laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

36
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Upload: nina-eskola

Post on 13-May-2015

501 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Laajennetun työssäoppimisen

kokeiluhanke

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen

Kokeilua kolme vuotta

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei!

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Tuloksena malleja työssäoppimisen laajentamisesta

Koko ryhmille Työssäoppimisen määrän

lisääminen Koko opiskeluajan

työvaltaistaminen Atto-aineiden oppiminen

työssäoppien Kahden ryhmän yhdistämiseen

perustuvia malleja

Yksittäisille opiskelijoille Yksilölliset opintopolut Coach / Mentor –mallit Yksilölliset 2+1 -mallin mukaiset

toteutukset

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Sekä paljon muuta

Työelämäyhteistyön kehittäminen Ohjauksen ja oppimisympäristöjen

kehittäminen Lähinä ja etänä, kasvokkain ja somella

Atot työssäoppien

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Jakaminen yhdessä tekeminen

Miksi keksiä pyörää yksin kun sen voi tehdä yhdessä ellei sitä ole joku jo jossain keksinyt?

Nina Eskola

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Mallintaminen

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Levittäminen Sosiaalinen media

Wikittelyä http://toplaaja.purot.net/ http://toplaaja.wikispaces.com/

Blogi Twitter SlideShare Facebook

RoadShow http://

toplaaja.wikispaces.com/RoadShow

Mentorointi Uudet koulutuksen järjestäjät

mukaan kokeiluun

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Mitä voidaan siirtää? Mitä kannattaa siirtää?

Viedäänkö valmis

hedelmä?

Viedäänkö siemenet?

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Juurruttaminen Levittäminen omassa

oppilaitoksessa Laajennettu

työssäoppiminen osana koulutuksen järjestäjän normaalia toimintaa Opetussuunnitelmat

Pysyvät ratkaisut resursointiin, työnjakoon ja rakenteisiin

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Mitä sitten kun työssäoppimisen määrää laajennetaan?

Määrä/ Aika Ohjaus/

Tuki Ympäristöt Sisällöt

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net/

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Määrä/ Aika

Ohjaus/ Tuki

YmpäristötSisällöt

… pitää laajeta myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.wikispaces.com/

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Laajennetun työssäoppimisen etuja

Aidot asiakkaat, välineet ja prosessit Teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroitumista Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla Tekemällä oppiminen sopii toisille parhaiten Lisää opiskelijan valinnaisuutta Yksilöllisemmät HOPSit, joustavammat opintopolut Ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun

suorittamiseen Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen Opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön

(etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) Edesauttaa opiskelijoiden parempaa työllistymistä

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Huomioita työssäoppimisen laajentamisesta eri toimijoiden

näkökulmasta

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen

näkökulma Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ei

kaikilta osin tue Tutkinnon perusteiden tuovat mahdollisuuksia,

mutta asettavat osin haasteita Ammatillisen koulutuksen käsitteistö kaipaa

selkeyttämistä Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen

edelleen fokuksena

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Pedagoginen johtaminen, pedagogien johtaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-

alainen kehittäminen ja ennakointi Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja

dokumentointi Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi Rakenteet ja niiden joustavuus Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen

mahdollistaminen Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen

Page 16: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Opettajan työn näkökulma

Uusi opettajuus Työelämäosaaminen ja

työelämän tukeminen Opettajakoulutus ja opettajien

täydennyskoulutus Palkkaus ja työehtokysymykset Työnjako ja työjärjestelyt

Page 17: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: Arviointiosaaminen Ohjausosaaminen Työelämäosaaminen Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä

osaaminen Verkosto-osaaminen Opetusmenetelmäkoulutus

Page 18: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Työelämän näkökulma Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Tutkinnon perusteiden tunteminen,

ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen Oppilaitosyhteistyö Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen,

jaksamisesta huolehtiminen

Page 19: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Opiskelijan näkökulma

Työelämävalmiudet Motivaatio ja sitoutuminen Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja

intensiivisyys Ammattitaitovaatimusten

saavuttamisen varmistaminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen ohjauksen suunnittelu

Page 20: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Palautekysely kokeilussa mukana olleille

N = 674 369 opiskelijaa, 194 työpaikkaohjaajaa, 111 opettajaa

Page 21: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

oppikirjoista

luento-opetuksesta

opettajilta

keskusteluista opetuksen yhteydessä

oppimistehtävistä

ryhmätöistä

verkkolähteistä, internetistä

verkkotyöskentelystä

harjoittelemalla käytännön työtä työpaikoilla

alan ammattilaisilta työpaikoilla

seuraamalla käytännön työtä työpaikoilla

keskusteluista työpaikoilla

asiakkailta; kohtaamisista ja keskusteluista

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100

%

Vähän tai ei lainkaan Eos Jonkin verran tai paljon

Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

N =369 opiskelijaa

Page 22: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään?

Tutkintoalojen välillä on eroja, mutta esim. työpaikkaohjaajan iällä tai työkokemuksella ei niinkään merkitystä näkemykseen

Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.purot.net

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työssäoppimista tutkintoalallani on

liian vähän sopivasti liian paljon

Page 23: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Työssäoppimista tutkintoalallani on

Tutkintoala

Kaikki yhteensä

Liiketalouden ja hallinnon ala 11

Tekniikan ja liikenteen ala 33Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 106Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26

Kaikki yhteensä 176

Kaikki yhteensä

Kulttuuriala 10Liiketalouden ja hallinnon ala 38Tekniikan ja liikenteen ala 174Luonnonvara- ja ympäristöala 6Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 61Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 58Yhteensä 347

Page 24: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Laajennetun työssäoppimisen suunnittelu

Suunnittelu ollut opettajavoittoista. Työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden näkemyksessä tutkintoalakohtaisia eroja.

opiskelija

opettaja

työpaikkaohjaaja

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100

%

Minulla oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun

eri mieltä eos samaa mieltä

Mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Sote Työpaikkaohjaajista ja opiskelijoista vähän yli 20%

Marata Työpaikkaohjaajista lähes 60% ja opiskelijoista lähes 70%

Tekniikka Työpaikkaohjaajista ja opiskelijoista yli 50%

Page 25: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Tutkontoalakohtaisia eroja Työpaikkaohjaajista tyytymättömiä eniten sotella Opettajista tyytymättömiä eniten liiketalouden ja hallinnon

alalla Opettajista tyytyväisimpiä olivat marata-alan opettajat.

opettaja

työpaikka- ohjaaja

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun oli varattu riittävästi aikaa

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 26: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Tutkontoalakohtaisia eroja Tyytymättömimpiä soten työpaikkaohjaajat Tyytyväisimpiä maratan

opettaja

työpaikkaohjaaja

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mahdollisuus riittävästi käydä vuoropuhelua työelämän ja

oppilaitoksen välillä

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 27: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Ei eroa tutkintoaloittain 1. ja 2. vuoden opiskelijat hieman tyytyväisempiä työpaikkaohjaajalta saatuun

ohjaukseen kuin 3. ja 4. vuoden Opettajalta saadun ohjauksen riittävyyteen 4. vuoden opiskelijat olivat jonkin verran

tyytymättömämpiä kuin muut Soten opiskelijat suhtautuivat kriittisimmin opettajalta saadun palautteen

riittävyyteen

opettajalta

työpaikkaohjaajalta

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opiskelija koki saaneensa riittävästi ohjausta työssäoppimisjakson aikana

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 28: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Opiskelijoista 1. vuoden opiskelijat tyytyväisimpiä ja 4.vuoden opiskelijat tyytymättömimpiä

Ei merkittäviä tutkintoaloijen välisiä eroja.

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opiskelijan hlö.kohta lähtökohdat ja tavoitteet huomioitiin ohjauksessa

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 29: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Opettajista soten ja maratan mielipide hieman positiivisempi kuin tekniikan ja liiketalouden. Työpaikkaohjaajien näkemys päinvastainen.

Opiskelijoiden vastuksissa ei juurikaan tutkintoalojen välistä eroa. 1.vuoden opiskelijat olivat tyytyväisimpiä ja 3. ja 4. vuoden

opiskelijat tyytymättömimpiä

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ohjaaminen tuki työssäoppimisen tavoitteiden saavuttamista

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 30: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Soten ja liiketalouden opiskelijat hieman tyytyväisempiä kuin tekniikan ja maratan.

Opiskelijoista kriittisimpiä olivat 4. vuoden opiskelijat Opettajista tyytyväisimpiä soten opettajat kun taas työpaikkaohjaajien

näkemys asiasta poikkesi. Tyytyväisimpiä olivat maratan ja liiketalouden ohjaajat, joskaan erot eivät olleet kovin suuria.

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opiskelija sai työpaikalla tehdä työssäoppimisen tavoitteiden mukaisia

tehtäviä, jotka edistivät ammatissa tarvittavia taitoja

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 31: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Opettaja

Työpaikkaohjaaja

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

eri mieltä eos samaa mieltä

Annoin opiskelijalle riittävästi palautetta työssäoppimisen aikana

Palautteen anto opiskelijalle

Mitä pidempään työpaikkaohjaajalla oli kokemusta työpaikkaohjaajuudesta sitä positiivisempi oli hänen arvionsa palautteen antamisen riittävyydestä.

Opettajista positiivisimmin palautteen riittävyyden arvioivat ne, joilla kokemusta oli alle 3 vuotta ja ne joilla yli 20 vuotta

Page 32: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Soten ja liiketalouden opiskelijat olivat tyytymättömimpiä työpaikkaohjaajalta saatuun palautteeseen, tekniikan opiskelijat tyytyväisimpiä.

Miehet olivat naisia tyytyväisempiä saadun palautteen riittävyyteen.

Opettajalta saadun palautteen riittävyyteen tyytymättömimpiä olivat soten opiskelijat

Opettajalta saatuun palautteeseen tyytyväisimpiä olivat 1. ja 3. vuoden opiskelijat. Työpaikkaohjaajalta saatuun 1. ja 4. vuoden opiskelijat

Opettajalta

Työpaikkaohjaajalta

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100

%

Opiskelija sai mielestään riittävästi palautetta

työssäoppimisen aikana

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 33: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Tuki työpaikkaohjaajalle

Tuen riittävyyteen olivat tyytyväisimpiä ne ohjaajat, joilla oli pitkä työkokemus

Maratan työpaikkaohjaajat olivat tyytyväisimpiä, soten tyytymättömimpiä

Työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työpaikkaohjaaja sai riittävästi tukea opettajalta työssäoppimisjakson aikana

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 34: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Soten ja maratan opettajat arvioivat muita useammin antamansa palautteen riittäväksi.

Kokeneemmat opettajat arvioivat useammin palautteensa riittäväksi kuin vähemmän työkokemusta omaavat opettajat.

Soten ja tekniikan työpaikkaohjaajat arvioivat useimmin saamansa palautteen riittämättömäksi.

Työpaikkaohjaajista selvästi tyytymättömimpiä palautteen riittävyyteen olivat ne, joilla kokemusta alansa työstä oli alle 3 vuotta

Opettajalta

Opiskelijalta

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työpaikkaohjaaja sai riittävästi palautetta ohjaustyöstään

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 35: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Liiketalouden ja maratan opettajat tyytyväisimpiä mahdollisuuteen antaa kehittämisehdotuksia, tekniikan opettajat tyytymättömimpiä.

Naiset tyytyväisempiä kuin miehet

opiskelijan mielestä

opettajan mielestä

työpaikkaohjaajan mielestä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia laajennettuun

työssäoppimiseen liittyen.

eri mieltä eos samaa mieltä

Page 36: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011

Kiitos ajastanne!

Nina EskolaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTtM, projektipäällikköPirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 [email protected]://toplaaja.purot.net/http://toplaaja.wikispaces.com/