pursiainen, Annika Lithe`n, Päivi Suotunen, Hillevi Kivelä, Eija Vesterinen, Kaisa Ukkonen, Tomi Rönkkö 2013

Nopea polku työssäoppien

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

KENELLE?

• motivoitunut opiskelija• ylioppilaat• toisen asteen opintoja suorittanut• työkokemusta omaava• opintoihin uudelleen palaaja

Edu.fi/ammattipeda (yksilölliset polut)

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?

• kansainvälinen vaihto

• loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen

• opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa samanaikaisesti työtehtävistä riippuen

• opintoviikko on alle 40h

• Nopeampi valmistuminen

• Täsmäosaaja työelämään

• opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka

• atot työssäoppien

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

VÄLINEET/ MENETELMÄT • verkko-opiskelun

hyödyntäminen• työvalmentaja/projekti-

vastaava/ opettaja yhteydenpito työpaikkaan

• opo mukana suunnittelussa

OHJAUS• Ohjaus resurssien näkökulmasta on

yhtä arvokasta kuin opetustunnin pitäminen

• Työpaikkaohjaajan ohjausta hyödyntäen

• Sosiaalista mediaa hyödynnetään dokumentoinnissa ja ohjauksessa

• blogit, päiväkirjat, videokeskustelut/puhelut, kuvaukset, facebook ryhmät

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

ALKUVAIHE - tiedottaminen- tilanteen kartoitus työpaikalla- puitesopimus ja työssäoppimissopimus- tops- perehdyttäminen ohjaus- ja yhteydenpitovälineisiin

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

Kuka? Mitä?

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

TOTEUTUSVAIHE • ohjaus, yhteydenpito,• valmentaminen näyttöön• kannustaminen ja tuki

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

LOPPUVAIHE • näyttö ja sen arviointi• arviointi ja palautteet• uraohjaus

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

OPISKELIJAN TYÖLLISTYMINEN

JATKO-OPISKELU

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Opetusjärjestelyt• ohjaus ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien

merkitys kasvaa

• opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi

• laitteiden ja järjestelmien ajantasaisuus

• sosiaalisen median käyttö

• TPO- koulutuksen rekisterin päivittäminen • tutkintojen perusteiden moduloiminen ja

rakenteistaminen

• työssäoppimispaikkojen soveltuvuuden ja laaduntarkistaminen

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Rakenteet• tutkintojen perusteiden moduloiminen ja

rakenteistaminen• opettajan työnkuvan muuttuminen

valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi• työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden

ja laaduntarkistaminen • modulointi tehty siten, että hopsaaminen

onnistuu nopeutetusti (opintopolut)

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Rakenteita voisi kehittää

A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin)

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Rakenteita voisi kehittääB) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus• opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa

suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti• ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan• opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet• työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät• arviointi on tasapuolista

Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Rakenteita voisi kehittääC) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk• opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun

työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen• opiskelijoille kohdennetaan aikaa • työssäoppimiseen• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen• näyttösuunnitelman tekemiseen• oppimistulosten kirjaamiseen• oppimispäiväkirjan tekemiseen

• mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot)

• puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Läpäisyn tehostuminenparantaa:

- tuloksellisuutta- työllistymistä

Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise!

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Nopeiden polkujen prosessikuvauksen löydät:

Edu.fi/ammattipeda

Hillevi Kivelä, Annika Lithe`n, Sirpa Pursiainen, Tomi Rönkkö, Päivi Suotunen, Kaisa Ukkonen, Eija Vesterinen,

2013