työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

30
Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus ETUA-hankkeen tvt-työpaja Webinaari 25.2.2016 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Diasarjan kuvissa myös muita lisenssejä.

Upload: matleena-laakso

Post on 14-Apr-2017

521 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

ETUA-hankkeen tvt-työpajaWebinaari 25.2.2016

Matleena LaaksoBlogi: www.matleenalaakso.fiTwitter: @matleenalaaksoDiat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso

Diasarjan kuvissa myös muita lisenssejä.

Page 2: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Ohjelma klo 15.15-16.45Työssäoppimisen (to) raportointia ja ohjausta voi tehdä kirjoittamisen lisäksi mm. kuvaamalla ja hyödyntämällä chat-työkaluja kuten WhatsAppia. Opit myös lukemaan ja tekemään QR-koodeja, joiden avulla saadaan esimerkiksi video-ohjeita työpaikalle.  

•Johdanto•Blogit•WhatsApp•Facebook•Instagram•ThingLink•QR-koodit (lisätty todellisuus)

Page 3: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Teknologian monipuolinen hyödyntäminen

Kuva: Tietoteknologia opettajan, opiskelijan ja ryhmän toiminnassa työssäoppimisprosessin eri vaiheissa, CC BY-SA-NC Anu Konkarikoski & Hanna Lankinen 2014: salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf

Page 4: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Työssäoppiminen ohjatusti tietoteknologiaa hyödyntäen

Vinkkejä otsikon luvusta teoksesta Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan (2014), Koulutuskeskus Salpaus, CC BY-SA-NC, salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf

• Hyödynnetään teknologiaa opintojen alusta asti. Uudet välineet ja menetelmät käyttöön sisällöllisesti helpoin tehtävin, jotta kaikille saadaan onnistumisen kokemuksia.

• Varattava aikaa mobiililaitteiden käytön harjoitteluun tavoitteellisen oppimisen työvälineenä.

• Heti ensimmäisestä työssäoppimisesta lähtien käytäntö, että työpaikalla tehdään myös verkossa olevia opintoja

• Mobiilioppiminen tekee opiskelijasta parhaimmillaan aktiivisen tiedon tuottajan ja jakajan. Tietoteknologian monimediaisuudesta hyötyvät myös ne opiskelijat, joiden on vaikeaa ilmaista itseään kirjallisesti.

Page 5: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Työssäoppiminen ohjatusti tietoteknologiaa hyödyntäen

Vinkkejä otsikon luvusta teoksesta Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan (2014), Koulutuskeskus Salpaus, CC BY-SA-NC, salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf

• Opiskelijoiden kanssa luodaan yhteiset pelisäännöt ja sovitaan työskentelyn välineet, merkintöjen tiheys ja julkisuus.

• Opettaja kertoo ohjauksen ja palautteen antamisen käytännöt. • Verkkoaineistot hyvä olla saatavilla mobiililaitteen ja/tai

nettiselaimen kautta myös työssäoppimisjaksolla. Julkisen tiedon äärelle pääsee nopeimmin.

• Sovitaan työnantajan kanssa verkkotyöskentelyyn käytettävästä ajasta ja paikasta sekä kuvausluvista.

• Monilla työpaikoilla tietoteknologian ja mobiililaitteiden sekä sosiaalisen median hyödyntäminen on vielä vähäistä, mutta asia koetaan tärkeäksi ja lähitulevaisuuden haasteeksi.

– Asiakkaisiin pidetään yhteyttä yhä enemmän sähköisesti. – Työtehtävien dokumentointia tarvitaan kaikilla työpaikoilla. – Yleistynyt on myös työn kuvaaminen (esim. huollon vaiheet)

Page 6: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Itsearviointi ja vertaisoppiminenMobiileilla työssäoppimista ohjaamaan (2014), Koulutuskeskus Salpaus, CC BY-SA-NC,

salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf

Itsearvioinnissa arvioidaan omaa osaamista suhteessa ammatti-taitovaatimuksiin, arviointikriteereihin ja osaamistavoitteisiin. To-suunnitelman laadinnassa ja itsearvioinnissa voi hyödyntää kuvan mobiilihansikkaan osa-alueita.

Kuva: Hanna Toijala, CC BY-SA-NC salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf

Page 7: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus Oletko käyttänyt sähköisiä välineitä? •Mitä? Miten? •Millaisia kokemuksia saitte?

– Opiskelijat, opettaja ja työpaikkaohjaaja (muut)

Millaisia kehittämistarpeita olet havainnut?•Oma/yksikön/organisaation/työpaikan toiminta?•Yksilölliset ja joustavat opintopolut•Mitä haluat oppia tänään?

Page 8: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Blogit toimivat portfolioina ja oppimispäiväkirjoina

• Monipuolisesti hyödynnettävät blogit sopivat hyvin niin työssäoppimisen raportointiin kuin ohjaukseen.

• Pohdittavaksi– Blogin tarkoitus? Mihin kysymyksiin vastataan?– Keille? Kuinka usein? Millaista sisältöä? – Opitun reflektointi, vertaispalaute ja opettajan/

tpo:n kommentit– Julkisuus ja yksityisyydensuoja

• Pintakillan opiskelijoiden blogeja: pintakilta.weebly.com/i15tpblogit.html

• Blogit opetuksessa: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/blogit-opetuksessa-16428249

Lainaukset: topopeda.blogspot.fi/2014/11/ohjattu-blogi-yksilollisten.html

”Yksi tärkeimmistä oivalluksista oli, miten suuri osa opiskelijoiden ajattelusta, tunteista ja toiveista jää luokkaopetuksessa opettajan puheen jalkoihin.”

Page 9: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Blogi oppimispäiväkirjanaSatu Mursula: blogit.jao.fi/kiltamallit/2015/04/14/opiskelijan-oppimispaivakirjan-ohjaus

• Oppimispäiväkirjan on tarkoitus olla oppimisprosessin kuvaus, joten sitä tulee kirjoittaa esim. viikottain. Se on myös oppimisen arviointikalu. 

• Osoita oppimasi:– Tieto. Näytä, että tiedät.– Ymmärrys. Näytä, että ymmärrät.– Sovellus. Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.– Analyysi. Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.– Synteesi. Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia ja kokonaisuuksia.– Arviointi. Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja

ratkaisuja.• Oppimispäiväkirjan hyötyjä

– Asioiden säännöllinen käsittely edistää oppimista. – Itsereflektiotaito kehittyy – tärkeä työelämätaito

Page 10: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Blogi ammatillisen kasvun portfoliona Salon seudun ammattiopisto: Pia Kiikeri, Marjo Heikkilä jaTuula Laajajärvi

hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1942, CC BY

Esimerkki kampaustunnilta1.Opettaja näyttää kuvan kampauksesta ja tekee sen.2.Opiskelija tekee kampauksen.3.Opiskelija ottaa kampauksesta kuvan.4.Opiskelija kirjoittaa kampauksesta työohjeet omaan blogiinsa.

Kuva: markeparhiala0, CC0 pixabay.com

Näin sama kampaus tulee toistettua neljään kertaan ja jää paremmin pitkäaikaiseen muistiin. Oppimisesta tulee monikanavaista ja ammattitaidon kehittyminen tulee läpinäkyväksi. Blogi toimii myös oppimisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä.

Page 11: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

whatsapp.comÄlypuhelinsovellus (iOS, Android, Windows), jolla voi lähettää ilmaisia viestejä. Saatavilla myös tietokoneelle: web.whatsapp.com.Voi luoda ryhmiä, lähettää kuvia, videoita ja ääntä tai vaikka soittaa kontakteillesi

Oppilaitoksessa•Työssäoppimisen raportointi•Ohjauskanava•Tiedottaminen•Vertaistuki, vuorovaikutus•Kurssin kysy/vastaa-palstaKuningaskuluttajan vinkit WhatsAppin käyttöön: yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/09/nain-raataloit-whatsappista-itsellesi-paremman

Page 12: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

WhatsApp erityisopiskelijoiden ohjauksessatopopeda.blogspot.fi/2014/11/whatsapp-erityisopiskelijoiden.html

• Toteutuneet tavoitteet  – Osallisuus – sitoutuminen– Oma idea -motivaatio– Vuorovaikutustaidot - TVT- taidot- vastuullisuus– Välittömän palautteen vaikutus, kannustus– Onnistumisen tunne, usko omaan osaamiseen kasvoi– Opintojen loppuun saattaminen tavoiteajassa (3½ v)

• Kehitettävää – Ammatillisen opettajan osallisuutta ja yhteistyötä – ERITYISOPETTAJAN TVT-TAIDOT – Selkeämpi suunnitelma alussa; aikataulu, tavoitteet, toteutus,

raportointi, ryhmään sitoutuvat henkilöt jne – Rohkeutta ja halua toteuttaa opintoja toisin kuin perinteisesti

on tehty

Page 13: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

WhatsApp kv to:n ohjauksessatopopeda.blogspot.fi/2014/11/whatsapp-kansainvalisen-tyossaoppimisen.html

• Talonrakennusalan opiskelijat Ranskassa neljän viikon to-jaksolla.

• Suoritettiin ammattiosaamisen näytöstä osanäyttö dokumentoimalla tekstin, kuvan ja videon kautta

• Hyvä olla varasuunnitelma mitä sovellusta käytetään• Työpaikkaohjaaja ei ollut mukana WhatsApp – ryhmässä

Suositus WhatsApp ja toimintamalli• WhatsApp on erinomainen sovellus kv-topin ohjaukseen ja

työprosessien dokumentointtiin• Työssäoppimisen ohjaukseen kun välimatkat ovat pitkiä• Työvaltaisen opetuksen ohjaukseen, kun opiskelijat ovat eri

työpaikoilla• Työtehtävien ja oman osaamisen dokumentointiin ja reflektointiin• Ammattiosaamisen näyttöihin• Arviointiaineistoa

Page 14: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Ääni- ja videoviestintään• WhatsApp• Skype• Facebookin messenger• Twitterin Periscope• FaceTime (iOS-laitteiden välillä)• Videoneuvottelu

– Adobe Connect (maksullinen lisenssi hankittu moniin oppilaitoksiin)

– appear.in (max 8 osallistujaa)– www.aol.com/av (max 4 osallistujaa)

Page 15: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Facebook• Opetuskäytössä kannattaa käyttää ryhmiä, niitä on

kolmenlaisia:– Salainen (Vain jäsenet voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän

julkaisunsa.)– Suljettu (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet

näkevät julkaisut.)– Julkinen (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän

julkaisunsa) Esim. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa: www.facebook.com/groups/237930856866/

• Facebookiin voi luoda myös sivuja, ne näkyvät kirjautumatta

• FB-ryhmiä pedagogeille: opeverkostot.wikispaces.com/Facebook

Kuva: mkhmarketing, CC BY

Page 16: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Instagram kuvien jakamiseenMobiililaitteille (iOS, Android) tarkoitettu kuvien ja 15 sek. videoiden jakamisen sovellus. Palveluun voi ladata sisältöä ja jakaa sitä julkisesti tai rajatulle ryhmälle.

Instagram to-jaksolla: •Tutki miten kyseinen työpaikka tai muut alan työpaikat näkyvät Instagramissa•Sovi työpaikan kanssa kuvien jakamisesta•Kuvapäiväkirja ohjauskeskustelun tueksi•Visuaalinen portfolio osana osaamisen arviointia•Ohjeista kuvaamista/sopikaa siitä yhdessä:esim. päivän kuva, viikkoteemat (markkinointi, ergonomia, työturvallisuus,..), opitun raportointi

Page 17: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

ThingLink: interaktiiviset kuvat ja videot• www.thinglink.com, iOS, Android• Ohjediat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/thinglink-opetuksessa• Omnian esimerkki: www.thinglink.com/scene/503141138157273088

Page 18: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Mikä on QR-koodi?QR-koodi  (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai ääniviesti tai käyntikortin tiedot.

Kuvat: Matleena Laakso, CC BY

Page 19: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Miten QR-koodi luetaan?Koodit luetaan puhelimen tai tabletin sovelluksella, esim. •QR Reader (iOS)•QR Code Reader (Android)•Windows-puhelimissa (esim. Lumia) QR-koodilukija löytyy suurennuslasin kautta ja sitten painamalla silmä-kuvaketta (saatavilla myös sovelluksia).

Sovelluksesta ja sen asetuksista riippuen koodi avaa linkin tai

muun sisällön suoraan TAI kertoo linkin, joka täytyy itse klikata auki.

Page 20: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Digitaalista sisältöä paperilleQR-koodilla voit tuoda esitteisiin, monisteisiin, seinälle ja koneen kylkeen digitaalista sisältöä. Se voi olla esim. linkki verkkosivulle, videoon, valokuva-galleriaan, palaute-lomakkeelle tai sähköiselle työskentely-alustalle.

Kuva: Matleena Laakso, CC BY

Page 21: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Linkin lyhentäminen• Pitkät verkko-osoitteet kannattaa lyhentää

ennen koodin tekemistä. Näin koodista tulee yksinkertaisempi ja siten helpommin luettava.

• Linkinlyhentimet toimivat kirjautumattakin – bit.ly: kirjautumalla voi valita lyhennetyn linkin

nimen (esim. bit.ly/googletesti) sekä seurata linkin klikkauksia.

– goo.gl: kirjautumalla saat kohdasta DETAILS QR-koodin ja voit seurata linkin klikkauksia.

Page 22: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

QR-koodin tekeminen 1/2www.qr-koodit.fi/generaattori

URL eli linkki

Page 23: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

QR-koodin tekeminen 2/2www.qr-koodit.fi/generaattori

Kopioi tai tallenna koodi klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta Testaa tekemäsi

koodi ennen sen jakamista muille!

Page 24: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Erilaisia QR-koodeja• Värillisiä koodeja omilla kuvilla ja (some)logoilla:

– www.qrhacker.com– qr.snipp.com– www.unitaglive.com – www.unitag.io/qrcode

• Lisää monipuolisia QR-koodeihin liittyviä linkkejä: www.qr-koodi.net/qr-linkit.html• Sovelluksia löydät myös sovelluskaupastasi.

Page 25: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

QR-koodisuunnistus

Kuvat: Matleena Laakso, CC BY

Page 26: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

QR-koodit työpaikoilla ja oppilaitoksessa

Video-ohjeita ja linkkejä•Työpaikan perehdytysopas•Sähköinen kalenteri tai työvuorolista•Alan keskeinen sanasto eri kielillä•Työvaiheiden esittely •Miten laite toimii? Miten se puhdistetaan?•Miten vaihdan vaihdan mustekasetin tai kassakoneen nauhan?

Page 27: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Hevostallin työssäoppimisjaksomobiilisti.blogspot.fi/2013/04/qr-koodeista-tukea-ja-turvaa-naytoissa_5.html

• QR-koodeista avautuu ohjevideoita työssäoppijoille

• Tavoitteena tuottaa yhdessä yrittäjän ja opiskelijoiden kanssa video-ohjeita myös tallin asiakkaille

Page 28: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Lisätty todellisuusEdellä oli esimerkkejä, miten digitaaliset tuotokset jaettiin oppilaitoksessa tai työpaikalla QR-koodien avulla. Ne ovat lisättyä todellisuutta yksinkertaisimmillaan. Digitaaliset sisällöt voidaan jakaa myös esim. Aurasma-sovelluksen avulla, josta Some-aakkoset on esimerkki.

Diasarja Lisätty todellisuus opetuksessa: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/listty-todellisuus-opetuksessa

Posteri: Matleena Laakso ja Auli Nikkanen, CC BY-SA: bit.ly/someaakkoset

Page 29: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Tervetuloa mukaan!ETUA-hanke tarjoaa koulutuksia Tampereella, Kuopiossa ja verkossa. Lue lisää ja ilmoittaudu: www.tamk.fi/erityisiataitoja

Kevään tvt-työpajat ovat klo 15.15-16.45

•Kuvat ja videot opetuksessa 3.2.2016•Vuorovaikutus verkossa 10.2.2016•Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus 25.2.2016•Arviointi ja palaute ma 14.3.2016Tule tutustumaan verkon helppoihin ja ilmaisiin kyselytyökaluihin kuten Kahoot, Quizizz, Socrative ja Quizlet. Tvt-pajan aikana teet itsekin kyselyn omille oppijoillesi.  

Page 30: Työssäoppimisen raportointi ja ohjaus

Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0

Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti:– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen

hyödyntäminen on sallittu.– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän

diasarjan osalta: Matleena Laakso tai muut dioissa mainitut koulutuksen osallistujat www.slideshare.net/MatleenaLaakso/tyssoppimisen-raportointi-ja-ohjaus. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.

• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijöiltä: www.matleenalaakso.fi tai muut mainitut

Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.